CANTATA IN MEMORIAM 1956

 

 Ott voltam… „akkor még nem tudtam”

 

A forradalom első hősi halottja emlékére a Rádiónál

 

 

Neszlényi Pfeiffer Judith zeneszerzőnő Cantata in memoriam 1956 című művének most közölt ismertetője a mosonmagyaróvári TV-ben készült beszélgetés szerkesztett változata. A riporternő a zeneszerzőt és Krasznai Gáspár karmestert kérdezte a darab keletkezésének előzményeiről és a felkészülés részleteiről. Emlékeit a zongoraművész-zeneszerző a TV riporternőjének kérdéseire elevenítette fel.

 

 

 ”A forradalommal kapcsolatban rengeteg személyes élményem van, de már előtte azokból az évekből is, amiket a háború alatt és utána 11 éven át átéltünk. Pontosan tudom, hogy amikor 1956. október 23-án az ifjúság kivonult az utcára, a Műegyetemen már kidolgozták azt a 16 pontot, ami bizonyította, hogy a fiatalságnak vannak követelései és szabad akaratának hangot akar adni. Egy pillanat alatt elterjedt a hír arról, hogy mi történik. Én október 23-án egész délután részt vettem a felvonuláson, és este már drámain megrázó élménnyel tértem haza.”*

 

A Cantatát a 60-as évek elején kezdtem el írni. Emléket akartam állítani 1956 áldozatainak tiszteletére. Amikor a darab megírásának gondolata megszületett bennem, a legfontosabbnak azt tartottam, hogy a gyermekeink megtudják, mi történt akkor Magyarországon, hogy ami történt, miért történt, és hogy ezt soha nem szabad elfelejteni! Ennek a lelki élménynek a kifejezése, tovább adni akarása ez a darab. A darabot a fiamnak ajánlottam. Ő már Amerikában született. Én nem emlékművet akartam magam után hagyni, hanem azt szerettem volna, hogy ő, és az ő fiatal társai, barátai mennél többen tudják, és emlékezzenek majd később is ezekre a drámai napokra.

 

Mosonmagyaróvár az a város, amit 1956 októberére visszatekintve nem hagyhatunk megemlítés nélkül. Világosan él bennem az október 26.-án lezajlott sortűz eseményének híre. Ahol most zöldell a fű, akkor ott piroslott a vértől a föld. Több mint százan haltak meg akkor. A békésnek, jónak, fegyvertelennek ennyire kegyetlen szembe támadása sehol máshol nem zajlott le úgy, mint itt. Mert itt sorban legéppuskázták az embereket. Egyszerű menetelő tüntetés volt az, ami sok ártatlan fiatal áldozatot követelt. Az ő életük, bár nem tudtak róla, most már a történelem részévé vált.**

 

Ennek a darabnak első tételét az ifjú hősök vére hullásának mélységes átérzése inspirálta. Először csak szóló énekhangra íródott a mű. A Los Angelesben élő gyönyörű hangú énekművész, Bori Sándor adta elő, aki az első világháborúban a Don kanyarnál megsebesült. Többek között Los Angelesben élt Kodály egyik legjobb kórusvezetője, Tóth Lajos is. Ő inspirált engem arra, hogy a szóló énekhangon elhangzott darabot írjam meg együttesre is. Soha nem gondoltam volna arra, hogy szöveget is fogok írni. De így alakult.”

 

A karmestertől, Krasznai Gáspártól*** tudomást szerezhettünk a Cantata magyarországi elő-történetéről is.

 

 „A darabból a forradalom 50 éves évfordulóján Magyarországon eddig csak részletek hangzottak el. Most viszont a mű három helyszínen is teljes egészében előadásra kerül, itt Mosonmagyaróváron, Budaörsön és Budapesten a Nemzeti Galériában. Budapesten először mutatjuk be ezt a csaknem két óra terjedelmű nagyszabású, kórusra, hangszeres és énekes szólistákra írott f darabot. Három kórust vezetek, mind a három részt vesz az előadásban. A felkészülést már 2015 szeptemberében elkezdtük.

A Cantata szokatlan és rendkívüli igényt támaszt az előadók, de mindenek előtt a karmester számára. A narrátor szövegében október 23-ától kezdődően kronológiailag hallhatjuk az események folyamatát. A mű gerincét ugyan a próza képezi, de a dráma elbeszélésében szöveg és zene egyenrangú szerepet játszik, az énekkar, a szólisták és a szöveges részek töretlen egységet alkotnak.”

 

Hosszas felkészülés, sok megoldhatatlannak látszó, de mégis megoldásra talált nehézség eredményeként hangzott el az a kiváló előadás, amelyet a Budai Várban, a Nemzeti Galériában magam is hallottam. A fiatal kolozsvári származású karmester, Krasznai Gáspár az 56-os emlékmű Cantata előadásában mind érzelmileg, mind tartalmilag, formailag, nagyszerűen kézben tartotta a kórusokból, szólistákból álló produkciót. A hallgatóság szűnni nem akaró tapssal köszönte meg az előadóknak a nagy élményt nyújtó hangversenyt. A mű befejezéseként hallhattuk azt a rövid felolvasást, amelyben a zeneszerző nő Neszlényi Pfeiffer Judit legszemélyesebb élményét osztotta meg velünk. A Madách Gimnázium tanulójának, Nagy Júliának szavaiból megérezhettük, tudja, miről beszél, nem egy történelem óra száraz szavait ismétli. A zene kifejező ereje képessé tette őt arra, hogy bár fiatal, a tőle időben távol álló eseménynek, korunk drámájának valóságosan is részesévé tudjon válni.

 

Neszlény Pfeiffer Judith

Ott voltam… Akkor még nem tudtam…

A forradalom első hősi halottjának emlékére, a Rádiónál

 

Felolvasta: Nagy Júlia, a Madách Imre Gimnázium tanulója

 

     Azon a verőfényes, simogatóan meleg napon, október 23.-án kedden, két órára mentem be a Zeneakadémiára Antal István tanár úrhoz, személyes megbeszélésre.

     Akkor még nem tudtam azt sem, hogy ez lesz az utolsó alkalom szeretett mesteremmel…

     Meglepetésemre az aulában – mely nyüzsgő hangyaboly volt, közölték, hogy minden óra szünetel ­– kivonulunk.

     Na, gondoltam, még egy „éljen Rákosi” gyászmenetre toboroznak már megint…

     Tévedtem. Hamarosan tudomásomra jutott, hogy az előző napokban már előkészületek folytak. A Műegyetem tanulmányi karából 16 pontban össze is foglalták a legfontosabb követelményeket további életünk érdekében. Közösen, tanárok és diákok, mert tarthatatlan volt a szovjet diktatúra, minden vonalon.

     Jó, hát akkor menjünk – gondoltam – és társaimmal csatlakoztunk a körúton már menetelő polgárokhoz.

     Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz életem diadalmenete!

     Amerre mentünk, az ablakokból az emberek bátorítóan kiáltották: menjetek, menjetek! Valahonnan egy zászló is előkerült és miután a menet szélén jártam – hogy esetleg bármikor meglóghassak, mint azelőtt – éppen az én kezembe került! Istenem! – gondoltam – én lebegtethetem a piros-fehér-zöldet! Akkor még nem tudtam, hogy zászlómnak történelmi jelentősége lesz, - hogy a Világ felé kiáltom a magyar élni akarást, a magyar bátorságot és rátermettséget is.

     Elértünk a Petőfi szoborhoz, Sinkovits már szavalta a „Talpra magyar”-t – és engem oda tuszkoltak közel a talapzathoz, mert az én kezemben lengett a zászló…

     Évek múlva fedeztem fel magamat egy korabeli fényképen. Ember és Isten akaratából, OTT…

     A hangulat egyre fokozódott, „menjünk a Bem szoborhoz”! és mentünk, mentünk, mentünk most már boldogan!

     Még egyszer végig a körúton, most már hatalmas tömegek közepette, pici kis magyarnak éreztem magam, egy a nagyon sok közül. De miután magas kislány voltam és az ÉN kezemben volt a zászló – még mindig! – azt képzeltem, hogy én vagyok HUNGARIA képviselője!

     És a tömeg hömpölygött a körúton és minden utcában megállíthatatlanul. MINDENKI ott akart lenni! Az öröm, a keserűség, 11 év jaja, elfojtott keserve száguldott végig a lelkekben.

     Mi még élünk! – gondoltam – mi még meg tudjuk változtatni a lehetetlent – azokért, akik ártatlanul áldozták életüket a szabadság eszméjéért a börtönökben, az Andrássy út 60-ban, a munkatáborokban, vagy a kitelepítés sovány kenyerén.

     Közben a verőfényes délután bealkonyodott, és mi még mindig énekeltük népdalainkat, a Kossuth nótákat, és MINDENT, ami a hős 48-as forradalom útmutatója volt, akkor és MOST is.

     Akkor még nem tudtuk, hogy TÖRTÉNELMET énekeltünk! Véres, fájdalmas szabadságharcot, a magunk élete és eljövendő gyermekeink szebb jövőjéért.

     Úgy 6 óra tájban értünk a Rádióhoz, a Puskin utca sarkához, jobb kezemben a zászlót lengettem, balkezem egy fiatalemberében, amikor rekedtre ujjongtunk és követeltük a magyar jussot. De perceken belül eldördült az első lövés. Balkaromat hirtelen megrándította kollégám – és rémülten vettem észre, hogy egy golyó eltalálta őt. Arccal zuhant az utca betonjára. Egy híján 20 éves, szép kis felesége őrült sikollyal borult párjára, aki ott – védtelenül a szabadság szent ihletében és a sors kiszámíthatatlan, kíméletlen akaratából, az utca kövén – perceken belül elvérzett.

     (…) Önkívületben üvöltöztem én is segítségért, ami nem jött és nem jöhetett… hiszen a Vöröskeresztes mentőautó is ÁVO-sokkal volt tele. Az a golyó, isteni rendeltetés volt. Ő meghalt a hazáért - nekem ÉLNEM kell érte!

     A zajban, összevisszaságban, mérhetetlen kínban, csalódásban, a rettenetes káoszban – élő piros-fehér-zöld zászlómból ifjú vértől itatott GYÁSZLEPEL lett.

     Ő egyike lett a sok ezer hősi halottnak, akik sohasem fognak SEMMIFÉLE kitüntetést kapni – SENKITŐL. SEHOL…(…)”

 

Összeállította: Ábrahám Mariann

 

A budapesti koncert youtube-linkje:

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMuQfieSjfY&feature=youtu.be

 

A koncert 5’38’’-nál kezdődik.

 

 * A Cantata befejezésében a zenemű részeként elhangzik egy szöveg, amely erről a délutánról számol be. Ezt az írást a beszámoló végén teljes egészében közöljük.

 

** A mosonmagyaróvári sortűz, lásd: 1956 okt. 26., Wikipedia

 

 

*** Lásd: Wikipedia