Békés-Tarhos múltja és jövője

 

Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet* interjúja F. Pálfy Zsuzsa és Fejes Antal zenepedagógusokkal

  

2016-ban neves évfordulókat ünnepel Békés-Tarhos. 70 éve, 1946-ban hozta létre Gulyás György karnagy-pedagógus az akkori Békés nagyközség vezetőinek támogatásával az ország első, állami Énekiskoláját a Békés-tarhosi  Wenckheim-birtok ősparkkal körülvett, megüresedett épületeiben.

 

Az alapító Gulyás György 100 évvel ezelőtt született Köröstarcsán. Munkásságához az 1954-ben egy tollvonással megszüntetett Énekiskola után a debreceni Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatása, az ottani Zeneművészeti Főiskola létrehozása, a Kodály Kórus és a Nemzetközi Kodály Kórusverseny megteremtése, valamint - ismét Békés város vezetésének támogatásával - a Békés-tarhosi Zenei Napok 1976-os elindítása fűződik. 

 

Emlékére idén, 2016. június 25-én mellszobrot avattak a nagy zenei múltú, tarhosi Zenepavilon előtt, az új tulajdonos, a GEMMA Cégcsoport és Békés város Önkormányzatának együttműködése jóvoltából. Boros Péter szobrászművész emlékszobrának létrehozásával és a Zenepavilon elnevezésével a Békés-tarhosi Baráti Kör és jogutódja, a Békés-tarhosi Zenebarátok Körének régi vágya teljesült. Az ünnepség az egykori, tarhosi diákok találkozójával, a Békés-tarhosi Zenebarátok Körének közgyűlésével kezdődött, majd a szoboravatást nagyszabású kórustalálkozó koronázta.

 

 

Gulyás György mellszobra,
Boros Péter szobrászművész alkotása

 

   A XL. Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozata számos koncerttel, kurzussal, zenei táborral, emlékkiállítással, néptánc-gálával és fúvószenekarok találkozójával örvendeztette meg idén is a résztvevőket és a zeneszerető közönséget. Egyidőssé vált a zenei napokkal a Nemzetközi Vonószenekari Tábor, mely a Fuvolakurzussal, a Szép magyar beszéd továbbképzéssel és az ének- zenepedagógusok konferenciájával a tarhosi szellemiség maradandóságát jelzi.

 

Az egykori Énekiskola 2007-ben Magyar Örökség díjat kapott, 2016 tavaszán kuratóriumi döntés során a Nemzeti Értéktárba került. 

 

A Békési Zeneiskola a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtal és a város közintézményeivel karöltve a kezdetek óta aktív szervezője és lebonyolítója ma is a zenei napok eseményeinek.

 

A békés-tarhosi Énekiskola egykori diákja, Fejes Antal 41 évig vezette a Békési Zeneiskolát, 30 éven át a vonószenekari tábort és 1998-2006-ig a zenei napok művészeti vezetőjévé választották. Feleségével, F. Pálfy Zsuzsa Arany Katedra-díjas zongoratanárral és Kökéndy Józsefné zenetanárral alapító tagjai a tavaly félévszázados fennállását ünneplő intézménynek.

 

A többszörös jubileum kapcsán beszélgettem a Fejes- házaspárral, mindketten a  Békés Városért díj és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége díjának kitüntetettjei. 

 

-       Köztudott, hogy Békés-Tarhos igen sok, jeles művészt, hangszeres játékostkarnagyot, zenepedagógust indított el a pályán. Milyen élményeket őriz Fejes Antal a tarhosi évekből?     

 

-       Tarhos a vidéki tehetséges gyerekeket gyűjtötte össze egy évvel a második világháború után. A népi kollégiumokhoz hasonlóan a zenei kultúra felfejlesztése, az éneklő Magyarország megteremtése volt a fő célkitűzése Gulyásnak. 1950-54-ig, az iskola váratlan megszűnéséig lehettem a tarhosi iskola diákja. Édesapámék vittek el a felvételire 8 éves koromban, tarhosi tanáraim és Gulyás György pótolták azt a sok szeretetet, amit előzőleg  otthon a szüleim nyújtottak nekem. Az akkori időkre visszaemlékezve a tudást említem először, amit Tarhoson kaptunk. Először mindenki énekelni tanult, a szolmizálással anyanyelvi szinten éltünk. Napi táplálékunk volt Bertalotti Ötvenhat solfeggio-ja, Kodály 55 kétszólamú énekgyakorlata és a Biciniumok. Az Énekiskola a kodályi elvet követte: „Addig senki ne vegyen hangszert a kezébe, amíg nem tud énekelni.”  Akinek valamilyen okból nem vált be egy hangszer, a tanárok rugalmasan váltottak másikra. Édesapám vágyát teljesítve akkor én is hegedülni tanultam, s csak az iskola megszűnése után győzte meg édesanyámat Friss „Tóni bácsi”, hogy szívesen felvenne Békéscsabán, a növendékei sorába. Hálás vagyok érte mindkettőjüknek. Így lettem csellista.

 

-       Ezek szerint az éneklés dominált Tarhoson, hiszen Gulyás György a Zeneakadémián karnagy-zeneszerzői diplomát szerzett még a negyvenes évek elején.

 

-       Ő a kezdetek kezdetén alakított egy leánykart Tarhoson, s a természetéből fakadó fűtöttség és elhivatottság révén a fővárosba és a kelet-berlini, II. VIT-re is eljutott az énekkara. Magyar szerzők - Bartók, Kodály, Bárdos – művei mellett számos madrigált, népdalcsokrot, sőt, a korszak elvárásaihoz igazodva mozgalmi dalokat is énekeltek. Delegációk, látogatók jöttek folyvást a tarhosi iskola hírére, és a tanároknak, diákoknak mindig készen kellett állni bemutatkozó műsorszámokkal. Emlékszem, még Kodály Zoltánnak és Emma asszonynak is hegedültem egy orosz darabot.

 

-       Távol a világtól érdekes lehetett az ottani élet. Nem érezték az elszigeteltséget, a bezártságot? 

 

-       A hatalmas, tarhosi park, a természet közelsége szabadságot adott mindannyiunknak. Gyönyörű vadgesztenyefák, nyárfák, lucfenyők vettek körül bennünket. Az úgynevezett „Nagygödörben” rendszeresek voltak a szabadtéri előadások, balladaestek. Az egyiken Kőműves Kelemen kisfiát énekelhettem, akkor halt meg az édesapám… A szolfézsórákat gyakran a parkban, a fűbe telepedve tartottuk, versenyt daloltunk a madarakkal. 

 

-       Ezek szerint jó hangulat uralkodhatott az iskolában. Milyenek voltak a megélhetési körülmények? A háború után nem lehetett könnyű a nagy pusztaságban egy ilyen intézményt üzemeltetni. 

 

-       A mai diákok el sem tudják képzelni az akkori időket. Egymásra utaltság és szigor jellemezte az életünket.  Tanáraink 3-4. évfolyamos gimnazistákat állítottak egy-egy kisgyerek mellé segítőül. A mai elvárásokhoz képest elég mostoha körülmények között laktunk. A lányok a kastélyban, a fiúk a 2 km-re fekvő Berkében,  egy egyszerű kollégiumban. Szalmazsákon aludtunk, egy hálóban 20-25-en. Egy héten egyszer volt meleg vizünk. Reggelire gyakran rántott-levest kaptunk, néha hoztak a Nyírségből egy nagy teherautóval almát. Pillanatok alatt szétkapkodtuk. Megtanultuk becsülni az értékeket. Közben a nagyobb társaink mindig valami újításon törték a fejüket.

Egy alkalommal a fiatal Szokolay Sándor, Mező Imre és Bencze László javasolta Gulyás Györgynek, hogy egy kihasználatlan épületben alakítsanak ki gyakorló szobákat. Ők, a diákok segítettek az építkezésben, hordták a meszet, téglát, segítettek a falazásban. Megoldódott a zordabb időjárásban is a felkészülésünk az órákra. 

Gulyás György vasfegyelmet tartott, „a követelek, mert tisztellek” elvet vallotta. A tantestületével szemben hasonlóan viselkedett. Ám, az elért  eredmények önmagukért beszéltek. Kodály – aki először nagyon ellenezte az iskola létrejöttét - később gyakran ellátogatott Emma asszonnyal, és a látottak-hallottak alapján biztatta Gulyást: „Tarhos nagy jövő előtt áll.” 1953. május elsején már ő avatta fel a tanárok, diákok kétkezi segítségével felépített Zenepavilont. Egy év elteltével a csodálatos akusztikájú hangversenyteremtől és az iskolától is búcsúzni kellett mindenkinek. A váratlan minisztériumi döntést nem indokolták sem a tanároknak, sem a diákoknak. 

 

-       Kik voltak az egykori Énekiskola tanárai? A jeles tanítványokról is szívesen hallanánk.   

 

-       Az indulásnál Gulyás György mellett Gráf Ottó, dr. Homér Janka, Kapás Géza, Mánya Éva, Molnár Teréz, Ruber Katalin tanított. Később nagyobb létszámú tanári kar vette körül a gyerekeket. Gulyás György barátságba került a Zeneakadémia gordonkaművész-tanárával, Friss Antallal, és tanítani hívta, akárcsak Banda Mártont, Holló Sándort, Varga Klárát, Wolfné Sípos Évát. A pesti tanárok repülővel jártak Békéscsabára, s onnan taxival Tarhosra. Az igazgató tűzön-vízen keresztül előteremtett, felhajtott mindent, amit az ügy kívánt. Az osztályfőnököm dr. Gyarmath Olga volt, akit 1976-ban, a zenei napok indulásakor Békésre is visszahívott Gulyás Sebestyénné Farkas Monával együtt, hogy egykori tarhosiakként segítsék a békésiek munkáját.

Sebestyén Márta édesanyján kívül, a tanítványok sorában még nagyon sok név eszembe jut, többek között, Szokolay Sándor, Mező Imre, Mező László, Mező Judit, Bozay Attila, Bartalus Ilona, Tarjáni Ferenc, Monoki Lajos, Rozgonyi Éva, Csukás István, Kerényi Sándor, Béres Károly, Puskás Dezső, Ádám Károly, és még hosszan sorolhatnám…

 

-       Szerényen elhallgatja a saját nevét, pedig egykori tarhosi diákként a Békési Zeneiskola tantestületével méltán sorakozhatnak a tarhosi ügyet szolgálók élvonalához. Tehát, az Énekiskola alapításának 30. évfordulóján indultak el Békésen, 1976-ban Gulyás György kezdeményezésére a zenei napok.

    

-       Az akkor kétnapos rendezvény mára kiemelkedő jelentőségű, kéthetes zenei eseménye lett a térségnek. Békés-Tarhos neve újra reflektorfénybe került. Az első nyitókoncerten Ferencsik János dirigálta a Psalmus Hungaricust, közreműködött a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, a tenorszólót Korondi György énekelte.

Az évek során a magyar zenei élet jelesei – Simándy József, a Bartók-vonósnégyes, Kodályné Péczely Sarolta, Polgár László, Medveczky Ádám, Melis György, Sebestyén Márta – léptek fel neves művésztársak sorában. A klasszikus zeneirodalom legszebb művei és a népzene veretes darabjai szólaltak meg előadásukban. Visszatekintve az elmúlt negyven évre a Békés-tarhosi Zenei Napokat az ország első és leghosszabb életű, zenei fesztiváljaként emlegethetjük.

 

 

Gulyás György vezényli a III. BÉTAZEN nyitóhangversenyét

 

-       2002-ben adta ki Békés Város Önkormányzata a Békés-tarhosi nyitott könyvet, archív és színes fotókkal illusztrálva. A szerzőt, F. Pálfy Zsuzsát kérdezem a zenei napok addigi történetéről. Mi késztetett egy zongoratanárt a könyv megírására?  

 

-       Talán, mert kollégáimmal együtt percről percre benne voltunk a zenei folyamatokban. A zenei napok indulásakor jelent meg dr. Csende Béla: Békés-Tarhos c. könyve az egykori Énekiskoláról. 1988-ban írta meg Gulyás György Bűneimbűneim? című önéletrajzi kötetét, majd 2001-ben dr. Gyarmath Olga tanárnő „Tudsz-e Tarhosért lelkesedéssel dolgozni?” c. emlékező vallomás-könyvét. A békési gimnázium magyar-történelem szakos tanárnője - aki Kodály életművéből doktorált – megszállottként harcolt az Énekiskola szellemiségének ébrentartásáért. Tőle hallottuk gyakran Sütő András útravalóként szolgáló mondatát: „Ami ránk méretett ki, nem hagyható másra.”

A Békés-tarhosi Baráti Kör közgyűlésén biztatott az egykori, tarhosi diák, jó barát Béres Károly – látva, tapasztalva a zenei napok sikerét, a koncertek, táborok látogatottságát –, érdemes lenne 25 év elteltével a nyilvánosság elé tárni, mi minden történik itt, a Viharsarokban június-júliusban, a 2-3 hetes zenei rendezvény alkalmával.

 Gulyás György 1976-1991-ig volt a programok művészeti vezetője, és hihetetlen nagy energiával lendítette fel a kórusmozgalomra, s az énektanárok, karvezetők továbbképzésére épülő eseménysorozatot.

 

-       Ezt az időszakot neves művészek, külföldi karnagyok jelenléte, fotók sokasága jelzi a nyitott könyv lapjain. Ha csak a koncerteken szereplők sorát olvasom, rögtön felötlik a kérdés bennem: Hogyan lehetett győzni a sok száz embert megmozgató feladatokat?

 

Gulyás György összkart vezényel

 

-       Csakis csapatmunkával. Hittel, összefogással. Nem törődve azzal, hogy a nap hány órából áll. Úgy, mint az egykori Tarhoson. Ezt tanultuk Gulyás György közelében. „A szellem nem ismer provinciát!” – hangoztatta gyakran. És valóban, nyitott szemmel és szívvel fejlesztette, szélesítette a palettát, a karvezetői továbbképzések, kórustalálkozók mellé beindította a hangszeres versenyeket, kurzusokat. Herzka Ferenc dokumentum-filmrendező, producer akkor készített „Békési álmok” című alkotását a Duna Televízió többször bemutatta.

Mező Imre zeneszerző javaslatára húsz évig a zeneiskolánk szervezte a Tarhosi Országos Szakközépiskolai Zongoraversenyt. Tarjáni Ferenc kürtművész irányította évtizedekig a Nemzetközi Kürtkurzust, Matuz István fuvolaművész Nemzetközi Fuvolakurzusa a mai napig foglalkoztatja a diákokat. Bartalus Ilona zenepedagógus művészeti vezetésével a Kőrösi Nyári Akadémia, dr. Szathmári István professzor irányításával a Szép magyar beszéd továbbképző tanfolyam a határon túlról is fogadta a résztvevőket.

   

-       Neves szakemberek bejegyzései mellett egy angol hangverseny-látogató elismerő sorait is idézi a Nyitott könyv: „Ez a különleges zenei munka óriási teljesítmény egy ilyen méretű várostól. Íveljen a zenei napok egyre jobban előre!” Gulyás György 1993-ban vezényelt utoljára Békésen. A református templomban bemutatott Schubert: G-dúr misére jól emlékszem. Mi történt azután?

 

-       Egészsége gyengülésével, még életében a debreceni Joób Árpádot bízta meg a zenei napok művészeti vezetésével, aki 1991-1997-ig látta el ezt a feladatot. Lemondása után a Békés-tarhosi Baráti Kör közgyűlése - Szokolay Sándor és Bozay Attila javaslatára – a férjemet választotta meg erre a tisztségre.

 

-       Tarhos eredeti koncepciója a tehetségmentés volt. Az újságírók a zenei napok táborait, kurzusait a tehetségek Mekkájának nevezték. Minden művészeti vezetőnek bizonyára, szívügye a saját szakterülete. Ezek szerint egy csellista-vezető a vonósok vonalát erősítette? – kérdésemre Fejes Antal válaszol:

 

-       Teljesen természetes, hogy a zenei napok tartópilléreit megtartva, vonós létemre a nagyzenekari művek bemutatása, a vonószenekari tábor felfejlesztése jelentette a fő koncepciót. Ügyeltem arra, hogy Gulyás György kezdeményezését kövessem, és fontosnak tartsam az egykori, tarhosi diákok leszármazottai, a „tarhosi unokák” szerepeltetését, valamint a helyi, békési tehetségek művészpályájának egyengetését. Emellett bevontuk a rendezvények sorába a néptáncot, meghívtuk a Magyar Nemzeti Balettet, kivittük az utca emberéhez a Piac-téri muzsikákat, a szabadtéri gyerekelőadásokat. A református templom tornyából vagy a koncertek előtt szólalt meg a fanfár - Szokolay Sándor hangszerelésében Kodály: Köszöntője - a zeneiskola fúvós-együttese előadásában. Fúvószenekari térzene jelezte a városban Bagoly László kürttanár kollégám vezetésével az ünnepi napok kezdetét. 2006-ban, saját kérésünkre történt nyugdíjba vonulásunkkor őt javasoltam a zeneiskola és a zenei napok vezetői posztjára.

 

-       Önök a Jeunesses Musicales Szervezettel és a Pro Helvetia Svájci Kultúralapítvánnyal is kapcsolatot tartottak. Milyen eredményeket hozott ez az együttműködés?

 

 

-       A vonószenekari tábor iránt 1976-tól kezdve igen nagy volt az érdeklődés.Néhány évig a megyei zeneiskolák delegáltak diákokat, s fogadtunk melléjük neves művészeket, Devich Sándort, Gulyás Mártát, Onczay Csabát, Szabadi Vilmost, Szecsődi Ferencet, akik játékukkal inspiráló erővel hatottak a fiatalokra.

A Jeunnesses Musicales Magyarországi Szervezete révén francia, lengyel, osztrák karmestereket hívtunk meg, Ludovic Potié, Rafael-Jacek Delekta, Nicolaus Messner után a gyerekekkel együtt dolgozott Oberfrank Péter, Kaposi Gergely, Kapi-Horváth Ferenc, Sántha Péter, Werner Gábor. Ötször dirigált Tarhoson Kesselyák Gergely, kezdetben a tábori záró-koncerteken (a színes fotón), később az ünnepi nyitóhangversenyeken.

Az innsbrucki zeneiskolával testvérkapcsolatot létesítettünk, onnan Ursula Voigt hegedűtanárnő, Lausanne-ból Bernadett Előd hegedűtanárnő évtizedekig segítette munkájával a gyerekek felkészítését, és hoztak-vittek diákokat szakmai tapasztalatcserére. Később Németországból, Franciaországból, Norvégiából, Romániából s az ország különböző városaiból érkeztek diákok.  Az orosházi Lestyán Tímea, a békési Fejes Tamás és Nagy Ivett kisdiákként a tarhosi tábor záró-koncertjein indult el a hegedűművészi pályán.  

 

-       F. Pálfy Zsuzsa a két-, majd háromévente megrendezett, tarhosi zongoraversenyek szervező titkára volt 1980-2002-ig. Milyen élményei fűződtek ahhoz a korszakhoz?

    

- Hálás lehetek a sorsunk alakulásának, hiszen ezek a feladatok annyi szépséget, örömet, élményt, új ismeretséget, tapasztalást nyújtottak nekünk, békési zenetanároknak, hogy a bőség zavarával küzd az ember, ha mindenről mesélni szeretne. Mező Imre és felesége, Hambalkó Edit zongoraművész volt a zongoraversenyek elindítója, s javaslatukat Gulyás György nem csak elfogadta, hanem Tarhosi Nagydíjat alapított a győzteseknek. A zongoraversenyek zsűrijében olyan nagyságok véleményezték és buzdították a versenyzőket, mint Kadosa Pál, Kocsis Zoltán, Lantos István, Solymos Péter, Falvai Sándor, Nádor György, Baranyay László, Bánki József, dr. Kerek Ferenc zongoraművészek, Soproni József, Sári József zeneszerzők. A győztesek között üdvözölhettük többek között Krausz Adriennt, Király Csabát, Réti Balázst, Báll Dávidot, Farkas Gábort.

A versenykiírás mindig előnyben részesítette a magyar szerzők műveit, különösen figyelve a kortárs szerzők darabjaira. Bartók, Kodály, Kurtág zongoraművei mellett így szólalhattak meg többek között Bozay Attila, Durkó Zsolt, Farkas Ferenc, Horusitzky Zoltán, Huszár Lajos, Kocsár Miklós, Ligeti György, Orbán György, Sári József, Soproni József, Vajda János előadási darabjai. Mivel minisztériumi döntés értelmében szakközépiskolai versenyt zeneiskola nem rendezhetett tovább, a verseny 2002 után átkerült a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jogkörébe. 

Annak különösen örültünk, hogy Békés Város Önkormányzata mindvégig támogatta a verseny rendezését, és a város díszpolgára, Csuta György festőművész minden alkalommal egy-egy értékes festményét ajánlotta fel a tarhosi nagydíjasok felkészítő tanárainak. 

 

Az I. Tarhosi Országos Szakközépiskolai Zongoraverseny díjkiosztója.
Középen: Kadosa Pál zsűri elnök (1980)

 

-       A Békési Zeneiskola fennállásának félévszázados történetét örökíti meg a tanárnő „Örömük titkai” c. könyve, mely 2015 őszén jelent meg. Lapjain Békés megye zenei életéről, koncertekről, a zenei napok történéseiről írott krónikái mellett a zeneiskola tanárainak, támogatóinak nyilatkozatait olvashatjuk. Hogyan érzi, sikerült-e maradéktalanul visszaadni a múlt eseményeit?

 

-       Inkább az elmúlt történések hangulatát, azok érzelmi kötődéseit szerettem volna felvillantani a megszólaltatott személyek vallomásaival, újságcikkeimmel. A könyv bemutatóján Mucsi András városi kulturális tanácsnok értékes, várostörténeti dokumentumnak nevezte a kötetet. Ez az elismerés boldoggá tett, mint ahogy a könyvem címe is sokak örömét, a zenetanításba és az értékes muzsika terjesztésébe vetett hitét kívánja jelezni az utókornak.

 

-       Most hogyan alakul a zenei napok jövője? – kérdezem ismét Fejes Antalt. 

 

-        A GEMMA Cégcsoport - Matyi István és felesége, Matyiné Ilyés Éva cégtulajdonosok vezetésével - néhány éve megvásárolta a tarhosi birtokot. Tiszteletreméltó az egykori Énekiskola iránti elkötelezettségük. Mezőgazdasági, növénytermesztési tevékenységük mellett létrehozták A Megújuló Tarhosért Alapítványt, s Békés Város Önkormányzatával, a Békés-tarhosi Zenebarátok Körével együttműködve a Zenepavilont újra hangversenyek helyszínévé kívánják tenni nyaranta. Reményeik szerint a tarhosi objektumot továbbképzési központtá, a Magyarság Énekiskolájává szeretnék fejleszteni. 

 

-       Köszönöm mindkettejüknek a beszélgetést, és gratulálok mindazok munkájához, eredményeihez, akik részesei voltak az eltelt négy évtized Békés-tarhosi eseményeinek!

-        

A zenei napok jubileumi emlékkiállításának megnyitóján a Fejes-házaspár

 

 

A Sebestyénné Farkas Ilona művészeti vezetésével létrejött
XIII. Kórus-találkozó résztvevői a tarhosi Zenepavilonban, 2016. június 25-én

 

    A zenei napok jelenéről Bagoly László, művészeti vezető, az alapfokú művészeti iskola igazgatója, a jövőről a zeneiskola első tanítványainak egyike, Farkasné Balázs Rózsa, volt általános iskolai igazgató, a Békés-tarhosi Zenebarátok Körének elnöke tájékoztatja majd a Parlando olvasóit.

 

***

Az archív fotók a jubileumi kiállítás anyagából valók, a színes képeket a békési GA-PIX Fotó készítette.

                                                                                 

 

 * Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet 1970-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének-és Zenetanárképző szak szegedi tagozatán, majd 1977-ben a JATE BTK pedagógia szakán. 2011-ben az SZTE JGYPK  ének –zene szakán MA diplomát kapott.  1980-ban védte meg egyetemi doktori értekezését.1994-ben kapott kandidátusi fokozatot. Fő kutatási területe neveléstörténet: a zenei képességvizsgálatok története mellett tanszéktörténet, neves pedagógusok élettörténete.  Ebben a témakörben 3 monográfiája jelent meg és több előadást tartott itthon és külföldön. Az ISME Zenei Nevelési Világkonferencián 1994-ben Tampa-ban (USA) és 1996-ban Amsterdamban vett részt a kutatási szekció poszter bemutatóján. A Mahler Marcell által hirdetett a zenei tehetség felismerésére és fejlesztésére irányuló országos pályázaton első díjat kapott 1991-ben. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága (SZAB) által hirdetett pályázaton 1992-ben és 1993-ban első díjat, valamint ezzel együtt a SZAB ezüst plakettjét kapta a benyújtott tanulmányaira. 1999-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert el. A művészi munka területén több magyar mű ősbemutatója és szegedi bemutatója fűződik a nevéhez.    1986-ban a Casale Monferrato-ban rendezett Nemzetközi Kétzongorás Versenyen első díjat kapott Maczelka Noémi kamarapartnereként.1986-ban Szerzői Jogvédő Hivatal Artisjus díjjal tüntette ki a mai magyar művek kiemelkedő tolmácsolásáért. A Zenetanárok Országos Zongoraversenyén Szekszárdon különdíjat kapott 1979-ben. 2007-ben zenepedagógiai munkájáért kapott Artisjus-díjat. Zongorakísérői munkájáért az Éneklő Ifjúság serlegét vette át 2007-ben. 1973-tól az Ének –zene Tanszék oktatója 1999-től főiskolai tanár.2000-tól részt vesz az Ének–zene Tanszéken rendezett konferenciák megszervezésében és a hozzákapcsolódó tanulmánykötetek szerkesztésében.  A Vántus Társaság titkár-helyettese, a zsombói Wesselényi Népfőiskola meghívott előadója.