Átadták a 2016. ÉVI tagozati díjakat

 

a Magyar Művészeti Akadémia 2016. december 5-i közgyűlésén


A Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadóban 2016. december 5-én megtartotta évi második rendes közgyűlésén átadták a 2016. évi tagozati díjakat:

 

- Alföldyné Dobozi Eszter költő – a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díja:

Dokumentarista és szociográfus, akinek 1978 óta 12 önálló kötete mellett folyóiratokban számos esszéje és tanulmánya jelent meg. 1995 óta a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatótanára. Kiemelkedő költői, írói munkásságáért és a magyar zeneoktatásban végzett több évtizedes felelős iskolaszervezői, pedagógusi helytállásáért ítélte számára a díjat az MMA Irodalmi Tagozata.

 

***

- Bántainé Sípos Éva zenetanár – a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díja:

 

http://www.gyulaihirlap.hu/download.fcgi/6244_0_1_1658_301_hirek_0619_bantaine.jpg
A Zeneművészeti Tagozat idei díjazottja számára a szolfézs-, a zeneelmélet- és a zongoratanítás mindig is szerves egységet alkotott, de nem csak egymással kölcsönhatásban. A muzsikus léthez elengedhetetlenül szükséges, de még a zenei közgondolkodásban is gyakran csak háttérként tekintett tárgyak tanítása során számára a középpontban mindig is elsősorban a zene és a növendék állt. Századik életéve felé közeledve, a mai napig töretlen kíváncsisággal, érdeklődéssel fordul volt tanítványain keresztül zenei kérdések iránt.

 

***

- Bárd Johanna grafikusművész – a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti-díja:

Bárd Johanna Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, aki a Szép Magyar Könyv elismerést huszonnyolc alkalommal nyerte el munkáival. Könyvei, katalógusai egyediek, érzékenyek, személyre szabottak, karakteresek, jól megkülönböztethetőek. Könyvkülönlegességeivel alkotó emberek, intézmények és hazánk nyomtatott megjelenésének minőségét emelte nemzetközi összehasonlításban és tette élményt adóan emlékezetessé a nemegyszer szokatlan struktúrába szervezett sajátságos művészi megközelítését.

 

***

-       Borbély Jolán néptánckutató, etnográfus, pedagógus – Dr. Erdélyi Zsuzsanna-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja:

 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/picture/2125///

 

A Kárpát-medencei néptáncok gyűjtésének és kutatásának legendás alakja, generációjának kiemelkedő tudományos és közösségi személyisége. Népművészek nemzedékeit nevelte ki, példa- és iránymutatása, szakmai pályafutása csaknem hetven éve meghatározó népi kultúránk értékeinek feltárása és továbbéltetése terén.

 

***

Gyöngyössy Katalin színművész – a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díja:

Jászai Mari-díjas, érdemes művész. 1963–1969 között a Szolnoki Szigligeti Színház színésze volt. 1969–1970 között a Miskolci Nemzeti Színházban játszott. 1970–1972 között a József Attila Színháznál szerepelt. 1972–1978 között újra a Miskolci Nemzeti Színház, 1979–1981 között pedig a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1981 óta a győri színház tagja, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja. Kiemelkedő, aktívan dolgozó művésze társulatának, aki biztos, értékmutató személyiségével meghatározó, példaértékű munkájával a vidéki színjátszás kiváló színésznője.

***

- Kelemen Károly festőművész, szobrászművész – a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díja:

Művei hihetetlen energiát sugároznak, szín és formagazdag festőiségük arról tanúskodnak, hogy alkotói tartalékai szinte kimeríthetetlenek. Hatalmas életművének darabjai számos jelentős külföldi kiállításon és múzeumok gyűjteményeiben bizonyították, hogy a nemzetközi mezőnyben is versenyképes, nagyhatású művek.

 

***

- Kilián István irodalomtörténész – Cs. Szabó László-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díja:

A Magyar Tudományos Akadémia irodalom- és kultúratudományok doktora, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Régi Magyar Irodalom Története Tanszékének nyugalmazott vezetője, professor emeritus a hivatásos színjátszás előtt keletkezett iskoladrámák, régi magyar színjátékok legavatottabb kutatója.
Vizsgálatai és elemzései középpontjában a teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok, drámák, utóbbiak sorában a magyarországi barokk dráma és barokk színház állnak. Életművének meghatározó darabjai a magyar színjátszás történetének nélkülözhetetlen forrásai.
Lassan három évtizede, hogy 1988-ban kezdeményezésére és szervező munkája segítségével elkezdődött a háromévente megrendezendő nemzetközi Dráma- és Színháztörténeti Szimpózium.

***

- Szilágyi Lenke fotóművész – Szőts István-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díja:

Képein nem a valóságot örökíti meg, hanem a benne létező világnak a külvilágban megtalált jelenségeit fényképezi, olyan művet készít, mely a saját képi nyelvén beszél. 1999-ben Balogh Rudolf-díjat, 2007-ben Magyar Fotográfiai Nagydíjat kapott, valamint érdemes művész lett, majd 2012-ben kiváló művész. Művészi munkássága elismeréseként ítélte oda a Szőts István-díjat az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata.

 

***

- Szövényi István építész – a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díja:

Négy évtizedes munkásságát arra áldozta, hogy a szövetszerkezetnek nevezett építési rendszert és építési módszert, Sámsondi Kiss Béla építész-konstruktőr találmányát – ami akár „hungaricum"-nak is nevezhető – életben tartotta és több élő szabadalommal fejlesztette. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata nagyra becsüli és értékeli küldetéses munkásságát, melynek méltó elismeréseként adományozza részére a díjat.

 

*

A Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjait évente egy alkalommal adja át a köztestület, tagozatonként egy-egy személynek. A díjat a tagozatok ítélik oda, az elismerés 1 millió forinttal jár.

(Forrás: MMA)