Miért jó a gyereknek, ha zenét tanul*

 

Miért sikeresebb Japánban vagy Dániában a Kodály-módszer, mint nálunk?
A zenei nevelés helyzetéről dr. Antal-Lundström Ilonát kérdeztük.

 

Miért sikeresebb Japánban vagy Dániában a Kodály-módszer, mint nálunk? A zenei nevelés jelentőségéről és itthoni helyzetéről a több évtizedes kutatói és pedagógusi tapasztalattal rendelkező dr. Antal-Lundström Ilonát kérdeztük.

 

– Mi a Kodály-módszer lényege?

– A Kodály-módszer valójában pontatlan kifejezés. Kodály Zoltán egy zenei nevelési rendszert alkotott meg, amelyben a zene a gyerekek gondolkodását is nyitottabbá teszi és nemesíti. Úgy gondolta, hogy a pedagógia maga is az ember formálásának művészete. Ha segítjük a pedagógiát azzal, hogy a művészeteket is bevonjuk a nevelésbe, akkor tesszük teljessé az embert. Elképzelései a teljes iskolarendszerre vonatkoztak, az óvodától a tanárképzésig.

 

– Mennyi valósult meg belőlük máig?

– Emlékszem arra az időszakra, amikor Kodály az ötvenes években előzmények nélkül elkezdte átültetni az elméletét a gyakorlatba. Ez tanulságos lehet a mára nézve is. Jóformán a semmiből kellett tanulókat és tanárokat találni, és ő megtalálta. Akkoriban az induló első évfolyamokba jártam, és elkötelezett embereket láttam, akiket ez az ügy összehozott. Jó volna, ha ez most is így lenne. Nem a semmiből kellene indulni, hiszen a zenei szakképzés az akkor kijelölt úton halad. Inkább a közoktatásban vannak hiányosságok. És ez az egyik legnagyobb probléma. A zenészeknek nem volt kellő pedagógiai végzettségük, hogy értelmezzék Kodály elképzeléseit, a pedagógusok pedig zenei téren voltak képzetlenebbek. Tanári pályám során megpróbáltam összegyúrni a pedagógiát és a zenét; az volt a célom, hogy bemutassam, a pedagógia rendszerében mit tehet a zene, illetve mit tehetne, ha Kodály elképzeléseit követnénk. Ami egykor a közoktatás területén nagyon jól kiépült, az mostanra csaknem eltűnt.

 

dr. Antal-Lundström Ilona (Fotó: www.tirek.hu)

– Miért jó a gyereknek, ha zenét tanul?

– A zene, a művészetek nemcsak önmagukban értékesek, hanem pozitív hatással vannak más területekre is. Érzelmi telítettséget, kötődést, motivációt adnak. A zenélés energiákat szabadít fel és erőt ad. De az agy fejlődésére is hatással van. A pszichológia szenzitív periódusnak nevezi azokat az időszakokat, amikor egy-egy készség, például a kommunikációs és gondolkodási készség könnyen befolyásolható és fejleszthető. És ez az időszak a hallás szempontjából 10 éves kor körül lezárul. Akik nem használják ki jól a 3-tól 10 éves korig tartó időszakot, azoknál később nehéz pótolni ezeket a hiányosságokat. És mi történik ma az oktatásban? Az óvodában kevesebb fejlődési lehetőséget kapnak a gyerekek mind a kommunikáció, mind a zene terén, mint az iskolában. Akkor próbáljuk intenzíven fejleszteni őket, amikor már viszonylag nehéz. Ugyanez vonatkozik az idegen nyelvekre. Ha egy gyerek 10 éves koráig egynyelvűségben fejlődik, akkor a hallása lezár más nyelvek fonémáinak meghallására és gyakorlására.

 

– Tehát elsősorban az óvodai és kisiskolás képzés területén kellene változtatni?

– Igen, 7 éves korig kellene serkenteni ezeket a fejlődési területeket, az érzékszervek finomítását – itt a hallás kiemelkedően fontos – és az agy fejlődését. Vagyis olyan feladatokkal kell ellátni a gyereket, amiben élvezettel tevékenykedik, és mindig emelni a szintet, amit már elért. Ehhez olyan tananyag kell, ami izgalmas, meglepő, mert az unalmas anyag, akármi legyen, nem hoz fejlődést. A zene is csak akkor fejleszt, ha meglepetésekkel szolgál. A komolyzene azért komolyzene, mert feladatokat ad, még a felnőtt agynak is. A könnyűzene erre nem képes, mert mindig ugyanazokat a motívumokat ismétli, és végül inaktívvá teszi a gondolkodást. Butít, magyarul. Ha egy kisgyerek óvodában, alsó tagozatban mindig ugyanazt a dalanyagot, ritmus- és hangkészletet kapja, akkor fennáll a veszély, hogy nem fog fejlődni. Ellenben ha kiskorában megbarátkozik a meglepetésekkel, felnőttként sem fog megijedni egy kortárs darabtól. Mert hozzászokott, hogy a zene kihívás az agynak. Amikor a Müpában egy hangversenyen japán zenét játszottak, a bérletesek, akik a slágerdarabokon ott voltak, nem jöttek el. Szégyelltem magam japán vendégem előtt, hogy olyan kevesen vagyunk. Fantasztikus élményből maradtak ki. Ha valami kicsit új vagy váratlan, akkor sok ember visszaretten, negatívan reagál.

 

– Ez a jövő koncertközönségének a nevelése is lenne?

– Egyrészt igen, másrészt a gazdasági versenyképességhez is hozzájárulna. Ezek az emberek nyitottak lennének az újra, ezért tudnának alkalmazkodni és alkotó módon gondolkodni. Az agyműködésnek ez a fajta rugalmassága együtt jár azzal, hogy már kiskorukban elfogadják és élvezik a zenével együtt érkező meglepetéseket. Minden gyerek élvezi, ha fejlődhet! Fantasztikus, mennyire motiválja őket az érzés, hogy többet tudnak, jobban tudják. Büszkék is erre, de ez a büszkeség elhal, ha nem kap megfelelő lehetőségeket. Az iskolában pedig egyre inkább unott és beletörődő gyerekek lesznek, akik semmire sem kíváncsiak.

 

– Kinek a felelőssége, hogy változtasson?

– A szülőknek sok lehetőségük van arra, hogy adjanak a gyermeküknek, minél több programra elvigyék őket. Összeszámoltam, a Müpában idén 13 gyerekeknek szóló előadás volt, és számos nagy zenei intézménynek vannak hasonló kezdeményezései. Na de mi van azokkal a családokkal, ahol a szülőnek nincs erre igénye, vagy vidéken nem jutnak hozzá ilyen programokhoz? Arra lenne szükség, hogy az iskolarendszer módot adjon minden gyereknek, hogy tájékozódhasson a lehetőségeiről, és kiválaszthassa azt a művészeti aktivitást, ami érdekli. Nyissanak a gyerekeknek ajtót, kaput a kulturális kifejezésformák felé!

 

– A pedagógusoknak mi a szerepük ebben?

– Alkotó módon dolgozó tanárokra van szükség, akik nemcsak egy leírt sablont követnek, hanem maguk keresik az új megoldásokat, reflektálnak a saját munkájukra. Jó volt-e ez a gyereknek? Így csinálom-e legközelebb? Sok ilyen pedagógus van, de a tanárképzésbe is be kellene építeni ezt a szemléletet. Keresd az újat, az izgalmasat, próbálgass! Persze, szem előtt tartva, hogy a gyerekek a fontosak, de ezt minden jó pedagógus érzi. A közös munkának mindig legyen aktív részese a gyerek is. Együtt kell működni ahhoz, hogy eredményt érjenek el. Ehhez a gyereket egyenrangúnak kell tartani magammal. Egy tanárnak meg kell látnia a gyerekben a jövendő kollégát.

 

– Egy ilyen pedagógus akár a pályaválasztásra is hatással lehet.

– Pontosan. Egy gyerek számára motiváló, ha érzi, hogy egyenrangú félként kezelik. Felszabadulnak a gátlásai, és kialakul egy intim és hatékony kapcsolat. E nélkül nincs pedagógia. És ezt az elhivatottságot sokan nem tekintik fontos szempontnak. A kvalitatív, gazdasági gondolkodás világát éljük. Az esztétikai gondolkodás, önmagunk ismerete és a másik benső értékeinek észrevétele nem kap elég hangsúlyt. A zene mellett a pedagógiának is feladata ez, szorosan összekapcsolódik a kettő. Az iskolában az lenne a leglényegesebb, hogy a gyerekek megtanuljanak maguktól megérteni másokat, kommunikálni, kifejezni a gondolataikat. A rengeteg beérkező információt rendszerezni, összefüggéseiben látni. Meglátni a lényeget. És ebben segít a zene. Kodály elsősorban ezt akarta, nem szolmizálást.

 

– Egyes vélemények szerint külföldön mintha jobban értenék, mit akart Kodály.

– A Kodály-koncepciót sok helyen és sokféleképpen használják, de a zenetanítás is mindenhol más-más szinten van. Egyszer hallottam egy japán gyermekkórust Bécsben, az egyik japán kolléga kitüntetést is kapott a Kodály-módszer terjesztéséért. De náluk eleve más a pedagógiai szemlélet, lehet, hogy ezért tudják sikeresebben alkalmazni, amit mi átadtunk nekik. A skandináv területeken többféle megoldással találkoztam. A finnek is alkalmazzák a Kodály-módszer egy változatát, de a dánok vették át leginkább. Talán azért ott volt a legnagyobb sikere, mert ők a legnyitottabbak az újdonságra. A svédek általában jobban félnek az újtól. Ismertem pedagógusokat, akik örömmel átvették a módszert és a szolmizálást, de általában az iskolákban nem vezették be.

 

– Kodály azt írta, hogy hazánkban probléma a hivatásos zenészek érdektelensége a zenei kultúra jövője iránt.

– És hozzátette, hogy a zenészek maguk is okai ennek. Nagyra tartották a saját tudásukat és művészetüket, de nem segítettek abban, hogy mások megértsék. Nem igazán becsülték meg a pedagógusokat, azokat, akik a tudásukat átadva segítettek az embereknek eljutni a zenéhez. Kodályra is furcsán néztek amiatt, hogy egy időben nem komponált nagy műveket, hanem inkább a gyerekekkel és pedagógiai kérdésekkel foglalkozott. Tudatos választását így indokolta: „Ez most mindennél fontosabb!”

 

– Mi a helyzet ma?

– Ma is úgy látom, hogy a zenetanári képzést végző egyetemisták nem kapják meg azt a megbecsülést, amit az előadóművész-hallgatók, és ez pályájuk során is így marad. Én egy előadásomban azt mondtam a hallgatóknak: az a nagy különbség, hogy akik előadói hivatásra készülnek, azok a zenéből akarnak megélni. De akik a tanárképzést választják, azok abban akarnak segíteni, hogy a gyerekek megértsék a zenét. Ez hivatás. Utrechtben ösztöndíjasként megismerkedtem Wéber Gyula professzor munkájával. Ő olyan tanárképzést hozott létre, ahol azok a zenészek, akik zenei tanulmányaikat befejezték, többhónapos gyakorlat során dönthették el, hogy akarnak-e, képesek-e tanárok lenni. Mert az egészen más életforma. És csak ezután kerülhettek be a nagyon alapos pedagógiai képzésbe. Ezt érdemes lenne itthon is bevezetni. Magyarországon még ma sem lehet zenepedagógiából doktorálni.

 

– Van sikertörténet hazánkban?

– Azt tapasztalom, hogy a vidéken, veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekekkel dolgozó pedagógusok sokkal elhivatottabbak, mint azok, akik „kényelmes helyeken” tanítanak. Őket kényszeríti az élet, hogy minden tudásukat és energiájukat latba vessék, és ezt meg is teszik. Lelkesíti őket a már elért eredmény, a gyerekek fejlődése. Ezt nem tapasztalják meg azok, akik feladják. Aki nem ad, az nem is kap! Ha ellátogatok ezekre a helyekre, feltöltődve jövök vissza, mert látom ezt a sok tudatos, lelkes, a pedagógiai hivatás csúcsán álló embert. A Kodály-módszer sikere nem a beadott pályázatok mennyiségén múlik. Tennünk kell azért, hogy valóban megvalósuljon az, amit Kodály Zoltán elképzelt. És mások nem fogják helyettünk megcsinálni.

 * válasz.hu- Gerencsér Anna / 2016.09.11.)