SZERI ISTVÁNNÉ

 

Zenei élmények az óvodában és a családban

 

 

Az óvodában nagyon fontos feladatának tekinti az óvodapedagógus, hogy megfigyeltesse a gyermekekkel a környezet hangjait, a mindennapos éneklés, mondókázás örömét. A különböző zenehallgatással felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Mindezekre a szülők figyelmét is felhívják szülőértekezleteken vagy a mindennapi beszélgetéseken.

 

Az élményt nyújtó közös ének, zene énekes játék során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik elő. Az óvodai ének – zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.

 

A felnőtt minta utánzásával az éneklés szeretete, szinte észrevétlenül is részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének.

Nagyon fontos, hogy amikor reggel belép az óvodába a szülő a gyermekével egy olyan hangulat fogadja őket, ami az évszaknak és a közelgő ünnepnek megfelelő igényes zene hallható az óvoda folyosóján, amelyek a következők lehetnek pl.:

§  J. S. Bach: Brandenburgi versenyek

§  W. A. Mozart: Kis éji zene, „Eine Kleine Nachtmusik”, (K.525)

§  Beethoven: VI. szimfónia, F-dúr („Pastorale”) (részletek), Für Elise, stb.

§   

 A napi tevékenységek során is szívesen használnak az óvodapedagógusok minőségi zenét, mit például:

§  Rajzolás mintázás, kézi munkához: Beethoven: Für Elise

§  Vers, meséhez:

- Csajkovszkij: Rómeó és Júlia - nyitányfantázia (részletek)

- Kodály: Háry János (részletek)

- Mendelssohn: Szentivánéji álom-szvit (részletek)

- Ének, zene, énekes játék:

      - Haydn: 101. szimfónia, D-dúr „(Az Óra”)

  - Mozart: A-dúr szonáta, K 331 III. Alla Turca (Török induló)

  - Bizet: Carmen (részletek)

       - Csajkovszkij: Diótörő-szvit (részletek)

       - Csajkovszkij: Hattyúk tava-szvit (részletek)

  - Ravel: Bolero

       - Prokofjev: Péter és a farkas

       - Kodály kórusművei

§  Mozgásos tevékenységnél:

-       Haydn: 101. szimfónia, D-dúr „(Az Óra”)

-       Mozart: A-dúr szonáta, K 331 III. Alla Turca (Török induló)

-       Ravel: Bolero

 

A délutáni pihentetéshez a hangulatot teremti meg a következő zenei anyagokkal pl.:

- Bach: E-dúr hegedűverseny (BWV 1042)

- Beethoven: cisz- moll szonáta, op. 27 No 2 („Holdfény”)

- Reneszánsz muzsika

- Barokk mesterek

- Altatódalok:

 

http://www.kotta.info/media/60/60058/b1_tn_f.jpg

 

Megfelelő légkör kialakításával biztosítják a nyugodt alvás feltételeit, mint csend, sötét és az illatosítóban citrom illat és ehhez párosul a nyugtató mese.

Az óvodai tevékenységek meg tervezésénél figyelembe veszik az óvodapedagógusok a négy évszakban található hagyományokat és ünnepeket.

 

Ősz

     Szeptemberben az új gyermekek befogadása után már készülünk az őszi

     mulatságra.

§  Szüreti mulatság a családokkal együtt

§  Táncház népzenével

§  Mustkészítés és főzés az apukákkal

Ezek hangulati megteremtéséhez használjuk a következő dalokat/hangszeres darabokat, mint pl.:

§  J. S. Bach: Szállnak, szállnak-kánon

§  J. S. Bach: Parasztkantáta-zárókórus

§  Kodály Zoltán: Fütyül a rigó

§  Vivaldi: Négy évszak

§  Schumann: Álmodozás

§  J. S. Bach: III- szvit, D-dúr (BVW 1068)

 

Tél

A téli időszak beálltával a Mikulás várással és az Adventi készülődéssel töltjük a mindennapokat. A szülőkkel közösen Adventkor ajtó és asztali díszeket, mézeskalácsot sütünk, miközben hallgatjuk a nagyon színvonalasan megválogatott zenéket pl.:

§  J. S. Bach: Karácsonyfa

§  Schubert: Ave Maria

§  Brahms: Bölcsődal

§  W. A. Mozart: Mozart: Szánkózás

§  Kodály: Angyalok és pásztorok

 

    Tavasz

Kezdődik a farsangi készülődéssel és jelmezversennyel, az óvoda udvarán pedig elégetjük a tél banyát. A tavaszváráshoz válogatott dalok pl.:

 

§  Schubert: Májusi dal

§  Beethoven: Százszorszép

§  Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei (részletek)

§  Caldara: Erdei vigasság

 

Ünnepeink, még amelyekhez a következő dalokat hallgatjuk meg pl.:

 

§  Állatok világnapja (október 4.): Prokofjev: Péter és a farkas

§  Madarak, fák napja (május 10): Saint-Saëns: Az állatok farsangja-zoológiai fantázia (részletek)

§  Víz világnapja (március 22.): Händel: Vízi zene (részletek)

§  Föld napja (április 2.2): Haydn: Teremtés (részletek)

§   

Felhasznált irodalom:

 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/pictures/5/00005964_small.jpeg

Játék és tánc az iskolában (Hagyományok Háza)

 

http://static.polc.hu/products/00/17/68/176880.jpg

Balázs Gabriella; Bánki Vera; Harmat László; Horváth Imre; Mihalovics Csilla: Barangolás a zene világában (SZORT Bt. OVIZUÁL Kreatív Műhely Továbbképző Központ, Könyvkiadó, 2005)

 

https://marvin.bline.hu/product_tnimages_6/525/TN6_B1293857.JPG

Zene játékosan 5-7 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó 2005.)

 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/pictures/6/00006465_small.jpeg

Gundyné Szerényi Andrea: Csíp, csíp csibőricke... (Hagyományok Háza, 2007)

 

http://www.kiado.jgytf.u-szeged.hu/new/kepek/enekeljunk_sw.jpg

Laczi Júlia; Varjasi Gyula; Szeri Istvánné: Énekeljünk, játsszunk együtt (SZTE-JGYFK, 2009)

 

 

 

 

A szerzőről

Dr. Szeri Istvánné Tipity Ibolya gyakorlatvezető tanár (SZTE JGYPK-TOKI Óvóképző Szakcsoport)