ELHUNYT KISS GÁBOR TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS, A ZENETUDOMÁNYI INTÉZET RÉGI ZENETÖRETÉNET OSZTÁLY VEZETŐJE

 

Kiss Gabor

 

Kiss Gábor 1993-tól, zenetudományi tanulmányai végeztével lett a Zenetudományi Intézet munkatársa, a középkori egyszólamúság elkötelezett kutatója. Kandidátusi címét 1999-ben, a magyarországi ordináriumdallamok vizsgálatával szerezte meg, e dallamokat 2009-ben a Monumenta Monodica Medii Aevi rangos könyvsorozatában tette közzé. 1998 óta irányította a mikrofilmgyűjtemény digitalizálását, folyamatosan foglalkoztatta a számítógépes technológiának a kutatás szolgálatába állítása. 2012-ben kezdeményezte a GRADUALIA-projektet, amely a miseénekek nemzetközi összehasonlítását állította a kutatás középpontjába. Foglalkozott még a gregorián történeti kérdéseivel, a pálos rend liturgiájával, zeneelméleti kérdésekkel, számos nemzetközi rendezvényt szervezett, és 2006 óta szerkesztette a Zenetudományi Dolgozatok sorozatát.

 

Invenciózus, ugyanakkor a részletekre is aprólékosan ügyelő, a tudományos problémák gyökeréig hatoló kutatói alkata határozta meg pályáját, s tette szakterületének külföldön is elismert művelőjévé. Súlyos betegsége ellenére élete utolsó pillanatáig dolgozott. Elvesztése pótolhatatlan hiányt jelent a középkori zene hazai és nemzetközi kutatásában.

 

Kiss Gábor búcsúztatására 2017. február 23-án volt a Maglódi Öreg temetőben. Az urnaelhelyezést megelőzően, 14 órakor Ullmann Péter Ágoston O. Praem atya celebrált szentmisét a maglódi katolikus templomban.

 

(A szöveg forrása: MTA Bölcsésztudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet honlapja)