Osztályfőnöki pótlék, térítési díjak, óraszámok

 

Ember Csaba kerekasztalról, tárgyalásokról, helyzetről

 

http://www.rozsavolgyiart.hu/honlap_hu/dolgozoink/kep/embercsaba.jpg

www.rozsavolgyiart.hu

Számos fontos, a zenepedagógusokat is érintő kérdésről kell a következő hetekben döntésnek születnie. Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke több tárgyalásban, egyeztetésben vesz részt, s bízik abban, hogy az oly hosszú ideje húzódó osztályfőnöki pótlék ügye is végre megoldódik, ahogy a térítési díjról, a további fenntartói rendszerről is döntés születik. Lényeges az is, hogy hány tankerülettel számolhatnak, az iskoláknak lesz-e keretük az eszközbeszerzésre, - karbantartásra. Ember Csaba a kötelező óraszámról és a nyugdíj melletti foglalkoztatásról is beszélt.

 

- Több mint másfél esztendeje függesztette fel a KLIK az osztályfőnöki pótlék fizetését a zenetanároknak, s e kérdésben azóta sem született újabb döntés…

- Az ügy még mindig nem oldódott meg, bár az tény, hogy mindenki elismeri: az osztályfőnöki pótlék jár. Úgy vélem, a fenntartó attól tart, túl sok embert érintene, s ezért túl sokba kerülne… Pedig a zenetanárok esetében sem lenne több mint az általános iskolában. A tárgyalásokon az MZTSZ-szel közösen azt ajánlatunk, hogy 2016. február 1-jétől mindenképpen ítéljék meg azoknak a zenetanár kollégáknak, akiknek jár. S nemcsak azért, hogy végre ezt a pluszpénzt is megkapják, hanem azért is, mert akkor bázisszámként szolgálhatna az újonnan alakuló, állami fenntartó számára, és nem kellene végre erről többet vitatkozni. S ez rendkívül kompromisszum kész javaslat a részünkről, hiszen ezt a pénzt 2014 novemberétől kellene kapniuk a kollégáinknak. Maga a felfüggesztése is jogszabály-ellenes… Arról nem is beszélve, hogy tényleges munka van mögötte. Azt kérjük, hogy a jogszabályban is lefektetett feladat elvégzéséért a zenetanárok kapják meg az ezért járó díjazást. Nem olyan nagy összeg ez, különösen ahhoz képest, amennyi a KLIK költségvetéséből hiányzik… Egyébként a Nemzeti Pedagóguskarnak is az a véleménye, hogy az osztályfőnöki pótlék jár. A szakmának szintén egységesen kell e témában fellépnie, mert a szakmai érdekvédők is ugyanazon az állásponton vannak.

 

- Mikorra várható az ügyben valamilyen fejlemény?

- A megbeszélések során elhangzott az a konkrét kérés, s mielőtt a kerekasztal-tárgyalásokat befejeznénk, azelőtt a világos döntésnek meg kellene születnie. Ha jogszabályváltozás készülne az egyértelműsítés érdekében, úgy ahhoz is van az MZTSZ-szel egyeztetett javaslatunk, ami kifejezetten az egyéni hangszeres oktatást végzők többlet munkáját is elismerné.

 

- Milyen témák kerültek szóba még emellett a Köznevelési Kerekasztalnál?

- A fenntartói munkacsoport elsősorban azzal foglalkozott, amivel legelőször is kellett volna a KLIK megalakításánál: hogyan lehetne az állami teendőt a legjobban ellátni, milyen egységekre kellene bontani a feladatellátást. Közeledtek az álláspontok, s mivel valamennyi többletpénz is érkezik a rendszerbe, elképzelhető, hogy a feladatellátás jobbá válik. Felhőtlennek persze nem mondható még így sem a kép, mert annyira nagy összeg hiányzott korábban a fenntartói büdzséből… Nagyon fontos, hogy a pedagógusbérek fokozatosan emelkednek –– s ez persze jelentős forrást igényel –, közben azonban a beszerzésre nem jut semmi pénz. Most már több éve nincs büdzsé új eszközökre, tönkremennek a hangszerek, nincs állagmegóvás. Csak pályázati forrásból sikerült eszközökhöz jutnunk, bár e téren valamelyest most előreléptünk. Nemrég jártam a nemzeti tehetséggondozó koordinációs fórumon, és sikerült elérni, hogy a megnövekedett 1 százalékos jövedelemadó adományokból az alapfokú művészetoktatás témáira több pénz jusson, ráadásul az eddiginél több  tehetséggondozó témában pályázhatnak az alapfokú művészeti iskolák.  Ez jó hír, hiszen a korábbi, egymilliárd alatti összeg 2016-ra 2 milliárd forint fölé emelkedett, s ezt az állam még 800 millióval megtoldotta. Ez viszont csak a tehetséggondozást érinti. Olyan költségvetésre lenne hát szükség, amelyben világosan, önálló sorokban jelenik meg az eszközkarbantartás és ugyancsak önálló sorokban az eszközbeszerzés. Érthető persze, ha ez először nem túl nagy összeg, de ha valamit bázisból terveznek, akkor már a következő évekre is számolni lehetne, folyamattá válna. Azt egyébként már látjuk, hogy a jelenleg működő, 198 tankerületnél készülnek az intézményi, ez évi költségvetések-keretszámok, s ott elméletileg léteznek ezek a beszerzési és karbantartási sorok. Az viszont még nyitott kérdés, hogy az állami, egységes feladatellátás ténylegesen hogyan valósul meg. Az már látszik, hogy az a fajta elkülönítés, mely során az állami fenntartó és önkormányzat működtető feladatellátása összességében több esetben működött rosszul, mint ahány esetben jól. De kár lenne elveszíteni, ami jól működött, pusztán az egységesség érdekében.

 

- S mi az, amit a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége szeretne elérni?

- Mi azt javasoltuk, hogy legalább hatvan-hetven tankerület legyen önálló gazdálkodó. Végül 58 lesz. A fő probléma – bár ígéret van rá – nem igazán oldódik meg, nem látni, hogy mennyire tudnak a beszerzéssel szabadon foglalkozni az iskolák. Ez elsősorban közbeszerzési gond. Központi költségvetési szervként maradnak a gazdasági egységek (tankerületek), s így az iskolákat is kötik az uniós és hazai közbeszerzési szabályok. Ezek pedig – még, ha van is forrás – szinte lehetetlenné teszik a tényleges, gyors beszerzést. Azon a címen, hogy egységesen kell ellátni minden iskolát, adott esetben még az is gondot jelent, hogy miért nem ugyanazt a dobfelszerelést veszi meg mindegyik iskola… Szeretnénk ezért, hogy legyen mód a minimális eszközbeszerzésre iskolai szinten. Javasoltuk, hogy legyen a beszerzésben átmeneti időszak, ez az év, s a következő teljes költségvetési év, hogy tisztán látszódjanak a feladatok és a költségvetési lehetőségek. Volt rá fogadókészség, de eddig érdemi eredmény nem született.  Ahogy a lényeges kérdések közé tartozik a térítési díj is, s annak az egységesítése. Annyira rosszul szabályozott ugyanis általánosan törvényi szinten, hogy a KLIK sem tudott ezzel érdemben mit kezdeni. Előfordul, hogy két budapesti, egymástól száz méterre lévő iskola között a térítési díjakban háromszoros a különbség… Jogszabályi alap lesz, és ígéret, hogy egységes lesz a KLIK-hez tartozó művészeti iskolákban a térítési díj, s ezt nagyon jónak tartjuk.  Nyilvánvalóan nem tudnánk semmiféle emelést támogatni, mert az elmúlt évben már jelentősen növekedett a térítési díj. Most már egy olyan, egységes szintre volna szükség, ami a szülői jövedelmekhez igazodik. Ugyanis a legtöbb család fontosnak tartja a művészeti oktatást, még minimális létszámnövekedés is megfigyelhető alapfokon, miközben az általános iskolában csökken a gyereklétszám. Nem lehet azonban arra berendezkedni, hogy egyre kevesebb gyerek születik… Ráadásul a növendékeink között a legnagyobb számban a többgyermekes családok gyermekei vannak, így végképp nem mindegy, mekkora is ez az összeg.

 

- Mi a helyzet a több hangszerrel?

- Az is gond - bár bizonyosfajta előrelépés történt -, hogyha egy-egy gyermek több műfajban tehetséges, azt az állam már nem tudja vállalni. A jogszabályokban megtalálható, hogy tanulhat több művészeti ágat, ha azonban még egy hangszert pluszban, főtárgyként akar tanulni, akkor azért tandíjat kell fizetnie, s ennek az összege már igen magas… Hogyan képzeli valaki, hogy utánozza Mozartot, Bachot, és hegedül, fuvolázik, orgonál?! Kiskapuk persze akadnak a miniszteri rendeletben, de úgy vélem, fölösleges az államnak attól tartania, hogy százezer gyerek akar majd három hangszeren tanulni.  Az iskola vezetői, vagy akár a tanszak vezetőjének bölcsességére lehet bízni ezt, hiszen ezerből 20-25 diák van, akinek emelt óraszámban két instrumentumon kellene tanulnia. Mert a kezükben, a fejükben van a nemzeti kincs…

 

- Ha átalakul a KLIK, mit várnak a helyébe lépő intézményektől?

- Elsősorban javuló működési feltételeket, melyekben a leszakadt iskolák jelentősen előbbre léphetnek, s ezt nem az eddig jobb feltételekkel működő iskolák kárára teszik. Ha a bérek elsődlegességét nézzük, akkor erre nyilván nem jut azonnal sok forrás, de érezhető, folyamatos javulásra van szükség, tervezhető fejlesztésre. Ehhez pedig mindenképpen hozzátartozik az is, hogy az alapfokú művészeti oktatásban szükség van olyan felmérésre is, ami tényleges fejlesztési tervnek lehet az alapja. Az előző megyei fejlesztési terveknél ugyanis csak a legvéletlenszerűbb esetekben szóltak bele az alapfokú művészetoktatásban dolgozók abba, hogyan is nézzen ki a tervezet… Naiv megállapításokat írtak sok helyen ezekbe az összefoglalókba. Jó lenne, ha tényleg szakszerű, reális fejlesztési elképzelések születnének. Emellett mindenkinek közös ügye, s mindenkit érint is a tananyag-csökkentés, hogy a gyermekek napi elfoglaltsága normális szintre csökkenjen. Fontos számunkra is, hogy egy harmadikosnak ne este hatkor legyen zeneórája. Nem a tanárok kényelme miatt…

Joggal számítunk egy életszerűbb, a valós munkához közelítő tantárgyfelosztásra, értelmesebb benyújtási határidőkkel, az alapfokú művészetoktatásban is meg kell valósulnia az évek óta elmaradt infrastruktúra-fejlesztésnek.

 

- Van valami újabb változás az óraszámokat illetően?

- Ebben nem enged a kormány, nincs lehetőség a rugalmas órakezelésre. Sőt, voltak olyan törekvések, hogy a jogszabályban – amikor álláshelyeket nézünk, s most 22 órával kell számolnunk – ezt is felemelnék 24-re. Ezzel nem értünk egyet, a zeneoktatás területén a szakos ellátottságot tovább rontaná, ilyen értelemben az egész

magyar zenei nevelést nehéz helyzetbe hozná. A KLIK kevés erényeinek egyike volt, hogy átirányításokkal tankerületen belül képes volt az embereket mozgatni. Négyszáz énektanár hiányzott, de javítottak az ellátáson. Miközben örülünk ennek, gondoljuk végig – s ez személyes tapasztalat, hogy egy énektanár a tankerületen belül öt iskolában, mindennap másik településen látja el az énekoktatást, azonban sehol sem tagja a tantestületnek, sehol nem szervez kórust, közösséget, sehol nincs ott a helyi kulturális életben… Tényleg olyan nagy élmény ez?! Nem teljesedhet ki sehol a munkája. Nem arról kellene szólni a tevékenységének, hogy mindenhol túlessenek egy énekórán, hanem arról, hogy az éneklés, a zene életmóddá váljon. Hogy pozitívan hasson a benne résztvevők személyiségére. Ezt egyébként el is mondtam a kerekasztalos megbeszélésén, hát nagy csönd volt rá a válasz… De bízom egy jobb feladatellátásban e területen is. 

 

- Változik a nyugdíj melletti foglalkoztatás?

- Abban már egyetértés van a résztvevők között, hogy legalább azok, akik tanév közben érik el a nyugdíj-korhatárt, a tanév végéig taníthassanak, s ehhez legyen elegendő az intézményvezető beleegyezése. Dr. Gyimesi László, az MZTSZ képviseletében pedig nagyon ésszerű javaslatot tett: az egyetemek mintájára azt kellene engedélyezni, hogy ha valaki szeretne, akkor 70 éves korig – az igazgatója döntése alapján – taníthasson tovább.

 

- A tárgyalások, egyeztetések mellett mire készül még az MZMSZ?

- Fontos esemény Bartók születésnapja, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége most májusban hirdetett programot, azt szeretnénk, hogy számos Bartók-megemlékezésen mutatkozzanak be a tanulóink, lesznek kórusrendezvények, az ősz folyamán pedig egy kárpát-medencei műveltségi vetélkedőt is rendezünk középiskolásoknak. Lényege, hogy minél jobban emberközelbe hozzuk a zeneszerzőt. S aztán a következő esztendő már Kodály-év lesz… Nemrég vettem egyébként részt San Sebastianban az Európai Zeneiskolák Szövetsége (EMU) közgyűlésén, amelyen zenei nevelési konferenciát is rendeztek. Szó esett az iskolák, az ott folyó munka minősítéséről, valamint az EMU küldetéséről, tevékenységéről. Arról, hogy 2020-ig hogyan kellene megtalálni azt az utat, amelyen minél több emberhez eljuthat a zene. A rendezvényen négy magyar együttes is részt vett Balog Zoltán miniszter úr támogatásával, és nagyon szépen szerepeltek. Nyolc hangversenyt adtak, utcai bemutatókat tartottak, részt vettek a rendezvényzáró produkciójában is. Két év múlva Hollandiában lesz a következő ifjúsági zenei fesztivál, remélem, arra sokkal több hazai együttes utazik.

 

Réfi Zsuzsanna