A lélek Béres-cseppjei

 

http://www.magyarmenedek.com/pictures/medium/beres_jozsef_szep_magyar_enek_i_ii_akovita_kiado_konyvkiado_2016_konyv_konyvek.jpg

 

Igényes kivitelű és tartalmú énekes könyv látta meg a napvilágot 2009-ben „Szép magyar ének” címmel. A kötet szerkesztője, megálmodója és életre hívója Béres József Luther Márton mondatát választotta alapgondolatául: „Énekelni, ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó”. Mint azt bevallja, az énekek világában műkedvelő – hiszen egészen más a főfoglalkozása - , de énekelni nagyon szeret és ezt az örömöt szeretné megosztani másokkal, különösen azért, mert úgy gondolja, a magyar dal-örökség gazdagságában kimeríthetetlen, kifejezésmódjában, lelkiségében mély és szépséges. Családjuk sokszor és sokat énekelt, maguk között, barátokkal, ünnepek alkalmából vagy csak úgy jókedvünkben. E sorok írója ugyancsak boldogan emlékezik arra, hogy az autós kirándulások, hazai és külföldi utak alkalmából sokszor az egész utat végigénekelte a család, vagy hányszor fordult elő nyári estéken, tűzrakás, szalonnasütés alkalmából, hogy órákig maradt együtt a baráti társaság és énekelt, örömmel, boldogon, népdalt, virágéneket, népies műdalt, vagy ami csak valakinek eszébe jutott.  Messze vinne annak a kifejtése, hogy miért sorvadt el ez a gyönyörű szokás, miért nem tudnak a mai fiatalok – tisztelet a kivételnek – ugyanúgy énekelni, mint elődeik, vagy ha végre énekelnének, miért nem jut eszükbe a naponta hallott slágereken kívül semmi más, de ennek kifejtése nem a jelenlegi írás feladata.

 

Ma, amikor – hála Istennek – ismét előtérbe került a mindennapos éneklés igénye, igen fontos, hogy rendelkezésre álljon olyan gyűjtemény, amelyben mindenféle olyan ének megtalálható, amelyet szívesen énekelhetnek fiatalok és idősebbek egyaránt. Jelentek már meg korábban is dalgyűjtemények, de a különböző műfajok szerelmesei egy kiadványban nem találhatták meg kedves énekeiket. Nem véletlen, hogy a kötet 2014-ben már harmadik kiadását érhette meg. A gazdag összeállítású, tematikailag különböző műfajokat képviselő gyűjtemény összeállításában kiváló szakértők vettek részt, Dobszay László, Bereczky János és Bubnó Tamás közreműködésével született meg a kiadvány, és csak remélni lehet, hogy eljut mindazokhoz, akikben él a vágy, hogy családi körben, baráti összejövetelek, kirándulások, egyéb alkalmak során újból megtapasztalják a közös éneklés örömét. A gyűjteményben megtalálhatóak gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek, a fő fejezetek tovább tagolódnak, a népdalok között éppúgy megtalálhatjuk a népszokásokhoz tartozó dalokat, mint a párosító énekeket vagy a mulatódalokat, de további számtalan gyönyörű, ismert népdalt is bemutat a kiadvány. A népies dalok fejezetcím alatt megtalálhatóak azok a történelmi dalok, virágénekek és egyéb nóták, amelyeket mindig szívesen énekeltek korábban bánatban vagy örömben egyaránt. A szent énekek fejezet az összeállító számára legszebb, egyházi alkalmakhoz kapcsolódó görög, római katolikus és protestáns énekeket tartalmazza. A kötet értékét növeli, hogy a nagyon szép kottagrafikával (Csonka Szabina Babett) lejegyzett, kitűnően olvasható dalokhoz minden esetben magyarázat is tartozik. A népdaloknál a gyűjtő személye, a gyűjtés helye, az esetleges feldolgozások címe, az egyházi énekeknél a liturgiában elfoglalt szerepük, a műdaloknál a szerzők megjelölése, sőt alkalmanként rövid ismertetése is, és mindehhez kapcsolódóan a címek és tartalmak angol nyelvű fordítása is, így mindazok, akik nem beszélnek magyarul, de érdeklődnek a magyar énekes zene iránt, megismerhetik a kötetben közölt dalok tartalmát, eredetét. Nem véletlenül írta ajánlásnak a kötethez Tolcsvay Béla: „Megtartani kultúránk ékes énekeit valóságos nemzetmentés, köszönet érte”.

 

A nagy sikert aratott, a Szép Magyar Könyv 2009-es versenyén díjat nyert daloskönyv iránti érdeklődést tapasztalva Béres József úgy érezte, sok olyan értékes, széles érdeklődésre számot tartható ének maradt ki a könyvből, amely számára ugyanúgy kedves, és fontosnak tartaná, hogy azokat is megismerhessék az érdeklődők. Ez a belső igény hívta életre a kötet folytatását „Szép magyar ének – II” címmel. A kötet összeállításának tervezetéhez nagy ösztönzést kapott amikor – az első kötet révén – személyes ismeretségbe került Kallós Zoltánnal, megismerhette az erdélyi énekes és hangszeres előadókat, akik egy különösen vonzó és értékes zenei világot ismertettek meg vele. A táncházakba járó fiatal és idősebb nemzedékek ugyancsak számos szép népdalt ismerhettek meg, így ezekből is a számára legkedvesebbekkel bővítette tovább a kiadványt Béres József.

 

A 2016-ban megjelent Szép magyar ének II. kötete – megtartva az első kötet szerkesztési elveit – mindenekelőtt a népdalok gyűjteményét egészíti ki ismert és kevésbé ismert énekkel, amelyek között most már népballadák, keservesek, rabénekek és katonadalok is megtalálhatóak a népszokásokhoz, jeles ünnepekhez kapcsolódó, párosító és egyéb népdalok mellett. Ugyancsak új, kevésbé ismert énekek egészítik ki a szent énekek és a népies dalok gyűjteményét is. A kötet szerkesztésében Dobszay László már nem tudott részt venni, de a szerző számíthatott az első kötet szakértőire éppúgy, mint Almási István erdélyi népzenekutató, Kallós Zoltán népzenegyűjtő és Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató értő támogatására, segítségére. A második kötetben is minden dalhoz kétnyelvű magyarázó szöveg tartozik, a kötet végén az összeállító rendkívül imponáló forrásjegyzéket, felhasznált irodalomjegyzéket közöl. 

 

Akik majd kézbe veszik bármelyik kötetet, valószínűleg örömmel fedezik fel benne azokat az énekeket, amelyeket gyermekkorukban, fiatalkorukban hallottak, és akiknek ebben nem volt részük, biztosan találnak olyat, amelyet szívesen énekelnének. Az se riasszon el senkit, ha esetleg nem tud kottát olvasni, vagy nincs a környezetében olyan valaki, aki ebben segítségére lehet (elég szomorú, hogy ezt a megállapítást Kodály országában meg kell tenni). Béres Józsefet ugyanez a gondolat vezette el arra a felismerésre, hogy segítséget kell adnia azoknak, akik számára nem magától értetődő az esetleges ismeretlen dal kottaképről történő eléneklése. Ezért jelentette meg az első kötet valamennyi (430) énekét bemutató dupla CD album-ot 2012-ben.

 

A két kötet Béres József szubjektív válogatása, hűen tükrözi az összeállító mély elkötelezettségét a magyar dal értékeinek bemutatására, gazdagságát tekintve kiválóan alkalmas arra, hogy mindenki megtalálja benne a számára érdekes, neki tetsző, remélhetőleg éneklésre csábító dalokat. A két kötet és a CD (Akovita kiadó) nagyon szép ajándék lehet családtagok, barátok, ismerősök számára, beteljesítve ezáltal összeállítója kívánságát:

 

„Hiszem, hogy gazdag nemzeti zenekincsünk e darabkája minden magyar és a kultúránk iránt érdeklődő ember számára éppúgy tárháza a hasznos ismereteknek, mint forrása erőnek, jókedvnek, örömnek és szeretetnek. Kívánom, hogy minél többen megtapasztalják”.

 

Gerenday Ágnes