HORNYÁK BALÁZS

 

Beszámoló “az Európai Fórum a Zeneoktatásról”

(“European Forum on Music Education”) konferenciáról

http://www.emc-imc.org/typo3temp/pics/header_01_00879271e8.png

 

Rendező: Európai Zenei Tanács

 

A konferencia célja:     

·                                   Fórumot biztosítani a párbeszédre, tapasztalatcserére a zeneoktatásban dolgozó szakemberek számára;

·                                   kapcsolatépítési lehetőség a kulturális szektor képviselőinek, döntéshozatalt befolyásoló szervezetek képviselőinek;

·                                   jó gyakorlatok és a kulturális szektorban működő hálózatok, szervezetek bemutatása.

 

Magyar résztvevő: Hornyák Balázs fuvolaművész, zenetanár, a Magyar Zenei Tanács delegáltja.

 

http://www.emc-imc.org/uploads/pics/PandVHkl.JPG

 

 

A konferencia programja, a program szakmai vonatkozásai

2016.02.10.

A konferencia nyitóelőadását (Keynote) Rolf Witte tartotta Németországból. Előadásában [1]a szakmai hálózatépítés jelentőségét hangsúlyozta a kulturális értelemben különböző és állandóan változó Európában. Nézetei szerint az iskolák és kulturális partnerek együttműködésére kell fókuszálni már regionális szinten is továbbá a fiatalok aktív részvételének hiányára hívta fel a figyelmet a döntéshozatalban. Mindezek mellett az állandóan megújuló párbeszéd és a tagállamok közötti tapasztalatcserék fontosságát hangsúlyozta.[2]

„The More the Merrier

A délutáni programban Merlijn Poolman (Hollandia) és Ellara Wakely (Egyesült Királyság) előadók beszéltek munkájukról, jó gyakorlatokat, sikertörténeteket mutattak be két különböző aspektusból. Merlijn könnyűzenével foglalkozó szakember, aki egy holland kisváros kulturális életét lendítette fel klubjának megalapításával. Ellara Wakely, a BBC Proms és BBC London Performing Groups munkatársa, egy olyan országos komolyzenét népszerűsítő programról (Ten Pieces) beszélt, amely ez idáig 4,1 millió gyereket ért el az Egyesült Királyságban. A kreatív kezdeményezés célja, hogy filmeken, élő előadásokon keresztül a fiatalok közel kerüljenek a komoly zenéhez, részesei legyenek egy értékteremtő mozgalom megteremtésének országos szinten. [3]

 

„Team up and Act” panel discussion

A panelbeszélgetés részvevői:

Stefan Gies (AEC); Timo Klementtinen (EMU); Gerhard Sammer ( EAS); Blasko Smilevski (JMI)[4]

A beszélgetés részvevői bemutatták saját szervezetük működését, szerepét az európai zenei és kulturális életben. Elsőként Strefan Gies beszélt az Európai Konzervatóriumok és Akadémiák Társaságáról. A felsőoktatásban működő intézmények összefogását segítő ernyőszervezet céljai közé tartozik az európai oktatási szektor erősítése, karriertámogatás és közönség építés. Az EMU részéről Timo Klemettinen beszélt az együttműködési hálózatok és kapcsolatépítés lehetőségeiről a zeneiskolák között. Gerard Sammer az EAS (European Association for Music in Schools) részéről összefoglalta az elmúlt másfél évtizedes munkájuk eredményeit. Kiadványaikat, rendezvényeiket és kapcsolati tőkéjüket mutatta be a mintegy tizenöt perces prezentációjában. Végül Blasko Smilevski kapott szót a Jeunesses Musicales International szervezet részéről. A JMI az egyik legrégebben alapított (1945), azóta számos tevékenységi körrel bővülő, fiatalok zenei kibontakozását segítő civil szervezet.[5]

 

2016.02.11.

A második nap szakmai programjában a nyitó nagyelőadást Anja Fon Keulen tartotta. Az amszterdam-i HET CONCERT GEBOUW kezdeményezése egy fiatalokat megcélzó oktatási és kulturális program, amely zenekarok, együttesek és iskolák együttműködésével 30.000 gyermeket ér el évente. A program minőségi közösségi zenei élményeket kínál a részvevőknek országos szinten. 

 

A konferencia kétségtelenül leggyakorlatiasabb előadása a „Vocal Workshop” volt, két Hollandiában élő kórus tréner és énektanár vezetésével. Wim de Ru, a BplusC- konferenciának otthont adó központ- egyik tanára; Merel Martens pedig a Singing Roadshow egyik kollégája, képzett karvezető és egyetemi oktató. A gyakorlatias foglalkozás során a résztvevők az instruktorok segítségével egy vokális performansz részeseivé váltak. Az újszerű technikák lehetőséget adnak csoportos zenei élmény megalkotására, közösség építésre, zenei kompetenciák fejlesztésére.

 

A konferencia egyik előadóművész vendége, Konstantyn Napolov, ukrán származású ütőhangszeres művész, aki Kijevben és Hágában tanult. Előadásmódja modern, újszerű: a hagyományos ütőhangszereken kívül a test egészét használja hangszerként a darabjaiban. Ezzel nagyon látványos és újszerű zenei élményt kínált a hallgatóságnak.

A zenei intervenció után rövid prezentációk következtek, Erling Aksdal (AEC), Andrea Creech (ISME) és Joan Parr (ACEnet) részéről. A szekció célja az volt, hogy bemutassa a nemzetközi életben, kulturális érdekképviseletben részvevő világszervezetek munkáját.

 

A konferencia szakmai programját egy kerekasztal beszélgetés zárta. Négy asztal körül négy különböző témát vitattak meg a részvevők. Szó esett a hálózatépítés és kapcsolatteremtés fontosságáról, a jó gyakorlatok megosztásának lehetőségeiről és gyakorlatairól valamint az európai zeneoktatás diverzitásáról.

 

I.    Kapcsolatépítés, megbeszélések

A konferencia kiváló lehetőség volt a Magyar Zenei Tanács meglévő kapcsolatainak ápolására valamint új kapcsolatok kiépítésének elindítására. Az Európai Zenei tanács vezetőtestületéből megbeszélést folytattam Prof. Krzysztof Knittel (Lengyelország), Kostas Moschos és Ian Smith úrral, valamint a tanács titkárával, Simone Dudt asszonnyal.

Együttműködési lehetőségekről értekeztem Francesca Christmas (London, Trinity College), Stéphane Grosclaude(Plate-Forme Interrégionale, Franciaország), Merel Martens (Hollandia, Choir workshops), Miranda van Drie (Hollandia, NJO Summer Academy) Prof. Helmut Erdmann (Németország, European Live Electronic Centre), valamint Timo Clementtinen-el az EMU részéről.

 

II.  Tapasztalatok összefoglalása, a szakmai program eredményessége

EMC, EMU és AEC[6] közös kezdeményezésének eredménye, hogy olyan szakmai fórum jött létre, amely rendszeresen lehetőséget biztosít a jó gyakorlatok megosztására, továbbképzésre, kapcsolatépítésre a zeneoktatásban dolgozó szakemberek számára.

 

A Leidenben megrendezésre került konferencia átfogó ismereteket nem volt hivatott adni az egyes európai országok zeneoktatási praxisáról, mindinkább a hálózatépítés jelentőségét hangsúlyozva, szervezeteket mutatott be az azonos területen dolgozó szakemberek együttműködéseinek elősegítése érdekében. Ebben a tekintetben elérte célját a rendezvény. Számos olyan civil szerveződés kapott bemutatkozási lehetőséget, amely hasonló célokkal működik: európai szakmai együttműködéseket keres és hálózatot épít különböző oktatási szinteken. Ezen felül a résztvevők megismerhettek számos európai államban működő programot, amely a vállalati szektor, az oktatási szektor együttműködésével, valamint az Európai Unió célzott művészeti tevékenységeket támogató alapjainak szponzorálásával valósul meg. Ilyen művészeti egyesületek, zenei szakembereket tömörítő platformok létrehozása nem kis feladat, azonban a 21. század kihívásainak nélkülük aligha lehet megfelelni. A politikai és kulturális értelemben állandóan változó Kontinens újszerű kihívásai arra sarkallnak bennünket, hogy egyre nagyobb intenzitással vegyünk részt az európai hálózatok működésében, kiépítésében. Ebben a tekintetben Magyarország és a kulturális szektor szerepvállalásának intenzitása növelhető. Egyértelmű előrelépés lehet közös kulturális pályázatokban való aktívabb részvétel, gyakorlatias csereprogramok szervezése azonos profilú intézmények között. A konferencia tapasztalatai azt mutatják, hogy a mai elvárások túlmutatnak azon, hogy egy intézményközti kapcsolat csupán a művészeti előadásokra, koncertekre támaszkodva jöjjön létre. Minden oktatási szinten ma már elvárás szakmai továbbképzésnek minősülő előadások, bemutató tanítások, kurzusok, és koncertek szervezése és tartása mind a fogadó, mind a vendég fél részéről egy-egy látogatás alkalmával. Annak ellenére, hogy nehéz és újszerű kihívásokat hoznak az Európai Unió kulturális keretprogramjai (pl. Creative Europe), ezeknek a forrásoknak az igénybevételével valósulhatnak meg olyan szakmai rendezvények, mint az Európai Fórum a Zeneoktatásról Hollandiában. Az Európai Zenei Tanács következő rendezvénye a Wroclawban, Lengyelországban lesz European Forum on Music címmel 2016 májusában. Minden bizonnyal hasonlóan színvonalas rendezvény kerül majd megrendezésre Európa új kulturális fővárosában. További információ a Leiden-i konferenciával kapcsolatban az Európai Zenei Tanács hivatalos honlapján elérhető el:

http://www.emc-imc.org/events/european-forum-on-music-education/

 

 

 [1] Előadás címe: Creative cooperation for Europe – arts education and cultural learning in our rapidly changing Europe

[2] http://www.emc-imc.org/events/european-forum-on-music-education/documentation/

[3] www.bbc.co.uk/tenpieces

[4] EMC- European Music Council; AEC- European Association of Conservatoires; EMU-European Music School Union; JMI- Jeunesses Musicales International

[5] http://www.emc-imc.org/events/european-forum-on-music-education/documentation/

[6] EMC- European Music Council; AEC- European Association of Conservatoires; EMU-European Music School Union