Elindultunk szép hazánkból…

 

A Budapesti Monteverdi Kórus* hangversenyei Erdélyben

 

http://www.monteverdi.hu/html/2016/Erdely/3%20concert_plakat2.jpg

 

Régi vágyunk teljesült: sok szép hazai és európai utazás után, végre Erdélybe látogathattunk. Indulástól érkezésig hat napunk volt, - és ez bizony igen rövid idő, ha közben négy hangversenyt is terveztünk, és nagy kört jártunk be Kolozsvár – Sepsiszentgyörgy – Csíksomlyó - Marosvásárhely csomópontokkal.

 

Magunk szerveztük az utazást, és bár sok kedves ismerősünk várt minket út közben, nem volt meghirdetett fesztivál vagy meghívó partner kórus, - csak a megbeszélt hangverseny helyszínek kötötték meg a programunkat. Így tulajdonképpen szabadon választhattunk a tengernyi látnivaló, szívmelengető történelmi emlékhely, festői kis templom, múzeum és ámulatba ejtően szép táj között. Erdély kitűnő ismerője, kórusunk énekese és elnöke tervezte meg utunkat, és így olyan kiemelkedő helyszíneket látogattunk meg, mint a Segesvár,

 

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/230723_221756814518008_2440001_n.jpg?oh=d2f0a073f75bf6e8b3ea1fb1391a5566&oe=58BCE652

 

Kézdivásárhely (Székely Múzeum), Gelence, Csíkkarcfalva, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Maréfalva, Szováta fürdő. Külön kiemeljük rövid látogatásunkat Szentegyházán, a Gyermekfilharmónia székhelyén, ahol Haáz Sándor csodálatos zenei és kulturális központot épített a környék gyermekeiből álló énekkarnak, zenekarnak, és világhírűvé tette együttesét.

 

Boldog emlékű Márton Áron püspök életútja, mély tiszteletet kiváltó példája adta az alapgondolatot ahhoz, hogy születésének 120. évében elinduljunk erre a gyönyörű útra, és így örömmel csatlakoztunk a Magyar Állam által meghirdetett „Márton Áron Emlékév” eseményeihez.  Ez alkalomból tűztük műsorunkra Szőnyi Erzsébet: „Ima alkonyi harangszóra” című, gyönyörű alkotását is, amelynek szövege Csíkszentdomokosról, Márton Áron szülőhelyéről való.[1] 

 

Műsorunk három nagy egységből épült föl, az elsőben magyar zeneszerzők motettái hangzottak el (Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet, Orbán György, Csemiczky Miklós). A műsor második nagy egysége az európai zenetörténeti korok egyházi zenéjéből adott válogatást, (Händel, Vivaldi, Fauré, Rachmaninov). Erdélyben először adtuk elő a romantikus román

 

 

Három szoprán a Budapesti Monteverdi Kórusból. Balról jobbra: Nagy Györgyi, Hegedűs Júlia, és Szegedi-Szabó Kata

 

szerző, G. MusicescuDoamne buzele mele” kezdetű áhítatos, szép művét, amely az 50. zsoltár 17. versére készült („Uram, nyisd meg ajkamat…”).

 

A kórus műsorának harmadik része világi alkotásokat tartalmazott. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában lehetőségünk nyílott arra, hogy magyar népzenei földolgozások oldják föl az imádságos művek hangulatát. Nagyon jól esett, hogy Bartók Béla, Kodály Zoltán, Pászti Miklós, Karai József és Csíky Boldizsár darabjai mosolyt csalhattak az előadók és a közönség arcára.

 

Kolozsváron, Erdély történelmi központjában, a Szent Mihály templomban volt

 

http://kirandulastippek.hu/thumbnail//images/kolozsvar-a-templom-es-a-szobor.jpg?533,300,crop

Kolozsvár, Szent Mihály templom

 

az első hangversenyünk, és annak ellenére, hogy hajnali indulás, teljes napi utazás, több apró késleltető meglepetés után igen későn érkezünk meg a helyszínre, a lelkes hallgatóság nagy tetszésére énekeltünk. A koncert után szeretetteljes fogadtatásban részesített minket Tóth Guttman Emese asszony, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke, dr. Potyó István karnagy és Kovács Sándor főesperes, a Szent Mihály templom plébánosa. A Kolozsvári Rádió hosszú riportot készített együttesünkkel, - ez 2016. július 4-én, a Hangoló c. műsorban hangzott el.

 

Sepsiszentgyörgyi hangversenyünk ismét népes hallgatóság számára hozott nagy örömet. A hangverseny végén nem is akart elmenni a közönség, - a kitartó taps után jó adag kürtős kaláccsal és egy kis pálinkával köszönték meg énekünket.

Sepsiszentgyörgyön éppen ott létünk idején folyt az Első Erdélyi Karvezető Szeminárium, amelynek létrehozója a kiváló fiatal karnagy és tanár, Löfi Gellért, - szakmai vezetője Rozgonyi Éva és Ordasi Péter karnagy volt. Így adódott a lehetőség, hogy a Krisztus Király templomban tartott hangversenyünkön a szeminárium hallgatói és oktatói is részt vettek. Barátságos találkozás volt. Kiderült, hogy azonos helyen vacsorázott a két társaság, és felszabadult, jó kedvű énekléssel örvendeztettük meg egymást.

 

Csíksomlyón a „Sarlós Boldogasszony” ünnepi szentmise keretében énekeltünk, és ezután rövid hangversenyt adtunk. A Kegytemplom hangulata mindenkit elvarázsolt, és csak az idő múlása és a hátralévő utazás kényszere vetett véget a meghitt koncertnek.

 

Marosváráshelyi hangversenyünk volt utazásunk fénypontja. Rövid időnk jutott arra, hogy megcsodáljuk a Kultúrpalotát, ahol a koncertet adtuk. Azért így is

 

http://erdelykincsei.com/wp-content/uploads/2011/07/030-hangversenyterem.jpg

Marosvásárhelyi Kultúrpalota (Erdély Honismereti Fotóalbumok)

 

elámultunk a magyar szecessziós épületek egyik legszebb alkotásán, amely minden részletében a XX. század elejének építészeti és belsőépítészeti pompáját és gazdagságát tükrözi.[2]

 

Változatos és igen hosszú műsor állt össze erre az alkalomra, - hiszen minden szépséget szerettünk volna megszólaltatni, - és valóban, különleges koncentrációval, emelkedett és boldog énekléssel adtuk elő programunkat. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Csíky Boldizsár, az erdélyi zenei élet nagy tekintélyű muzsikusa is eljött a koncertünkre. Ő ebben a városban él és alkot, - korábban, hosszú éveken át a világhírű Kultúrpalota zenei igazgatója volt, és mivel a hangversenyünk is ebben a csodálatos épületben, a híresen kiváló akusztikájú Díszteremben volt, ünnepi pillanatot jelentett, hogy itt énekelhettük

el neki a „Kerbe virágot szedtem…” kezdetű, kedves népdalfeldolgozását.[3] Csíky Boldizsár lelkes szavakon túl, őszinte elismerését fejezte ki gazdag, sokszínű műsorunkról. Értékes gondolatai mindnyájunknak életre szóló útravalót adtak.

 

Műsorunk különleges darabja volt Vasile Cazan, román zeneszerző műve, amelyet magyar nyelven írt, Reményik Sándor: Templom és iskola című versének első és utolsó versszakára. Vasile Cazan a kolozsvári Kultúrpalota mostani zenei igazgatója, karmester és karnagy. Hálásak vagyunk neki, hogy ezen a csodálatos helyszínen léphettünk föl. Több műve közül választottuk ki ezt a drámai művét. Természetes, hogy a mintegy ötszáz főnyi közönség, amelynek nagyobb része magyar volt, megrendülve hallgatta a gyönyörű hitvallást. Bizonyos, hogy ezzel a művével a zeneszerző, a nagyszerű muzsikus és tiszteletre méltó román ember, élete egyik legnagyobb ajándékát adta a testvérként mindinkább boldoguló magyar és román népnek. Egyébként, ő maga a három nappal korábbi, sepsiszentgyörgyi hangversenyünkön hallhatta darabját, mert szívkórházi kezeléséből csak ekkor tudták elengedni őt, hogy meghallgasson minket. A meghatódás és a kölcsönös köszönet szavai hangzottak el, amelyeket megsokszorozott az ottani közönség lelkes ünneplése is. /Mindkét koncertünk végén, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is, - amint mesélték, - ritka eseménynek számított, hogy hosszan, állva tapsolt a hálás hallgatóság./

 

Dicséret illeti Krasznai Gáspár kollégánkat a zongora illetve orgonakíséretekért, és köszönjük Horváth Csaba énekesünk előadását, aki Kodály: „El kéne indulni” című népdalfeldolgozását szólaltatta meg a Kultúrpalotában, remek humorral és nagy sikerrel.

 

Köszönetet mondunk az Emberi Erőforrás Minisztériumának, valamint a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kuratóriuma tagjainak, hogy segítségükkel létre jöhetett hangversenykörutunk. Köszönet illeti kórusunk énekeseit is, akik dús évadunk végén vállalkoztak erre az utazásra.

 

Hamar eltelt a hat nap, gyorsan véget ért az élményekkel, muzsikával teli szép kirándulás. Elindultunk szép hazánkból, és elérkeztünk kincses Erdélybe, magyar történelmünk és kultúránk bölcsőjéhez. Úgy készültünk, hogy énekünkkel tiszteletünket fejezzük ki a magyar egyháztörténet nagy alakja, Márton Áron püspök munkássága előtt, hogy örömet viszünk kedves barátainknak, mindazoknak, akik Erélyben segítettek nekünk a koncertek előkészítésében, és örömet adunk mindenkinek, aki meghallgat minket. Ha most mérleget készítünk, akkor azt érezzünk, hogy mi kaptunk tőlük sok-sok élményt, megértést és szeretetet. Mindig hálásak leszünk érte.

 

 

Kollár Éva,

a Budapesti Monteverdi Kórus

karnagya

 * * A Budapesti Monteverdi Kórus honlapja: www.monteverdi.hu

 

 

[1] A mű vegyeskari változatát kórusunknak ajánlotta a közel múltban 92. születésnapját ünneplő zeneszerző. A kezdő gregorián dallam a latin ima sorait idézik, majd népi szövegre fölépített drámai rész után, zengő Alleluja fejezi be a darabot, amelyet minden helyszínen nagy tapssal fogadott a közönség.

[2] Komor Marcell és Jakab Dezső, budapesti építészek (Lechner Ödön követői), valamint a további művészek: Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Sidló Ferenc. Róth Miksa alkotásai. Említeni kell az 1913-ban fölavatott, romantikus Rieger-orgonát is.

[3] A művet tavaly nyáron, Szovátán mutatta be az ottani fesztivál egyesített kórusa, Józsa Mónika karnagy vezetésével.