SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

 

Papp Károlyné Papp Zsuzsanna SZOLFÉZSTANÁR 75 ÉVES

 

 

Budapesten született 1941. január 18-án. Zenei tanulmányait a nagykőrösi zeneiskolában kezdte. A szegedi Zenei Gimnáziumban Varjú Irma, Holló Sándor, Szatmári Géza növendéke volt. A Zeneakadémián Szőnyi Erzsébet, Bárdos Lajos, Vásárhelyi Zoltán művész-tanároknál a középiskolai énektanár és karvezető tanszakon fejezte be tanulmányait.

 

A szolfézstanítás egész életpályáját átszőtte, azzal a törekvéssel, hogy tanítványai szeressék és értsék a szolfézst és az értékes zenét.  Pedagógiai és személyiségformáló munkáját a kodályi elvekre építette, ennek értékrendjét mindig igyekezett mind a maga, mind a tanítványok számára elmélyíteni.

 

A zeneoktatás minden szintjén tanított szolfézst: zeneiskolában (Dunakeszi Körzeti Állami Zeneiskola, Budapest XX. ker. Lajtha László Zeneiskola) és szakközépiskolában, majd szolfézs módszertant a Budapesti Tanárképző Intézetben és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Vezette a tanárjelöltek gyakorlati tanítását és diploma munkáját, Pest megyében és Budapesten szolfézs szaktanácsadó volt.

 

Tanári munkásságát Kiss Árpád-díjjal és Kiváló Tanár kitüntetéssel ismerték el.

 

A legutóbbi két szolfézs tanterv írója (Spiegel Mariannával együtt). Tanári továbbképzéseket, bemutató órákat tart. 2012-ben jelent meg a Spiegel Mariannával közösen írt Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban c. könyv. /Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézsoktatás a gyakorlatban (Parlando 2014/1.)/

http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-10-SSzabo_elemei/image001.jpg

 

Ennek angol változata a Kodály Intézet kiadásában 2016-ban jelenik meg.

 

A tanári munka mellett az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény (majd jogutódjai) zenei szakértője volt. A zeneiskolai és szakközépiskolai hangszeres – és szolfézsversenyek gondozójaként a Művelődési Minisztérium, a MZMSZ és a feladatot vállaló iskolák segítségével szinte minden zenei tanszakon kialakította és rendszeressé tette a zenei tanulmányi versenyeket.

 

Jelenleg óraadó szolfézs tanár a Budapest XV. ker. Hubay Jenő Zeneiskolában.