FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

 

REFORMÁTUS ÉNEKEK XV.

Cikkszám: BGCD 233

Vonalkód: 5998272708906

 

A felvétel a XIII. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2016. július 2-án.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Központi Református Kórus, Gönci Református Vegyeskar, Református Esperes Kórus, Baptista Központi Énekkar, Karcagi Nagykun Gimnázium Vegyeskara, Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Kórusa, Sárospataki Református Kollégium Kórusa, Székesfehérvári Csomasz Tóth Kálmán Énekkar és Evangélikus Kórus, Újbátyúi-Bátyúi Református Kórus (Kárpátalja), Hertelendyfalvai Református Énekkar (Délvidék), Kassai Magyar Református Gyülekezet Laudate Dominum énekkara

 


KARNAGYOK: Arany János, Süll Kinga, Oláh Gábor, Erdélyi Dániel, Bereczki Róbert, Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor, Csekéné Bányai Erzsébet, Cseri Zsófia, Csomós Józsefné, Dóczi István, Ecsedi Péter, Ember Orsolya, Kovácsné Palcsó Edit, Székely Éva, Szilágyi Judit


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Finta Gergely

 

 

Vendégek az alkalomról:

„Egyszerűen gyönyörű”– ezekkel a szavakkal fogalmazta meg véleményét a szünetben egy idős hölgy, amikor arról kérdeztem egy kisebb társaságot, hogyan tetszik a Református Énekek koncert-istentisztelet. Mosolyogva mondja, hogy ő katolikus, de a férje református volt, fia és unokái is reformátusok. Azért van itt, mert így neki is fontos a reformátusság, és csodálatosnak tartja az alkalmat. A társaság másik tagja a vajdasági Adáról érkezett, immár második alkalommal részese a hangversenynek. Egy debreceni hölgy pedig örömét fejezte ki, hogy itt fiatalok és idősek lehetnek együtt és hallgathatják, énekelhetik e szép énekeket.

Telepóczki Márta (www.reformatus.hu)

 

 

 

ELSŐ RÉSZ – karnagy: ARANY JÁNOS

 

1. Könyörülj rajtunk, Úr Isten (157.)                                                                     6:03

2. Hallgasd meg, Uram, kérésem (102.)                                                     5:30

3. Ékes dolog dícsérni (92.)                                                                                    3:30

4. Adj békességet, Úr Isten (192.)                                                                          4:17

 

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy: SÜLL KINGA

 

5. Magasztallak én téged (487.)                                                                  6:20

6. Mindenkoron áldom (34.)                                                                        3:17

7. Küldé az Úr Isten (310.)                                                                                      4:59

8. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat (391.)                                             4:03

   

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy: OLÁH GÁBOR

 

9. Gondviselő jó Atyám vagy (277.)                                                                       5:09

10. Örvendez, Uram a király (21.)                                                                         5:32

11. Örülj, szívem (436.)                                                                             4:18

12. Fölkelt immár a szép hold (502.)                                                                      6:47

 

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy: ERDÉLYI DÁNIEL

      

13. Ó népeknek megváltója (302.)                                                                         3:45

14. Dícsérlek, Uram, tégedet (30.)                                                                         3:32

15. Hű pásztorunk, vezesd (229.)                                                                           5:03

16. Uram, bocsássad el (447.)                                                                     4:15

 


FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

 

REFORMÁTUS ÉNEKEK XIV.

Cikkszám: BGCD 229

Vonalkód: 5998272708852

 

A felvétel a XII. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2015. június 27-én.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Oroszlányi Evangélikus Kórus, Canticum Novum Kamarakórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Szegedi Egyesített Református Kórus (Honvéd tér / Újszeged), Belső-Józsefvárosi Református Énekkar, Tornyospálcai Református Kórus, Komáromi Református Kórus, Zalaegerszegi Református Kórus, Újbátyúi-Bátyúi Református Kórus (Kárpátalja), Hertelendyfalvai Református Énekkar (Délvidék), Nagyvárad-réti Sztárai Mihály Énekkar (Partium), Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa (Partium), Székelyudvarhelyi Református Líceum Kórusa (Erdély), Cantate Domino kórus (Felvidék), Béres Ferenc Országos Énekverseny győzteseinek kórusa


KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Hoppál Péter, Márkus Zoltán, Török Ágnes, Boros Erika, Cseri Zsófia, Ember Orsolya, Higyed Gyöngyi, Máté László, Milán Zoltánné, Nagy-Szabó Kornélia, Papp Tamás, Pivarcsik Tünde, Szabó Csongor, Szakács Annamária, Székely Zita, Varga Annamária, Villányi Andrea


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Tóka Ágoston

 

 

Részletek a hangverseny vendégeinek és közreműködőinek gondolataiból:


FEKETE KÁROLY tiszántúli református püspök:

Mennybe emelt a közös énekszó ma este, miközben a zenei blokkok előtt elhangzó igék segítségével zarándokként jártuk be a gyermeki lélek sóvárgásával a reménység fiainak gondolatait és a keresztről szóló beszéd titkának fokozatait, hogy végül betekintsünk a mennyei Jeruzsálem nyugalmába és békességébe.

Énekről énekre szakadtak fel bennünk a boldog ujjongást, és a dicséretmondást visszafogó gátak. Dallamról dallamra kerültek mögénk az akadályozó élettapasztalatok, a hazug időszakok és kisstílű emberek hangjai, az üresjáratos idők, a rossz kompromisszumok, az ideiglenes állapotok élményei, a lelki és a valóságos pofonok égés-sebei. Tehermentesítést végzett bennünk a zene lelkigondozó ereje, és Isten szentséges, megtisztító jelenléte.

A kórusokkal együtt megszólaltatott énekversek alatt feltört belőlünk a panasz, a bűnbánat, a kérés, a magasztaló ének és a mieinkké váltak a régi korok hitvallóinak vallomásai.

Köszönöm ezt az estét a szervezőknek, az estét zenei invenciógazdagsággal hordozó Tóka Ágoston orgonaművésznek és a szolgálatot vállaló kórusoknak, karnagyoknak, akiknek megadatott a tiszta hang ajándéka, és akiknek az életük részévé vált az áldásmondás és a gyönyörködtetés szolgálata. Énekükre és az orgona szavára egész bensőnk megzendült. Katartikus, mindent feledtető és mindent felszínre hozó órákkal ajándékozott meg minket ma este az Úr.

 

Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök:

Nehezen tudok elképzelni ennél az esténél méltóbb fölkészülést a reformáció ötszázadik évfordulójának megünneplésére. A reformáció tanítása, az evangélium annakidején az anyanyelvi énekeken keresztül jutott el az emberekhez. Azt szokták mondani, hogy a reformáció beleénekelte magát a magyarság szívébe. Ezt éltük át ma este is. Örülök, hogy az oroszlányi evangélikus énekkar is helyet kapott ebben az impozáns, több száz fős kórusban. Ez is mutatja, hogy az énekek is összekötnek minket, protestánsokat. Talán ilyen lesz majd abban a mennyei kórusban is énekelni, amelyre ígéretet kaptunk a Jelenések könyvében.

 

KÖvér László, az Országgyűlés elnöke:

Szeretek énekelni, és bár nincs különösebben jó hangom, talán mégsem zavaró azoknak, akik mellettem ülnek a gyülekezetben. Olyan méltóság, olyan erő van a református énekekben, mint egy jó prédikációban. Ezért is tartom jó ötletnek, hogy a szervezők a közönséget is megénekeltették. Magam is örömmel csatlakoztam, próbálva ugyanakkor néhány sort csendben is végighallgatni. Kíváncsi voltam arra, milyen az, amikor egy ekkora tömeg együtt szólal meg. Felemelő volt, mert bár a közönség jelentős része – hozzám hasonlóan – zeneileg nyilván képzetlen, mégis csodálatos tisztasággal szólt az énekük.

 

Hoppál Péter kulturális államtitkár:

A Pécsi Református Kollégium karnagyaként korábban többször is vezényeltem ezen a koncertsorozaton, aztán az elmúlt években passzív résztvevővé váltam, ezért óriási élmény volt Maróthi György alakját megidézve most újra színpadra állnom. A Református Zenei Fesztivál és ez a hangverseny méltó református hagyományainkhoz, ugyanakkor azt a missziós célt is szolgálja, amely szerint a templomfalak közül ki kell lépnünk végre a világba. Ezek az események azt üzenik, hogy értékeink méltán tarthatnak számot bárki érdeklődésére. Ráadásul az értékközvetítés során közösséggé válunk és közösséget formálunk. Az egyesített Kárpát-medencei kórus közös éneke is az összetartozásunkat fejezi ki. És ebben a cseppben ott van a tenger. Ott van az a kormányzati törekvés is, amely az egységes Magyar Református Egyház 2009. május 22-i iránymutatása után a nemzeti összetartozásról szóló törvényben és a határon túl élő honfitársainknak visszaadott magyar állampolgárságban teljesedett ki.

 

Trócsányi László igazságügyi miniszter:

Ez a koncert a református egyház nagy ünnepe. Ennek egyik oka az, hogy nekünk, reformátusoknak a magyar zsoltárok olyan üzeneteket fogalmaznak meg, amelyek szívünk belső hangjaiként bármilyen élethelyzetben útmutatást adhatnak számunkra. Az egyesített kórusban a nemzet egysége is láthatóvá válik. Bár az énekesek a Kárpát-medence legkülönfélébb pontjairól érkeztek, az általuk felidézett énekek mindannyiunk szívéhez közel állnak, így gazdagítva és erősítve egymást együtt tudtuk megélni református identitásunkat.

 

Lesták Erzsébet felkészítő énektanár - Tápiószőlős-Újszilvás Általános Iskola és Óvoda

Köszönet a szombati napért! Csodálatos élmény volt. 38 éves tanári munkám legfelemelőbb élménye, jutalma.

 

 

 

ELSŐ RÉSZ – karnagy: ARANY JÁNOS

 

1. Úr Isten, az én imádságom… (5.)                                                                      3:56

2. Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk… (386.)                                         3:05

3. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben! (257.)                               3:29

4. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat (265.)                                           5:01

 

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy: TÖRÖK ÁGNES

 

5. Magasztallak téged, én Istenem… (145.)                                                          6:36

6. Ó, áldandó Szentháromság! (210.)                                                          3:35

7. Hallgasd meg, Izráel pásztora... (80.)                                                                     5:50

8. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli... (501.)                                                    2:14

 

karnagy: HOPPÁL PÉTER

9. MARÓTHI György: E világ mióta (Ez világ miolta)                                                 2:34

   

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy: MÁRKUS ZOLTÁN

 

10. Úr Isten, te tarts meg minket … (233.)                                                            3:21

11. Seregeknek szent Istene, Mennynek, földnek teremtője... (408.)                       2:44

12. GÁRDONYI Zoltán: 51. genfi zsoltár (Psalmus poenitentialis) (51.)                    5:48

13. Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek... (213.)                                         4:35

 

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy: BERKESI SÁNDOR

      

14. Új világosság jelenék, Ó tévelygés csendesedék (301.)                          4:40

15. Itt állok jászolod felett, ó, Jézusom, szerelmem… (329)                                            3:44

16. Ez nap nékünk dicséretes nap... (320.)                                                            4:47

17. Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem… (300.)                                           7:19


 

 

***

 

REFORMÁTUS ÉNEKEK XIII.

Cikkszám: BGCD 224

Vonalkód: 5998272708838

 

A felvétel a XI. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2014. június 28-án.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Psalterium Hungaricum Kórus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Kelenföldi Református Énekkar, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Bethlen Gábor Református Gimnázium Énekkara, Békéscsabai Református Kórus, Tatai Református Egyházközség Kórusa, Tatai Református Gimnázium Kórusa, Tiszaújvárosi Református Énekkar, Mezőkeresztesi Kamarakórus, Benkő István Általános Iskola és Gimnázium Kórusa, Julianna Református Általános Iskola Gyermekkórusa, Zilah-Belvárosi Szenczi-Molnár Albert Vegyeskar (Partium), Torontálvásárhely Református Egyházközség Kórusa (Délvidék), Érsekkétyi Református Gyülekezet Kórusa (Felvidék), Lévai Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék), Újbátyúi-Bátyúi Református Vegyeskar (Kárpátalja)


KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Szabó Szabolcs, Alföldy-Boruss Csilla, Birtalan Judit, Bohák József, Csorba Emese, Ember Orsolya, Géczyné Miklóssy Katalin, Gyenge Károly, Hajtmann Ildikó, Illés Zsuzsanna, Kárpátiné Berkesi Boglárka, Kassai Gyula, Rácz Lóránd Márton, Szokody Ildikó, Tarnóczyné Varga Csenge, Zakarné Szarka Zsuzsanna


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Alföldy-Boruss Csilla

 


Részletek a hangverseny vendégeinek és közreműködőinek gondolataiból:


Steinbach József dunántúli református püspök: Az itt megtapasztalt szent profizmus, az énekkincsünk ilyen bemutatása segíti azt, hogy gyülekezeteinkben rácsodálkozzunk énekeink szépségére. Arra ösztönöz minket, hogy megtanuljuk őket még szebben énekelni. Ebben segítségünkre szolgálnak a koncertsorozat felvételeiből évről évre kiadott CD-k is. Ugyanakkor a hangversenyben óriási missziós lehetőség is rejlik. Ez az esemény azt fejezi ki, hogy jelen vagyunk és szolgálni akarunk a magyar táradalomban. Értékeink vannak, amelyeket szeretnénk megosztani azokkal is, akik nem reformátusok. Azt szeretnénk, ha értékeink – énekkincsünk és élő hitünk – minél mélyebben átjárnák szeretett hazánkat és a benne lakókat.


Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora: Két okból is nagy öröm ez az esemény számomra. Az egyik, hogy itt olyan gyülekezeti énekek is megszólalnak, amelyeknek bár szép dallamuk és mély teológiai-lelki mondanivalójuk van, a gyülekezeti gyakorlatban mégis mellőzzük őket. A másik ok, amit nem lehet nem megrendülve átélni, hogy ennyi helyről, az egész Kárpát-medencéből gyűlt össze ez a hatalmas kórus és annak közönsége. A minőségi istentisztelet élményét élhettük át itt. Sok ilyen alkalmat kívánok egyházunknak.


Béres Klára, a Béres Zrt. kommunikációs igazgatója: Egész életünkben keressük azt az állapotot, amikor a Fennvaló közelében érezhetjük magunkat. Ezen az estén ilyen kegyelmi állapot valósult meg, mert az ég és a föld itt összekapcsolódott. Ha a zaklatott hétköznapokból ilyen szeretettel teli, mosolygó közösségbe lépünk, megnyugszunk, hogy van szép és jó, sőt nagyon sok szép és jó létezik a Földön. Elgondolkoztatott, hogy ezt a hatalmas, sokfelől érkezett kórust mi tudta ilyen tökéletes egységbe kovácsolni, mintha tagjai már évek óta együtt énekeltek volna. Azt hiszem az, hogy egy nyelven beszélnek nemcsak a szavak, hanem a lélek szintjén is. A Művészetek Palotája koncertteremből valóban templommá vált erre a néhány órára.


Dr. Hafenscher Károly, a Reformációi Emlékbizottság miniszteri biztosa: Mind a protestáns ember közös-kincs élménye, mind a másik felekezet tagjának együtt örülő érzése, mind pedig a karvezető lelkesedése együtt kísérte végig a szép estét. Nagyszerű volt a teljesen természetes, mégis emelkedett hangvétel. Példaértékűnek éltem meg, hogy egy közéleti ember olvasta az igéket. (…) Régóta foglalkoztat – mint liturgia-kutatót – a tér, a profán és szakrális tér ügye, annak kapcsolatai, töltése. Valóban megtapasztalhattam, hogy a MÜPA szakrális térré változott arra az estére, s nem is csak abban az értelemben, ahogy a művészet felemel és katarzist ad, hanem úgy, hogy az ige (a szóban és énekben hangzó ige) megszenteli a teret, a művészt, az eseményt.


Dr. Bagdy Emőke, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa:


Minden évben „börtönéből szabadult sas lelkem”, ha nem is a rónák végtelenje szabadít ki és ad szárnyakat, hanem azok a zsoltárok, amelyeket együtt imádkozunk el a hatalmas Kárpát-medencei Református Kórussal, testvéreinkkel anyanyelvünkben és hitünkben. A zsoltárban hitvalló keresztyénekként teszünk bizonyságot: nincs halál és nincs enyészet, de van élő vigasz, reménység. Most azt üzente: van örökélet, van isteni szeretet, van testvériség és reménység, együtt sokan, elég sokan vagyunk ahhoz, hogy nemesüljön és átlelkesüljön ez a kérges szívű világ. Örülök, hogy ismét megkaptam ezt az életajándékot.

 

ELSŐ RÉSZ – karnagy: ARANY JÁNOS

 

1. Hallgasd meg, Jézus Krisztus... (388.)                                                   6:21

2. Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam... (26.)                                        4:30

3. Emeld fel szíved, füled nyisd meg (473.)                              4:19

4. Jövel, Szentlélek Úr Isten (370.)                                            4:13

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy: CSERI ZSÓFIA

 

5. Légy csendes szívvel és békével (270.)                                   4:34

6. Tehozzád kiáltok, Úr Isten (141.)                                                      2:00

7. Én Istenem! Sok nagy bűnöm... (206.)                                                       3:11

8. Szép tündöklő hajnal csillag... (296.)                                         6:53

    

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy: SZABÓ SZABOLCS

 

9.  Az Úr Isten az én világosságom … (27.)                                              4:33

10. Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh... (215.)                               3:41

11. Te drága Jézus, mi történt tevéled... (340.)                                          5:20

12. Már keresztem vállra vettem... (426.)                                                  3:52

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy/conductor: BERKESI SÁNDOR

       

13. Nosza, istenfélő szent hívek, Örvendezzetek az Úrnak (33.)     6:01

14. Úr Jézus, hozzád kiáltok (239)                                                        5:46

15. Szeretem és áldom az Úr Istent... (116.)                                              3:44

16. Mennybéli felséges Isten… (483.)                                            9:40


FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

 

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.

Cikkszám: BGCD 220

Vonalkód: 5998272708784

 

A felvétel a X. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2013. július 6-án.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Psalterium Hungaricum Kórus, Nagyerdei Református Kamarakórus, Kálvin Kórus, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Pécs Belvárosi Református Kórus, Sárospatak KISREFI Gyermekkórusa, Kaposvári Református Kórus,  Séllyei István Református Kórus, Bácskossuthfalvai Református Kórus, Nagyváradi Rogerius Református Kórus (Partium), Szilágysomlyói Bánffy László Énekkar (Erdély), Burgenlandi Református Kórus, Tordaszentlászlói Református Énekkar (Erdély), Te Deum Laudamus Kamarakórus (Alistál – Felvidék), Újbátyúi-Bátyúi Református Vegyeskar (Kárpátalja)

 

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Kárpátiné Berkesi Boglárka, Süll Kinga, Balázs Ágnes, Bódiss Tamás, Borsos Judit, Ember Orsolya, Gúthy László, Dr. Kerekesné Pytel Anna, Komlósi Klára, Kozma Gyula, Nagy Csaba, Oros Márta, Papp Ilona, Szabó Tamás, Takács Zoltánné

 

SZÓLISTÁK: Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna és Gaál Eszter

 

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Szilágyi Gyula

A X. Református Zenei Fesztiválnak ismét szép lezárása volt a Református Énekek XII. hangverseny, amely 2013. július 6-án került megrendezésre a Művészetek Palotájában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Református Kórus – és több alkalommal a közönség a kórussal együtt – zengő énekkel dicsérte az URAT. A zenei blokkok elején GULYÁS GERGELY országgyűlési képviselő olvasta fel a bibliai Igéket. A koncert végén – a Himnusz után – KATÓ BÉLA erdélyi református püspök mondott ÁLDÁST.

 

ELSŐ RÉSZ – karnagy: ARANY JÁNOS

                                                                                       1. Az egek beszélik... (19.)                                                                                        5:42

2. Uram, te nagy haragodban ... (6.)                                                                                        5:45

3. Bűnösök, hozzád kiáltunk… (217.)                                                                                        10:19

4. Emeljük Jézushoz szemünk… (367.)                                                                                        3:56

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy/: KÁRPÁTINÉ BERKESI BOGLÁRKA

5. Istennel járni, lakozni… (474.)                                                                                        1:15

6. Ó irgalmas Isten… (478.)                                                                                        3:35

7. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek... (252.)                                                                                        2:07

8. Ó, mely boldog az oly ember éltébe'... (32.)                                                                                        4:07

                                                                                           9. NAGY Csaba: 98. genfi zsoltár – Csomasz Tóth Kálmán emlékére                                                                                        4:22

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy: SÜLL KINGA

10. Dicsérlek téged Úr Isten… (9.)                                                                                        4:39

11. Ó lelkem szent napsugara!... (510.)                                                                                        2:53

12. Hiszek a mennybéli egy Istenben... (232.)                                                                                        6:30

13. Emlékezzünk ez napon... (351.)                                                                                       2:19

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy: BERKESI SÁNDOR

14. Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség… (133.)                                                                                        2:54

15. LAJTHA László: Új szívet adj…                                                                                        2:38

16. Áldjuk Istent, végével Isteni tiszteletünknek... (195.)                                                                                       2:37

17. Isten, áldd meg a magyart… (Kölcsey szövege a zsoltár dallamára) (130.)                                                                                        9:20


FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

 

REFORMÁTUS ÉNEKEK XI.

Cikkszám: BGCD 218

Vonalkód: 5998272708753

 

A felvétel a IX. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2012. június 30-án.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Nagyerdei Református Kamarakórus, Kálvin Kórus, Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Kórusa, Lévay Református Gimnázium Kórusa, Mezőcsáti Református Énekkar, Szentendrei Református Gimnázium Énekkara, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Lévai Református Gyülekezet Kórusa (Felvidék), Mille Domi Kórus (Prága), Ungvári Református Énekkar (Kárpátalja), Kézdivásárhelyi Corul Reformat "Hálaadás" Református Dalárda (Erdély), Torontálvásárhelyi Református Egyház Kórusa (Vajdaság), Kassai Magyar Református Gyülekezet Laudate Dominum Kórusa (Felvidék)

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Hartyányi Judit, Balázs István, Bódiss Tamás, Dr. Farkasné Sajó Márta, Ecsedi Péter, Ivaskovics József, Kassai Gyula, Kárpátiné Berkesi Boglárka, Kovácsné Palcsó Edit, Körösmezei-Varga Zsuzsa, Nagy Csaba, Simon Krisztina, Tolvajné Tóth Klára, Tóth Zsolt

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Ifj. Szotyori Nagy Gábor

A IX. Református Zenei Fesztiválnak ismét szép lezárása volt a Református Énekek XI. hangverseny, amely 2012. június 30-én került megrendezésre a Művészetek Palotájában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Református Kórus – és több alkalommal a közönség a kórussal együtt – zengő énekkel dicsérte az URAT. A zenei blokkok elején VARGA MIHÁLY miniszter olvasta fel a bibliai Igéket. A koncert végén – a Himnusz után – CSŰRY ISTVÁN királyhágómelléki református püspök mondott ÁLDÁST.

 

ELSŐ RÉSZ – karnagy: CSERI ZSÓFIA

1. Siess, keresztyén, lelki jót hallani … (161.)                                                                                       5:41

2. Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét … (220.)                                                                                        3:20

3. Haragodnak nagy voltában (38.)                                                                                        4:12

4. Mily , ha bűntől már szabad, Az Úr szolgája vagy… (467.)                                                                                        3:04

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy/conductor: HARTYÁNYI JUDIT

5. Hogyha felindul az Isten … (68.)                                                                                        6:14

6 Ó, Krisztus, láttam szenvedésed … (343.)                                                                                        4:26

7. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem … (399.)                                                                                       3:19

8. Krisztus ím feltámada, Nékünk örömet ada … (352.)                                                                                        5:24

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy/conductor: ARANY JÁNOS

9. Az Istennek szent angyala Mennyekből hogy alászálla … (316.)                                                                                        5:52

10. Drága dolog az Úr Istent dicsérni … (450.)                                                                                        2:32

11. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten … (235.)                                                                                        3:10

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy/conductor: BERKESI SÁNDOR

12. Örök élet reggele, Fény a véghetetlen fényből … (489.)                                                                                        3:35

13. Az Úr Isten regnál, Ő az erős király (97)                                                                                        6:33

14. Imádkozzatok és buzgón kérjetek… (475)                                                                                        1:35

15. Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet… (103)                                                                                        5:54

16. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj… (455)                                                                                        5:51


REFORMÁTUS ÉNEKEK X.

Cikkszám: BGCD 214

Vonalkód: 5998272708692

 

A felvétel a VIII. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2011. június 25-én.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Vox Iuventutis Gyermekkar, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Sárospataki Református Kollégium Vegyeskara, Szegedi Kis Kórus, Kőbányai Sztárai Mihály Vegyeskórus, Pápai Református Gimnázium Kórusa, Kálvin Kórus, Esztergomi Református Egyházközség Kórusa, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Bácskossuthfalva Ref. Egyh. Kórusa (Vajdaság), Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa (Kárpátalja), Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék), Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara

KARNAGYOK: Arany János, Beidek Adrienn, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Beke Edit, Bódiss Tamás, Borbély-Fekete Judit, Borsos Judit, Brugós Anikó, Kiss Gergely, Kissné Kulcsár Sarolta, Ladányi Katalin, Nagy-Szabó Kornélia, Palcsó Edit, Pallagi Etelka, Süll Kinga

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Pálúr János

A Református Énekek koncertsorozat régóta dédelgetett vágyam és ma is különös szívügyemnek számít. A megvalósításra alkalmas pillanat 2002-ben érkezett el, amikor Böszörményi Gergely felkérésére a hangversenyterem pódiumára került a református templomok több évszázados énekkincse, ami ráadásul sok ponton közös más felekezetek dallamaival. Azóta is óriási nyereségnek élem át az egyházzene és az előadóművészet e nagy találkozását. Hiszen mindkét terület gazdagabbá válik egy-egy újabb hangverseny után. Az ismert dallamokban újat felfedezni és úgy improvizálni, hogy már várom a 300 fős kórus belépését, mely megkoronázza az orgonaszót, számomra az orgonálás legnagyobb pillanatait jelentik. Remélem, hogy ezt az érzést a felvételek is közvetítik. Ez alkalommal, a sorozat tízedik hangversenyén külön örömet jelentett, hogy Gárdonyi Zoltán „Mementója” is elhangzott, ami négy református énekre épül és úgy szólt, mintha a szerző kifejezetten erre az alkalomra szánta volna. Szívből kívánom, hogy ahogyan eddig, a következő 10 hangversenyen is sokan ilyen megajándékozottak lehessünk.

Pálúr János

 

 

 

Részletek a Református énekek X. hangverseny vendégeinek gondolataiból:

Réthelyi Miklós miniszter, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

„Lelkesen énekeltük a feleségemmel azt a néhány versszakot, melyekbe a közönség is bekapcsolódhatott. … Esténként otthon az evangélikus útmutató nyomán éneklünk templomi énekeket, úgyhogy több ismerős dallam is felcsendült itt, hiszen vannak közös énekeink. …Ezen a hangversenyen egy nagy református közösség találkozik határon innenről és túlról, és együtt énekelve egyszerre képviseli a kereszténységet és a magyarságot is.”

Szászfalvi László nemzetiségi, civil és egyházi ügyekért felelős államtitkár: „Felemelő és megrázó élményt, csodálatos emléket jelent minden jelenlévő számára ez a koncert…. Mára komoly református hagyománnyá nőtte ki magát ez a hangverseny, aminek a szellemisége, lelkisége Isten dicsősége után a magyar reformátusság egységéről is szól.”

Szigethy Gábor, irodalom- és színháztörténész: „Darabokra szaggatott, gyűlölködő ellentétekkel szabdalt világunkban ezen az estén ültünk a nézőtéren és átéltük, hittük, tudtuk: a világról, hazánkról, bánatainkról és örömeinkről közösen gondolkodunk, s ha csak itt és most, ebben a három órában mindenki úgy érzi, hogy mindenki mindenkinek megfoghatja barátsággal a kezét, akkor valami olyasmi történt bennünk a koncert hatására, ami mindennapjainkban sem múlhat és múlik el nyomtalanul.”

Miczinger Viktor, Páty

„Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a szervezés. …Szépek voltak a bibliai idézetek is, a gályarabok emlékére megszólaló utolsó darab pedig meghatározó élményt jelentett a számomra. Többedszer voltunk itt, és rendszeresen látogatjuk a Református Zenei Fesztivált is. Bár a családunk katolikus, de sok református barátom van, akikkel békességben megosztozunk a hiten.”

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: BEIDEK ADRIENN

„Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.”

1. Jertek, örvendjünk mindnyájan… (95.)                                                             3:15

2. Téged Úr Isten, mi keresztyének Dicsérünk és áldunk… (242.)                           3:36

3. Bár bűn és kín gyötör… (461.)                                                                          4:00

4. Jöjj, népek Megváltója… (303.)                                                                       4:06

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

„Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet”

5. Szent vagy, szent vagy, szent vagy… (488.)                                                     4:38

6. Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz… (457.)                                                     4: 09

7. Krisztus, ki vagy nap és világ… (500.)                                                              1:40

8. Jézus, világ Megváltója… (342.)      

   J. S. Bach: Sei gegrüsset Jesu gütig                                                                     4:52

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

„Harmadszor is szólt hozzá: ’Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?’”

9. Jön a harag napja lánggal… (363.)                                                                    14:47

10. Hadd menjek, Istenem, Mindig Feléd… (422.)                                                    6:39

11. Isten szívén megpihenve… (395.)                                                                    2:04

12. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom… (226.)                                                       2:29

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

13. Gárdonyi Zoltán Memento (kórusmű) (benne a 241., 262., 121., 390. ének)

Kantáta a gályarab prédikátorok emlékére – Narráció: Sági Endre                              19:31


REFORMÁTUS ÉNEKEK IX.

Cikkszám: BGCD 210

Vonalkód: 5998272708531

 

A felvétel a VII. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2010. június 25-én.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Soproni Gárdonyi Zoltán Vegyeskar,

Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Soli Deo Gloria Kórus, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara, Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara, Kálvin Kórus, Szentendrei Református Kórus, Csomasz Tóth Kálmán Kórus, Neszmélyi Református Férfikórus, Bácskossuthfalva Ref. Egyh. Kórusa (Vajdaság), Szegedi Kis István Református Gimnázium Férfikara (Békés), Sárospataki Teológia Kórusa, Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa (Kárpátalja), Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék)

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Kocsis-Holper Zoltán,

Beke Edit, Bokorné Forró Ágnes, Bódiss Tamás, Bundzik Tímea, Dóczi István, Gellénné Körözsi Eszter, Hargita Péter, Hoppál Péter, Jámborné Márkus Emőke, Jámbor Zsolt, Ladányi Katalin, Molnár Péter, Palcsó Edit, Süll Kinga

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Virágh András Gábor

KÖZREMŰKÖDIK: Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes

A szép ének – miként minden műalkotás – a teremtő Isten és a teremtő ember találkozásának dokumentuma, a közösség ajkán évszázadokon át fönnmaradó ének pedig az ilyen találkozásokat kovácsolja tartós és boldog szövetséggé. Ennek a szövetségnek a jegyében gyűlt össze 18 kórus 370 énekese, hogy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem közönségét gyülekezetté formálja. Az este folytatta a Református Énekek sorozat eddigi nyolc sikeres koncertjének hagyományát. A református énekeskönyvi dallamok válogatott verseit, illetve többszólamú feldolgozásait olykor csak a kórus egyik vagy másik, kisebb vagy nagyobb csoportja, olykor pedig az egész énekkar énekelte. Az énekek sorát ezúttal a nagy tehetségű fiatal orgonista-zeneszerző, Virágh András Gábor hangszerjátéka kísérte és kötötte össze. A gyülekezetté vált közönség ezen a júniusi estén részesült az istentiszteletek áldásainak legjavából. A hangverseny egyes szakaszait megnyitó csöndes igeolvasásban találkozott a Biblia szavaival; befogadóként hallgatta, miként szólal meg a zengő Ige a kórus hangján, s egy-egy énekvers megszólaltatásában maga is részt vállalhatott. S talán éppen ezek a közös éneklések hozták el az este legértékesebb pillanatait, melyekben fölerősödött az üzenet: A te igédnek summája igazság, és a te igazságod mind örökkévaló.” (Zsoltárok 119. 160.)

Arany János - Karnagy

 

„Istentisztelet a MÜPA-ban? Lehet, hogy újra magára talál a kultúra?

 Nem csupán nagyszerű zenei élményben volt részem a minap a Művészetek Palotájában, de csodálatos testvéri találkozásnak is lehettem ennek nyomán részese. Meghívást kaptam ugyanis a Református Énekek XI. találkozójára. Mint zeneszerető és keresztény testvéreimet szerető ember hogyne mentem volna el. Koncertre, hangversenyre számítottam, és azt láttam, hogy az államtitkár zsoltárokat olvas, a közönség énekel, a roppant méretű kórus pedig a színpadon imádkozik. Szól az orgona, és azt sem tudom már, hol vagyok. Igen, Magyarországon vagyok, politikusok és egyszerű emberek között (megszólítottak egy apró borsodi falucska lakosai is, kikkel az árvíz idején találkoztam) a kultúra egyik fellegvárában, a zenei igényesség emelkedett közegében, és mindez leplezetlen Isten-dicséret. Talán mégis van kiút e hazában, talán fordul újra a világ, talán a kultúra újra közeledni fog a kultuszhoz… - ilyen gondolatok forogtak a fejemben, miközben hallgattam az éneket, és magam sem vettem észre, hogy énekelem a hallgatótársaimmal együtt a református imádságokat, amelyeket addig ugyan nem ismertem, de itt nem maradhattam én sem néma. Valóban nem. Imádság indult a szívemben, legfőképpen a hála szava, hogy él ez a bátorságos hitvallás hazánkban, s hogy ezúttal én is részese lehettem. S talán nem voltam egyedül ezen elmerengő gondolatokkal, hiszen a végén könnyes szemmel együtt adtunk hálát nemzeti imánkat a Himnuszt énekelve. Új barátokra és új reményre találtam ezen az estén. Igen, a MÜPA-ban.” (Kocsis  Fülöp)

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

„Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.”

1. Gárdonyi Zsolt: 8. genfi zsoltár (kórusfeldolgozás)                                                                                        6:01

2. Szent Isten, noha néked… (152.)                                                                                        3:02

3. Ó, Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved… (425.)                                                                                        4:42

4. Az oly emberek nyilván boldogok… (119.)                                                                                        4:38

5. Szent irgalmaddal szívemet födjed … (462.)                                                                                        1:13

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

„Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.”

6. Várván vártam a felséges Urat… (40.)                                                                                        5:42

7. Berkesi Sándor: Várj, ember szíve készen… (kórusfeldolgozás) (312.)                                                                                        3:51

8. Mond e királyság: ím kihirdetem… (2.)                                                                                        3:50

9. Berkesi Sándor: Krisztus Urunknak… (kórusfeldolgozás) (315)                                                                                        3:21

10. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel… (327.)                                                                                        2:42

HARMADIK RÉSZ – vezényel: KOCSIS-HOLPER ZOLTÁN

„Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.”

11. Rád tekint már hitem… (466.)                                                                                 5:31

12. Uram, te megvizsgálsz engem… (139.)                                                                                 3:45

13. Már nyugosznak a völgyek… (503.)

                                                                           Johann Sebastian Bach: Te légy, Jézus, oltalmam… (kórusfeldolgozás)                                                                                2:52

 14. Áll a Krisztus szent keresztje… (230.)                                                                                 4:20

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

„A te igédben van az én reménységem.”

15. Ne csüggedj el, kicsiny sereg… (393.)                                                                                 3:23

16. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma… (392.)                                                                                        4:24

17. Az Úr országol és regnál nagy jól… (99.)                                                                                        1:55

18. Lisznyay-Szabó Gábor: Zengd Jézus nevét… (kórusfeldolgozás) (468.) 4:11

19. Himnusz                                                                                        2:04


REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

Cikkszám: BGCD 205

Vonalkód: 5998272708395

 

A felvétel a VI. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2009. július 3-án.

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, KRE – Soli Deo Gloria Kórus, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad), Dunántúli Református Kántorképző Énekkara, Ceglédi Sztárai Mihály Vegyeskar, Szegedi Kis Kórus, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Tiszáninneni Református Egyházkerület Cantus Firmus Énekkara, Kálvin Kórus, Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa, Nagykovácsi Református Kórus

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia, Hoppál Péter,

Berkesi Sándor, Bódiss Tamás, Brugós Anikó, Hargita Péter, Kriesch Katalin, Nagy Szabó Kornélia, Pintér Péterné Fésűs Judit, Süll Kinga, Szűcs Sándor, Veres Györgyné Petrőcz Mária


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Varga László

KÖZREMŰKÖDIK: Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes


Ha nem vigyázunk, elveszítjük a szavakba vetett hitünket. Pedig a szó emberi létünk legnagyobb kincseinek egyike; egy azok közül a dolgok közül, melyeknek révén többek lehetünk, mint bármely más élő lény ezen a földön. A szó egyszerre eszköze és eredménye az emberbe Istentől származtatott teremtő értelemnek. Ám szavaink erejét, hitelét ezernyi módon rontjuk. Hirtelenül és megfontolatlanul, durván vagy fölényesen, kétértelműen vagy hazug módon szólunk, s már nem értjük, miért is volt fontos régebben, hogy az új év első napján szép szóval, áldással köszöntsünk mindenkit, aki kedves nekünk. Nem értjük a fondorkodót, aki egykor csalással csikart ki áldást rövidlátó édesatyja szájából, s még kevésbé értjük az öregembert, aki ezután nem adhatott áldást a valódi jogosultnak, hiszen egyszer már kimondta az áldó szavakat.

Ha nem vigyázunk, elveszítjük az énekbe vetett hitünket. Pedig az ének emberi lényünk legszentebb kivetítődése; nyelv, melynek révén közvetlenül szólíthatjuk meg azt is, aki előtt értelmünk minden megteremtett szava hiábavalóság. Az ének egyszerre kifejezője és gerjesztője az embertől Istenhez mutató érzelemnek. Cantare, mondja a latin, s magyarra fordítva ez annyi: „énekelni”. Incantare, mondja a latin, s magyarul azt mondjuk rá: elbűvölni, elvarázsolni (Lám: a szavak!...). A latin szóhasználat világosan mutatja az éneklés valódi természetét: Az ének gyógyít, megtisztít, megerősít; ékesen szólni engedi azt is, aki a szép szavakra néma, s észrevétlen épít közösséget a benne résztvevőkből. Bármilyen jól fogalmazzuk meg a szót, annak a kimondás dallama adja meg értelmét és ható erejét. Ám az éneknek ezt a képességét hajlamosak vagyunk lebecsülni vagy aprópénzre váltva eltékozolni. Alig értjük már, miként acélozta meg egy himnusz a harcba induló katonák szívét, s tett kicsiny seregeket győzedelmessé óriás túlerővel szemben; a hangoktól leomló falak történetét pedig egyenesen szimbolikus, képes beszédnek minősítjük.

Az 500 esztendeje született Kálvinról sokan gondolják, hogy a szigorú értelem, a magvas gondolatok és pontosan megválasztott szavak embere volt, aki a templomból hajlamos volt kitiltani a muzsikát. Tévhiedelem. A szigorú Kálvin pontosan tudta, hogy élő és erőteljes hívő közösséget, nem lehet csupán az írás, a szavak – mégoly emelkedett – értelmére építeni. A boldog hitet, hogy szavainkban erő lakozik, a közösen megszólaltatott ének virágoztatja ki a szívünkben. S bizonyosnak tetszik, hogy a Szentírás egyedülvaló tisztaságát hirdető kálvini tanítások magvetésének a protestáns egyházban fölvirágzó énekkultúra adta a termékeny táptalajt. Lehet-e méltóbb virágokkal emlékezni a jeltelen sírban nyugvó szent aszkétára, mint épp azokkal az énekekkel, melyek ebből a táptalajból nőttek?! A nyolc esztendeje indult sorozat egy merészen kimondott szóból született: Legyen! Nyolc emlékezetes este együttes muzsikálása adott értelmet és erőt ennek a szónak. A magvetés sikeresnek, a táptalaj pedig termékenynek bizonyult. Ám a növekedés áldása – jól tudjuk – magasabbról érkezik. Amennyi eredmény, siker és érdem megszületett e sorozat elmúlt nyolc esztendejében, azért egyedül Istené a dicsőség.

Arany János - Karnagy

 

Nyolc év szolgálat után kimondhatjuk, hogy az Úr Isten kegyelméből a REFORMÁTUS ÉNEKEK hangverseny a Kárpát-medence reformátusságának legnagyobb zenei ünnepe, és a református énekkincs a MAGYAR ZENEI ÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZI. Többek között ezért érezzük missziónak a református énekek CD-n illetve DVD-n történő megörökítését.
2009. május 22-én Debrecenben ünnepi keretek között a Kárpát-medence összes református templomának harangzúgására egyesültek – a történelmi határok miatt szétszakított – Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország reformátusai. Az Alkotmányozó Zsinat elfogadta az egységes Magyar Református Egyház alkotmányát. Mindannyiunk számára megtiszteltetés volt, hogy az Egyesített Magyar Református Egyház legmagasabb szintű lelkészi és világi – határon inneni és határon túli – vezetőit (püspököket, főgondnokokat, espereseket) köszönthettem a július 3-ai koncerten. Külön öröm, hogy Mádl Dalma, a Magyar Karitasz Jószolgálati Nagykövete évről-évre megtiszteli hangversenyünket.

Elmondható, hogy a „REFORMÁTUS ÉNEKEK” koncert igazán KÁRPÁT-MEDENCEI hangverseny, hiszen a 15 meghívott kórusból felállított több mint 350 fős egyesített kórusban képviselteti magát a Felvidék, Kárpátalja és Erdély, csakúgy, mint a hazai egyházkerületek. Számomra a kárpát-medencei magyarság egy nemzetben élő egységének megőrzése mindig is alapvető fontossággal bírt. (Nem véletlenül szervezzük 2002 óta a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncert-sorozatot.)

Büszkén adjuk a világ tudtára, hogy a „REFORMÁTUS ÉNEKEK” sorozat első és második CD-je is PLATINALEMEZ lett, a hetedik album pedig 2008 novemberében két hétre a MAHASZ slágerlistára került. Hál’ Istennek van igény a ZENGŐ IGÉRE.


2009-ben ismét történt néhány újítás a hangverseny dramaturgiájában. A négy blokk elején elhangzott egy-egy Ige, amelyet Asbóth József a Duna Televízió szerkesztő-műsorvezetője olvasott fel. Az est végén pedig – a kórusok, a karnagyok és az orgonista bemutatása után – Cseri Kálmán református lelkész, áldással bocsátotta el a gyülekezetet.
Az elmúlt nyolc év alatt 147 zsoltárt és dicséretet dolgoztunk föl az énekeskönyvben található 512-ből, vagyis még 365 hátra van. Ha az eddigi átlagot számoljuk, akkor még mindig 20 évünk van ahhoz, hogy a végére érjünk. A „REFORMÁTUS ÉNEKEK” eddigi koncertjein 6 orgonista, 29 karnagy és kórus, 7 szólista és egy rézfúvós együttes teljesített szolgálatot – köszönet érte!

Böszörményi Gergely – Koncertigazgató

 

ELSŐ RÉSZ – „Atya Isten” – vezényel: BERKESI BOGLÁRKA      

1.     Orgona – Overture az Atya Istenhez (Varga László)

Bárdos Lajos: Adjunk hálát mindnyájan…(378)……………………….            6:00

2.     Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk…(214.)…………………….    2:31

3.     Szólsz hozzám, Istenem…(445.)  ……………………………………….   3:37

4.     Orgona – J.S.BachVater unser im Himmelreich.)…………..                    1:33

5.     Mi Atyánk, ó kegyes Isten…(484.)..………………………………..       2:57

 

MÁSODIK RÉSZ – „Fiú Isten” – vezényel: ARANY JÁNOS

6.     Orgona – Tierce en Taille (Varga László) Nékünk születék…………..           2:16

7.     Nékünk születék mennyei király…(282.)………………………………...  2:16

8.     Jer dícsérjük az Istennek fiát…(286.)………………………………         2:45

9.     Claude Goudimel: Aki lát, minden csúfol (kórusfeldolgozás) (22.)……     2:14

10.  Orgona – Alain reminiszcencia (Varga László)

Feltámadt a mi életünk…(350.)…………………………………………..     3:15

11.  Orgona – Matthias Weckmann (1621) Nun freut euch……………..          2:42

12.  Jer, Krisztus népe nagy vígan…(298.)………….……………………    5:00

 

HARMADIK RÉSZ – „Szentlélek Isten” – vezényel: CSERI ZSÓFIA

13.  Jézus Krisztus, egy mesterünk…(371.)……………………………………….     2:34

14.  Orgona – Buxtehude reminiszcencia (Varga László) Nur bitten wir               3:07

15.  M.Praetorius: Nur bitten wirJer, kérjük Isten…(234.)……………….      1:41

16.  Adj, Úr Isten nékünk Szentlelket…(246.)………………………………..     3:05

17.  Orgona – Echo fantázia (Varga László)……………………………….   2:18

18.  Kodály Zoltán: 33. genfi zsoltár – Úr Isten, áldj meg jóvoltodból……. 2:50

19.  Isten élő Lelke, jöjj (áldva szállj le rám)…(463.)………………………..     1:39

 

NEGYEDIK RÉSZ – „Kálvin hitvallása” – vezényel: HOPPÁL PÉTER

20.  Emlékezzél, Úr Isten, híveidről…(379.)………………………………….     3:21

21.  Nem nekünk, Uram…(115.)………………………………………………     3:15

22.  Greg Scheer – Isten népe mind rám hallgassatok (a Kálvin-év éneke)…..      2:44

23.  Téged, ó Isten, dícsérünk…(243.)…………………………………………6:14


REFORMÁTUS ÉNEKEK VII.

Cikkszám: BGCD 195

Vonalkód: 5998272708173

 

A felvétel az V. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2008. június 29-én.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Dunántúli Református Kántorképző Énekkara, Gönci Református Vegyeskar, Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara, Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara, KRE - Soli Deo Gloria Kórus, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara, Pesterzsébet Központi Református Vegyeskar, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Psalterium Hungaricum Kórus

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Brugós Anikó, Cseri Zsófia, Bódiss Tamás, Csomós Józsefné, Hoppál Péter, Jámbor Zsolt, Jámborné Márkus Emőke, Kormány Attila, Veres Györgyné Petrőcz Mária

SZÓLISTA: Écsi Gyöngyi – népének (Felvidék)

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Kéménczy Antal

KÖZREMŰKÖDIK: Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes

 

Az Istenhez szóló ének szűkebb otthona a szív, amelyből fölfakad és amelynek moccanásait titokzatos pontossággal ragadja meg és önti hangokba. Az Istenhez szóló ének tágabb otthona a templom, ahol az egyes szívek moccanásai a gyülekezet ajkán pecsételődnek közös szándékká. Ám mi dolga van az Istenhez szóló éneknek a világi koncertteremben?

A történelmi méretű válsághelyzeteket, éppúgy mint a legszemélyesebb belső válságokat, kétféleképpen lehet megoldani: Az egyik megoldás a gordiuszi csomót kettévágó Nagy Sándoré, a másik pedig a kisemberé, aki a leghétköznapibb, egyszerű gesztus – egy mosoly, egy érintés – révén lesz úrrá egy-egy kezelhetetlennek látszó konfliktuson. A történelmi méretű cselekedet a történelmi méretű személyiségek osztályrésze: ilyen óriás az új egyházat és új Isten-szemléletet létre hozó Kálvin vagy Luther, a Bibliát lefordító Károlyi Gáspár, vagy a zsoltárfordítás címén egy csapásra költői nyelvet teremtő Szenci Molnár Albert. Nekünk, kisebbeknek, a közösségnek a másik megoldás jut: az imádság és az ének. Egyéniség és közösség; egyik a másik nélkül nem boldogul. Az egyéniség csak akkor hat, ha igazságát a közösség kiáltja világgá; a közösség viszont néma, ha az egyéniség az üzenetet nem csempészi az ajkára.

Az emberi közösségek okkal törekednek rá, hogy életüket s cselekedeteiket nagyobb időbeli távlatokban is elhelyezzék. Innen a szokás, hogy a jeles tetteket, eseményeket vagy személyeket évfordulók számlálása és megünneplése útján tartjuk emlékezetünkben. A Krisztus születése utáni 2008. év szép hazai közmegegyezés alapján a Biblia éve, ám a magyar református zeneélet számára emellett is találtatik említésre méltó évforduló: Két jelentékeny egyházi muzsikusunk, Csomasz Tóth Kálmán himnológus és Máté János orgonista-karnagy haláláról emlékezünk ebben az évben, mely egyben zenetörténeti jubileum is. Éppen 60 esztendővel ezelőtt, 1948. október 31-én jelent meg a háború után újjáalkotott Református Énekeskönyv.

Történelmi méretű válsághelyzetben volt részünk elégszer. Ilyen volt az alig megszerzett demokrácia elvesztése 1948-ban, s alig tagadható, hogy a jövő ilyen helyzetnek fogja nevezni azt az időt is, melynek most átélői, elszenvedői vagyunk. Mégis: A Művészetek Palotája és a Nemzeti Hangversenyterem a Böszörményi testvérek hat évvel ezelőtt megfogalmazott és bátran megvalósított ötletének eredménye képpen idén is helyet ad a magyar református énekkincs ünnepének, s vendégül látja mindazokat, akik ezt a kincset boldogan birtokolják és osztják meg másokkal. Aki tiszta szívvel énekel, az hangjával templomot épít maga köré. Boldog ember az, akiben elegendő bizakodás van, hogy építsen. Övé a jövő.

Arany János - Karnagy

 

Szeretettel, örömmel és büszkeséggel köszöntöttem az egybegyűlteket 2008. június 29-én.

- SZERETETTEL – mert szeretetben gyűltünk össze a MÜPA gyönyörű nagytermében és én magam is alig vártam a pillanatot, hogy újra részese lehessek ennek a közösségnek.

- ÖRÖMMEL – mert öröm az Úr Isten dicsőségére énekelni (és hallgatni) a zsoltárokat és énekeket, amely nem más, mint a ZENGŐ IGE.

- BÜSZKESÉGGEL, mert évente teltházas előadáson ünnepelhetjük református énekkincsünket, amely a magyar zenei örökség részét képezi.

A Református Zenei Fesztivál 2008-ban mini-jubileumhoz érkezett, mert ötödször került megrendezésre Budapesten, a ferencvárosi Bakáts tér-Ráday utca-Kálvin tér szakaszon. Az idén először, igazán jelentős mértékben képviseltette magát a református egyház intézményein keresztül a fesztiválon. Jelen voltak a református MISSZIÓK, a „66-os ÚTON” kiállítás, SOMODI Ildikó textil-kiállítása, a Zsinati Ifjúsági Iroda képviselői, református iskolák művészcsoportjai, a KRE professzorai, a Biblia Múzeum, és persze a zenekarok. Ugyanakkor egész JÚNIUS a REFORMÁTUS ZENE ÜNNEPE jegyében zajlott – kulturális, zenei programokkal országszerte.

A 2002-ben szervezett első Református Énekek hangverseny és a 2004-ben indított Református Zenei Fesztivál is ugyanazt a szándékot és gondolatot hordozta és hordozza ma is: megőrizni, megmutatni református zenei kincsünket, kultúránkat a jelen és az utókor számára. A tradicionális egyházi zsoltárok, énekek, kórusművek és hangszeres darabok mellett lehetőség nyílik népzenei gyökereink és a mai modern zenei megfogalmazások bemutatására is.

A Református Énekek VII. koncerten és így ezen a CD-n is újítottunk: Écsi Gyöngyi felvidéki református lelkész, népénekes szólóban énekel református népéneket verőcei dallamra, míg a Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes programba szerkesztése a karnagyok és mindannyiunk régi vágyának beteljesedését jelentette. A MÜPA nagyterme ismét megtelt. Örömünkre a budapesti testvéreinken kívül buszokkal érkeztek Göncről, Kecskemétről, Sárbogárdról, Miskolcról, Kalocsáról, Burgerlandból, sőt nyolcan Zürich-ből. Buzdítjuk a közösségeket ilyen csoportos kirándulás szervezésére.

Örömhír, hogy a Református Énekek II. album PLATINALEMEZ lett!!

Köszönetet mondok Jenő és Ede bátyámnak odaadó segítségéért.

Találkozzunk a „Református énekek VIII.” koncerten 2009. július 5-én, a MÜPA-ban.

Böszörményi Gergely – Koncertigazgató

ELSŐ RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA
1. Bevezető fanfár( Bach: Freut euch Alle)
2. 166. Urunk Jézus, fordulj hozzánk
3. Improvizáció Goudimel stílusban
4. 100. E földön ti minden népek
5. 294. Jézus, vígasságom
6. Gárdonyi Z.: Az Úristen az én reménységem (előjáték)
7. 275. Az Úr Isten az én reménységem

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: BRUGÓS ANIKÓ
8. 207. Seregeknek hatalmas nagy királya
9. 184. Krisztus, ártatlan bárány – kórusfeldolgozás: Csomasz Tóth Kálmán
10. 161. Siess, keresztyén, lelki jót hallani
11. Bach: Christ ist erstanden (2. versetto)
12. 185. Krisztus feltámadott - közjáték

HARMADIK RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS
13. 251. Gárdonyi Zoltán előjátékával
14. 295. Jézusom, ki árva lelkem
15. Improvizáció Pachelbel stílusban
16. 16. Tarts meg engemet, ó én Istenem
17. Dupré: H-dúr prelúdium
18. 105. Adjatok hálát az Istennek
19. C-dúr fantázia (egy Bach-töredék alapján)
20. 135. Áldjátok az Úr nevét

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR
21. Improvizáció egy Saint-Saëns mű alapján
22. 168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
23. 234. Jer, kérjük Isten áldott Szent lelkét
24. 368. Jövel, Szentlélek Isten – kórusfeldolgozás: Máté János
25. Improvizáció Franck: Final c. műve alapján
26. 396. Ébredj, bizonyságtévő lélek


REFORMÁTUS ÉNEKEK VI.

Cikkszám: BGCD 182

Vonalkód: 5998272707749

 

A felvétel a IV. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2007. június 17-én.

 

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Fiatal Reformátusok Szövetségének Kórusa (Felvidék), Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola Kórusa, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa, KRE - Soli Deo Gloria Kórus, Kunszentmiklósi Református Kollégium Énekkara, Máté János Református Énekkar – Szigetszentmiklós

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Süll Kinga, Bartha Anikó, Bódiss Tamás, Draskóczy Balázs, Hargita Péter, Hoppál Péter, Kormány Attila, Villányi Andrea

SZÓLISTA: Basky István (tenor)

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Fassang László

 

A református énekek koncertszerű előadásának, és az ott készült felvételek CD-n történő kiadásának ötlete 6 évvel ezelőtt két gondolat jegyében született meg. Ennek egyik pillére az az énekeskönyv, mely 1948-ban készült, és amelyből a magyarországi reformátusok a mai napig énekelnek. Neves zenetörténészünk, Csomasz Tóth Kálmán szerkesztői munkájának köszönhetően ez az énektár a 20. század iránymutató egyházi énekgyűjteményévé vált. Indokoltnak látszott tehát, hogy ez a nemes énekanyag koncertszerű környezetben is megszólaljon. A koncertsorozat másik pillére a reformációt követően kialakult protestáns egyházzenei gyakorlat, mely igen nagy részben az egyszólamú gyülekezeti ének művészi szintű feldolgozására épült – akár az orgona korál-feldolgozásokra, akár a cantus firmus-alapú kórusmotettákra vagy akár a Bach-passiók korál-tételeire gondolunk.

Az évenként megrendezésre kerülő sorozat idei, hatodik koncertjének műsorát két jelentős évforduló határozza meg. Kevéssé ismert, hogy 400 éve, 1607-ben jelent meg Szenci Molnár Albert genfi zsoltárokat magyar nyelvre átültető munkája: a Psalterium Ungaricum. Ez a magyar kultúrtörténetben is jeles esemény összekötődik a kettős Kodály-évfordulóval, így az idei, első ízben a Művészetek Palotájában rendezendő koncerten önként adódott a nagy lehetőség Kodály hét genfi zsoltárfeldolgozásának megszólaltatására. A műsor gerince tehát a genfi zsoltárokra épül, de ezek mellett elhangzik a református énekeskönyvben található, ugyancsak a 16. századból származó magyar zsoltárparafrázisok néhány gyöngyszeme is. Természetesen nem maradhat ki a legismertebb – a Psalmus Hungaricus alapdallama – sem, mely szintén szerepel az énekeskönyvben. A koncert programját e sorok írója szerkesztette a vezénylő karnagyok és az est orgonistája, Fassang László közreműködésével, aki az orgona improvizáció avatott művészeként egyben a koncert „zenei rendezője” is.

Bódiss Tamás      - Karnagy

 

A „Református énekek VI.” kórus-hangverseny szervezése és az ott készült koncert-felvételből kiadott album kapcsán több új aspektus érdemel említést.  Míg az első öt koncertet Budapest legpatinásabb zenei „szentélyében”, a Zeneakadémia Nagytermében rendeztük, a mostani hatodikat a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, mely kétségtelenül a mai Magyarország első számú koncertterme. Adottságai kitűnő lehetőséget, de ugyanakkor kihívást is jelentenek. Az eddigi maximum 250 fős kórussal szemben most 340 fős egyesített kórus szólalhatott meg - kisebb fejtörést okozva ezzel a karnagyoknak és a MÜPA szakembereinek. Ezen az albumon 11 kórus énekel, melyeket a Kárpát-medencéből hívtunk meg. 2007 a közösségépítés éve, melynek szellemében az öt alapkórus mellett most hat olyan kórus is szerepel, akiknek önállóan bizonyára nem lenne esélyük a MÜPA nagytermében TELTHÁZAS KONCERTET adni. Elismerés jár a vidéki kórusoknak, ahogy mozgósították városaikat a hangversenyre. Nemcsak a színpad, hanem a terem befogadóképessége is nagyobb, hiszen mintegy 1300 fő foglalt helyet a nézőtéren. A gyülekezetté vált közönség ismét többször együtt énekelt a kórusokkal. Fassang László orgonaművész a két évvel ezelőtti közös hangversenyünkhöz hasonlóan ismét elkápráztatta játékával a szakmabelieket és a művészet kedvelőit.

A Református Énekek VI. koncert teljes hosszából technikai, szerkesztési és terjedelmi okokból húzni kellett, ezért a CD-re néhány a koncerten elhangzott ének és orgonabetét nem került fel. A Református Énekek sorozat eddigi 6 albuma 112 református zsoltárt illetve éneket dolgozott fel, melyek hallgatásával tanulhatjuk énekeinket és figyelhetünk Isten Igéjére. Ezen a VI. Református Énekek koncerten Isten kegyelméből ismét együtt lehettünk hitben, örömben református testvéreinkkel, barátainkkal és rokonainkkal – lélekben pedig velünk voltak eltávozott szeretteink is.

Köszönetet mondok Jenő és Ede bátyámnak odaadó segítségéért.

Találkozzunk a „Református énekek 8.” Koncerten 2008. június 29-én, a MÜPA-ban.

Böszörményi Gergely - Koncertigazgató

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

24.  Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek…(240.)

25.  Kodály Zoltán: 124. genfi zsoltár – Az Izráel ezt nyilván mondhatja

26.  Az Úr Istent magasztalom…(273)

27.  Kodály Zoltán: 126. genfi zsoltár – Mikor a Siont az Isten

28.  Kodály Zoltán: 114. genfi zsoltár – Hogy Izráel kijött Egyiptomból

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

29.  Aki nem jár hitlenek tanácsán…(1.)

30.  Uram, ki lészen lakója A te felséged sátorának…(15.)

31.  Kodály Zoltán: 50. genfi zsoltár – Az erős Isten, uraknak Ura

32.  Atya Úr Isten, könyörülj rajtam…(219.)

33.  C. Goudimel: 47. zsoltár – No minden népek örvendezzetek

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: SÜLL KINGA

34.  Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár – Dícsérjétek az Urat!

35.  Mindenkoron áldom az én Uramat…(254.)

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

36.  Benned bíztam, Uram Isten…(259.)

37.  Mikoron Dávid nagy búsultában…(263.)

38.  Kodály Zoltán: 121. genfi zsoltár – Szemem a bércekre vetem


REFORMÁTUS ÉNEKEK V.

Cikkszám: BGCD 172

Vonalkód: 5998272706957

 

A fevétel 2006. június 25-én a Zeneakadémia Nagytermében elhangzott hangversenyen készült.

 

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Psalterium Hungaricum Kórus, Fiatal Reformátusok Szövetségének Kórusa (Felvidék), Lónyay Utcai Református Gimnázium Kórusa, KRE – Soli Deo Gloria Kórus, Kunszentmiklósi Református Kollégium Gyermekkara, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad)

SZÓLISTÁK: Arany János, Basky István, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: DRASKÓCZY László

 

A Református Énekek zeneakadémiai hangversenysorozat idei műsorára készülve, mindenekelőtt református énekkincsünk csodálatos gazdagságára és sokszínűségére szeretném mindannyiunk figyelmét felhívni. A ma este megszólaló énekeket is beleértve, lassan 100 felé közelít az eddig „pódiumra” kerülő református énekek száma. És még mindig énekeskönyvünk legjobbjaiból tudtunk válogatni! Újra és újra kiderül, hogy mennyire gazdag énektár van a kezünkben, olyan, amelyik legfőképpen tartalmát tekintve hasznos és építő, de költői, illetve zenei szempontból is szakszerű és míves.

Ma este többször fogjuk átélni azt a nagyszerű közösségi élményt, hogy egy szívvel és ez szájjal énekelhetjük sokan, ugyanazt; így tapasztalva meg az Isten népéhez való tartozás erejét. Amikor például majd így énekelünk:

Kész már az én szívem néked énekelni,

Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni,

És mindenekelőtt téged megvallani,

A te szent nevedet örökké dicsérni.

(RÉ: 256,6)

akkor a mások által kimondott hitvallás is erősíteni fogja az enyémet. Másrészt, az est több éneke (RÉ: 338, 416, 469, 470, 511) az egyéni kegyesség fontosságát hangsúlyozza az által, hogy szólóénekesek (Berkesi Boglárka és Basky István) tolmácsolásában hangoznak el. Mintha helyettem ők mondanák el azt, amire én is gondoltam, vagy szerettem volna gondolni. Ebbe a sorba tartozik az a néhány egyszerű kórusfeldolgozás is, amelyekben a harmóniák nem szépségükkel tündökölnek, hanem diakóniai céllal állnak ott, és a fődallamot kontúrozva, emelik ki annak jelentőségét. Ilyenek például Claude Goudimel 1565-ben készített zsoltárharmonizálásai (RÉ: 95, 125 és 150), amelyeket szólókvartett szólaltat meg (Cseri Zsófia, Berkesi Boglárka, Basky István és Arany János), valamint néhány — egyszólamúak közt megbúvó — kórusharmonizálás (RÉ: 183, 402, 470, 511).

Az est zárásaként Gárdonyi Zoltánra (1906-1986) emlékezünk, aki egyik legkiválóbb volt azok között, akik a magyar református egyházzene területén munkálkodtak a XX. században. Kórusműve, egy XVI. századi, régi magyar ének feldolgozása orgonakíséretes vegyes karra, a „Felséges Isten, mennybéli teremtőnk” kezdetű. Az ének eredeti dallama Petrus Tritonius (1475-1524) Sapphicum Dicolonja.

Mint az est orgonistájának (kántorának) s az énekek összeállítójának nem célom bemutatni sem azt, hogy ezek az énekek énbelőlem vajon milyen emóciót váltanak ki s milyen zenei teljesítményre sarkallnak (hiszem amúgyis képtelen lennék különösebb teljesítményre), sem pedig azt, hogy e dallamok az elmúlt korok nagy alkotóinak fantáziáját mi módon termékenyítették meg (ezt sem tudnám méltóképpen bemutatni). Szeretném ellenben minden tőlem telhető módon segíteni azt, hogy e zsoltároknak és dicséreteknek a tartalma, üzenete, mondanivalója közel jusson hozzánk, és befogadván azokat, buzdítsanak bennünket: egyik a hálaadásra, Isten-dicséretre, másik a bűnbánatra vagy könyörgésre, megint másik a bizakodásra, reménykedésre, örvendezésre, vagy éppen hitünk megerősítésére. És amikor majd a Zeneakadémia Nagytermében megszólal a gyermekek harsány kiáltása:

„Mindenek meghallják és jól megtanulják,

Kik segedelmüket nem Istentől várják:

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.”

akkor ez az ének valóban Isten szavaként vésődjék szívünkbe, hiszen Ő maga üzeni nekünk a Biblia lapjain: „Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik.” (Jóel 3,5).

Draskóczy László - Karnagy

 

Az elmúlt öt év alatt életem és munkám természetes és elengedhetetlenül fontos részévé, egyfajta küldetéssé vált a református zsoltárok és énekek koncerten történő bemutatása illetve CD albumon való kiadása. Hál’ Istennek a legkiválóbb és legfelkészültebb református kórusok, karnagyok, orgonisták, szólisták és a Magyarországi Református Egyház (MRE) segítik munkálkodásomat.

Kétségtelen, hogy a RZF csúcspontját még mindig a fesztivál utolsó napján, vasárnap este a Zeneakadémián tartott Református Énekek hangverseny jelenti, ahol a 250 fős kórus, a szólisták, a karnagyok és az orgonista mellett néhány alkalommal az igazi gyülekezetté egyesült 1000 fős közönség is részese éneklésével az előadásnak és a CD kiadványnak. Jubileumi est volt ez, hiszen ötödször gyűltünk össze, hogy az Úr Isten dicsőségére elhangzó énekeket és zsoltárokat hallgassuk és énekeljük.

Az III. Református Zenei Fesztivál (2006. június 23-25.) igen sokat fejlődött az előző évekhez képest. Három nap alatt 30 koncert, előadások, képzőművészeti kiállítás, nyílt szakmai programok, közös éneklés, vásár a Fesztivál 12 helyszínén! Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mintegy 600 református és társegyházakhoz kötődő előadóművésznek köszönhetően a III. RZF világszínvonalú programot nyújtott.

ÖKUMENIKUSAN JOBB EGYÜTT – tanította apám. Komolyan veszem a szavait, ezért is hívom minden évben a társegyházak tagjait vendégnek és előadóművésznek egyaránt.

Ezen az V. Református Énekek koncerten Isten kegyelméből ismét együtt lehettünk hitben, örömben református testvéreinkkel, barátainkkal és rokonainkkal – lélekben pedig velünk lesznek eltávozott szeretteink is.

Köszönetet mondok Jenő és Ede bátyámnak odaadó segítségéért.

Böszörményi Gergely – koncertigazgató

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: HARGITA PÉTER

1.   Dicsérjétek az Urat..(150)                                        3:53

2.   Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének..(372)     3:12

3.   Istennek Báránya..(183)                                      2:42

4.   Krisztus én életemnek..(416)                              2:34

5.   Dicsérjétek az Urat..(136)                                        3:23

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: HOPPÁL PÉTER

6.   Lelki próbáimban Jézus..(338)                            3:37

7.   Úr Jézus, nézz le rám, jöjj..(470)                             2:01

8.   Mindenek meghallják..(236)                               1:49

9.   Jertek, örvendjünk mindnyájan..(95)                  3:18

10.Ne csüggedj el kicsiny sereg..(393)                         3:21

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

11.No minden népek..(47)                                        2:31

12.Krisztus feltámada igazságunk..(353)                 1:30

13.Jézus, nyájas és szelíd..(469)                              2:13

14.Ó, örökhatalmú..(402)                                         2:34

15.Irgalmazz Úr Isten immáron..(256)                         3:43

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

16.Akik bíznak az Úr Istenben..(125, 423)              6:27

17.Emlékezzél, Úr Isten, híveidről..(379)               3:13

18.Maradj velem, mert mindjárt..(511)                        4:22

 

ZÁRÓKÓRUS – vezényel: BERKESI BOGLÁRKA

Gárdonyi Zoltán: Felséges Isten, mennybéli teremtőnk   3:04


REFORMÁTUS ÉNEKEK IV.

Cikkszám: BGCD 157

Vonalkód: 5998272706445

 

A felvétel a II. Református Zenei Fesztiválon készült a Zeneakadémia Nagytermében, 2005. június 12-én.

 

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Palló Imre Énekkar, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Psalterium Hungaricum Kórus, Julianna Református Általános Iskola Gyermekkórusa, Fiatal Reformátusok Szövetségének Kórusa (Felvidék), Gödöllői Református Líceum Gimnáziumának Kamarakórusa, Pápai Református Teológia Kórusa

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Hoppál Péter, Gombos Viktor Balázs, Veres Györgyné Petrőcz Mária, Zakarné Szarka Zsuzsa

SZÓLISTÁK: Basky István, Berkesi Boglárka

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Fassang László

 

Nincsen fényesebb, forróbb imádság, mint az ének. Az imádság szövege csak az elmét – a gondolkozó lelket (psziché) – mozdítja meg, az énekelt imádság azonban egész testünket – a lélegző lelket (pneuma) – hívja részvételre. Nem véletlen, hogy a hívő ember évezredeken át az éneket állította istentiszteletének középpontjába. Nem véletlen, hogy a kálvinista gyakorlat a Szentírás legszemélyesebb imádságait – a dávidi zsoltárokat – fordította le és adta először a gyülekezet kezébe, s nem véletlen az sem, hogy ezek nyomán virágzott ki minden nemzeti egyházban az anyanyelven énekelhető imádságok – a dicséretek – kultúrája. A 2005. június 12-i hangverseny ezért állította a középpontba a zsoltárokat és a régi magyar dicséreteket.

A hangverseny programján gyülekezeti énekek szerepelnek, melyeket a Református Énekeskönyvben használatos sorszámukkal jelöltünk meg. A dallamok javarészét a kórusok szólaltatják meg; némely strófát énekes szólisták énekelnek; egy-egy megjelölt (*) zsoltárverset Claude Goudimel harmonizálásában a kamarakórus mutat be, néhány vers eléneklésében pedig az egész terem – mint gyülekezet – segítségét kértük (e versek szövegét vastagon szedtük). Az énekfolyamot alkalmanként egy-egy kórusmű szakítja meg (ezeknek címét és szerzőjének nevét dőlt betűvel írtuk). Az énekekhez Fassang László szolgál rögtönzött orgonakísérettel, és ő játssza a kíséretes kórusművek orgonaszólamát is.

Arany János – karnagy

 

A Református Zenei Fesztivál (RZF) a Magyarországi Református Egyház hivatalos, országos, határon túli magyarokat is felvonultató rendezvénye, a legnagyobb református zenei esemény. A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja, hogy elősegítse a kisebb-nagyobb közösségek és a hívő egyének egy nagy közösséggé formálódását. Ez a kulturális fesztivál zenei értékeink és hagyományaink megőrzése mellett azt is hivatott szolgálni, hogy az emberek vállalják hitüket, jobban megismerjék egymást és békességben éljenek embertársaikkal.

A „Református Énekek a Zeneakadémián hangversenyt változatlanul azzal a céllal rendezzük, hogy ott koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és műsoros kazetta kiadását teszi lehetővé. A több mint 200 fős kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistát felvonultató vasárnap esti koncert kétségtelenül a Református Zenei Fesztivál csúcspontja, amelyet hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több „világi zenekedvelő” és külföldi vendég látogatja. A református kórusok e seregszemléjére minden évben 2-3 új kórust hívunk meg az ország legkülönbözőbb pontjairól, így az „alapkórusok” (Debreceni Kollégiumi Kántus, Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Julianna Református Általános Iskola Gyermekkórusa és FIRESZ) mellett, - amelyekre igen jól tudunk építeni, - évente újabb kórusok és általuk közösségek, intézmények kapcsolódnak be a református zenei szolgálatba, illetve válnak részeseivé a Református Énekek CD sorozatnak. Ezen a CD-n a korábbi kiadványokhoz képest három új kórus működik közre: a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumának Kamarakórusa és a Pápai Református Teológia Kórusa.

A „Református Énekek „ CD sorozat mára a református gyülekezetek és lelkészek, sőt énektanárok, karnagyok és persze kórusok kedvelt segítő eszközévé vált. Lelkészek használják betegeknél, háznál tartott szolgálatok során, de esküvőkön, keresztelőkön vagy akár temetéseken is.

Ezen a CD-n egy rendkívüli fiatalember, Fassang László orgonál, akit 2005-ben a szakma első számú orgonistaként tart számon. Az énekek és a kóruséneklés iránti alázata, virtuóz de nem magamutogató játéka valamennyiünket elkápráztatott – az orgona hangja és a kórusok zengő éneke minden hallgató szívébe és lelkébe eljuttatja az Igét.

Az estnek és e CD-nek büszkesége az is, hogy Draskóczy László „Jöjj élő víz!” és „Győzhetetlen én kőszálam” című két kórusműve ősbemutatóként hangzott el a koncerten és elsőként került kiadásra ezen az albumon.

Ezen a IV. Református Énekek koncerten Isten kegyelméből ismét együtt lehettünk hitben, örömben református testvéreinkkel, barátainkkal és rokonainkkal – lélekben pedig velünk voltak eltávozott szeretteink is.

Böszörményi Gergely – Koncertigazgató

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

39.  Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában…(91.)………………………          3:29

40.  Egyedüli reményem, Ó Isten, csak te vagy!…(276.)…………………..           3:39

41.  Draskóczy László: Jöjj, élő víz!………………………………………..        2:31

42.  Nagy hálát adjunk az Atya Istennek…(225.)…………………………..       4:59

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

43.  Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli…(128.)…………………… 2:53

44.  Farkas Ferenc: 61. zsoltár – Kiáltásom halld meg, Isten…(61.)……..           3:18

45.  Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom…(345.)…………………          4:10

46.  Örvendj, egész föld az Istennek…(66.)……………………………….. 4:19

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: HOPPÁL PÉTER

47.  Mindennek előtte irgalmasságról…(101.)…………………………….     3:45

48.  Adjunk hálát mindnyájan, az Atya Úr Istennek…(378.)……………...  5:22

49.  Az Úr bír ez egész földdel…(24.)…………………………………….     2:27

50.  Draskóczy László: Győzhetetlen én kőszálom(346.)………………….           2:21

51.  Szent vagy örökké Atya Úr Isten…(241.)…………………………….         5:38

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

52.  Paradicsomnak te szép élő fája…(337.)………………………………        3:27

53.  Örvendezzen már e világ…(330.)…………………………………….     3:10

54.  Vass Lajos: 46. zsoltár – 1. Az Isten a mi reménységünk…(46.)……..        1:47

55.  Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istennek!…(96.)…………          3:13

       18. Dicsér téged teljes szívem…(138.)……………………………………     5:53


REFORMÁTUS ÉNEKEK III.

Cikkszám: BGCD 142

Vonalkód: 5998272706018

 

A felvétel az első Református Zenei Fesztiválon készült a Zeneakadémia Nagytermében, 2004 május 30-án.

 

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Hálaadás Kórus, Julianna Református Általános Iskola Gyermekkórusa, Kelenföldi Református Ifjúsági Kórus, Fiatal Reformátusok Szövetségének Kórusa (Felvidék)

Karnagyok: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia

Szólisták: Basky István, Berkesi Boglárka, Denke Virág, Hargita Péter

Orgonán közreműködik: Alföldy-Boruss Csilla

 

„A mai világban, amikor lassan minden egybeolvad és talajvesztetté válik, éppen egy ilyen találkozó ébresztheti öntudatra a református ember életét. Az identitászavar, identitásvesztés az, ami a mai embert jellemzi, és igenis fontos, hogy legyenek olyan alkalmak, előadások, amik azt erősítik, hova is tartozunk, és miért.

Azonban, az hogy reformátusok vagyunk azon felül, hogy kegyelem, mégsem elég, hanem szükséges számunkra az a biztos fundamentum, Akire épülve az életünk megtartatik. A református énekeskönyvünk énekei a reformáció talajából, hitünk elődeinek megvívott harcaiból született imádságok. Ezek nem csupán szép kegyes énekek, hanem élet, megharcolt élet van mögöttük. A mostani műsor összeállításánál arra törekedtünk, hogy a gyülekezeti énekeink közül azok szólaljanak meg, amelyek sok zeneszerzőt megihlettek egy orgonamű komponálására.

A korálelőjáték, korálvariáció olyan műfaj, mely az adott ének szövegi tartalmát adja vissza zenei nyelven. Tudjuk, hogy a legnagyobb protestáns zeneszerző, Johann Sebastian Bach élete legnagyobb részét a templomi szolgálatban a liturgikus zenének szentelte. Élete mindennapjait a számára is megélt hit sugározta át, és az egyházi zenéjében kimondottan is Isten dicsőségét kereste, és szolgálta. Nem hiába írta művei végére a három betűt: S. D. G. - azaz Egyedül Istené a dicsőség. Tudta kiben hisz, kiről ír, és Isten Igéjének üzenetét komponálta meg, amikor Kantátát vagy Passiót írt, de akkor is, amikor az adott istentiszteleten énekelt ének „előjátékát” írta.

Manapság ezek a korálelőjátékok nagyrészt csak orgonahangversenyeken hangzanak el, ami nagy kár, hisz a szerzők nem hangversenytermekre szánták azokat. A mostani zeneakadémiai hangverseny egy alkalom arra, hogy az adott énekkel együtt, azt bevezetve, annak lelki tartalmát előkészítve énekelhesse mindenki a megkomponált énekelt imádságokat. Számtalan szerzőt ihlettek meg ezek az énekek. A mostani műsorban Buxtehude, J. S. Bach, Reger, Mendelssohn, Gárdonyi Zoltán, Kodály Zoltán és Karg Elert korálelőjátékai szólalhatnak meg igazán „korál-előjátékként.”

Számomra életem legszebb pillanatait jelenti, amikor a gyülekezeti énekeket kísérhetem. Kiváltságosnak tarom magam, hogy Isten arra méltatott, hogy a Neki, Róla szóló énekelt imádságokat orgonálhatom. A hatalmas Isten előtt állni, szívünket kitárni, mint Urunkat, Megváltónkat imádni közösen a gyülekezettel, az élet legszebb ajándékai közé tartozik.”

Alföldy-Boruss Csilla

 

 A „REFORMÁTUS ÉNEKEK” hangverseny a Zeneakadémián 2004-ben már a három napos Református Zenei Fesztivál záró ünnepi hangversenye volt. Ugyanolyan várakozással és örömmel készültünk erre a koncertre, mint az előző években, mégis ez alkalommal a Pünkösd vasárnap esti időpont különlegesen kitüntetett jelentőséget adott összejövetelünknek. A Zeneakadémia Nagytermében ismét egy nagy gyülekezet énekelte a református zsoltárokat és énekeket.

A „REFORMÁTUS ÉNEKEK III.” album koncepciója kicsit eltér az előző kettőétől. Arra törekedtünk, hogy az énekek és zsoltárok minél több versszakkal kerüljenek előadásra, hiszen a felvétel a tanulás-tanítás lehetőségét is célozza. Ezen az albumon az instrumentális és énekelt zene aránya jelentős mértékben az énekek javára tolódott el. A hagyományosnak számító kórusművek megszólaltatása mellett itt már négy kiváló szólista előadását is élvezhetjük.

A „REFORMÁTUS ÉNEKEK III.” album ezúttal hűen követi a hangverseny koncert jellegét, ami abban is megnyilvánul, hogy a mindkét rész végén hallható örömünket, a tapsot meghagytuk. A szerkesztésben csak két helyen változtattunk az eredeti programon:

- az est meglepetéseként fellépő SZÁSZCSÁVÁSI REFORMÁTUS KAR műsorából a két kiválasztott éneket az album végére tettük, mint zenei különlegességet,

- az Alföldy-Boruss Csilla által gyönyörűen eljátszott 17 perces Mendelssohn orgonadarabot kihagytuk és kiadását – megfelelő környezetben - később tervezzük.

Néhány héttel a hangverseny előtt a karnagyokkal és Alföldy-Boruss Csillával megtartottuk a szokásos megbeszélést, hogy eldöntsük a műsor tartalmát és szerkezetét. Olyan populáris (furcsa ezt a szót ebben a közegben leírni) református énekekben is megegyeztünk, amelyek valóban népszerűek és az első album óta kérik tőlünk – „Úrnak szolgái mindnyájan” (134), „Hinni taníts, Uram” (479), „Amint vagyok, - sok bűn alatt” (460) és a várva várt „Tebenned bíztunk eleitől fogva” (90). Drámaiságával és megszólalásával az est és a CD egyik legkiemelkedőbb műve a „Kodály Zoltán: 114. genfi zsoltár” - köszönöm a karnagyoknak és Csillának, hogy rábeszéltek programba vételére.

Köszönetet mondok Jenő bátyámnak a szervezésben nyújtott aktív segítségért és Ede bátyámnak a lelki támogatásért és az angol fordításokért. Végül köszönetet mondok valamennyi közreműködőnek az odaadó és magas színvonalú előadásért.

Böszörményi Gergely - koncertigazgató

 

ELSŐ RÉSZ - vezényel: BERKESI SÁNDOR

1.  előjáték – Johann Sebastian Bach: Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist

     373.           Jövel, teremtő Szentlélek                                                                   4:46

2.  előjáték – Klaas Bolt: 75. genfi zsoltár                                                

75.           Dícsérünk téged, Isten                                                              5:01

3.  előjáték – Claude Goudimel: 134. genfi zsoltár                                       

134.       Úrnak szolgái mindnyájan                                                          2:09

4.  előjáték – Max Reger: O Gott, du frommer Gott

512.       Szólj, szólj hozzám, Uram                                                          4:48

5.  előjáték – Klaas Bolt: 43. genfi zsoltár

43.       Ítélj meg engemet, Úr Isten                                                         3:19

6.  előjáték – Dietrich Buxtehude: Lobt Gott, ihr Christen allzugleich

     313.         Dícsérd Istent, keresztyénség                                                   2:31

7.         kórusmű:  Kodály Zoltán: A 114. genfi zsoltár                                                       4:07

                                                                                   

MÁSODIK RÉSZ - vezényel: CSERI ZSÓFIA és ARANY JÁNOS

8.  előjáték – Alföldy-Boruss Csilla

     358.           A Krisztus mennybe fölméne                                             2:13

9.  előjáték – Alföldy-Boruss Csilla

479.       Hinni taníts, Uram                                                                       3:42

10.            előjáték – Max Reger: Jesu, meine Zuversicht

357.                Jézus, én bizodalmam                                                             5:10

11.             előjáték  - Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed

     465.           kórusmű: Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed – motetta                                       5:06

12.            előjáték – Alföldy-Boruss Csilla

460.      Amint vagyok, - sok bűn alatt                                                                      

4.versszak - kórusmű: Szigethy Gyula feldolgozása                                             4:29

13.            előjáték – Alexandre Guilmant: Was Gott tut, das ist wohlgetan

272.       Mind jó, amit Isten tészen, szent az Ő akarata

utójáték – Liszt Ferenc: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagenzárókorálja                     6:08

14.            előjáték – Alföldy-Boruss Csilla

90.       Tebenned bíztunk eleitől fogva                                                   5:00

15.            előjáték – Sigfrid Karg-Elert: Nun danket alle Gott

     167.           Jöjj, mondjunk hálaszót                                                          6:59

 

Szászcsávási férfikar /Erdély/

16.    318.           Jer, mindnyájan örüljünk                                                            2:45

17.    42.             Mint a szép híves patakra                                                            2:30


REFORMÁTUS ÉNEKEK II.

Cikkszám: BGCD 124

Vonalkód: 5998272705462

 

A felvétel 2003. január 12-én készült a Zeneakadémia Nagytermében.

 

KÓRUSOK: Pasaréti Palló Imre Énekkar, Baár-Madas Vegyeskar, Psalterium Hungaricum Kórus, Debreceni Kollégiumi Kántus, Fiatal Reformátusok Szövetségének kórusa, Julianna Református Általános Iskola kórusa

Vezényel: Arany János, Cseri Zsófia, Berkesi Sándor

Szólisták: Kárpátiné Berkesi Boglárka – szoprán, Basky István – tenor

Orgona: Pálúr János

 

 „Gyülekezeti énekeink életünk legnagyobb lehetőségéről, az Istennel való párbeszédes kapcsolatról szólnak. Az énekbe foglalt szavak a zsoltárok esetében egyenesen a Biblia lapjairól valók. Az éneklés érzelmi töltése mindenképpen a tartalommal való azonosulástól függ. A dallamok kitűnő témák, de nem használhatók játékszerként. Felkészülésemben ezért legtöbbet a szöveggel foglalkoztam. A lemezen elhangzó improvizációk szándékom szerint a szöveggel és dallammal való saját azonosulásom kifejeződései. Rendkívüli élmény volt számomra az éppen soron következő énekre koncentrálva orgonálni úgy, hogy az improvizált darab végül különböző ötleteket és stílusokat megjárt tematikus előkészítés lett. A kórus belépése szinte minden esetben a zenei-motivikus építkezés letisztulásának pillanatává vált. Az előző felvételhez képest ezúttal külön célom volt gazdagítani a megszólaltatott stílusok palettáját.”

Pálúr János

 

"A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor dicsérték az Urat, mert Ő jó és örökké tart szeretete, akkor az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát." 2.Krón.5:13-14

Nagy lehetőség, hogy ily módon egy zeneakadémiai nagyterem is Isten házává válhat. Ahol pedig megjelenik az Ő dicsősége, ott minden ember a Mindenható Istennel találkozhat. S.D.G.

Cseri Zsófia - Karnagy

 

Számomra felemelő élmény református énekkincsünk gyöngyszemeit énekelni. Ezért vagyok hálás, hogy részt vehettem ezen a szép alkalmon január 12-én a Zeneakadémián. Átütő erejű volt a gyülekezet együttzengése, ahogy generációkat összekötve dicsérte Istent és ezáltal üzente: SOLI DEO GLORIA!

Kárpátiné Berkesi Boglárka - Karnagy

 

A most folytatásban megjelenő lemezen felcsendülő legismertebb református zsoltár (90.) záró versében Isten népe ugyanazon lélekkel kér szolgálatához segítséget, ahogy a XVI. Századi magyar tanító és prédikátor kész az Urat dicsérni egy kevésbé ismert énekünkben ekképpen:

Kész már az én szívem néked énekelni,

Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni,

És mindenek előtt téged megvallani,

A te szent nevedet örökké dicsérni.

Ennek szellemében dicsérik az Urat a juliannás gyermekek is.

Zakarné Szarka Zsuzsanna - Karnagy

 

“Az első - pár évvel ezelőtti - református énekek hangrögzítését célzó gondolatból illetve ötletből 2003-ra mindent elsöprő közös akarat és örömteli református találkozó lett.  Sokkal többé vált CD és műsoros kazetta kiadásánál: kifejezi összetartozásunkat, hitünket, az Ige iránti vágyunkat. Az eddigi két koncert szervezésére és a CD kiadására belső késztetésemet a családi hagyomány magyarázhatja (református lelkész családból származom), a késztetés „külső” megnyilvánulása pedig az az odaadó biztatás és kedves szó, amellyel ezek kapcsán minduntalan találkozom. Többen mondták már fiatalok és idősek, hogy a hangverseny gyönyörű élményét magukkal viszik egész életükben. Hiszem, hogy az album meghallgatásakor azok is átélhetik ezt a fantasztikus érzést, akik nem lehettek jelen a Zeneakadémián.”

Böszörményi Gergely – koncertigazgató

 

I. rész

1. 328.      Jöjjetek Krisztust dícsérni

2. 164.      Kegyes Jézus itt vagyunk

3. 84.        Ó seregeknek Istene (Goudimel - Baár-Madas Gimnázium vegyeskara)

4. 42.        Mint a szép híves patakra

5. 299.      Jézus hív, bár zúg morajlik

6. 463.      Isten élő Lelke, jöjj

7. 479.      Hinni taníts, Uram

8. 459.      Az Isten Bárányára Letészem bűnöm én

II. rész

9. 35.        Perelj Uram, perlőimmel

10. 135.Áldjátok az Úr nevét

11. 390.Erős vár a mi Istenünk

12. 326.Dicsőség, mennyben az Istennek!

13. 329.Itt állok jászolod felett

14. 90.      Tebenned bíztunk eleitől fogva

15. 341.Ó Krisztusfő te zúzott - négyszólamú korál (Johann Sebastian Bach)

III. rész

16.458.Aki értem megnyíltál

17.421      Tudom, az én Megváltóm él

18.380.Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (Máté János - Kántus)

19.274.Ki Istenének átad mindent

20.434.Vezess, Jézusunk

21.196.Mondjatok dicséretet (kórusmű - Gárdonyi Zoltán)


REFORMÁTUS ÉNEKEK I.

Cikkszám: BGCD 106

Vonalkód: 5998272704762

 

A felvétel 2002. január 16-án készült a Zeneakadémia Nagytermében.

 

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Baár-Madas Budapesti Református Gimnázium kórusa, Soli Deo Gloria Kamarakórus, Julianna Református Általános Iskola gyermekkórusa

ORGONA: PÁLÚR János

 

 „Az előadók szándéka szerint a hangversenyről készült lemezfelvételen olyan éneklés szólal meg, melyben a kórusvezetőkkel együtt - Arany Jánossal, Berkesi Sándorral, Bódiss Tamással és Draskóczy Lászlóval - a gyülekezeti gyakorlatban is követhető példa megjelenítésére törekedtünk. A kórus és az orgona egymást kölcsönösen kiegészítve járult hozzá az élményhez. Ebben benne volt az is, hogy magyar református templomainkban néhány valóban ritka kivételtől eltekintve eddig soha nem hallhattunk hasonló orgonát, mely árnyalt lehetőségeivel színessé tehette ezt a hangversenyt is. Az este lényeges része volt, hogy nem egyszerűen 23 műsorszám egymásutánjáról volt szó. Orgonaimprovizációk alakították és vezették tovább a zenei gondolatot úgy, hogy végül a két félidő két nagy többtételes zenei kompozícióvá fejlődött.”

Pálúr János

 

„Református énekek - koncerten... Sokan megakadtak a plakát, műsorlap olvastán. Mi magunk, e hangverseny szervezői, és résztvevői is többször átgondoltuk e szokatlan társítás újszerűségét, célját. Mi is a szokatlan ebben? Először az, hogy az Úr Isten tiszteletére és az imádság alkalmaira való énekek ezúttal egészen más közegbe kerülnek, ahol önmagukban, a szokásos istentiszteleti elemek nélkül hangzanak el, a koncertszituációban produkció tárgyává, a tetszésnyilvánítás alanyává válnak. Ez többünk számára tényleg kérdéssé vált. A koncertjelleg azonban a másik oldalon igazán vonzó kihívást rejt magában: a gyülekezeti ének, mint zenei-művészi alkotás felmutatásának lehetőségét. Ez az a tényező, amire talán még többen felkapják a fejüket. Tényleg művészi értékké válhat a puritán, egyszólamú, egyszerű harmóniákkal kísért templomi éneklés? Ítélje meg mindenki maga e CD-felvétel hallatán, mi ezt próbáltuk felmutatni. Az énekek összeállításának köre és rendje sem véletlen, hanem tudatos koncepció eredménye. …. Tematikailag az egymás után következő zsoltárok és dicséretek egy általános istentiszteleti liturgiát: az Istennel való találkozás élményét követik végig.

Bódiss Tamás - Karnagy

 

„Régi elképzelésem vált valóra azzal, hogy a Zeneakadémián öt kórus (mintegy 150 énekes) és Pálúr János orgonaművész előadásában rögzíthettük CD és kazetta kiadás céljából ezt a hangversenyt, amely a MAGYAR REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA kiadott ÉNEKESKÖNYVben található zsoltárokból, fohászkodásokból és énekekből válogat. Terveim szerint ez a kiadvány – címében is jelezve – egy sorozat első darabja. A kiadás ötletét az adta, hogy 2000-ben a Budapesten rendezett Reformátusok Világtalálkozóján igen sokan kerestek református énekeket tartalmazó CD-t illetve kazettát. Azóta már azt is tudom, hogy a külföldön élő magyarok részéről is hatalmas az igény ilyen kiadványra, hangzóanyagra.”

Böszörményi Gergely

 

első rész -vezényel:Bódiss Tamás

1 Mely igen jó az Úr Istent dicsérni ...255.        3:28

G-DÚR INTRODUKCIÓ •ÉNEK:RÉGI MAGYAR DALLAM            2:03     1:25

2 Uram Isten siess minket megsegíteni ...151.  3:23

PRELÚDIUM • ÉNEK:DEBRECEN 1774        2:02      1:21

3 Ím béjöttünk nagy örömmel ...162.                 4 27

F-DÚR PRELÚDIUM • ÉNEK:DEBRECEN 1774 •INTERLÚDIUM 1:55   1:00     1:32

KÖZREMŰKÖDIK A JULIANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSA

KARNAGY:SERNYIK BALÁZS,ZAKARNÉ SZARKA ZSUZSA

4 Örvendezzetek az erős Istennek ...81. 2 54

ÉNEK:GENF 1562 •INTERLÚDIUM   1:04     1:47

5Az Úrnak irgalmát örökké éneklem ...89.        1 21

ÉNEK:GENF 1562

6 Osváth Viktor (1921-1985):Itt van Isten köztünk                  2 16

ELŐADJA A SOLI DEO GLORIA KAMARAKÓRUS

 

második rész -vezényel:Arany János

7 Ne szállj perbe én velem ...     205.     3 00

DUO FRANCIA BAROKK STÍLUSBAN • ÉNEK:KOLOZSVÁR 1744        1:28     1:32

8 FUGUE FRANCIA BAROKK STÍLUSBAN      1:13

9 Jöjj királyom,Jézusom ...464.  4:33

ÉNEK:FINN NÉPI DALLAM 1:13

INTERLÚDIUM • PLEIN-JEUX FRANCIA BAROKK STÍLUSBAN             3:20

10 Énnékem reménységem vagyon csak Istenben      2 11

...130./3.V ÉNEK:LOYS BOURGEOIS (1510-1569)• PRELÚDIUM      0:49     1:22

11 Kodály Zoltán:Jövel Szentlélek Úr Isten           1:49

ELŐADJA A BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÓRUSA

12 Az Úr énnékem őriző pásztorom ...23.         2 50

PRELÚDIUM • ÉNEK:LOYS BOURGEOIS,STRASBOURG 1545     2:01     0:49

13 Dicsőült helyeken,mennyei paradicsomban ...278.     3 19

G-DÚR FUGHETTA • ÉNEK:DEBRECEN 1774      1:37     1:42

Orgonaimprovizációk:Pálúr János

 

harmadik rész -vezényel:Draskóczy László

14 Szívemet hozzád emelem ...25.        1:04

ÉNEK:LOYS BOURGEOIS,STRASBOURG 1551

15 ELŐJÁTÉK A 77.ZSOLTÁRHOZ    1:15

16 Ádám Jenő (1896-1982):Az Istenhez az én szómat      4:50

ELŐADJA A PASARÉTI PALLÓ IMRE ÉNEKKAR

17 Jöjj mondjunk hálaszót ...167.          4 46

PRELÚDIUM • ÉNEK:JOHANN CRÜGER (1598-1662)1647           2:32     0:43

INTERLÚDIUM 1:31

18 Felvirradt áldott szép napunk ...356. 0 53

ÉNEK:NICOLAUS HERMAN (1480-1561)1560

19 A Sionnak hegyén Úr Isten,tied a dicséret ...65.                 4 40

KORÁLELŐJÁTÉK A 65.ZSOLTÁRHOZ • ÉNEK:LOYS BOURGEOIS,      1:56

STRASBOURG 1545 •INTERLÚDIUM           1:00      1:44

20 Ó Sion ébredj,töltsd be küldetésed ...397.    1:55

ÉNEK:JAMES WALCH (1837-1901)1876

 

negyedik rész -vezényel:Berkesi Sándor

21 Ó maradj kegyelmeddel ...200.         3 50

TIERCE EN TAILLE FRANCIA BAROKK STÍLUSBAN       2:24

ÉNEK:MELCHIOR VULPIUS (1560-1615)1609      1:26

22 ELŐJÁTÉK A 121.ZSOLTÁRHOZ 1:48

23 Kodály Zoltán (1882-1967):121.zsoltár        3:22

ELŐADJA A DEBRECENI KÁNTUS

24 Úrnak szolgái mindnyájan ...134.                 3 30

PRELÚDIUM • ÉNEK:LOYS BOURGEOIS,GENF 1551                     1:53     1:37

25Úr lesz a Jézus mindenütt ...398.       534

GRAND JEU FRANCIA BAROKK STÍLUSBAN                1:53

ÉNEK:JOHN C.HATTON (-1793)1793 •FINAL      1:07     2:34

26 Áldjad én lelkem a dicsőség erős Királyát ...264      2:44

ÉNEK:STRALSUND 1665                    2:00

 

 

 

FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2016 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 11

Vonalkód: 5998272708913

Ár: 3500.- Ft

 

A Református Énekek XV. koncert-Istentisztelet 2016. július 2-án került megrendezésre a MÜPA-ban. A 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Református Kórus – több alkalommal a közönséggel együtt – zengő énekkel dicsérte az URAT. A zenei blokkok elején Bagdy Emőke professzor asszony olvasta fel a bibliai Igéket. A koncert végén – a Himnusz után – Halász Béla délvidéki református püspök mondott ÁLDÁST, s 1800-an imádkoztuk a Mi Atyánkot.

Az elmúlt tizenöt év során az énekeskönyvünkből 256 református zsoltárt és dicséretet dolgoztunk fel, amelyek a tizenöt CD-ből álló sorozaton hallhatók. A DVD – a CD rövidített programjával szemben – a koncert-Istentiszteletet teljes hosszában dokumentálja, és tartalmazza a XIII. RZF és a MÜPA-koncert fényképalbumait.


KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Központi Református Kórus, Gönci Református Vegyeskar, Református Esperes Kórus, Baptista Központi Énekkar, Karcagi Nagykun Gimnázium Vegyeskara, Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Kórusa, Sárospataki Református Kollégium Kórusa, Székesfehérvári Csomasz Tóth Kálmán Énekkar és Evangélikus Kórus, Újbátyúi-Bátyúi Református Kórus (Kárpátalja), Hertelendyfalvai Református Énekkar (Délvidék), Kassai Magyar Református Gyülekezet Laudate Dominum énekkara


KARNAGYOK: Arany János, Süll Kinga, Oláh Gábor, Erdélyi Dániel, Bereczki Róbert, Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor, Csekéné Bányai Erzsébet, Cseri Zsófia, Csomós Józsefné, Dóczi István, Ecsedi Péter, Ember Orsolya, Kovácsné Palcsó Edit, Székely Éva, Szilágyi Judit


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Finta Gergely


ELSŐ RÉSZ – karnagy/conductor: ARANY JÁNOS

 

1. Könyörülj rajtunk, Úr Isten (157.)                                            

2. Hallgasd meg, Uram, kérésem (102.)                                        

3. Ékes dolog dícsérni (92.)                                                           

4. Adj békességet, Úr Isten (192.)                          

 

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy/conductor: SÜLL KINGA

 

5. Magasztallak én téged (487.)                                                     

6. Mindenkoron áldom (34.)                                                           

7. Küldé az Úr Isten (310.)                                                             

8. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat (391.)

 

MEGEMLÉKEZÉS GÁRDONYI ZOLTÁNRÓL – BERKESI SÁNDOR

Gárdonyi Zoltán: Az Isten emberének imádsága

Gárdonyi Zoltán: Az Úr dicsérete                          

   

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy/conductor: OLÁH GÁBOR

 

9. Gondviselő jó Atyám vagy (277.)                                              

10. Örvendez, Uram a király (21.)                                                            

11. Örülj, szívem (436.)                                                                

12. Fölkelt immár a szép hold (502.)                     

 

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy/conductor: ERDÉLYI DÁNIEL

 

13. Ó népeknek megváltója (302.)                                                            

14. Dícsérlek, Uram, tégedet (30.)                                                            

15. Hű pásztorunk, vezesd (229.)                                                              

16. Uram, bocsássad el (447.)

 


FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2015 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 10

Vonalkód: 5998272708869

Ár: 3500.- Ft

 

A Református Énekek XIV. koncert-Istentisztelet 2015. június 27-én került megrendezésre a Művészetek Palotájában. A 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Református Kórus – több alkalommal a közönséggel együtt – zengő énekkel dicsérte az URAT. A zenei blokkok elején Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnok és Trócsányi László igazságügyi miniszter olvasta fel a bibliai Igéket. A koncert végén – a Himnusz után – Fekete Károly tiszántúli református püspök mondott ÁLDÁST, s 1800-an imádkoztuk a Mi Atyánkot.

Az elmúlt tizennégy év során az énekeskönyvünkből 240 református zsoltárt és dicséretet dolgoztunk fel, amelyek a tizennégy CD-ből álló sorozaton hallhatók. A DVD – a CD rövidített programjával szemben – a koncert-Istentiszteletet teljes hosszában dokumentálja, és tartalmazza a XII. RZF és a MÜPA-koncert fényképalbumait.


KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Oroszlányi Evangélikus Kórus, Canticum Novum Kamarakórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Szegedi Egyesített Református Kórus (Honvéd tér / Újszeged), Belső-Józsefvárosi Református Énekkar, Tornyospálcai Református Kórus, Komáromi Református Kórus, Zalaegerszegi Református Kórus, Újbátyúi-Bátyúi Református Kórus (Kárpátalja), Hertelendyfalvai Református Énekkar (Délvidék), Nagyvárad-réti Sztárai Mihály Énekkar (Partium), Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa (Partium), Székelyudvarhelyi Református Líceum Kórusa (Erdély), Cantate Domino kórus (Felvidék), Béres Ferenc Országos Énekverseny győzteseinek kórusa


KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Hoppál Péter, Márkus Zoltán, Török Ágnes, Boros Erika, Cseri Zsófia, Ember Orsolya, Higyed Gyöngyi, Máté László, Milán Zoltánné, Nagy-Szabó Kornélia, Papp Tamás, Pivarcsik Tünde, Szabó Csongor, Szakács Annamária, Székely Zita, Varga Annamária, Villányi Andrea


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Tóka Ágoston


ELSŐ RÉSZ – karnagy/conductor: ARANY JÁNOS

 

1. Úr Isten, az én imádságom… (5.)                                             

2. Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk… (386.)                            

3. Ne hagyj elesnem, felséges Isten… (257.)                    

4. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat (265.)                              

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy/conductor: TÖRÖK ÁGNES

 

5. Magasztallak téged, én Istenem… (145.)                                             

6. Ó, áldandó Szentháromság! (210.)                                             

7. Hallgasd meg, Izráel pásztora... (80.)                                                        

8. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli... (501.)                                       

karnagy/conductor: HOPPÁL PÉTER

MARÓTHI György: E világ mióta (Ez világ miolta)                                   

   

HARMADIK RÉSZ – karnagy/conductor: MÁRKUS ZOLTÁN

 

10. Úr Isten, te tarts meg minket … (233.)                                               

11. Seregeknek szent Istene,... (408.)               

12. GÁRDONYI Zoltán: 51. genfi zsoltár (Psalmus poenitentialis)   

13. Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek... (213.)                            

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy/conductor: BERKESI SÁNDOR

 

14. Új világosság jelenék, Ó tévelygés csendesedék (301.)                         

15. Itt állok jászolod felett, ó, Jézusom, szerelmem… (329)                               

16. Ez nap nékünk dicséretes nap... (320.)                                               

17. Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem… (300.)


 

FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2014 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 09

Vonalkód: 5998272708845

Ár: 3500.- Ft

 

A 2014. június 28-án, a Művészetek Palotájában rögzített Református énekek XIII. hangverseny felvételeiből készült DVD jelentős mértékben különbözik a CD-től. A CD elsősorban az énekekre koncentrál, míg a DVD teljes hosszában dokumentálja a ZENÉS ISTENTISZTELETet, így tartalmazza a főszervező köszöntő szavait, a blokkok elején elhangzó bibliai Igéket (Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere), az énekeket, az orgonadarabokat, a közreműködők bemutatását, a közösen elénekelt Himnuszt és a püspöki áldást (Steinbach József, dunántúli református püspök). Ezen kívül most is van a DVD-n két, 100-100 fényképet tartalmazó fotóalbum: egy a Református Zenei Fesztiválról, egy pedig a MÜPA koncertről.


KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Psalterium Hungaricum Kórus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Kelenföldi Református Énekkar, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Bethlen Gábor Református Gimnázium Énekkara, Békéscsabai Református Kórus, Tatai Református Egyházközség Kórusa, Tatai Református Gimnázium Kórusa, Tiszaújvárosi Református Énekkar, Mezőkeresztesi Kamarakórus, Benkő István Általános Iskola és Gimnázium Kórusa, Julianna Református Általános Iskola Gyermekkórusa, Zilah-Belvárosi Szenczi-Molnár Albert Vegyeskar (Partium), Torontálvásárhely Református Egyházközség Kórusa (Délvidék), Érsekkétyi Református Gyülekezet Kórusa (Felvidék), Lévai Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék), Újbátyúi-Bátyúi Református Vegyeskar (Kárpátalja)


KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Szabó Szabolcs, Alföldy-Boruss Csilla, Birtalan Judit, Bohák József, Csorba Emese, Ember Orsolya, Géczyné Miklóssy Katalin, Gyenge Károly, Hajtmann Ildikó, Illés Zsuzsanna, Kárpátiné Berkesi Boglárka, Kassai Gyula, Rácz Lóránd Márton, Szokody Ildikó, Tarnóczyné Varga Csenge, Zakarné Szarka Zsuzsanna


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Alföldy-Boruss Csilla


ELSŐ RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

 

1. Hallgasd meg, Jézus Krisztus... (388.)                                       

2. Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam... (26.)                            

3. Emeld fel szíved, füled nyisd meg (473.)                 

4. Jövel, Szentlélek Úr Isten (370.)                               

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

 

5. Légy csendes szívvel és békével (270.)                      

6. Tehozzád kiáltok, Úr Isten (141.)                                          

7. Én Istenem! Sok nagy bűnöm... (206.)                                           

8. Szép tündöklő hajnal csillag... (296.)                            

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: SZABÓ SZABOLCS

 

9.  Az Úr Isten az én világosságom … (27.)                                  

10. Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh... (215.)                  

11. Te drága Jézus, mi történt tevéled... (340.)                             

12. Már keresztem vállra vettem... (426.)                                      

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

 

13. Nosza, istenfélő szent hívek, Örvendezzetek az Úrnak (33.)    

14. Úr Jézus, hozzád kiáltok (239)                                

15. Szeretem és áldom az Úr Istent... (116.)                                  

16. Mennybéli felséges Isten… (483.)


FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2013 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 08

Vonalkód: 5998272708791

Ár: 3500.- Ft

 

A 2013. július 6-án, a Művészetek Palotájában rögzített Református énekek XII. hangverseny felvételeiből készült DVD jelentős mértékben különbözik a CD-től. A CD elsősorban az énekekre koncentrál, míg a DVD teljes hosszában dokumentálja a ZENÉS ISTENTISZTELETet, így tartalmazza a főszervező köszöntő szavait, a blokkok elején elhangzó bibliai Igéket (Gulyás Gergely parlamenti képviselő), az énekeket, az orgonadarabokat, Arany János tisztelgő szavait Csomasz Tóth Kálmán születésének 111. évfordulója alkalmából, a közreműködők bemutatását, a közösen elénekelt Himnuszt és a püspöki áldást (Kató Béla Erdély). Ezen kívül most is van a DVD-n két, 100-100 fényképet tartalmazó fotóalbum: egy a Református Zenei Fesztiválról, egy pedig a MÜPA koncertről.


KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Psalterium Hungaricum Kórus, Nagyerdei Református Kamarakórus, Kálvin Kórus, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Pécs Belvárosi Református Kórus, Sárospatak KISREFI Gyermekkórusa, Kaposvári Református Kórus, Séllyei István Református Kórus, Bácskossuthfalvai Református Kórus, Nagyváradi Rogerius Református Kórus (Partium), Szilágysomlyói Bánffy László Énekkar (Erdély), Burgenlandi Református Kórus, Tordaszentlászlói Református Énekkar (Erdély), Te Deum Laudamus Kamarakórus (Alistál – Felvidék), Újbátyúi-Bátyúi Református
Vegyeskar (Kárpátalja)

 

KARNAGYOK: ARANY JÁNOS, KÁRPÁTINÉ BERKESI BOGLÁRKA, NAGY CSABA, SÜLL KINGA, BERKESI SÁNDOR, Balázs Ágnes, Bódiss Tamás, Borsos Judit, Ember Orsolya, Gúthy László, Dr. Kerekesné Pytel Anna, Komlósi Klára, Kozma Gyula, Oros Márta, Papp Ilona, Szabó Tamás, Takács Zoltánné

 

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Szilágyi Gyula


ELSŐ RÉSZ – karnagy: ARANY JÁNOS

Az egek beszélik … (19.)

Uram, te nagy haragodban … (6.)

Bűnösök Hozzád kiáltunk (217.)

Emeljük Jézushoz szemünk … (367.)

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy: KÁRPÁTINÉ BERKESI BOGLÁRKA

Istennel járni, lakozni … (474.)

Ó irgalmas Isten, én könyörgésemben … (478.)

Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek … (252.)

Ó, mely boldog az oly ember éltébe’ … (32.)

Megemlékezés Csomasz Tóth Kálmánról (Arany János)

Nagy Csaba: 98. zsoltár – Énekeljetek új éneket (kórusmű)

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy: SÜLL KINGA

Dicsérlek téged Úr Isten… (9.)

Ó lelkem szent napsugara … (510.)

Hiszek a mennybéli egy Istenben … (232.)

Emlékezzünk ez napon … (351.)

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy: BERKESI SÁNDOR

Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség … (133.)

Lajtha László: Új szívet adj (kórusmű)

Áldjuk Istent végével, Isteni tiszteletünknek … (195)

Isten, áldd meg a magyart … (130)

 


 FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2012 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 06

Vonalkód: 5998272708760

Ár: 3500.- Ft

A 2012. június 30-án, a Művészetek Palotájában rögzített Református énekek XI. hangverseny felvételeiből készült DVD jelentős mértékben különbözik a CD-től. A CD elsősorban az énekekre koncentrál, míg a DVD teljes hosszában dokumentálja a ZENÉS ISTENTISZTELETet, így tartalmazza a főszervező köszöntő szavait, a blokkok elején elhangzó bibliai Igéket (Varga Mihály miniszter), az énekeket, az orgonadarabokat, Arany János tisztelgő szavait Fasang Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából, Fasang Árpád kórusművét, Fassang László orgonajátékát, a közreműködők bemutatását, a közösen elénekelt Himnuszt és a püspöki áldást (Csűry István Királyhágómellék). Ezen kívül most is van a DVD-n két, 100-100 fényképet tartalmazó fotóalbum: egy a Református Zenei Fesztiválról, egy pedig a MÜPA koncertről.


KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Nagyerdei Református Kamarakórus, Kálvin Kórus, Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Kórusa, Lévay Református Gimnázium Kórusa, Mezőcsáti Református Énekkar, Szentendrei Református Gimnázium Énekkara, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Lévai Református Gyülekezet Kórusa (Felvidék), Mille Domi Kórus (Prága), Ungvári Református Énekkar (Kárpátalja), Kézdivásárhelyi Corul Reformat "Hálaadás" Református Dalárda (Erdély), Torontálvásárhelyi Református Egyház Kórusa (Vajdaság), Kassai Magyar Református Gyülekezet Laudate Dominum Kórusa (Felvidék)


KARNAGYOK: ARANY JÁNOS, BERKESI SÁNDOR, CSERI ZSÓFIA, HARTYÁNYI JUDIT, Balázs István, Bódiss Tamás, Dr. Farkasné Sajó Márta, Ecsedi Péter, Ivaskovics József, Kassai Gyula, Kárpátiné Berkesi Boglárka, Kovácsné Palcsó Edit, Körösmezei-Varga Zsuzsa, Nagy Csaba, Simon Krisztina, Tolvajné Tóth Klára, Tóth Zsolt


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Ifj. Szotyori Nagy Gábor


ELSŐ RÉSZ – karnagy: CSERI ZSÓFIA

Siess, keresztyén, lelki jót hallani … (161.) 5:41

Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét … (220.) 3:20

Haragodnak nagy voltában … (38.) 4:12

Mily jó, ha bűntől már szabad, Az Úr szolgája vagy… (467.) 3:04

 

MÁSODIK RÉSZ – karnagy/conductor: HARTYÁNYI JUDIT

Hogyha felindul az Isten … (68.) 6:14

Ó, Krisztus, láttam szenvedésed … (343.) 4:26

Imhol vagyok, édes Uram, Istenem … (399.) 3:19

Krisztus ím feltámada, Nékünk örömet ada … (352.) 5:24

 

Megemlékezés Fasang Árpádról (Arany János)

Fasang Árpád: Ó, terjeszd ki, Jézusom (kórusmű)

Fassang László: improvizáció

 

HARMADIK RÉSZ – karnagy/conductor: ARANY JÁNOS

Az Istennek szent angyala Mennyekből hogy alászálla (316.) 5:52

Drága dolog az Úr Istent dicsérni … (450.) 2:32

Hallgass meg minket, nagy Úr Isten … (235.) 3:10

 

NEGYEDIK RÉSZ – karnagy/conductor: BERKESI SÁNDOR

Örök élet reggele, Fény a véghetetlen fényből … (489.) 3:35

Az Úr Isten regnál, Ő az erős király… (97) 6:33

Imádkozzatok és buzgón kérjetek… (475) 1:35

Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet… (103) 5:541

Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj… (455) 5:51

 

Himnusz

Igeolvasás: VARGA MIHÁLY miniszter

Áldás: CSŰRY ISTVÁN királyhágómelléki református püspök


 FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2011 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 05

Vonalkód: 5998272708708

Ár: 3500.- Ft

A 2011. június 25-én, a Művészetek Palotájában rögzített Református énekek X. hangverseny felvételeiből készült CD és DVD jelentős mértékben különbözik egymástól. A CD elsősorban az énekeskönyvünkben található zsoltárokra és dicséretekre koncentrál, így az orgona-improvizációk egy része – a CD hosszának korlátai okán is – hiányzik a CD-ről. A DVD viszont „elbírja” az esemény teljes hosszát a köszöntőtől, valamennyi éneken és orgona-improvizáción keresztül a végén hallható áldásig. Miben több tehát a DVD a CD-hez képest:

1. A koncert teljes zenei és képi anyagát tartalmazza, amely mintegy 120 percet tesz ki.

     a./ Böszörményi Gergely főszervező köszöntője

     b./ A zenei blokkok elején elhangzó bibliai Igék, melyeket Szászfalvi László államtitkár olvas fel

c./ A koncert végén a kórusok, karnagyok, az orgonista és a közreműködők bemutatása

d./ A Himnusz, melyet a közönséggel együtt majd’ 1800 ember énekel

e./ Áldás, melyet Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök mond el

2. A filmet háromféleképpen lehet lejátszani:

a./ Valamennyi részlet látható legyen (TELJES FILM LEJÁTSZÁSA)

b./ Csak a zenei blokkok és a hozzájuk tartozó bibliai Igék legyenek láthatók (ÉNEKEK LEJÁTSZÁSA)

c./ Valamennyi jelenet és ének egyedileg választható legyen (JELENET- ÉS ÉNEKVÁLASZTÁS)

3. A DVD tartalmaz egy WERK FILMET (munkafilm), ami a koncert előtti próbákról, a gyülekezésről, a közönségről szól.

4. A DVD tartalmaz két fotógalériát, melyben összesen majd’ 200 fénykép látható:

a./ VIII. Református Zenei Fesztivál (2011. június 3-5. – Budapest) fotói

b./ Református énekek X. hangverseny (2011. június 25. – MÜPA) fotói

A fényképeket RIBÉNYI Csaba Alfonz, ifj. Szolnoki János, Kalocsai Richárd, Szakonyi Zoltán és Böszörményi Gergely készítette.

 

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Vox Iuventutis Gyermekkar, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Sárospataki Református Kollégium Vegyeskara, Szegedi Kis Kórus, Kőbányai Sztárai Mihály Vegyeskórus, Pápai Református Gimnázium Kórusa, Kálvin Kórus, Esztergomi Református Egyházközség Kórusa, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Bácskossuthfalva Ref. Egyh. Kórusa (Vajdaság), Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa (Kárpátalja), Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék), Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara

KARNAGYOK: Arany János, Beidek Adrienn, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Beke Edit, Bódiss Tamás, Borbély-Fekete Judit, Borsos Judit, Brugós Anikó, Kiss Gergely, Kissné Kulcsár Sarolta, Ladányi Katalin, Nagy-Szabó Kornélia, Palcsó Edit, Pallagi Etelka, Süll Kinga

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Pálúr János

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: BEIDEK ADRIENN

„Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.”

1. Jertek, örvendjünk mindnyájan… (95.)                                                            

2. Téged Úr Isten, mi keresztyének Dicsérünk és áldunk… (242.)                          

3. Bár bűn és kín gyötör… (461.)                                                                         

4. Jöjj, népek Megváltója… (303.)                                                                      

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

„Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet”

5. Szent vagy, szent vagy, szent vagy… (488.)                                                    

6. Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz… (457.)                                                    

7. Krisztus, ki vagy nap és világ… (500.)                                                             

8. Jézus, világ Megváltója… (342.)      

   J. S. Bach: Sei gegrüsset Jesu gütig                                                                    

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

„Harmadszor is szólt hozzá: ’Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?’”

9. Jön a harag napja lánggal… (363.)                                                                   

10. Hadd menjek, Istenem, Mindig Feléd… (422.)                                                   

11. Isten szívén megpihenve… (395.)                                                                  

12. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom… (226.)                                                     

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

13. Gárdonyi Zoltán Memento (kórusmű) (benne a 241., 262., 121., 390. ének)

Kantáta a gályarab prédikátorok emlékére – Narráció: Sági Endre

                

 

REFORMÁTUS ÉNEKEK 2010 (DVD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cikkszám: BGDVD 04

Vonalkód: 5998272708548

Ár: 3500.- Ft

A felvétel a VII. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2010. június 25-én.

Miért érdemes a DVD-t megvásárolni? Azért, mert olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket a CD nem:

1.     Hosszabb zenei anyag, mint a CD-n.

2.     Vendégek, közönség köszöntője.

3.     A négy zenei blokk elején az IGE, melyet Balog Zoltán államtitkár olvas fel.

4.     A koncert végén a karnagyok és kórusok bemutatása.

5.     Fazekas László felvidéki püspök áldása.

6.     WERK film a koncert előtti főpróbáról, és a vendégek érkezéséről.

7.     Fotógaléria a VII. Református Zenei Fesztiválról és a koncertről.

8.     Egy Word dokumentum, amelyben meghívott vendégeink és karnagyaink mondják el koncertélményüket. (Ez a dokumentum csak számítógépen olvasható.)

 

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Soproni Gárdonyi Zoltán Vegyeskar,

Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Soli Deo Gloria Kórus, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara, Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara, Kálvin Kórus, Szentendrei Református Kórus, Csomasz Tóth Kálmán Kórus, Neszmélyi Református Férfikórus, Bácskossuthfalva Ref. Egyh. Kórusa (Vajdaság), Szegedi Kis István Református Gimnázium Férfikara (Békés), Sárospataki Teológia Kórusa, Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa (Kárpátalja), Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék)

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia, Kocsis-Holper Zoltán,
Beke Edit, Bokorné Forró Ágnes, Bódiss Tamás, Bundzik Tímea, Dóczi István, Gellénné Körözsi Eszter, Hargita Péter, Hoppál Péter, Jámborné Márkus Emőke, Jámbor Zsolt, Ladányi Katalin, Molnár Péter, Palcsó Edit, Süll Kinga


ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Virágh András Gábor

 

ELSŐ RÉSZ – vezényel: ARANY JÁNOS

„Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.”

Gárdonyi Zsolt: 8. genfi zsoltár (kórusfeldolgozás)…(8.)

Orgona – Quasi improvisatio (Virágh A.G.) Szent Isten, noha néked …(152.)        

Ó, Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved…(425.)

Orgona – Cantabile (Virágh A.G.) Az oly emberek nyilván boldogok…(119.)

 Szent irgalmaddal szívemet födjed …(462.)

 

MÁSODIK RÉSZ – vezényel: CSERI ZSÓFIA

„Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.”

Orgona – Entrée (Virágh A.G.) Várván vártam a felséges Urat…(40.)

Berkesi Sándor: Várj, ember szíve készen (kórusfeldolgozás)…(312.)

Orgona – Intermezzo archaico (Virágh A.G.) Mond e királyság: ím kihirdetem…(2.)

Berkesi Sándor: Krisztus Urunknak (kórusfeldolgozás)…(315.)

Orgona – Marche (Virágh A.G.) Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel…(327.)

 

HARMADIK RÉSZ – vezényel: KOCSIS-HOLPER ZOLTÁN

„Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.”

Rád tekint már hitem…(466.)

Orgona – Giocoso molto (Virágh A.G.) Uram, te megvizsgálsz engem…(139.)

Már nyugosznak a völgyek…(503.)

Áll a Krisztus szent keresztje…(230.)

 

NEGYEDIK RÉSZ – vezényel: BERKESI SÁNDOR

A te igédben van az én reménységem.”

Orgona – Allegro ritmico (Virágh A.G.) Ne csüggedj el, kicsiny sereg…(393.)

Orgona – Berceur (Virágh A.G.) Az egyháznak a Jézus a fundámentoma…(392.)

Az Úr országol és regnál nagy jól…(99.)

Lisznyay-Szabó Gábor: Zengd Jézus nevét (kórusfeldolgozás)…(468.)

Himnusz – a közönség is énekel           


REFORMÁTUS ÉNEKEK 2009 (DVD)

Cikkszám: BGDVD 03

Vonalkód: 5998272708401

Ár: 3500.- Ft

A DVD felvétele a VI. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2009. július 3-án.

A „Református Énekek„ hangversenyt – amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe – 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA KIADOTT ÉNEKESKÖNYV ZSOLTÁRAIBÓL ÉS ÉNEKEIBŐL koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A ma már 350 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistákat felvonultató koncertet - a hazai protestáns testvéreinken kívül - egyre több „világi zenekedvelő” és külföldi vendég látogatja, és hallgatja az ott készült felvételeket. A hangversenyen a gyülekezetet alkotó közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengő Igét.

Az elmúlt nyolc év alatt, eddig 147 református zsoltár és ének került feldolgozásra, melyek a 8 CD-ből álló sorozaton hallhatók. Az énekek részben egy szólamban szólalnak meg, hogy a gyülekezeti, illetve iskolai énekléshez és tanuláshoz, valamint a lelkészeknek segítségül szolgáljanak, részben pedig több szólamban, hogy kórusmű-kincsünket is bemutassuk és örökül hagyjuk. Hosszú út és sok munka áll még előttünk, hogy e szolgálat keretében az énekeskönyv 512 énekéből a lehető legtöbbet rögzíteni tudjuk a jelen, és az utókor számára.

A református énekkincs a MAGYAR ZENEI ÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZI. Többek között ezért érezzük missziónak a református énekek koncerten történő előadását és CD-n illetve filmen (DVD-n) történő megörökítését.

A „REFORMÁTUS ÉNEKEK” koncert igazán KÁRPÁT-MEDENCEI hangverseny, hiszen a 15 meghívott kórusból felállított több mint 350 fős Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusban képviselteti magát a Felvidék, Kárpátalja és Erdély, csakúgy, mint a hazai egyházkerületek. Számomra a kárpát-medencei magyarság egy nemzetben gondolása mindig is alapvető fontossággal bírt. Reménykedünk, hogy az Úr Isten kegyelméből még sokáig folytathatjuk nemzeti énekkincsünk megörökítését. - Böszörményi Gergely (2009)

 

KÓRUSOK: Debreceni Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, KRE – Soli Deo Gloria Kórus, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad), Dunántúli Református Kántorképző Énekkara, Ceglédi Sztárai Mihály Vegyeskar, Szegedi Kis Kórus, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Tiszáninneni Református Egyházkerület Cantus Firmus Énekkara, Kálvin Kórus, Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa, Nagykovácsi Református Kórus

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia, Hoppál Péter,
Berkesi Sándor, Bódiss Tamás, Brugós Anikó, Hargita Péter, Kriesch Katalin, Nagy Szabó Kornélia, Pintér Péterné Fésűs Judit, Süll Kinga, Szűcs Sándor, Veres Györgyné Petrőcz Mária
ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Varga László

KÖZREMŰKÖDIK: Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes

 

ELSŐ RÉSZ – „Atya Isten” – vezényel: BERKESI BOGLÁRKA      

56.  Orgona – Overture az Atya Istenhez (Varga László)

Bárdos Lajos: Adjunk hálát mindnyájan…(378)……………………….            6:00

57.  Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk…(214.)…………………….    2:31

58.  Szólsz hozzám, Istenem…(445.)  ……………………………………….   3:37

59.  Orgona – J.S.BachVater unser im Himmelreich.)…………..                    1:33

60.  Mi Atyánk, ó kegyes Isten…(484.)..………………………………..       2:57

 

MÁSODIK RÉSZ – „Fiú Isten” – vezényel: ARANY JÁNOS

61.  Orgona – Tierce en Taille (Varga László) Nékünk születék…………..           2:16

62.  Nékünk születék mennyei király…(282.)………………………………...  2:16

63.  Jer dícsérjük az Istennek fiát…(286.)………………………………         2:45

64.  Claude Goudimel: Aki lát, minden csúfol (kórusfeldolgozás) (22.)……     2:14

65.  Orgona – Alain reminiszcencia (Varga László)

Feltámadt a mi életünk…(350.)…………………………………………..     3:15

66.  Orgona – Matthias Weckmann (1621) Nun freut euch……………..          2:42

67.  Jer, Krisztus népe nagy vígan…(298.)………….……………………    5:00

 

HARMADIK RÉSZ – „Szentlélek Isten” – vezényel: CSERI ZSÓFIA

68.  Jézus Krisztus, egy mesterünk…(371.)……………………………………….     2:34

69.  Orgona – Buxtehude reminiszcencia (Varga László) Nur bitten wir               3:07

70.  M.Praetorius: Nur bitten wirJer, kérjük Isten…(234.)……………….      1:41

71.  Adj, Úr Isten nékünk Szentlelket…(246.)………………………………..     3:05

72.  Orgona – Echo fantázia (Varga László)……………………………….   2:18

73.  Kodály Zoltán: 33. genfi zsoltár – Úr Isten, áldj meg jóvoltodból……. 2:50

74.  Isten élő Lelke, jöjj (áldva szállj le rám)…(463.)………………………..     1:39

 

NEGYEDIK RÉSZ – „Kálvin hitvallása” – vezényel: HOPPÁL PÉTER

75.  Emlékezzél, Úr Isten, híveidről…(379.)………………………………….     3:21

76.  Nem nekünk, Uram…(115.)………………………………………………     3:15

77.  Greg Scheer – Isten népe mind rám hallgassatok (a Kálvin-év éneke)…..      2:44

78.  Téged, ó Isten, dícsérünk…(243.)…………………………………………6:14

 

 

 

FORGALMAZÓ: Stereo Kft

(Cégjegyzékszám: 01-09-264757)

1114 Budapest Bartók Béla út 59.

Tel/Fax: 36-1-385-6343

e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu

honlap: www.PerifericRecords.com

 

REFORMÁTUS VIGASZTALÓ ÉNEKEK I.

TUDOM, AZ ÉN MEGVÁLTÓM ÉL

Cikkszám: BGCD 223

Vonalkód: 5998272708821

Ár: 2900,- Ft

 

A CD-n 19 olyan református zsoltár és dicséret hallható, amelyek az elmúlt 12 év során a Református énekek koncerteken hangzottak el 2002 és 2006 között a Zeneakadémián, majd 2007-től 2013-ig a Művészetek Palotájában.

 

„Régi terv valósult meg ezzel a CD kiadvánnyal, mert éveken át beszélgettünk arról a református lelkészekkel, hogy kellene egy olyan összeállítás a református énekeskönyvünkből, amit református temetésen lehetne használni. Több okból is szükség van rá. Ennek a CD-nek a birtokában a lelkipásztor jó szívvel ajánlhatja, hogy a „szívhez szóló popzenei felvételek” helyett a ravatalozóban REFORMÁTUS VIGASZTALÓ ÉNEKEK szóljanak. A várakozás ideje alatt búcsúzzunk a CD hallgatásával az elhunyt testvérünktől bűneinket megvalló, Istenbe, és megváltónkba, Jézus Krisztusba vetett hitünket erősítő, valamint az örök élet reménységét hirdető, vigaszt adó énekeinkkel. A végső nyugalomra helyezéskor (a sírnál vagy urnatemetőnél) pedig változatlanul énekeljenek a búcsúzó közösségek – hozzátartozók, barátok, a gyülekezet.

Én magam is sok apró tárgyi emléket őrzök a földi létből eltávozott szüleimmel kapcsolatban. Talán egy ilyen CD is ezeknek az emlékőrző tárgyaknak a sorába léphet a vigaszra szorulók számára, és ha a CD-t a szeretteikre emlékezve otthon is hallgatják a gyászoló testvérek, akkor reménységgel lehetünk abban is, hogy szép református énekeink hatására megtérnek Istenhez, vagy erősödik korábbi Istenhitük.” Böszörményi Gergely

 

 

1. 338.                  Lelki próbáimban, Jézus légy velem                                          3:40

2.  23.                   Az Úr énnékem őriző pásztorom                                                    0:53

3. 479.       Hinni taníts, Uram, kérni taníts!                                              3:35

4.   42.             Mint a szép híves patakra                                                               4:39

5.  274.       Ki Istenének átad mindent                                                      3:54

6.  399.       Imhol vagyok, édes Uram, Istenem                                                    3:19

7.   90.         Tebenned bíztunk eleitől fogva                                             4:56

8.  402.        Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten                                        2:39

9.  421.        Tudom, az én Megváltóm él                                                  5:38

10. 422.      Hadd menjek, Istenem, Mindig Feléd                                        6:43

11. 295.      Jézusom, ki árva lelkem                                                          2:26

12. 275.     Az Úr Isten az én reménységem                                              2:43

13. 478.     Ó irgalmas Isten, Én könyörgésemben                                        3:36

14. 395.     Isten szívén megpihenve                                                          2:04

15. 416.     Krisztus én életemnek                                                              2:39

16. 489.     Örök élet reggele                                                                      3:35

17. 461.     Bár bűn és kín gyötör                                                               3:59

18. 466.     Rád tekint már hitem                                                               5:33

19. 511.     Maradj velem, mert mindjárt este van                                        4:24

 

 

Közreműködők:                                                                            

 

Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus (150 – 350 fő)

 

Szólisták:

-      BASKY István (1., 7., 9., 15.)

-      KÁRPÁTINÉ BERKESI Boglárka (3., 7., 9., 19.)

 

Orgonaművészek:

-      Draskóczy László (1., 8., 15., 19.)

-      Pálúr János (2., 4., 5., 9., 10., 14., 17.)

-      Alföldy-Boruss Csilla (3., 7.)

-      ifj. Szotyori Nagy Gábor (6., 16.)

-      Kéménczy Antal (11., 12.)

-      Szilágyi Gyula (13.)

-      Virágh András Gábor (18.)

 

Vezénylő karnagyok:

-      Hoppál Péter (1.)

-      Arany János (2., 4., 7., 11., )

-      Cseri Zsófia (3., 8., 10., 12., 14.)

-      Berkesi Sándor (5., 9., 16., 19.)

-      Hartyányi Judit (6.)

-      Kárpátiné Berkesi Boglárka (13.)

-      Hargita Péter (15.)

-      Beidek Adrienn (17.)

-      Kocsis-Holper Zoltán (18.)

 

 

 

 

REFORMÁTUS VIGASZTALÓ ÉNEKEK II.

HITVALLÁS, BŰNBÁNAT

Cikkszám: BGCD 231

Vonalkód: 5998272708890

Ár: 2900,- Ft

 

A CD-n 21 olyan református zsoltár és dicséret hallható, amelyek az elmúlt 14 év során a Református énekek koncerteken hangzottak el 2002 és 2006 között a Zeneakadémián, majd 2007-től 2015-ig a Művészetek Palotájában.

 

„A Vigasztaló énekek I. CD elfogadottsága és egyházi, illetve világi körökben elért sikere indított egy újabb összeállítás kiadására. Két éve nem gondoltam, hogy közeli hozzátartozóink elvesztése okán magam is vigaszt váró felhasználójává válok a CD-nek. A Vigasztaló énekek II. CD-n hallható énekelt imádságok többségében az Isten gondviseléséről, Krisztus szenvedéséről, a háládatosságról, a megtérésről, a feltámadásról, a sákramentumokról szóló dicséreteink, gyönyörű hitvalló és bűnbánati énekeink közül valók. A Vigasztaló énekek II. CD-t is jó szívvel ajánlhatja a lelkipásztor, hogy a ravatalozóban REFORMÁTUS VIGASZTALÓ ÉNEKEK szóljanak. Ennek a kiadványnak is célja, hogy a várakozás ideje alatt olyan hitvalló és bűnbánati énekekkel búcsúzzunk elhunyt testvérünktől, amelyek erősítik Istenbe, és megváltónkba, Jézus Krisztusba vetett hitünket, az örök élet reménységét hirdetik és vigaszt adnak.

Ugyanakkor ajánlom minden kedves testvérünk figyelmébe a CD-k otthoni hallgatását, amellyel megtanulhatjuk a kevésbé ismert énekeink dallamát és szövegét, hogy valóban kétszeresen imádkozhassunk éneklésükkel.  Ha a vigaszra szorulók a szeretteikre emlékezve sokszor hallgatják a CD-ket, akkor reménységgel lehetünk arra is, hogy szép református énekeink hatására megtérnek Istenhez, vagy erősödik korábbi Istenhitük.”

2016. június.20.  

Böszörményi Gergely

 

1.   276. Egyedüli reményem, Ó Isten, csak te vagy!                             3:40

2.    206. Én Istenem! Sok nagy bűnöm                                                         3:12

3.    357. Jézus, én bizodalmam                                                      5:09

4.    426. Már keresztem vállra vettem                                           3:52

5.    470. Úr Jézus, nézz le rám                                                       2:02

6.    235. Hallgass meg minket nagy Úr Isten                                 3:08

7.    345. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom                    4:10  

8.    226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom                             2:27

9.    408. Seregeknek szent Istene                                                   2:43

10.  460. Amint vagyok, sok bűn alatt                                            4:28

11.  467. Mily jó, ha bűntől már szabad                                          3:05

12.    61. Farkas Ferenc: Kiáltásom halld meg, Isten                             3:18

13.   459. Az Isten Bárányára                                                          4:59

14.   210. Ó, áldandó Szentháromság!                                            3:34

15.   270. Légy csendes szívvel                                                       4:35

16.   457. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz                             4:11

17.   168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr                                     2:38

18.   134. Úrnak szolgái mindnyájan                                              2:09

19.   303. Jöjj, népek Megváltója                                                    4:04

20.   434. Vezess, Jézusunk, S véled indulunk                              2:00

21.   445. Szólsz hozzám, Istenem                                                  3:38

                                                                                        ----------------------                                                                                                                                 teljes idő: 73:02           

 

Közreműködők:

Kórus:

-      Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus (150 – 350 fő)

Szólisták:

-      BASKY István (3., 7., 15., 18.)

-      KÁRPÁTINÉ BERKESI Boglárka (1., 5., 13., 15., 18.)

Orgonaművészek:

-      Alföldy-Boruss Csilla (2., 3., 4., 10., 15., 18.)

-      DRASKÓCZY László (5.)

-      FASSANG László (1., 7., 12.)

-      ifj. Szotyori Nagy Gábor (6., 11.)

-      KÉMÉNCZY Antal (17.)

-      PÁLÚR János (8., 13., 16., 19., 20.)

-      Tóka Ágoston (9., 14.)

-      Varga László (21.)

Vezénylő karnagyok:

-      Arany János (6., 7., 10., 12., 13., 16.)

-      Berkesi Sándor (17., 18., 20.,)

-      BEIDEK Adrienn (19.)

-      CSERI Zsófia (1., 2., 3., 8., 11., 15.)

-      HOPPÁL Péter (5.)

-      Kárpátiné Berkesi Boglárka (21.)

-      Márkus Zoltán (9.)

-      Szabó Szabolcs (4.)

-      Török Ágnes (14.)

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes (21.)