SOLTÉSZ ANNA*

 

Emlékeim Mohayné Katanics Máriáról és a Kamaráról

 

***

https://1drv.ms/u/s!AjiIPG6bCXEknzsiJTSV6nMoQb15

 

Fényképes összeállítás, közben Bartók: Ne hagyj itt (a Szilágyi Erzsébet Női kar)

***


Kodály tanítványai nagy generációjának utolsó tagjai mennek el most egymás után. Ők első kézből kapták Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és a többi óriás tanítását, tüzét, lelkesedését, újításait. Szerencsénkre nagyon sok kiemelkedő képességű zenész, tanár volt köztük, akik életüket tették rá, hogy mi is megperzselődjünk ettől a lángtól, mi is e hatás alá kerüljünk, megszállott muzsikusok és pedagógusok voltak. Mohayné Katanics Mária egyike volt a méltó, kiteljesítő tanítványoknak, akiknek kezében nemcsak a zeneszeretet átörökítését láthatták biztos helyen a mesterek, de a teljes emberré nevelés terén is maradandót alkottak. Ő számtalan intézményben, egyesületben, körben szépítette meg az életét a közelébe kerülőknek. Nekem először a Vándor Kórusban volt ​alkalmam próbáit élvezni; másodkarnagy volt, többször vezényelt koncerten is. A kölcsönös szimpátia nyomán egyik szünetben félrehívott, és megkérdezte, van-e kedvem jönni a Szilágyi Erzsébet Nőikarba. Nekik, a jó nevű Szilágyi Gimnáziumból kinőtt válogatott kamarakórusnak már akkor – 1968-ban – nagy hírük volt, eszembe se jutott volna, hogy nem szilágyistaként ilyen kiváltságban lehet részem. Annál kevésbé számítottam erre, mert mindkét helyen heti két próba volt, ez négy estét jelentett; de ő tudta, ha vállalom, nem fogok mulasztani. Megszólalni se tudtam, amikor már mondta is a címet: másnap 1/2 8-kor a Vajdahunyad utcában lesz a próba.

 

Az első perctől éreztem, hogy egy csoda közepébe kerültem. A katarzist jelentő koncertek, a sikerek, a díjak, a rajongók, sok jel mutatott arra, hogy a Szilágyi Erzsébet Női Kar valami különleges, egyedülálló képződmény. Az évek során átéltem azt a sok örömöt, amitől pihentebbek, vidámabbak, boldogabbak voltunk a próbák végére, mint ahogy odajöttünk. ​A​ közösség, a tartalmas munka szépsége jelentette azt felfokozott érzést, ami miatt úgy vártam a próbanapokat! A koncertek, utazások, versenyek, fesztiválok megkoronázták ezt a tartalmas együttlétet.

 

A próbákon olyan aprólékosan kidolgozott minden motívumot, hogy nem kellett semmit a kottába jegyeznünk, otthon tanulnunk, (kivéve annak, aki szereplések előtt nem sokkal csöppent a kórusba), addig csiszoltunk kisebb, egyre nagyobb motívumokat, szakaszokat, a​míg mindenki kívülről tudta, és a megfelelő előadással énekelte. Kezével amúgy is mindent megmutatott, lerajzolt a levegőbe. Ezt a rajzot csak mi tudtuk leolvasni, annyira eggyé váltunk vele és egymással. A közönség csodálkozott, hogy’ létezik, hogy egyszerre lépünk be, hiszen a kacskaringókon másoknak nem látszott, mikor kell kezdeni.

 

Sok zongorakíséretes művet énekeltünk, zenekarral énekeltük Pergolesi Stabat mater-ét, hárfával Britten: Ceremony of carols c. művét / Benjamin Britten: Ceremony of Carols (Karácsonyi énekek) /, orgonával Lajtha László Magnificatját, és a profi hangszeres zenészek is örültek az érzelmekkel teli próbáknak és fellépéseknek. Sokat vezényelt idegen kórusokat is, továbbképzések, szemináriumok alkalmi együtteseit. Ilyenkor inspirálta a meghódítandó társaság, sziporkázott, mi meg a bennfentesek örömével lestük, hogy’ esik le mindenkinek az álla a MI karnagyunk szenzációs próbájától, vezénylésétől.


Nálunk soha nem fordult elő magában ez a szó: még egyszer! Marika néni ─ vagy ahogy mindenki hívta bátyja, majd földije, a szintén bajai Lukin László Tanár úr nyomán: Maresz – mindig mondott hozzá valamit, meg is mutatta, hogy mi legyen más, mi legyen jobb, miért énekeljük újra. Fantáziája teljesen egyedülálló volt. Nem az előadási utasítások szerint adott instrukciókat – halkabb, hangosabb, gyorsabb, lassabb, erősítés, halkítás, stb., – hanem hasonlatokkal szemléltette, milyen legyen az a motívum, a kamaszlányok érzéseit is megmozgató képeket festett elénk. Irodalmi, képzőművészeti példákat hozott, a lelkünket varázsolta abba a hangulatba, amitől kifejező lett a darab vagy akárcsak egy motívum. Utánozhatatlan spontán hasonlatai voltak, és ha rögtön nem sikerült elérni a kívánt hatást, mondott másikat, harmadikat. Olyan intenzívek voltak ezek a képek, hogy máig sok eszembe jut, mikor egy-egy általunk is énekelt művet hallgatok. Az egységes hangzást is így érte el, például ha a három szólam ugyanarra a hangra érkezett, azt mondta, ez olyan, mint amikor hárman akarnak leülni egy székre, mindenkinek csak egyharmad hely jut. Feszülten füleltünk a másik kettőre, jusson hely nekik is, ne legyen senki túl hangos. Egy hirtelen visszahalkításra egyszer azt mondta, olyan, mint amikor a gyáva oroszlán az Ózból behúzza a farkát. A Magos a rutafa (Bárdos Lajos) /
Magos a rutafa - felvidéki népdalok/ elején a négy szólam úgy nyílik szét egy hangból, mint a pávafarok. Kezével is mutatta ezeket, kezei beszélő kezek voltak, csakúgy, mint a szeme. Mindent megmutatott énekléssel is, addig mutatta, ​amíg teljesen egységesen ​nem ​szóltunk. ​Mozdulatai nagyon kifejezőek voltak, a próbákon színészként utánozta a ​​különböző szereplőket. A bíró kutyukája a Rutafában csak az alt kiváltsága volt, mi csak kutyát énekelhettünk, de az ugyanúgy ott settenkedett a zsíros gombóc körül még a színpadon is. Ilus asszony gömbölyű szoknyában (Kodály: Pünkösdölő), a "haja, magyar népe" kegyetlen német kérdezője (Kodály: Lengyel László), vagy a tinó-binó jószágocskák (Bartók: Jószágigéző, vagy, ahogy egy bakizó műsorközlő nyomán magunk közt neveztük: Jószágigazgató) mind élő szereplőkként jelentek meg előttünk.

 

Mindent kívülről kellett tudnunk, mindig mondta, hogy nem tud a szemhéjaknak, a bőrünknek vezényelni. Aki úgy került a kórusba, hogy már ismert műveket kellett egyedül megtanulnia, annak bizony nehéz volt ezt a hátrányt behozni.


Próbamódszeréből még nagyon sok tudatos evidenciára emlékszem, és mindig csodálkozom, hogy ezek miért nem természetesek mindenkinek, hiszen megkönnyítik a munkát. Ezeket a módszereket – amelyekből mindjárt sorolok néhányat – többnyire mestereitől tanulta, akiket rajongva szeretett; amikor csak lehetett, látogatta őket, tanórákon, kóruspróbákon, magánéletben is. Nekünk is úgy beszélt tanárairól, ​hogy megelevenedtek előttünk; Olga nővért vagy Andor Ilonka tanárnőt ott éreztük magunk között. Akikkel lehetett, találkoztunk is, és amikor eljöttek látogatóba​, vagy ott voltak egy-egy felvételen, hangversenyen​, már ismerősként üdvözöltük őket. ​​

 

Sokszor járt nálunk Bárdos Tanár úr; próbákon, koncertek után, fesztiválokon tanácsaival segített minket​, kölcsönösen tisztelték, szerették, inspirálták egymást, Maresz rendszeresen idézte a Tanár Úr szavait, hivatkozott rá.

​Kollégáit is mindig nagy szeretettel fogadta, körünkbe hozta; élvezte, hogy mi is körülvesszük, szeretjük, akiket ő szeret. Szabó Helga, Kistétényi Melinda, Lukin László, Keresztúry Dezső is ehhez a szorosabb baráti körhöz tartoztak.

​De Maresz olyanokkal is pillanatok alatt barátként bánt, akiket először látott; egy láthatatlan szál azonnal összekötötte velük. Ez a szál a szeretet, a tisztelet, a humor, a zene, az élet bármely területe lehetett, ahol közös nevezőt talált másokkal. Végtelenül befogadó, toleráns volt, mindenkiben megtalálta a szeretni való embert, mindenki bajával törődött, és minket is erre nevelt. Nem számított, hogy valakinek milyen háttere, nézete volt. Rendkívül különböző fiatalok kerültek a keze alá, és megtanított minket tisztelni egymást, mindenkiben azt, amiben ő jó, hiszen mindenkinek mások az erényei. Az egész kórus előtt előtt dicsérte, aki rászolgált, igaz, a szidás is nyilvános volt, hogy a többiek is okuljanak belőle. Emlékszem, amikor egyszer türelmetlen voltam, mert valaki többször elrontott egy hangot, rám szólt, hogy lehet, hogy kottát jobban tudok olvasni, ő viszont a biológiát tudja jobban. Mindenkihez fűződött valami nevezetes esemény, kórusmű-részlet, bemondás, amit soha nem mulasztott el megjegyezni, emlegetni; személyes kötődés fűzte össze minden "lányával".
Arezzóban kevesebben énekelhettünk, mint ahányan ott voltunk. A "lentrölösök" a szereplés után a középpontba kerültek, mindenki rájuk figyelt, hogy meséljék el, ők hogyan látták-hallották a szereplést, senki nem érezhette magát kirekesztve, mellőzve.


Fontos volt a jókedv, a humor a próbákon. Nagyon sokszor megnevettetett minket, és ha egy kórustagnak volt egy szellemes poénja, azon is együtt nevettünk​.​ ​Röpködtek a ​bemondások, nem félt kizökkenni a komoly munkából, mert utána még intenzívebben tudtunk dolgozni. Szünet sem volt, hiszen a próba azért nem volt fárasztó, mert közben mindig lazítottunk, és a húzd meg - ereszd meg játékban feszült figyelem követte a nevetést, megbeszélést. Szigorúsága viszont nem ismert tréfát, ​amikor komolyan kellett venni valamit.

Íme, néhány gyakorlati fogás, ami nekünk magától értődő volt, de kevés helyen tapasztaltam hasonlókat.

 

Egy új mű tanulását a végével kezdtük, hogy az legyen biztos, mindig előbbre araszolva hozzájött az egész darab, és nagyon jó érzés volt, mikor elértünk a már tudott részhez. A szakaszhatároknál mindig átléptünk, az előző vagy a következő rész néhány hangját hozzákapcsoltuk a gyakorolt részhez, hogy ne maradjon meg a "varrat".

 

​Nagyon fontos volt a művek szövege, a vers​, a nyelv. Az új művekkel való ismerkedést úgy kezdtük, hogy megbeszéltük, miről szól. Hiszen a kórusművekhez a szöveg ihleti meg a zeneszerzőt. Ezért is nehezményezte mindig, hogy a karvezető-hallgatók társaik zongorázását vezényelve tanulnak kórusvezénylést. Egy kórusmű a szöveggel való énekléstől válik azzá, aminek a szerző megírta. Tanulás közben minden hanghoz, motívumhoz azonnal hozzá tartozott a gondolat kifejezése. Soha nem mechanikusan tanultunk semleges hangokat, hiszen akkor úgy rögződnek, sokkal nehezebb utólag életet lehelni beléjük.

 

Maresz szépen beszélt, bajai származása révén ugyanúgy megkülönböztette a kétféle "e" hangzót, mint Kodály; mi, elkorcsosult budapestiek csak élveztük, de nem tudtuk utánozni. Kodály Zoltán kritizálását gyakran idézgettük: "Gyerekek, szeretlek benneteket, de rettenetesen mekegtek!" A kiejtés egyéb szabályait viszont maximálisan megkövetelte. Nem engedett pongyola, slampos szövegmondást.

 

Az énekléskor is az élő beszédhez hasonlóan kell ejteni a hangzókat (nem betűket, ezt is mindig kijavította, ha valaki tévesen használta a kifejezést, ami az írott szövegre vonatkozik). Ilyen példák vésődtek belénk örökre: Bartók: Bolyongás c. művében: „az Isten sem könyörül”: nem szabad elpattintani az „n” hangzót. Kodály Esti dalának második sora: „subám fejem alá tettem”. Ha összecsukjuk a szánkat a subám szó végén, egy p is keletkezne az utána következő f előtt. A 2. versszak utolsó sorában ne szóljon „n” itt: „...az idegen földön lakást”, ugyanúgy, mint Bartók Párnás táncdalában: „honn felejtettem”. Az ilyen összevonásokat általában a "sámfa" szóval szemléltette, tehát csak az alsó ajak érintse a felső fogsort.

 

A hosszú "ó" nemcsak hosszúságában különbözik a rövidtől, de zártabban kell csücsöríteni rövid hang alatt is; a rövid o-t hosszú hang alatt is nyíltan kell kerekíteni. Ilyen eset különösen az olaszul vagy latinul énekelt művekben fordult elő gyakran.

 

Sokszor csaltunk, hogy szebben szóljon valami. Kodály: III. olasz madrigálja végén: ed hanno in lor del chiaro: a szopránnak a „k” miatt nehéz szépen szárnyalni a magasan fekvő csúcspontra, ezért azt mondtuk: dejjaro, elég volt a „k” a többi szólamból. Ha egy nagyon mély hangon zártabb magánhangzó volt, például ú, ahelyett ó-t énekelt az alt, hogy ne legyen kevesebb a hangerő, teltebben zengjen.

 

Azokat a frázisokat, amiket a zeneszerző előírása szerint zárt szájjal, zümmögve kell énekelni, résnyire nyitott szájjal énekeltük, sokkal szebben szól!

 

Mindig sok muzsikuspalánta volt a kórusban, ezért sokszor mondott szorosabban vett szakmai dolgokat is. Például megtanította a metronómszám kiszámítását metronóm nélkül, egy másodpercmutatós óra segítségével. Mivel ez az én egyik kedvencem volt, ezért így is szólt a kérdés: Hatvanban a hat, Soltész?  Amire természetesen 10 volt a válasz. 10 másodpercben könnyű volt annyit ütni, amennyi a metronómjelzés számának hatodrésze, a 60-as jelzésnél egyszerűen minden másodpercben van egy ütés.

 

Úgy tűnt, hogy próbái spontán ihletből a helyszínen alakulnak, de ha valaki elolvassa azt a két könyvet, amit Kodály és Bartók kórusműveiről írt, láthatja, hogy minden egyes hangot, minden frázist, minden ívet milyen tudatosan tanulmányozott, pontosan látta az összefüggéseket, és ezekhez alakította a munkát, amíg az elképzelt hangzást el nem érte. Természetesen voltak olyan új darabok is, amiket a szerzők nekünk ajánlottak, vagy csak mi is előadtuk ezeket. Maresz elhívta, akit lehetett, hogy hallgassanak meg minket, ismerjük meg jobban elképzeléseiket, a személyes varázs hozzáadott az átéléshez. Közösen alakítottuk ki a végső formát, sőt, sokszor a színpadon született meg valami megoldás, amit a próbákon csak ízlelgettünk.

 

A szereplések előtt olyan magas hőfokon izzó dolgokat mondott el, amitől a végletekig fokozódott a feszültség, minden előjött, amiről a művek szóltak. Magunkba szállva, mégis eggyé kovácsolódva, némán vártuk a színpadra szólító jelet.


A színpadi viselkedést is tudatosította, nagyon fegyelmezettnek kellett lenni. Már a bevonulás is méltóságteljesen, ünnepi várakozást keltve zajlott, azzal is meghódítva a közönséget.​ ​Nálunk nem fordult elő, hogy a kórus felállása után bejövő karnagy integetéssel tologatott volna középre minket, mert – egy szintén Bárdos Tanár Úrtól tanult egyszerű módon – az első sor középső tagjának kellett csak bemérni, hova álljon, a többiek hozzá igazodva automatikusan jó helyre kerültek.


Mindenki fontos volt. Maresz addig nem kezdett el egy koncertet, amíg úgy nem álltunk, hogy mindenkinek a teljes arcát lássa. Mindenkire ránézett éneklés közben, mindent észrevett, a legkisebb rezdülésre is reagált. Izzó szemeivel varázslatos kölcsönhatásba került a mi tekintetünk. Cinkos összemosolygások is voltak, ha tudta, azok az ütemek valamiért valamelyik kórustagnak különösen fontosak. Egyszer éppen nem rám nézett, amikor levegőt vettem a következő belépéshez, mégis észrevette, és egy nyugtázó pillantással megköszönte, mert különben nem intett volna be a szopránnak. Egy​ másik alkalommal Kodály: 150. genfi zsoltáráról azt mondtam: nagyon szeretem, hogy az utolsó előtti akkordot (Mindörök-) olyan hosszan tartja. A következő hangversenyen olyan sokáig tartotta, hogy azt hittem, sose mondjuk ki, hogy: -ké! Fantasztikus feszültség volt abban az akkordban, annál jobban esett utána a feloldás. Mindnyájan hordozzuk magunkban a pillanatokat, amikor olyan szerencsések voltunk, hogy egy-egy csúcsponton kaptuk Maresz tekintetét ajándékba!

 

Nemcsak a kórustagok, a művek is mind fontosak voltak. Ha a fenntartó szerv állami ünnepélyén kellett énekelni, pont olyan lelkesedéssel mentünk a Barikádra (Karai József), mint ahogy teljes odaadással és hittel imádkozott az ateista kórustag is a templomi koncert Ave Maria-jában (Kodály). Scheiber Mátyás Két kurta karmonádliját olyan „romlottsággal” kellett átélni, amiről akkor ugyan nem sok fogalmunk lehetett, de a zenén keresztül megtanultuk. Kodály Csalfa sugár-jában a legnagyobb kétségbeeséssel próbáltuk megóvni a lányt a „kora nyílás”-tól, holott mi is még csak nyiladoztunk. Már akkor tudtuk, hogyan kell álomba ringatni egy kis élőlényt (Ibert: A kis zebu bölcsődala), amikor a leendő apajelöltek még csak a sarkon várták a próbák végét, hogy hazakísérhessék a majdani anyukákat.

 

Arra is vigyázott, hogy mit lát a közönség. Ha valamerre csúsztunk, számukra láthatatlanul, a testéhez​ egész közel mutatta, merre húzzuk vissza a művet. A szöveget sose mondta velünk, hiszen minden szólam mást énekelt, az arckifejezésével inspirált minket.

 

Most éppen egy emlékműsor megy a Bartók Rádióban, Lajtha László Magnificatját énekeljük. Nem volt könnyű mű, de most is minden hangját éneklem a felvétellel együtt, annyira belém ivódott.

 

​Nem tudom befejezni, csak abbahagyni, tolulnak az emlékek, egyik a másik után, különösen most, hogy a temetésen újra találkoztunk nagyon sokan a Kamarából (csak így hívjuk a Szilágyi Erzsébet Női kart); hogy a rádióban és a tévében megemlékezések vannak – nem eléggé, nem az Ő nagyságának megfelelően​;​ de bennem állandóan itt van, nagyon boldog vagyok, hogy 40 évig részt vehettem az általa teremtett csodában, ami az előző számban tévesen közölt 25 év helyett 50 évig tartott.

 

​2019. április 20-án lesz születésének 90. évfordulója. Akinek vannak szép emlékei Mareszról, Marika néniről, Katanics Mária tanárnőről, gyűjtse össze, biztos mindig szívesen olvassuk a róla szóló visszaemlékezéseket! Közben mindenki úgy érzi, mintha itt lenne velünk most is! Itt is van, csak a Genfi zsoltár utolsó Esz dúr akkordja ragyog most már MINDÖRÖKKÉ odafönt!​ Köszönjük!

 

 

 * Soltész Anna ének-zenetanár, karnagy