Elhunyt Kreuter Vilmosné Dévényi Ilona karnagy

1943-2017

 

Életének 74. évében hosszú betegség után elhunyt Kreuter Vilmosné Dévényi Ilona karnagy, karunk jogelődje,  a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola nyugalmazott főiskolai docense.

 

1943. április 21.-én Szegeden született, egyetemi tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola középiskolai énektanár-karvezető szakán végezte, ahol 1966-ban szerzett diplomát. Ezt követően posztgraduális képzésben egyházzenét tanult.

 

Alapító tagja volta a szegedi Kórusegyletnek és a Gregorián Társaságnak.

 

1974-től oktatott a főiskola Ének-zene Tanszékén karvezetést, zenetörténetet, és vezette a vegyeskart. Több versenyt nyert kórusával itthon és külföldön,  karnagyi díjakban is részesült. Karvezetős hallgatói szintén díjazottak voltak szakmai versenyeken.

 

Fáradhatatlanul végezte az utazások, koncertek  megszervezésével járó óriási munkát, gyarapította, rendezte,  a tanszék hanglemezgyűjteményét, készítette az oktatási anyagokat a zenetörténet tanításához, amellett, hogy óráit mindig pontosan és lelkiismeretesen megtartotta.

 

Alapítványt hozott létre és működtetett az ének tanárképzés érdekében.

 

1997-ben távozott a tanszékről betegsége miatt, ami még egy ideig lehetővé tette részvételét  külső tagként a záró vizsgabizottságok munkájában.

 

Temetése 2017. február 17-én volt az újszegedi temetőben.

 

(Forrás: ZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)