VIII. Pünkösdváró Kórusfesztivál Baján

 

Tökéletes vendéglátás, nagyszerű szervezés, színvonalas kórusmuzsika. Így lehetne tömören jellemezni a 2016. május 7-8-án rendezett bajai kórustalálkozót, amelyen hat énekkar adott egymásnak randevút.

 

A Bácskai Kultúrpalotában megrendezett hangversenyen Szécsi Máté művészeti vezető köszöntötte a telt házas közönséget. Kiemelte és megköszönte a város összefogását a szervezésben, külön kiemelve Makkai Gézánénak,

 

Makai Gézáné

 

a Bajai Liszt Kórus karnagyának önzetlen szorgalmát, amely nélkül nem jöhetett volna létre ez a találkozó.

 

A koncertet a házigazda énekkar, a Bajai Liszt Ferenc Kórus nyitotta meg.

 

Bajai Liszt Ferenc Kórus

 

Színvonalas műsorukból kiemelkedett dr. Tóth Péter: Lángok című darabja, amelyet a szerző az 56-os események emlékére írt, Dsida Jenő szövegére.  A gyönyörű szöveg magával ragadta a kórust és közönséget. Az énekkar mindvégig átélten, dinamikailag is hitelesen szólaltatta meg Lassus: Matona mia cara, MacGillwray: Song for the Mira – amelyben a kíséret /zongora: Kunosné Dankó Ilona, hegedű: Kubán Lóránd/ is ragyogóan szolgálta a kórust –, Franz Biebl: Ave: Maria, és Bárdos Lajos: Este van már kórusművét. Makkai Gézáné karnagy ragyogó kezekkel irányította  a nagy múltú, szép hangzású  énekkart.

 

A Musica Viva Kamarakórus Lázár Emese irányításával Csantavérről érkezett.

 

Musica Viva Kamarakórus

 

Óriási misszió, hogy a nehéz körülmények között működő énekkar ilyen teljesítménnyel ajándékozta meg a publikumot.  Műsoruk változatos volt, kiegyenlített, szép hangzásuk – a kis létszám ellenére is /18 fő/ – figyelemre méltó. Különösen tetszett a macedon népdal /Sto mi je Milo/ ritmikus előadása. Bárdos Lajos: Hét kurta kórus c. darabját kissé megilletődötten adták elő, de szövegmondásuk így is artikulált, kifejező volt.  Erről a kórusról még sokat fogunk hallani.

 

Az Érsekcsanádi Összhang Kórust Bálint Márta vezényelte, zongorán közreműködött Babenyec László.

 

 

Érsekcsanádi Összhang Kórus

 

 

A 8 férfiből és 24 főből álló énekkar különösen a szép férfikari hangzásával tűnt ki. Szokatlan volt, hogy Casciolini: Panis Angelicus művét is magyarul énekelték. Örömmel hallgattuk Gárdonyi: Szép könyörgés című művét, Mendelssohn: Verleih uns Fieden c. motettájában a szép építkezést csodálhattuk meg.  Átütő erővel szólalt meg a ritkán hallható Almássy Kornél: Szent vagy jó Atyánk című imádsága.

 

A dr. Mihálka György Vegyeskar Makóról érkezett, karnagya: Gilinger Ildikó, zongorán közreműködött Benkő Zoltán.  Homogén hangzás, választékos műsor jellemezte előadásukat.  Különösen szívesen hallgattuk a ritkábban énekelt Simpson: Ave vera corpus, Erőd Iván: Viva la musica, Steiner Béla-Kardos Antal: Vásárhelyi virágének című műveket. Előadásukat jó tempók, átélt éneklés, szép zárlatok jellemezték. Halmos László: Jubilate Deo című darabja volt a legkidolgozottabb, legérettebb műsorszámuk.

 

A Balaton Vox Kórus Koncz Zsuzsanna vezényletével Balatonboglárról érkezett.

 

A Balaton Vox Kórus

 

Közreműködtek: Takácsné Baja Erika /zongora/ és Péterdi Gabriella /fuvola/. Igényes műsor, átélt éneklés jellemezte műsorukat. Az énekkar hangzásképét meghatározta a szólamok, nemek aránya /12 férfi és 21 nő/. Mosonyi Mihály: Liberájában szépek voltak a dinamikai váltások, Karai József: Adok Néked című darabja műsoruk tetőpontja volt. A ritkában hallható Láng István: Szerenád és Kocsár Miklós: Forintos nóták című darabjában a jó szövegmondást, kiváló tempókat csodálhattuk.

 

A hangverseny záró kórusa, egyben koronája volt a dr. Szabó Szabolcs által vezetett Komlói Pedagógus Kamarakórus.

 

 

A Komlói Pedagógus Kamarakórus

 

Veretes műsorukban nagyítóval is nehéz hibát találni. Udvardy László-József Attila: Tél című kompozíciójában a szép színeket csodálhattuk, Pászti Miklós Lamentójában a szép szólókat, Ramirez: Missa criolla Kyriéjében az örömteli éneklést /még a karnagy is szólózott/, Lotti 8-szólamú Crucifixusában gyönyörűek volta a szólamvezetések, Kodály Zoltán-Petőfi Sándor: A magyar nemzet darabjában a nagyszerű  éneklést megszépítette arc arcok és hangok  harmóniája, miként Kodály Esti dalában is.

 

A koncert legvégén Knut Nystedt: Laudate /vezényelt: dr. Szabó Szabolcs/ és Verdi: Rabszolgakórusa hangzott el /vezényelt: Makkai Gézáné/ Pető Attila zongorakíséretével, valamennyi kórus előadásában.

 

A közreműködők közösen énekelnek

 

Külön is köszönjük Pető Attila mindenre kiterjedő, kiváló konferálását.

 

A fesztivál nem verseny volt, így minden kórus díszoklevéllel és ajándékkal térhetett haza. Az értékeléskor dr. Kerekesné Pytel Anna és Nagy Ernő zsűri tagok köszönték meg a kórusoknak és karnagyaiknak a felejthetetlen estét.

 

Másnap délelőtt a Barátok Templomában ünnepi szentmisén vettek részt a kórusok, zárásként pedig Lukin László sírjánál helyezték el az emlékezés koszorúit.

 

Még a szombati hangverseny előtti köszöntőben hangzottak el az alábbi megszívlelendő gondolatok, melyeket Lucen Price, amerikai gondolkodó vetett papírra: „Senki se tudja, mi valójában a zene. Előadjuk, hallgatjuk, komponáljuk és beszélünk róla, de valóságos lényét kevéssé ismerjük, mint közeli rokonáét, az elektromosságét. Tudjuk, hogy segít elvonatkoztatni, hogy segítségével önmagunk felé fordulhatunk és megtisztulhatunk; tudjuk, hogy a meditáció olyan magasságokba repíti az emberi szellemet, ahol a kreativitás szabadon szárnyalhat; tudjuk, enyhíti a fájdalmainkat, oldja a szorongásainkat, eloszlatja félelmeinket, felpezsdíti kedélyünket, felkorbácsolja bátorságunkat, tiszta és merész gondolatokra buzdít, megacélozza az akaratot, finomítja az ízlést, felderíti a szívet, ösztönzi az intellektust, és még sok egyéb érdekes, csodálatos dolgokra képes. És mégis, hiába tudjuk és cselekedjük ezt, nem ismerjük a zene mibenlétét. Talán az egyetlen lehetséges válasz az, hogy a zene maga a Teremtés.”

 

A két napos bajai rendezvény igazolta a fenti szavakat.

 

Nagy Ernő