ELHUNYT KOVÁTS ZOLTÁN NY. FŐISKOLA DOCENS, KARMESTER

(1946-2017)

 

http://music.unideb.hu/wp-content/uploads/Kovats_Zoltan-200x300.jpg

 

„Kováts Zoltán ny. főiskolai docens, karmester, fiatal tehetségek generációinak zenekari mestere, zenei hallásának pallérozója, tanári karunknak évtizedeken át nélkülözhetetlen tagja, a fiatal tehetségek emlékezetes, hazai és külföldi szimfonikus zenekari koncertjeinek dirigense 2017. január 13-án, 71. életévében, hosszú, szenvedésekkel teli betegség következtében eltávozott közülünk. Személyében kiválóan tehetséges művésztársat, kollégát veszítettünk el, aki utolsó, egészségben töltött éveiben is a Zeneművészeti Kart szolgálta. Tevékenységével a debreceni zeneművészeti képzés zenekari utánpótlás-nevelését végezte, egykori hallgatói ma számos hazai professzionális szimfonikus zenekar tagjai. Fontos szereplője volt annak a nagy nemzedéknek, amely megalapozta és lehetővé tette a képzés fejlődését, a Zeneművészeti Kar jogelődjeinek jó hírét. Osztozunk a hátramaradottak fájdalmában, békét és nyugalmat kívánunk elhunyt társunknak, emlékét nem feledjük, mert tanítványaiban és egykori kollégáiban, mai oktatóink emlékezetében tovább él.”

 

(Forrás: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)