Keszthelyi Helikon, 2016

 

Keszthely

 

Itt, a kék Balaton partja virányain,
Hol minden mosolyog, mint az aranyvilág,
Hol dús búzakalász rengedez a mezőn,
S a halmok koszorús oldalain ragyog
A százféle gyümölcs s a zamatos gerezd;
Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helikon. Jöjjetek, ó szelíd
Áon szűzei, és verjetek itt lakást!
Nézzétek, mi kies sorhegy ölelgeti
A tér telkeit és a vizenyős lapályt;
Itt leltek gyönyörű thessali berkeket,
Bércforrást, susogó völgyeket és homályt.
Gyakran múlatoz itt hínaras öblöken
Nereus, sáskoszorús nymphaleányival;
Gyakran zengeti itt Árion énekét
A hold fénye alatt gerjedező vízen.
S nézzétek, hol ama már feketült falak
Látszatnak, menedékváratok ott vagyon!
Ott vár titeket egy bölcs, s kebelébe zár
Egy nagy férfi, kinek lelke periklesi
Századnak született, s aki virágkorát
Rómának ragyogóbb színre derítené.

 

1799-1804 között

Berzsenyi Dániel aláírása

 

Ismét részesei lehettünk a gróf Festetics György által megálmodott és megvalósított helikoni ünnepségeknek. Köszönet és hála a lelkes utókornak. Április 21-23-ig több ezer művészetet kedvelő középiskolás diák adott randevút egymásnak a Balaton-parti városban, hogy 18 kategóriában összemérjék tudásukat.

 

A helikoni rendezvények krónikája közel 200 éves múltra tekint vissza. Az első rendezvényre 1817. február 12-én került sor. Olyan jelentős személyiségek vettek ezen részt, mint Berzsenyi Dániel, Horváth Ádám, Dukai Takáts Judit.

 

Az újkori helikoni ünnepségeket 1958 óta rendezik, de az igazi megújulásra, a hagyományokhoz való visszatérésre a 90-es években került sor. A 2008-as, 50 éves jubileumon a résztvevők száma meghaladta a 4000 főt.  A helikoni parkban felállított emlékművön Jókai sorai olvashatók: „És lesz népünk, amely hazájának örül, mely nevének díszére munkál, lesznek nagy embereink , kiket a világ bámulni fog”.  Ezen sorokat igazolja egy fontos esemény. 1965-ben itt hangzott el először a szerző jelenlétében Kodály Zoltán Kisfaludy Sándor szavaira írt Mohács című vegyes kari alkotása. A művet a Pécsi Nagy Lajos Gimnázium vegyes kara szólaltatta meg Ivasivka Mátyás karnagy úr vezényletével.

 

A Magyar Kodály Társaság elnöksége képviseletében a kórusokat hallgattam a Balatoni Múzeumban. Három kategóriában /nőikarok, vegyes karok, kamarakórusok/ összesen 54 énekkar mutatta be versenyprogramját az országos hírű, neves szakemberekből álló zsűri előtt - Thész Gabriella, Gráf Zsuzsanna, Tillai Aurél -, és örvendeztette meg a mindvégig telt házas publikumot.

 

Gráf Zsuzsanna, Tillai Aurél és Thész Gabriella

 

Szívet gyönyörködtető és örvendetes, hogy ennyi város, iskola küldte el kórusait a fesztiválra. Volt olyan iskola, ahonnan mindhárom kategóriában énekeltek a diákok. Ők a KÓTA díszoklevelét kapták:

 

Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma,

Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium,

Nagykanizsai Piarista Gimnázium,

Veszprémi Lovassy László Gimnázium

 

 

Mindez ékes bizonyítéka annak, hogy ahol az iskolavezetés, a tanári kar, a szülői háttér közös ügynek tekinti a kórusmuzsikálást, ott az eredmények sem maradnak el.

 

Meg kell említenünk, hogy néhány városból több kórus is érkezett a Helikonra - Pécs /15/, Nagykanizsa /6/, Veszprém /5/, Székesfehérvár, Kaposvár 3-3/ - jelezvén, hogy milyen sokan nyitottak a szép énekszóra. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy olyan nagy zenei múlttal rendelkező város, mint Győr, ezúttal sem képviseltette magát.

 

Öröm volt látni, hogy a hallgatóság soraiban ott voltak az iskolaigazgatók, tanárok, szülők, iskolatársak, akik nem egyszer felállva éljenezték az éneklő diákokat.

 

A zsűri ezúttal is nagyra értékelte a színes műsor összeállítást, a tiszta intonációt, az átélt éneklést, a stílusos előadást. Kritikusan szólt mindezekről.

 

A műsorok összeállításában nagy örömünkre gyakran csendültek fel magyar és kortárs zeneszerzők művei. Többek közt Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc, Tillai Aurél, Balázs Árpád, Kocsár Miklós, Halmos László, Daróci Bárdos Tamás remekei.

 

Sok szép ízes, szépen válogatott népdalcsokrot, éteri hangzású gregoriánt is hallhattunk.  Különösen emlékezetes volt a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium vegyeskarának citerával kísért népdalcsokra /karnagy: Pocsai Mária/ és a nagykanizsai Piarista Gimnázium Gregorián Scolájának produkciója /Ráczné Bella Cecília/.

 

Tudjuk, hogy napjainkban milyen nehéz a fiúkat rávenni az éneklésre, ezért is örültünk a szépszámú vegyes karnak és a két fiú kamarakórusnak. Példa értékű szakmai munka dicséri a karnagy kollégákat.  Sokat beszélünk mostanában a mindennapos éneklésről. Látva és hallva a sok éneklő diákot, a mosolygós arcokat, nincs okunk panaszra.  

   

Dr. Hoppál Péter a dalosok élén

 

A fesztivál méltó zárásaként valamennyi kórus előadásában Kodály Zoltán- Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz kánonját vezényelte Hoppál Péter karnagy, kultúráért felelős államtitkár. Zúgott, zengett több száz torokból: „Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat”.

 

A bemutatókat követően a Főtéri templomban a 2 évvel ezelőtti rendezvény legjobbjai adtak ünnepi hangversenyt Kertész Attila karnagy úr kiváló konferálásával.

 

A zsűri elnöke, Tillai Aurél karnagy úr Kisfaludi Sándor: Mohács c. verséből vett idézettel zárta az értékelést: „Él magyar, áll Buda még! a múlt csak példa legyen most, /S égve honért bizton nézzen előre szemünk, / És te virulj, gyásztér! a béke magasztos ölében, nemzeti nagylétünk hajdani sírja, Mohács!”

 

Arany minősítést kapott 19, ezüst-minősítést 18, bronz-minősítést 11 kórus, emléklapot vehetett át 6 énekkar.

 

     Fődíjas kórusok:

 

     Pécs, Református Kollégium Vegyeskara /karnagy: Pap Tamás/

     Pécs, Szent Mór Katolikus Gimnázium /karnagy: Stauróczky Balázs/

     Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Laudate Fiú Kamarakórusa

     /karnagy: Havasi Gábor/

 

    A Magyar Kodály Társaság díszoklevele és különdíjai:

 

Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Cseke József/

                      Kodály Zoltán: Horatii Carmen előadásáért

Pécs, Szent Mór Katolikus Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Stauróczky Balázs/

                     Kodály Zoltán-Balassi Bálint: Szép könyörgés előadásáért

Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate Nőikara /karnagy: Havasi Gábor/

                    Kodály Zoltán: Egyetem-begyetem előadásáért

Nagykanizsa, Piarista Gimnázium Kamarakórusa /karnagy: Ráczné Bella Cecília/

                    Kodály Zoltán: A szép énekszó múzsájához előadásáért

 

     KÓTA Díj, meghívás Budapestre, a 2017. évi ünnepi Kodály hangversenyre:

 

      Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate Fiú Kamarakórusa

                                              /karnagy: Havasi Gábor/

 

     A KÓTA díszoklevele és különdíjai:

 

     Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium Fiú Kamarakórusa /karnagy: Auth Ágnes/

A Bartók művek kiváló előadásáért

     Székesfehérvár, Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Kneifel Imre/

A változatos műsor összeállításért

     Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Pocsai Mária/

                                  A leghitelesebb népdalcsokor előadásáért

     Dunaújváros, Bánki Donát Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Ujházy Krisztina/

 

                                  A színes műsor összeállításért

     A Bárdos Társaság Díszoklevele:

 

     Veszprém, Vetési Albert Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Tóth Zsuzsanna/

                                 Bárdos Lajos: Tiszai dallamok előadásáért

     Veszprém, Lovassy László Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Tóth Mária/

                                   Bárdos Lajos: Tréfás házasító előadásáért

      Székesfehérvár, Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskara /karnagy: Kneifel Imre/

                                 Bárdos Lajos: Széles a Duna előadásáért

 

      A keszthelyi Vajda János Gimnázium Öregdiákok Egyesületének különdíja:

Veszprém, Padányi Bíró Márton Katolikus Gimnázium Scola Kamarakórusa

                                           /karnagy: Zsiliszky Cecília/

 

 

Külön köszönjük Keszthely város vezetőségének, pedagógusainak áldozatkész, lelkiismeretes munkáját. A kórusbemutatók mintaszerű szervezéséért, és lebonyolításáért Kendeh Gusztávné rendezőnek, a Helikon Kórus karnagyának és munkatársainak, Pálné Szelencsik Klára és Varga Zsuzsa karnagyoknak külön is köszönjük, hogy példamutató figyelmességgel segítették a résztvevő kórusok és vezetőik munkáját.

 

Oh  múzsák, ne féljétek a fegyvert. A

Békével van magyar földön lakhelyetek.

Jer, zengjétek a nemes vérrel nyert

Hazát, és ezt zengjük mi is tiveletek.”

/Dukai Takách Judit: Serkentés a magyar múzsához-részlet/

 

Nagy Ernő