Fehér Anikó*

 

“…amit a tanár úr csinál, az a legszebb!”

 

Járdányi Pál halálának 50. évfordulójára

 

http://www.jardanyi.hu/webkepek/J.%20P..jpg

(www.jardanyi.hu)

Aki valaha is hegedülni tanult zeneiskolában, nem lehet, hogy ne találkozott volna Járdányi nevével. Másokkal együtt írt hegedűiskolája máig is elkerülhetetlen, mert a legjobb.

 

Járdányinak e földön nagyon kevés, mindössze 46 év adatott. Mégis bátran mondhatjuk, hogy teljes életet élt. Zeneszerzőként bizonyosan sokat elvitt magával. De amit a népzenekutatás terén alkotott, az teljes egész. Egy bizonyos, ha folytathatta volna munkáját, ma máshol tartana a tudomány, másként, talán egységesebben tekintenénk népdalainkra.

 

Nagyapja Paulovics József kántor-tanító, iskolaigazgató, apja Járdányi Paulovics István régészprofesszor. Maga Járdányi is Paulovics Pál néven született, csak 18 éves korában magyarosította nevét Járdányira (egy középkori ős után, apja is ekkor választotta kettős vezetéknevét). Zenei tehetségére hamar fény derült, hegedűtanulmányait 1928-ban Rómában kezdte el (apja egy évig ott volt régészeti tanulmányúton). Hazatérve, Budapesten Votisky Ilonánál folytatta a hegedűt, majd elkezdett zongorázni, 1933-tól pedig zeneszerzést is tanult Bárdos Lajosnál. Gyermekkorától rajongott Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiért. 1930-ban a ciszterciek Szent Imre Gimnáziumába iratkozott be, ahol tanára volt többek között Rajeczky Benjámin a híres szerzetes, zenekutató is. 1936-ban felvételt nyert a Zeneművészeti Főiskolára, ahol Kodály Zoltán (zeneszerzés), Zathureczky Ede (hegedű) és Kósa György (zongora) tanítványa volt. 1938-ban leérettségizett, és – zeneakadémiai tanulmányai folytatása mellett – beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem néprajz szakára. Néprajzból 1942-ben diplomázott, egy évvel később pedig doktorált A kidei magyarság világi zenéje című disszertációjával. A gyűjtés része volt a teleki Pál miniszterelnöksége alatt elindult erdélyi ún. Borsa-völgyi kutatásoknak, amelynek keretében néprajzkutatók, falukutatók járták a falvakat a hagyományokat keresve. Kidén, a Kolozs megyei mintegy 750 lakosú faluban Járdányi mellett kutatott Volly István, Veress Sándor is, ők egyházzenei anyagot kerestek, valamint Vincze Lajos, ő pásztordalokat. A címül felhasznált idézet egy kidei parasztembertől való, ő mondta ezt így magának Járdányinak. Az alig huszonéves fiatalembert tisztelték, becsülték, közelükbe engedték az egyébként csökönyös falubéliek.

 

Járdányi munkája afféle népzenei monográfia, azaz mindenre kiterjedő gyűjtés, Járdányi „szociológiai” szemléletűnek mondja. Ezt csak egyetlen hasonló méretű mű előzi meg, Vargyas Lajos Áj falui gyűjteménye. Az ez előtti két monografikus mű közül jelentős a szintén Telekihez köthető kemsei, Baranya megyei gyűjtés, ahol a zenei anyagot Kerényi György jegyezte fel és adta közre.

 

Járdányi 1942-ben diplomázott a Zeneakadémián is hegedűművészként és zeneszerzőként. Először zenekritikusként dolgozott a Forrás, a Szabad Szó, a Válasz, a Valóság és más lapok számára. Méltatója, Berlász Melinda zenetörténész szerint a zenekritika „nagy vezető egyénisége” volt. 1946-ban a Zeneművészeti Főiskola tanára lett, ahol 1959-ig tanított. Ekkor az 1956-os forradalomban betöltött szerepe és „káros politikai nézetei miatt” (a Forradalmi Értelmiségi Bizottság tagja volt) távoznia kellett. Eltávolításának oka valószínűleg akkor vitatott politikai tartalmú beszéde volt tanáráról, Zathureczkyről. Maga Kodály állt ki mellette, levelezvén Kádárral, aki Kodály iránti nagyrabecsülését itt is megemlíti.

 

Tanítványai nagy szeretettel emlékeznek rá. Kodály jobb kezének tartották a fiatal tanárt. Neves tanítványai voltak: Kurtág György, Szabó Helga, Devich Sándor, Olsvai Imre. Szabó Helga így emlékezett rá a Magyar Zene című folyóiratban, 1992-ben: „Tanszakunk számára Járdányi tanár úr adott rangot, méltóságot. Lenyűgöző tudása a jellem szilárdságával, az akarat meggyőző erejével társult.” Kurtág egy filmben így beszélt: „Évekre megbénultam. Mindig a komponálás volt az, ami nem ment. Ezért azok, akik ilyenkor segíteni tudtak, azok tényleg az életem legfontosabb személyiségeivé váltak. Az első és talán legdöntőbb Járdányi Pali volt. Valami egészen fantasztikus segítséget tudott nyújtani. Nagyon sok időt szánt rám és ránk. Valahogy belülről segített, arra vezetett rá, hogy mi csináljuk meg a dolgunkat.”

 

Közben, 1948-tól az Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának munkatársa, majd vezetője is volt. Ő rendszerezte, részben szerkesztette a Magyar Népzene Tára I., IV. és V. kötetét (Gyermekjátékdalok 1951, Párosítók 1959, Siratók 1966). A VI. kötettel induló nem tematikus dalokat tartalmazó kötetek kiadása a mai napig az ő rendszerezési elvei alapján folyik. Rendszere, mely nyomtatásban 1966-ban jelent meg (Járdányi: Népdaltípusok I. és II.), amely a dalok dallamvonalát veszi alapul, így alkotva típusokat. A típus elvet aztán átveszi Dobszay László, aki munkatársaival megalkotja a Típusrendet – az előző rendszerek tanulságainak és eredményeinek felhasználásával.

 

Zeneszerzői munkásságára Bartók és Kodály művészete hatott, ez főleg első alkotói periódusában figyelhető meg. Az 1950-es évek elejétől a magyar népdalok világa vált művei elsőrendű inspirációjává, amikor népdalfeldolgozásokat írt kórusra és szimfonikus zenekarra. Harmadik szerzői időszakát 1956-tól, második házasságkötésétől lehet számítani (első felesége 1949-től hét évig Lázár Ilona volt), ezekben az években írta Hárfaversenyét is (1959), második feleségének, Devescovi Erzsébet hárfaművésznek. Két gyermekük született: Gergely, a ma Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész és habilitált bőgőtanár és Zsófia, Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára. Nagyon szerette gyermekeit és feleségét, akik emlékét a mai napig is példásan őrzik. Unokái is zenészek. Kétszer tüntették ki Erkel Ferenc-díjjal (1952, 1953), 1954-ben pedig Kossuth-díjjal.

 

Népzenetudományi írásai nemcsak tartalmukat tekintve kimagaslóak, de az írások stílusa, kiemelkedően pontos magyarsága és lebilincselő nyelvezete is szót érdemel. Kórusművei méltatlanul hevernek a kottatárak mélyén, ritkán szólalnak meg a koncerttermekben. Vajon miért?

 

A szomorú évforduló kapcsán csak biztatni tudom a kórusvezetőket: bátran vegyék elő Járdányi műveit. Zenekari műveit, melyeknek levegőjéből a magyarságáért mindent megtevő, a magyar lélek rezdüléseit jól ismerő kitűnő alkotó hangja szól, szintén ritkán hallani.

 

Halála után Kodály Zoltán német nyelvű cikket írt a Studia Musicologica című folyóiratban: „Erejének teljében hagyott itt bennünket. Talán gondban amiatt, hogy annyi mindent nem fejezhetett be. De nyugodtan abban a tudatban, hogy ameddig dolgozhatott, egész odaadással és teljes sikerrel tette. Nem vesztette el életét, mert sohasem törődött azzal, hogy megtartsa.”

 

 

JÁRDÁNYI PÁL KÓRUSMŰVEI

 

1934-36 Három népdal kétszólamra - kétszólamú gyermekkar (szk)

·       Elindultam szép hazámból

·       Ha felmegyek

·       Kolozsváros

1935 Midőn a Szűz magzatját - háromszólamú női/gyermekkar (szk)

1936 Kősziklán fölfutó… - kétszólamú gyermekkar (szk)

1936 Összegyűltek, összegyűltek... - háromszólamú gyermekkar (szk)

1937 A pap tánca - háromszólamú egyneműkar (szk)

1937 Hat virágének - kétszólamú gyermek/nőikar (szk)

1937 Hervadni kezdettem - háromszólamú egyneműkar (szk)

1937 Szép fehér karácsony (Márkus István verse) kétszólamú egyneműkar (szk)

1937-38 körül (dátum nélkül) Sóhajtás a hajnalban (Ady Endre verse) kétszólamú nőikar (szk)

193           Búcsú             kétszólamú egyneműkar (szk)

1937-56 Három kórusmű Ady versekre

·       A halál rokona- négyszólamú vegyeskar (szk)

·       Adja az Isten- háromszólamú nőikar (szk)

·       Kis, karácsonyi ének - négyszólamú nőikar      (szk)

1939 Zsoltár (25/4: „Vias tuas, Domine”) - négyszólamú vegyeskar (szk)

1940 Szegény Zsuzsi, a táborozáskor (Csokonay Vitéz Mihály verse) - háromszólamú nőikar     (szk)

1940-47   Missa brevis   - kétszólamú vegyeskar (szk), MK

1950         Leányvásár - négyszólamú vegyeskar (ZK)

1951         Négy kidei népdal - négyszólamú vegyeskar (ZK)

·       Szánom bánom, hogy mit cselekedtem…

·       De sok eső, de sok sár…

·       Nézz ki rózsám ablakodból…

·       Mély a Tiszának a széle…

1951         Katonaszerelem - négyszólamú vegyeskar (szk)

1951         Hajnali tánc - négyszólamú vegyeskar (szk) (ZK)

·      Hajnali kesergés

·      Csütörtökön virradóra

·      Hajnallik, hajnallik

·      Dudanóta

1951         Karikás tánc   - négyszólamú vegyeskar (szk), (ZK)

·       Hidló végén…

·       Fürjecském, fürjecském…

1952         Éva szívem, Éva…     - négyszólamú vegyeskar (ZK)                           

1952         Árva madár    - négyszólamú vegyeskar     (ZK)                           

1952         A bújdosó madár- kétszólamú vegyeskar (ZK)                                           

1952         Barna kislány szoknyája- kétszólamú vegyeskar (ZK)                          

1953         Kossuth Lajos regimentje     háromszólamú férfikar (szk), (Tp)

1953         Hej Vargáné   - négyszólamú vegyeskar(ZK)

1953         Gyapotszedő lányok (Szőnyi Zoltán verse) - egyszólamú nőikar +zg.                       k

1953         Utca, utca…   - négyszólamú vegyeskar     (ZK)

1957         Föltámadott a tenger - négyszólamú vegyeskar (szk), (NI)

1957         Már vége- háromszólamú nőikar      (szk), (ZK)

1957         Széles a Duna (Kodály születésnapjára)     - kétszólamú kar (szk)

1957-58   Gergő nótái - háromszólamú gyermekkar (szk) (ZK)

·       Hallod-e Gergő?

·       Őszi ének

·       Kocsi és vonat

·       Kecskés játék

·       Terefere Tercsi

·       Dal a kismadárról

·       Hallottad-e Gergő?

1961         Kit mi illet - négyszólamú vegyeskar (szk), (NI)

1962         Jeden, dva, tri (Kodály-pasticcio) - négyszólamú férfikar (szk)

1963         Savaria - négyszólamú vegyeskar     (szk), (st)

1963         Karácsonyi fény - négyszólamú vegyeskar (k)

 

szk – szerzői kézirat

MK – Magyar Kórus

ZK – Zeneműkiadó

TpTypopress

k – kézzel írt kotta

NI – Népművelési Intézet

st – stencil

 

 

http://www.jardanyi.hu/J.%20P/kusz%20borito%20e.jpg

 

 * Dr. Fehér Anikó DLA a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneismeret szak - népzene, népzenei repertoár ismeret tanára, az MMA MMKI kutatója, zenei újságíró és zenei szakíró, televíziós és rádiós szerkesztő, karnagy, felsőfokú táncház vezető.