Muzsikus portré Nógrádi Péter műveinek tükrében

 

Ä

Nógrádi Péter zeneszerző, zenetanár (1952)

 

Veres Pálné Gimnázium (1970), Ybl Miklós Építőipari Főiskola, magasépítési szak (1973), Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, zeneszerzés szak (1978), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, zeneszerzés szak (1983), diploma (1984).

Építész-szerkesztő a KÖZTI-ben 1973-1978, zenei könyvtáros az Országos Széchényi Könyvtárban, zenei szerkesztő a Bartók Rádióban 1983, zongoratanár a váci Bartók Béla Zeneiskolában 1985-1986, majd 1988-1995, zenei szerkesztő a Zeneműkiadóban 1986-1988, zenetörténet tanár a váci Zeneművészeti Szakközépiskolában 1994, 1995-től a törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneiskolában tanít zongorát. 1984 óta a Magyar Zeneszerzők Egyesülete, a Magyar Zenei Alap, az Artisjus, 2007 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Szirmai Albert-díj (1985), Eötvös, Kodály, Soros ösztöndíjak (1987-1992), Magyar Zeneművészek különdíja (1986), Magyar Zenei Fórum pályázat 2. díja (2002), A KÓTA 1956 jubileumára kiírt pályázatának 1. díja (2006), A Németh László Alapítvány 1956 jubileumára kiírt pályázatán 2. díj (2006), Erkel Ferenc-díj (2008)

 

TARTALOMJEGYZÉK

I.  Ifjúságnak szánt műve

II.  Felnőtt irodalom

III. Kottamellékletek, illusztrációk

IV. Műjegyzék

V. Fényképek, dokumentumok

 

I.

AZ IFJÚSÁGNAK SZÁNT MŰVEK

 

Három hegedűduó ♫

Négy prelűd ütőhangszer együttesre ♫

(I. Éjszakai beszélgetés; II. Harangvirágok; III. Ütközet; IV. Rózsaablak)

 

 

 

Négy prelüd,éjszakai beszélgetés

A IX. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny felkérésére készült (Vác, 2013. IV. 9-10.) a Három hegedűduó,

melyből a Gregorián és Amőba című tételeket adták elő. Császár Tünde és Siket Anna játékában (tanár: Horváthné Taracsák Mária, Vác)

Szólampár az op. 33-as Köhler fuvola etűdjeihez

Nógrádi Péter a 2. szólamot alkotta meg az eredeti szóló változathoz

(Zimmermann kiadó, Frankfurt)

 

„Nógrádi Péter magyar zeneszerző 2. fuvolaszólama, mely jelen kiadásban
E. Köhler:  Fuvolaiskola 2. füzetéhez  készült, sok játékos elemet vonultat föl,
mely korántsem mechanikus tizenhatodfigurákból álló kíséretet jelent.

Nógrádi kompozíciójának a Köhler sorozat funkcionális összefüggéseit sikerült érthetővé tenni, és meglepő ötleteivel szórakozást nyújtani az együtt zenélésben.

A kétszólamú előadás, mely sok figyelmet és fegyelmet igényel, egyúttal a
a partitúrában való jártasságot is segíti,az igyekvő növendéket a jó interpretáció
sikerélményével ajándékozza meg.”

 

Adorján András előszava a kottához (München, 2009. február)

 

Ide kívánkozik még két kiadvány. Az egyikben Ouverture és korál c. négykezes darab szerepel. A gyűjtemény címe: "Négykezesek apró zongoristáknak"  (Editio Tatabánya PZ 003)

 

A másikban a 3 kis kétkezes (Üdvözlégy, ó, Jézuska; Feljött már a hajnalcsillag; Hej, víg juhászok, csordások) zongorára a Szeretet dalai c. gyűjteményben jelent meg a Notina Scriptum kiadó (N.2001.) gondozásában.

 

Mint a szép hűvös patakraa 42. genfi zsoltár feldolgozása gyermekkarra, két furulya kísérettel

Pannonia Sacra: Zeneakadémia Nagyterem, 1995.

(A „Mint a szép hűvös patakra” c. zsoltár a YouTube felvétel 3'40"- 6'50"  között hallható.)

 

Ez a mű a Pannónia Sacra Ének-zenei Általános Iskola igazgatójának, Gere Györgynek a felkérésére készült. Az iskolai kórus vezetője: Blazsek Andrea  mutatta be 1994-ben. Azóta is műsoron van.

 

HOLLÓS MÁTÉ:

A misétől a meséig: Nógrádi Péter

Művek bontakozóban*

 

- Nógrádi Péternek több műve vár bemutatásra a közeljövőben. Melyek ezek?
- Egyikük zongorakíséretes vegyeskari mise (e műfajban megelőzte már egy női kari a cappella darab). Törökbálint önkormányzata rendelte tőlem egy helyi amatőr kórus számára. Amit írtam, technikailag fölülmúlta képességeiket, így a zeneiskolában tartott házi hangversenyen az első két tételben szólistákkal kellett helyettesítenünk az együttest. December 7-i szerzői estemen, az I. kerületi Önkormányzat Kapisztrán téri székházának dísztermében a Nemzeti Énekkar Antal Mátyás vezényletével viszi közönség elé az igazi bemutatót.
- Azért írtál zongoraszólamot e miséhez, mert voltaképpen zenekari hangzásigényed volt, de a lehetőségek a "helyettes hangszerig" terjedtek?

- Kézenfekvő volt, hogy az amatőr kórus intonációját segítendő hangszeres kíséret szülessen, s mivel én ott zongorát tanítok, adódott, hogy közreműködjem. De csekély átalakítással orgonára is alkalmazható a szólam, s ez sem volna idegen tőlem.
- Azért is kérdeztem rá a hangszerre, mert a 20. század második kétharmadában a kíséret nélküli kórus műfaja háttérbe szorította a zongorakíséretes kompozíciókat, s jóllehet ma ismét komponálnak ilyen darabokat (Orbán is írt zongorakíséretes misét), még mindig feltűnő ez a messzebbi múltba hajló apparátus. A zongora nálad tematikus szerephez jut, vagy alárendelődik a vokális szólamoknak?

A dalosok pihenése közben szólisztikus szerephez csak a Sanctusban jut, ahol jelentős ritmikai vivőereje is van. Ám másutt is ellenpontozza az énekszólamokat ritmusban és dallamilag, csupán harmóniailag támasztja alá az énekkart.
- Mennyire bontod ki a szöveget?
- Női kari darabomnak adtam a Missa brevis címet, hiszen eredetileg nem írtam bele Credót (ezt utólag pótoltam). Mostani misém azonban, noha címében nem viseli ezt a megjelölést, igazi Missa brevis, Credo nélkül, így rövidebb is (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei). A Gloria metruma a legváltozatosabb. Az Agnus rendhagyó módon a Kyrie zenei anyagát kölcsönzi. A Kyriében - a Christét körülvéve - már kétszer halljuk azt, amit az Agnus majd felidéz, de az utóbbi már kéttagú formában, hiszen a Dona nobis pacem idegen anyag.
- Ugyanerre az apparátusra világi művet is komponáltál mostanában.
- Életemben először zenésítettem meg Babitsot, késői nagy verseinek egyikét: az Intelem vezeklésre címűt. Szinkopált motivika vonul végig a darabon, azt a nyughatatlanságot tükrözve, amely a költeményben is munkál. "Mivel a Földön jónak lenni oly nehéz" - e gondolatból indul ki és ide érkezik a költői mű, melynek mondanivalója: senkit sem okolhatsz magadon kívül, rendet kell tenned magadban. Csúcspontja a közepén van, amit több szakaszban ér el, nemegyszer imitációs szövetben, fúgátókkal, osztinátóval. Az idézett szavak halkan indulnak, s végül e pianóba térünk vissza rezignáltan. Ez is az említett szerzői esten lesz hallható, s talán még előtte a Fészek bemutató-sorozatában, Motetta címmel.
- Még egy kórusmű van a tarsolyodban, egy háromszólamú gyermekkar.
- Mondókák a címe, s a Mini Fesztivál programjára kerül. Második tétele az "Ádám bátyám pávát látván, száját tátván pávává vált" ismert szövegére épül. A harmadik kevésbé közkeletű, egyik tanítványomtól tanultam: "Fekete bikapata kopog a pepita patikaköveken". A csupa hosszú hangos előbbivel hatásos ellentétben áll e rövid, pattogós zárótétel-szöveg, amely másfél percen át csupa nyolcadban szólal meg. Dinamikával igyekeztem változatossá tenni a rövid szótagok lüktetését. A nyitótétel pedig saját szövegem, egyik lányom altatásakor költöttem: "Esti szellő jár a kertben, / Ruhád tőle meg-meglebben. / Arany békét old ki csendben: / Arany béke jár a kertben."
- Gondolom, már dallammal dúdoltad ezt az altatót.
- Nem, csak recitáltam. Nem szoktam szövegeket rögtönözni a gyerekeimnek, zongorán inkább.
- Ám nemcsak énekes művek készülnek manapság kezed alatt.
- A gyerekeimnek és tanítványaimnak szánt hangszeres és négykezes karácsonyi feldolgozások mellett Szerenádot komponáltam. Oláh Miklós kollégámtól kaptam a felkérést, hogy vonós zenekara számára írjak aránylag könnyen eljátszható darabot, amelyben gitárszóló is előfordul. Hiába tanulmányoztam a hangszert és a kortárs gitárrepertoárt, az eredmény kicsit nehézre sikerült, így átírtam hattagú gitáregyüttesre, amely jobbára két szólamra oszlik. Ez is szerzői estemen hangzik majd el.
- Van-e nehézségi különbség a gitárok és a vonós zenekar szólamai közt?
- Nem nehezek a zenekari vonósszólamok. Annak ellenére, hogy iskolai használatra alkalmasnak törekedtem írni, brácsa és nagybőgő is szerepel az együttesben.
- S mi egészen új az asztalodon?
- Egy kíséret nélküli vegyeskar, melyet a Kossuth-pályázatra adtam be. A szöveg népköltés, a dallam rubato karakterű, régi stílusú. Egy vonósnégyes-versenyen is szándékozom indulni, remélem, időben be tudom fejezni az arra szánt kvartettet. Távolabbi terveimben is szöveges művek szerepelnek. Michael Ende Momo című meséjéből vagy Lázár Ervin A hétfejű tündéréből tervezek gyerekoperát. Megragadott a mese, amely szerint Csodaország kapujában két fa áll: egy aranyrudakat meg egy furulyákat termő. A Hétfejű tündér pedig csak a furulyázni tudót engedi be.

 

* Megjelent a Muzsika c. folyóirat 2002. szeptemberi számában. Hollós Máté Művek bontakozóban c. sorozata további 3 interjúja szintén Nógrádi Péter műhelymunkájával foglalkozik a Muzsika 1998. májusi (Hollós Máté: Művek bontakozóban), 2006. májusi (Hollós Máté: Művek bontakozóban) és 2010. októberi számában (Hollós Máté: Művek bontakozóban) (A Szerk. megj.)

 

Mondókák (1. Altató (Nógrádi Péter verse); 2. Ádám bátyám; 3. Rumba)  gyermekkarra

- mezzoszoprán - brácsa - klarinét verzióban is

"A má­so­dik fél­idő kez­de­te­ként Hu­szár Ani­ta ju­tott is­mét szó­hoz: a Mon­dó­kák hár­mas so­ro­za­tát ad­ta elő, ez­út­tal Cs. Nagy Ta­más (brácsa) és CSONGÁR PÉ­TER (kla­ri­nét) kí­sé­re­té­vel. Ezek­nek a da­lok­nak (ha sza­bad így ne­vez­nünk őket) a fek­vé­se sok­kal job­ban meg­fe­lelt az éne­kes­nő re­gisz­te­ré­nek, a ma­ga­sabb fek­vés­ben hang­ja szé­pen ki­nyílt, és még job­ban meg­mu­tat­ko­zott vo­nal­ér­zé­ke. A kis so­ro­zat csúcs­pont­ja a har­ma­dik mon­dó­ka, a Fe­ke­te bi­ka­pa­ta [Rumba - A Szerk. megj.] volt, amely­ben a leg­job­ban ér­vé­nye­sült Nóg­rá­di sa­já­tos hu­mo­ra."

(Malina János, Muzsika 2012/7.)

Vásári népballada, Táncdal, Blues, Rumba

Weöres Sándor verseire

A szerző Weöres Sándor verseire komponált kis művei az amatőr kórusok igényéből születtek. A tenort és basszust egyetlen szólammá egyesítő Blues és Rumba humoros, könnyed hangvételű, de igényesen megkomponált tételpár.

A Blues című tételben megtaláljuk a műfajra annyira jellemző változó tercet, a változatos táncritmusokat, és mindemellett a szövegben rejlő humor ízléssel, de lehetőség szerint végletekig történő kiaknázását. Itt a fiúké a vezető szerep, a lányok kísérete mellett mindig emeljük ki ezt a szólamot. A tétel tetszés szerint egymás után kétszer énekelhető. A Rumbában a félkottát vegyük alapegységül, így elég gyors tempót kapunk, és a félkottán belül a szövegnek megfelelően kissé fellazítjuk a ritmusokat.

A KÓTA 3. gyűjteményében ("Felhő táncol" 2008) a "Táncdal" (Weöres) s a
"Pásztorok, pásztorok" c. kórusokat találjuk, míg a KÓTA 4. gyűjteményében ("Kóruskönyv" 2012) a Weöres Sándor verseire írt művek ("Blues", "Rumba") szerepelnek.  Ez utóbbi kiadványban a Blues és Rumba c. darabokról még elemzést is olvashatunk. (Mindszenty Zsuzsánna, in: Kóruskönyv 2012, KÓTA)

Hej, víg juhászok, csordások és a Pásztorok, pásztorok egyszólamú egyneműkarra, zongorakísérettel karácsonyi gyermekdal feldolgozások

 

Feljött már a hajnalcsillag-erdélyi népdal egyneműkarra és zongorára (1995)

 

Ez eredetileg egy karácsonyi, zongorakíséretes gyermekkarnak készült, amely a szerző 2014-es szerzői estjén szólalt meg először a budapesti Kós Károly zenei általános iskola kórusával, Hraschek Katalin vezényletével.  A műnek van egy négyszólamú vegyeskari, ill. hatszólamú feldolgozása is. Az alábbi hangfelvételen ez utóbbi, a hatszólamú változat szól, a Banchieri énekegyüttes tolmácsolásában. A "Feljött már a hajnalcsillag" gyermekkari változata a KÓTA „Az angyal énekel" c. 2002-es gyűjteményében is helyet kapott.

Feljött már a hajnalcsillag (The Morningstar has Risen)
Banchieri Singers: "the gift" c. album, 2009

 

Betlehem, Betlehem 3 szólamú egyneműkarra, ill. 5 szólamú vegyeskarra

https://www.youtube.com/watch?v=taJRoDg5Fnc

Ez a kórusmű is a KÓTA „Az angyal énekel" c. 2002-es gyűjteményében szerepel.

 

 

 

Betlehem ,Feljött már 1

 

Betlehem,Feljött már 2

 

 

 

 Az első 3 versszak szövege a betlehemi csillag (a parasztember által ismert „hajnalcsillag”) megjelenése utáni pasztorális jelenetet idézi, „keljenek föl, kik alusznak”. Az angyalok énekelnek, megjelenik a bölcső, „abban nyugszik a Teremtő”. A szívünket melengető karácsonyi kép. A 3. versszak végén az 1 ütemes bővülésben a zongora IV7 akkordja figyelmeztet: valami más következik: „Bal kezében arany alma, jobb kezében arany vessző.” Mintha Szent István királyt látnánk a trónon, s mintha a sámánok varázsos vesszője éledne fel: „Hogyha ő az megzúdítja, zúg az erdő cseng a mező”. Ez tán már nem is Jézus Krisztus, ez a szöveg ősi magyar létet idéz. A népi költő emlékeiben milyen szépen megfér a bölcsőben fekvő Megváltó a nagy tiszteletű Szent István emlékével, a varázsvessző „megzúdította” „zengő csodaerdő”-vel.

   Az 5. versszak 4-5-6-7 ütemes bővülő sorai a csodát jelzik, mert csoda történt, amelyről (től?) az erdő és a mező – az egész élet, az egész természet zeng.

   Varázsos szöveg, szép, régi dallam, gyermeki fantáziát meglendítő ősi kép – mindez „hozzáférhető”, kisebb gyerekek számára is jól énekelhető feldolgozásban: ez Nógrádi Péter nekünk szánt egyik csillaga.

 

 

 

 

 

 

 

Betlehem,Feljött már 4

Betlehem,Feljött már 5

 

 

 

Betlehem,Feljött már 6

 

 

 

A fent említett művek (Betlehem, Betlehem,...; Feljött már a hajnalcsillag,..) és a későbbiekben tárgyalandó művek (Ballada; Vásári népballada; Októberi ima) elemzéseit Patrik Judit: Nógrádi Péter vokális műveinek tanítása (ELTE BTK Zenei Tanszék, 2007.) c. szakdolgozatából idéztük.

 

A 6 szólamú kórusra feldolgozott 11 Illés szám hangzó anyaga:

Ne gondold:

http://www.youtube.com/watch?v=iC0G19uZQnk

 

Átkozott féltékenység:

http://www.youtube.com/watch?v=AGg3db3MYKA&feature=relmfu

 

Amikor én még kis srác voltam:

http://www.youtube.com/watch?v=wBs9pZCzJzo&feature=relmfu

Kugli:

http://www.youtube.com/watch?v=SrplhgWOVYI&feature=relmfu

 

Láss, ne csak nézz:

http://www.youtube.com/watch?v=XI--KQ2QwDk&feature=relmfu

 

Te kit választanál:

http://www.youtube.com/watch?v=WxCxf6SDwsU&feature=relmfu

 

Különös lány:

http://www.youtube.com/watch?v=mRMARYIdfwY&feature=relmfu

 

Eltávozott nap:

http://www.youtube.com/watch?v=jhG8swK1k6c&feature=relmfu

 

Virágének :

http://www.youtube.com/watch?v=SiyIwJbwInI&feature=relmfu

 

Igen:

http://www.youtube.com/watch?v=eAuKcu9hvcs&feature=relmfu

 

Gondolj néha rám:

http://www.youtube.com/watch?v=Pd7WS-rMGvw&feature=relmfu

 

 

Az asztalos imája, Szerb György versére (2012)

Énekli Szilágyi Szilárd (tenor), a Banchieri Énekegyüttes tagja.

 

 

 

II.

FELNŐTT IRODALOM

Antiphona in memoriam Zoltán Gyöngyössy (2011)

Antiphona in memoriam Zoltán Gyöngyössy

Klenyán Csaba – klarinét, Szűcs Péter – basszusklairnét, Jankó Attila – fagott, Szokolay Balázs – zongora

 

Elégia fúvósötösre (2006)
https://www.youtube.com/watch?v=WxYBbgpfLmo

 

Partita – négy Csontváry kép vonósokra (2015)

Ősbemutató: Budapest, Vigadó díszterme,

H: Szegedi Szimfonikus Zenekar, vezényel: Gyüdi Sándor - 2015

Nógrádi Péter: Partita, négy Csontváry-kép vonószenekarra

Canzonetta - kamaraegyüttesre (hegedű, zongora és fúvósötös) (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=IJRkw6nN3dQ

„A Canzonetta figyelmünket mindvégig maximálisan lekötő, villódzóan eseménygazdag,

erőteljes ritmikájú és változatos mű, amelyet csak elgondolkodtatóbbá tesz a meditatív hangba hajló befejezés.”

 

(Malina János, Muzsika, 2011/4.)

 

Divertimento - hegedű-klarinét-kürt trió (1983)

A Magyar Zeneművészek Szövetségének közönségdíja
a Magyar Rádió kortárszenei seregszemléjén - 1986

Évszakok - kamaraegyüttesre (1997)

A Magyar Rádió felkérésére
https://www.youtube.com/watch?v=TJOV61jAdJU&t=660s

 

Kantáta (1. Victimae paschali; 2. Tavaszi szél) egyszólamú egyneműkarra, klarinétra, ütőkre és zongorára (2000)

Kantáta - 1.Victimae paschali laudes

Kantáta - 1.Victimae paschali laudes

Pál Eszter - népi ének, Tóth Benedek - ütők Granik Anna – zongora

Kantáta 2. Tavaszi szél

                                                     

Ez a Kantáta 2000-ben készült el a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) megbízásából. Ősbemutatója a gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájában volt, a Magyar Millennium alkalmából rendezett, az egész Kárpát-medencéből egybegyűlt nagycsaládos kongresszus ünnepi megnyitójaként, június végén. Ugyanebben az évben a debreceni Bányai Júlia Zenei Általános Iskola gyermekkara adta elő, Váradi Judit (zongora) és  Szabó István (ütők) közreműködésével, Tóth Ágnes vezényletével a Fészek klubban. A Bartók Rádió a koncertet fölvette.

 

"Nógrádi Kantátája nagyon egyszerű és áttetsző szerkesztésű kompozíció. A Victimae paschali sequentia dallamából indul ki; a latin szövegű részeket magyar nyelvű énekkel párosítja. Ezek a magyar részek úgy jelennek meg a sequentiában, mint valamiféle tropus. Hangsoruk alapja (az e) azonos, de a modusz két helyen más (fisz és h helyett f és b szerepel).

A második tételben magyar melódia áll a középpontban, a korábbi csengés-bongás helyett dobütések kísérnek. A hangzás pompás, az egész muzsika frissességet, erőt áraszt. Élmény volt hallgatni a Tóth Ágnes vezette debreceni Bányai Júlia Iskola Kórusának felszabadult, örömteli előadását (ütőkön Szabó István, zongorán Váradi Judit működött közre)."

 

(Porrectus, Muzsika, 2001/2.)

 

Az Úristent magasztalom  orgonakíséretes vegyeskarra. Szöveg Kájoni János Cantionale Catholicum énekeskönyvéből (1676)

Nógrádi Péter: Az Úristent magasztalom...

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Grádics Kórusa Jámbor Zsolt vezényletével

 

Suscipe Loyolai Szent Ignác (Ignatio de Loyola) szövegére

Nógrádi Péter: Suscipe

CANTEMUS kamarakórus (Nyíregyháza) Szabó Soma vezényletével

 

"Az ezt követő Suscipe, ame­lyet a ma­gyar­or­szá­gi je­zsu­i­ta rend­tar­to­mány
fel­ké­ré­sé­re kom­po­nált, ta­lán az egész hang­ver­seny leg­szug­gesz­tí­vebb,
 leg­erő­tel­je­sebb da­rab­ja volt: a pre­lú­di­um és fú­ga tételpár su­gall­ta for­ma
vi­lá­gos és meg­győ­ző volt, emó­ci­ói ne­me­sek és ih­le­tet­tek, s a mű ezen­fe­lül
öko­nó­mi­á­já­val, va­la­mint preg­náns le­zá­rá­sá­val is ki­tűnt. .."  
(2012. má­jus 20. - Ná­dor-te­rem. Ren­de­ző: Ná­dor Prog­ram­iro­da)

 

(Malina János, Muzsika 2012/7.)

 

Őszi rigódal (Áprily Lajos versére) ♫

 

„A koncertre érezhetően nem kifogástalan egészségi állapotban érkező énekkar (Prelude Vegyeskar, karnagy: dr. Kabdebó Sándor. A Szerk. megj.) Nógrádi Péter Áprily Lajos versére írt Őszi rigódalát megkapóan sallangmentesen és tisztán szólaltatta meg. Úgy daloltak, mint a versben megelevenített „megtévedt”, „révült és holdkóros” rigó, mely a deres őszön júniusi ragyogást idéz. „Halkan szól, mintha félne, köd ül a hangok túlfinom során” – jellemezhette volna ekként a produkciót maga a költő. Szöveg, zene és előadás ritka harmóniájával találkozhattunk tehát. Nógrádi az egymásba tűnő költői képeket magától értetődő természetességgel transzformálta képlékeny, olvadékony motívumlánccá. Érzékeny, érzelmes kompozíció, jó lenne, ha a magyarországi kórusok repertoárdarabjává válna.”

 

(Tizenkilencre lapot? Ősbemutatók a Fészek Művészklubban –

(Molnár Szabolcs, Muzsika, 2017/2. szám)  

 

Ballada vegyeskarra moldvai csángó népdal nyomán

 

 

Ballada 1(1)

 

Ballada 3

Ballada 4(1)

Ballada 5(1)

 

 

 

Vásári népballada vegyeskarra Weöres Sándor versére

https://www.youtube.com/watch?v=DnI4pALiTcM

 

Vásári elemzés 1(1)

Vásári elemzés 2

 

Vásári elemzés 3

Vásári elemzés 4

 

Vásári elemzés 5

                                                      

                                                    

 

Az Úr angyala moldvai csángó szövegre egyneműkar

Nógrádi Péter 2006-os szerzői estjén a Nádor teremben szólalt meg Sapszon Ferenc vezényletével a Kodály Zoltán Kórusiskola Jubilate kórusával.

https://www.youtube.com/watch?v=RvXwXR-x5U0

 

Az Úr angyala c. egyneműkar hangfelvétele - amint az a Műjegyzékben is látszik -

egy Hungaroton CD-én, a 6 szólamú Betlehem, Betlehemmel együtt a Musica Nostra

nőikar (élén: Mindszenty Zsuzsánna) önálló lemezén (20. századi kórusművek /Hungaroton
Classic HCD 31840) 1999. óta létezik.

 

Messa da camera  szerzői CD-ről

Kiss Rózsa, Bardócz Erzsébet, Basky István, Korpás Ferenc,

Componensemble (Romos Zsolt, Szabó Bálint, Láng Zénó,
Kollár Zsuzsa) vez.: Serei Zsolt

 

Kyrie
https://www.youtube.com/watch?v=LKix7XUFWYI

 

Sanctus
https://www.youtube.com/watch?v=R3S2H3qJc-Y

 

Agnus
https://www.youtube.com/watch?v=cmJISeiud0w

 

Missa brevis

 

A "Kortárs zene a Trefort kertben" elnevezésű, sikeres koncertsorozat ötletgazdája dr. Mindszenty Zsuzsánna 2013. febr. 27-én Hollós Mátéval közös műsorban a Missa brevis c. mise Kyrie és Sanctus tételeit dirigálta.

Kyrie – 6 szólamú vegyeskarra (1996)

https://www.youtube.com/watch?v=rc7yQ80nTMw

 

                                   Októberi ima - vegyeskarra (2005)

Pilinszky János: Kárhozat ♫ és Nagy Gáspár: Öröknyár, elmúltam 9 éves c. verseire, valamint a záró mondat Fekete István: Levél Bécsbe c. írásából

2006-ban ez a mű első díjat nyert a KÓTA által 1956 tiszteletére meghirdetett zeneszerzőversenyen.

 

Őszi zsoltárok két szólóhangra, kórusra és zenekarra (2016)

Nógrádi Péter: Őszi zsoltárok két szólóhangra, kórusra és zenekarra

Laczák Boglárka (mezzoszoprán), Szélpál Szilveszter (tenor), Vaszy Viktor kórus, Szegedi Szimfonikus Zenekar, vezényel: Gyüdi Sándor

 

Szövegek: 

                                                       I.

                                  Kulcs elkallódni,

                                  zár bezárulni,

                                  cipő megállni,

                                  amennyire csak számok tudnak valakit

                                  kézreadni és idegenné tenni,

                                  olyan mély a mi elhagyatottságunk.

                                           (Pilinszky: Hasonlat)

                                                      II.  

a sír

NIncs sehol

a sír                                                 a gyilkosok
a test                                                                     se I T T

NIncs sehol

a test                                                                     se O T T

a test                                                                     se O T T
a csont                                             a gyilkosok

NIncs sehol

a csont
(p. s.)
                            
      egyszer majd el kell temetNI
                                 és nekünk nem szabad feledNI
                                 a gyilkosokat néven nevezNI!

                                                 (1983)
                             ( Nagy Gáspár: Öröknyár - elmúltam 9 éves)

csak a holtakért,és az élőkért,

szép szülőhazánkért imádkozNI,

                                 imádkozNI, imádkozNI...
                           

                                                   III.


                             Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátrónánk,

                             nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

                             Magyarországról, édes hazánkról,

                             ne feledkezzél el szegény magyarokról!

                            Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,

                            Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!

                            Magyarországról...

                            Fordíts el hazánkról ennyi nagy ínséget,

                            melyben torkig úszunk, nyerj már békességet.

                            Magyarországról...

                                                          IV.

                           
Közel az Úr Isten a töredelmes szívekhez,
                           és a sérelmes lelkekhez segítséggel lészen.
                           Az igaznak itten ő nyavalyája sokasul,
                           de minden nyomorúságból kimenti az Isten.

                           Mert megőriztetik az ő csontja Istentől...
                           De a gonosztevőt az önnön vétke megöli.
                           Ki az igazat gyűlöli, elvész idő előtt.

                           Megtartja az Isten élteket ő szolgáinak,
                           akik csak őbenne bíznak, nem esnek szégyenben.


                                     (34. genfi zsoltár /9-11, Szenczi Molnár Albert)

 

V.

Szedjétek össze a romokat, s tegyetek belőle mély alapot jövendő nagyságnak!...
Csináljátok a békesség műveit temérdekekké!...magatok álljatok elő lángénekkel!
                                    (
Kölcsey: Mohács – részlet)

 

Nógrádi Péter Weöres Sándor: Akik megtalálnak c. versére ugyanezzel a címmel írt 1995-ben (Bartók halálának 50. évfordulóján, a Magyar Rádió felhívására egy vegyeskart, a többi kortárs szerzőhöz (negyven!) hasonlóan élőszóban egy ajánlást is elmondott. Ezeket a Magyar Rádió 4 CD-ből álló albumban megjelentette. Ennek ötletgazdája, egyben szerkesztője Lázár Eszter volt.

 

Váci kóruskarnagy-tanárkollégám, Brusznyai Margit fedezte fel számomra ezt a szép, korai Weöres verset. A darab a vers hű lenyomata, megtartva annak héttagúságát, amelyet az "én keresem" szavakra írt dallammotívum fog egybe.

 

Weöres Sándor: Akik megtalálnak

 
 "Én keresem a célomat, célom engem majd megtalál.

Én keresem a hitemet, a hitem is majd megtalál.

Én keresem a szívemet, a szívem is majd megtalál.

Keresem azt, aki enyém, ő is keres majd, megtalál.

Én önmagamat keresem, egyetlen lesz, ki nem talál.

Én keresem az életem, életem egyetlen halál.

Én keresem halálomat, és életem majd megtalál.

 

Fohász - ismeretlen költő versére énekhangra, gitárra, klarinétra és fagottra (2005)

Te tudod, hogy mi kell nekem,

édes Megváltó Istenem.
Ó, add meg, ami jóra visz,
még hogyha én nem kérem is.

Te tudod, hogy mi árt nekem,
édes Megváltó Istenem.
Ne add azt, ami bajba visz,
még ha naponta kérem is.

Signal 1 mp.3

H: Földesi Ildikó, a Banchieri Énekegyüttes tagja

 

Isten a szekéren – kamaraopera Sánta Ferenc novellája nyomán

(1991-2014)

Ambrus Ákos, Cser Péter, Szabóky Tünde, Kós Károly Művészeti iskola (karigazgazgató: Hraschek Katalin), Hegyvidéki kamarazenekar, vezényel: Gémesi Géza

1. jelenet:
https://www.youtube.com/watch?v=7pD5t1AE7C8

2. jelenet
https://www.youtube.com/watch?v=_BYqUz_kJ-s

3. jelenet:
https://www.youtube.com/watch?v=4wmRvRfl3SY

4. jelenet:
https://www.youtube.com/watch?v=0WK7BkYkHAg

zárójelenet:
https://www.youtube.com/watch?v=Rd_fiIwPhuw

Magyar Requiem - 'in memoriam '56  2006

H:Wiedemann Bernadette, Bándi János,

a Magyar Rádiókórus (karigazgató: Pad Zoltán)

a kiegészített Budapesti Vonósok, vezényel: Antal Mátyás
https://www.youtube.com/watch?v=H4x8-zr_iOg&t=1362s

       A Magyar requiem megkomponálásával alkalmasint pályája eddigi csúcsára
 érkezett Nógrádi Péter.

       Későn indult az útján, diplomás mérnökként jutott csak a Zeneakadémia zeneszerzés szakára. Alkotói bontakozását nem segítette visszahúzódó, csöndes természete. De lám, aminek ki kell virágoznia, - kivirágzik. Évek óta tesszük szóvá az új magyar zene rádiós szemléjén - mindenekelőtt kórusművei kapcsán -

azok lírai kifejező erejét, szakmai és költői értékeit.

 

      Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a Németh László Alapítvány pályázatára írta eddigi legnagyobb terjedelmű és apparátusú kompozícióját, a 25 perces Magyar requiemet, mezzoszoprán és tenor szólistára, vegyeskarra és szimfonikus zenekarra. Hat - a forradalom emlékét idéző - verset foglalt a műbe, és zenekari epilógussal kerekítette le a kompozíciót. Gömöri György: Ilyenkor c. verse a nyitótétel, Vas István Az új Tamás, Sinka István: Üdv néked, ifjúság!, a Fodor András: Elszántak c. költeménye során emelkedünk a tetőpontra:oda, ahol a nép hangja a legtisztábban szólal meg az "Árva vagyok,nincs gyámolom" kezdetű, fájdalmasan gyönyörű énekünkkel.

 A női szólista hangján felcsendülő népdal azonban nem marad zárvány. További népdalok foszlányai veszik körül, s vezetnek vissza a költők szavához. Ezek azonban hangszerek hangján hallhatók. Kollektív emlékezet légköre árad ebben a gesztusban az a különösen szép, hogy egyértelmű jelzés, és mégis nélkülöz bármi plakátszerűséget.

 

    Még két vers marad hátra: a "Szózat a sírból" - Füst Milántól, és az "Ők már kivárják" - Nagy Gáspártól. Ebbe - mint utolsó szöveges tételbe - szőtte bele a Requiem latin kezdőmondatát Nógrádi Péter. Ez megint szerkesztési finomságra vall, ha Requiemnek nevezi a művet, - legyen ott az embléma, de megint nehogy plakátszerűen,csak amolyan vízjelként.

 

  A zenekari epilógus a zeneszerző szubjektív hangja, személyes kommentárja azokhoz az eseményekhez, amelyekről 4 éves korából már őriz emlékeket. S amelyeket nem egyedül ebben a művében érlelt zenévé, hiszen a félszázados évfordulóra vegyeskart is komponált "Októberi ima" címen, amelyben Nagy Gáspár emblematikussá nőtt "Öröknyár, elmúltam 9 éves" című költeményét ötvözte Pilinszky János "Kárhozat"-ával.

 

    E mű után az eddiginél is nagyobb érdeklődéssel várhatjuk Nógrádi Péter további zenéjét, különösen a nagyobb léptékű alkotásokat. Van hangja, van arányérzéke ehhez, meg tudja emelni a tétet, amit maga elé vesz.

 

(Hollós Máté kommentárja az "Új magyar zene a rádióban" sorozatban, 2008. január 30.)

A Bárány menyegzője (In memoriam D. Zs.) kamaraegyüttesre (1997)

https://www.youtube.com/watch?v=IW9eOazjVCk&t=1s
A Budapesti Őszi Fesztivál kamaraegyüttese, vezényel: Tihanyi László
Felvétel: MTA Kongresszusi terem, 1997. október 9.
H: Hungaroton Classic - HCD 32628

 

"Formai fegyelemmel párosuló hangszín-fantázia és biztos kézzel alakított
forma jellemezte NÓGRÁDI Péter Durkó Zsolt emlékének ajánlott kompozícióját, (A Bárány menyegzője - in memoriam D. ZS.) melynek rokonszenves, csöndes líráját nagy, érzelmi kitörés ellenpontozza."

(Farkas Zoltán, Muzsika,1998/1.)

"A darab végén altfuvolán – korál módjára – egy Húsvét nagyhetén egykor

énekelt gregorián antifóna ("Dum fabricator mundi") záró versét halljuk, melyhez polifón szerkesztésű – zongora, vibrafon csengésével kísért –vonósegyüttes társul."

 

(Idézet a szerzői CD műsorfüzetéből, HCD 32628 -2009)

 

Missa carminum vegyeskarra és orgonára (2008)

A mű Sanctus tétele:

https://www.youtube.com/watch?v=1JXT3TyAa1sHárom Pilinszky dal  (2009)

 

Sonata da camera klarinét-brácsa-zongora trió   (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=-GSqcgdYHEM 

 

 

III.

KOTTAMELLÉKLETEK, ILLUSZTRÁCIÓK

hegedűduók 1(1)

hegedűduók 2(2)

Három hegedűduó 3 

***

Szeretet dalai (Az Alkotó Muzsikusok Társasága kiadványából)

ASzeretet dalai 1

Szeretet dalai 2

Szeretet dalai 3(1)

Szeretet dalai 4

Szeretet dalai 5

Szeretet dalai 6

Szeretet dalai 7

 

 

 

Négykezesek apró zongoristáknak (Az Alkotó Muzsikusok Társasága kiadványából)

Ouverture és korál

 

Ouverture 1

 

ouverture2

 

 

korál3

 

 

korál1

korál4

 

 

 

korál2

Virágének 1(3)

 

 

 

Virágének 2(2)

Virágének 3(3)

 

Virágének 4(1)

 

 

 

Virágének 5(3)

Virágének 6(1)

 

 

 

Virágének 7

 

 

 

Virágének 8

 

 

 

Virágének 9

 

 

 

 

Nógrádi_Négy prelüd_borító1(1)

Négyprelüdgraf

 

Négyprelüdgraf

Négyprelüdgraf 3

Négyprelüdgraf 4

 

 

Köhler 3

 

 

                                               

Köhler 5

 

Mondókák 1(3)

Mondókák 2

Mondókák 3

Mondókák 4(1)

Mondókák 5(1)

Mondókák 6(1)

Mondókák 7(6)

Mondókák 8

Mondókák 9

Mondókák 10

Hej víg juhászok 1

 

 

Hej,víg juhászok 2(1)

Betlehem,Betlehem 1

Betlehem,Betlehem 2(2)

Betlehem,Betlehem 3(1)

Pásztorok,pásztorok(1)

 

Táncdal 1

Táncdal 2(5)

 

 

 

Táncdal 3

 

 

Táncdal 4(1)

 

 

Rumba 1(1)

 

Rumba 2

Blues 1(3)

Blues 2(6)

 

 

Vásári 1

 

Vásári 2

 

Vásári 3

Vásári 4

Vásári 5

 

Vásári 6

Vásári 7(1)

Vásári 8(1)

Mint a széphűvös patakra1(1)

Feljött már a gyermekkari 1(2)

 

Feljött már a gyermekkari 2(1)

Feljött már a gyermekkari 3(2)

Feljött már a gyermekkari 4(1)

 

 

Fuvallat borító(3)

ű

Fuvallatgraf

 

 

psalmuscímlap1

/ Eredeti kórusváltozatának szövege: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram"
- De profundis clamavi... (129. zsoltár) /

 

psalmus 1(1)

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1210-b-600x800.png

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1210-sc-01-600x800.png

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1210-sc-02-600x800.png

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1210-sc-03-600x800.png

 

 

***

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1111-b-228x228.png

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1111-sc-600x800.png

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1124-b-228x228.png

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1124-sc-600x800.png

Nógrádi Péter: Elégia fúvósötösre

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1140-sc-600x800.png

 

 

 

 

 

 

 

http://kontrapunktmusic.com/image/cache/data/cimoldalak/Nogradi/Nogradi_oszi%20rigodal%201%20oldal-500x705.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristia 1

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kotta.info/media/14/14678/m2_tn_f.jpg

 

 

 

Az Úr angyala 2

 

 

 

Az Úr angyala 3

 

http://www.kotta.info/media/14/14719/m1_tn_f.jpg

http://www.kotta.info/media/14/14719/m2_tn_f.jpg

***

Az Úristent 1(3)

 

 

Az Úristent 2(1)

 

Az Úristent 3(1)

Az Úristent 4(2)

 

 

 

 

http://www.kotta.info/media/14/14582/b1_tn_m.jpg

 

http://www.kotta.info/media/14/14582/m1_tn_f.jpg

 

 

Korlfantázia 1

 

madrigál 1

 

             

 

        IV.

NÓGRÁDI PÉTER MŰJEGYZÉK

(A mű kottája a mellékletben: ♫)

 

http://www.artisjus.hu/nogradipeter/img/main_01.jpg

A Műjegyzékben szereplő K: és H: a kotta, ill. a hangzó anyag rövidítése

• Mielőtt szopránhangra és zongorára, Pilinszky János versére (1978)


• Betlehemi királyok
nőikarra, fuvola-, hegedű- és zongorakísérettel József Attila versére (1980)
• Divertimento klarinétra, hegedűre, kürtre (1982-2003)
K: Akkord Zenei Kiadó, A-1111
H: Hungaroton, SLPX 12945


• Metamorfózisok
a) vonósokra (1983)
b) zenekari változat (1984)
H: Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel: Antal Mátyás
Felvétel: MR, 1984. 11:10


• A tó 12 szólamú énekegyüttesre Beney Zsuzsa versére (1984)


• Rapsodia vonósokra (1986)
H: Hungaroton, in: Fiatal Zeneszerzők Csoportja, Antológia 1-2 - SLPX 31144


• Tengertánc – öt egyneműkar, Weöres Sándor verseire 

(Szoprán hangra, klarinétra, zongorára verzióban is) (1986)

• Tantum ergo (1986-2001)
a) férfikarra
b) vegyeskarra, zongorakísérettel


• Évszakok kamaraegyüttesre (1987)
H: Rádiózenekar kamaraegyüttese, vezényel: Ligeti András
K: Edition Simonffy 700


• Via crucis szimfonikus zenekarra (1987)


• In principio vegyeskarra (1987)

 H : Tomkins Énekegyüttes, vezényel: Dobra János

 MR. 1989. felv.


• Elegia fúvósötös (1987- 2006)

K: Akkord Zenei Kiadó, A - 1140

• Mialatt mély csönd... – vegyeskarra, orgonakísérettel (1987)

Tenebrae factae sunt
a) vegyeskarra  (1987)
b) orgonára (1988)


• De profundis – 129. zsoltár vegyeskarra (1988)


• A fényes hajnalcsillag
Introitus 6 szólamú vegyeskarra, Pilinszky János versére (1988)
H: Tomkins Énekegyüttes, vezényel: Dobra János
Felvétel: MR, 1990.


• Kánon szopránhangra és zongorára, Pilinszky János versére (1988)


• Fuvallat szóló fuvolára (1988)


• Szép violácska szopránhangra és zongorára (1988)


• Négy prelűd (1989)
a) zongorára és ütőkre 

b) ütőegyüttesre
I. Éjszakai beszélgetés, II. Harangvirágok, III. Ütközet, IV. Rózsaablak
H: Eckhardt Gábor - zongora, Holló Aurél - ütőhangszerek
Felvétel: MR, 1990

K: Akkord Zenei Kiadó, A -1153


• Agonia Christiana vegyeskarra, Pilinszky János versére (1990)


• Isten a szekéren
kamaraopera Sánta Ferenc novellája nyomán (1990-1991)

• Három impromptu fuvolára, klarinétra és zongorára (1993, a végleges változat: 2003)


• Betlehem, Betlehem női-, ill. vegyeskarra
(1994)
H: Musica Nostra Énekegyüttes, vezényel: dr. Mindszenty Zsuzsánna
Felvétel: Hungaroton stúdió, 1998
H: Hungaroton Classic, in: XX. századi kórusművek - HCD 31840
K: KÓTA, in: Az angyal énekel - ISMN M-9005255-1-2 hatszólamú nőikari változat: Kontrapunkt Kiadó K-0091


• Mint a szép hűvös...
gyermekkarra és 2 furulyára (1994)


• Boldogasszony anyánk gyermekkarra és 2 furulyára (1994)


• Fuvoladalok 2 fuvolára (1994)


• Táncdal egyneműkarra, zongorára (1994)
K: KÓTA, in: Felhő táncol - mai magyar zeneszerzők kíséretes kórusművei, ISMN M-9005255-2-9


• Magyar zsoltár vegyeskarra, Dsida Jenő verssoraira (1995)


• Feljött már a hajnalcsillag

a) gyermekkarra és zongorára, ill. vegyeskarra (1995)
K: KÓTA, in: Az angyal énekel - ISMN M-9005255-1-2
b) zongorára
K: Notina Scriptum, in: Szeretet dalai - N. 2001

H:  in: the Gift /Distributed by Banchieri Ltd. Co.2009 Banchieri Ltd. 85-009

 

• Akik megtalálnak vegyeskarra, Weöres Sándor versére – 1995
H: Magyar Rádió, in: Hommage a Bartók - MR 011


• Vásári népballada vegyeskarra, Weöres Sándor versére (1995)
H:  Banchieri Énekegyüttes
Felvétel: MR, 1998
K: Kontrapunkt Kiadó, K-0008
H: JASRAC, in: Liliomdal - HASF-1004

 

• Magyar zsoltár vegyeskarra, Dsida Jenő verssoraira (1995)
K: MR énekkara, vezényel: Strausz Kálmán
Felv.: MR, 1997.


• Az Úr angyala egynemű-, ill. vegyeskarra (1996)

H: Musica Nostra Énekegyüttes, vezényel: dr. Mindszenty Zsuzsánna
Felvétel: Hungaroton stúdió, 1998.
K: Editio Musica Budapest, Z. 14678
H: Hungaroton Classic, in: XX. századi kórusművek - HCD 31840


• Kyrie 6 szólamú vegyeskarra (1996)

H: Banchieri Énekegyüttes

Felvétel: MR, 1997

K: Editio Musica Budapest, Z – 14719


• Ballada vegyeskarra, moldvai csángó népköltés (1996)

   K:   Kontrapunkt Zeneműkiadó 2014   K- 0225

 

• Rapszódia vegyeskarra, Petőfi Sándor verssoraira (1996)


• Az ég és a föld 6 szólamú vegyeskarra (1996)

 

• Tücsökzene kamaraegyüttesre (1997)

 

• A Bárány menyegzője (In memoriam D. Zs.) kamaraegyüttesre (1997)
H: A Budapesti Őszi Fesztivál kamaraegyüttese, vezényel: Tihanyi László
Felvétel: MTA Kongresszusi terem, 1997. október 9.
H: Hungaroton Classic - HCD 32628


• Az Illés együttes 11 dalának átdolgozása 6 szólamú énekegyüttesre; Szörényi Levente - Illés Lajos szövegei (Amikor én még, Átkozott féltékenység, Eltávozott nap, Gondolj néha rám, Igen, Kugli, Különös lány, Láss, ne csak nézz, Ne gondold, Te kit választanál, Virágének) (1997)
H: Zikkurat Kft - ZC 005

 

• Virágének - a sorozat 11. darabja
H: JASRAC, in: Liliomdal - HASF-1004

• Cecília-himnusz vegyeskarra (1997-2003)

• Hasonlat vegyeskarra, Pilinszky János versére (1997)

• Missa brevis egyneműkarra (1998)

• Dies irae kamaraegyüttesre (1998)

• Himnusz vegyeskarra (1998)

• Oltalmad alá futunk vegyeskarra (1998)

• Pastorale fuvolára, hegedűre és zongorára (1998)


• Hej, víg juhászok (1998)
a) gyermekkarra és zongorára
b) zongoraszólóra
K: Notina Scriptum, in: Szeretet dalai - N. 2001

• Üdvözlégy, ó Jézuska zongorára - 1998
K: Notina Scriptum, in: Szeretet dalai - N. 2001

• Csordapásztorok zongorára (1998-2002)


• Sinfonia notturna szopránra és vonósokra, Pilinszky János "Az ember itt" c.

• Fantasia orgonára (1992, rev.: 1999)


• Mondókák egyneműkarra (Altató, Ádám bátyám, Rumba), gyermekmondókák és a szerző szövegére (1999-2001)
K: Editio Musica Budapest - Z.14610

 

• Ünnepi fanfár négy harsonára (1999)

• Hol? – basszushangra és zongorára, Heinrich Heine versére (1999)


• Bordal basszushangra és zongorára, Petőfi Sándor verssoraira és népdalszövegekre (1999)

 

• Kantáta egyneműkarra, zongorára, klarinétra és ütőkre, Gérecz Attila verssoraira, latin szekvencia és magyar népdal felhasználásával (2000)
H: Bányai Júlia Általános Iskola Kórusa, km. Váradi Judit - zongora, Pál Eszter - zongora, Szabó István - ütő, vezényel: Tóth Ágnes
Felvétel: Fészek Művészklub, 2000.
H: Hungaroton Classic - HCD 32628

K:  Solo Music SMB No. 138

• Esztergomi kantáta vegyeskarra, orgonára és szimfonikus zenekarra, Kölcsey Ferenc és Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai felhasználásával (2001)

Ouverture – zongora négykezes (2001)

 

• Az Úristent magasztalom

a) vegyeskarra (1996)
K: Editio Musica Budapest - Z.14611
b) Korál címmel zongorára (2001)
K: Editio Tatabánya, in: Négykezesek apró zongoristáknak - PZ 003

 

• Messa da camera (Törökbálinti mise) vegyeskarra és zongorára (2001-2002)

H: Kiss Rózsa - szoprán, Bardócz Erzsébet - alt, Basky István - tenor, Korpás Ferenc - basszus, a Magyar Rádió Énekkarának szólistái, Kollár Zsuzsa - zongora, Láng Zénó - vibrafon, vezényel: Serei Zsolt
Felvétel: Óbudai Társaskör, 2004. december 3.
H: Hungaroton Classic - HCD 32628


• Szerenád hegedűre, csellóra, zongorára (2010)

• Motetta vegyeskarra és zongorára, Babits Mihály "Intelem vezeklésre" c. versére (2002)
H: Tomkins énekegyüttes, zongorán kísér: Granik Anna, vezényel: Dobra János
Felvétel: Fészek Művészklub, 2002. november 20.


• Magyarország az én hazám vegyeskarra (2002)
K: Editio Musica Budapest - Z. 14677

• Vonósnégyes (2002-2003)
K: Akkord Zenei Kiadó, A -1124

• Pásztorok, pásztorok (2003)
K: KÓTA, in: Felhő táncol - mai magyar zeneszerzők kíséretes kórusművei, ISMN M-9005255-2-9

• Októberi ima vegyeskarra, Nagy Gáspár: Öröknyár, elmúltam 9 éves, Pilinszky János: Kárhozat c. verseire és Fekete István: Levél Bécsbe c. írásának zárómondatára (2004). — 2006-ban ez a mű első díjat nyert a KÓTA által 1956 tiszteletére meghirdetett zeneszerzőversenyen. K. Editio Musica Budapest, Z. 14582.

Zarándokének vegyeskarra Ady Endre: A pócsi Mária c. versének néhány versszakára és népénekekre (2005)

Fohász ismeretlen költő versére énekhangra, gitárra, klarinétra és fagottra (2005)

H: Földesi Ildikó, a Banchieri Énekegyüttes tagja


• Haláltánc vegyeskarra zongorakísérettel (2006)


• Magyar requiem mezzoszoprán és tenor szólóra, vegyeskarra és zenekarra, Gömöri György, Sinka István, Vas István, Fodor András, Füst Milán és Nagy Gáspár verseire (2006)   

H: Hungaroton Classic HCD 32628
    

• Mondókák gyermek-vagy női karra (mezzoszoprán, hegedű és klarinét trió verzióban is) (2001)

K: Editio Musica Budapest, Z. 14610

• Mint zengő érc vagy pengő cimbalom kürtre és cimbalomra (2007)
H: Hungaroton Classic, in: Kortárs magyar szerzők kürt-cimbalom duói - HCD 32601

• Canzonetta kamaraegyüttesre (hegedű, zongora és fúvósötös) (2008)

• Zongoraötös fuvolára, klarinétra, hegedűre, csellóra és zongorára (2009)


• Suscipe vegyeskarra  (szöveg: Loyolai Szt. Ignác) (2008)
K: Editio Musica Budapest, Z. 14718

 

• Missa carminum vegyeskarra és orgonára (2008)


• Szt. Mór mise szólistákra, vegyeskarra és zenekarra (2008)

 

Három Pilinszky dal  (2009)
K: Solo Music Budapest SMB No. 97   2009

H: Huszár Anita: ének, Cs. Nagy Ildikó (zongora) Cs. Nagy Tamás (brácsa)

• Psalmus fagottra és zongorára (2010)
K: Akkord Zenei Kiadó, A -1177

• Relief szimfonikus zenekarra, Erkel Ferenc emlékére (2010)
Szolnoki Szimfonikus zenekar, vezényel: Bolyki Zoltán
A Gyulai Várszínház felvétele, 2010. júl. 18.


• Kairosz basszushangra, fuvolára, zongorára és ütőkre (2011)


• Ernesto Köhler: Der Fortschritt im Flötenspiel op. 33./2.Heft
E. Köhler 12 fuvolaetüdje  Nógrádi Péter által hozzáírt 2. fuvolaszólammal ♫ (2011)
Editio Zimmermann (Frankfurt) ZM 10911 - megjelenés: 2011. febr.

 

• Cantica (Dante: Divina commoedia - részlet) vegyeskarra (2010)

 

• Arabeszk hegedűre és zongorára (2011)  

K: Akkord Zenei Kiadó  A - 1210

 

• Antiphona, in memoriam Gyöngyössy Zoltán klarinétra, basszusklarinétra, fagottra és zongorára (2012)

 

• Mária óda liturgikus szövegekre, kórusra, zenekarra (2013)

 

• Három hegedűduó (2013)

 

• Korálfantázia vegyeskarra, orgonára (2014) ♫

Ez a mű a reformáció 500. évfordulójára meghirdetett pályázatra készült,

és 2014-ben jelent  meg a "Nagy hálát adjunk! - Új magyar

kórusművek a reformáció 500. évfordulójára" című kötetben a Luther Kiadónál.

A mű orgonakísérettel és a cappella változatban is szerepel az említett gyűjteményben.

 

• 136. zsoltár vegyeskarra  (2015)

 

• Őszi rigódal vegyeskarra Áprily Lajos  versére (2015)  
 K: Kontrapunkt Zeneműkiadó  K- 0284  2015

 

•   Változatok egy szlovák népdalra - népi szövegre (mezzoszoprán, zongora) (2015)

• Érintések 5 dal Iancu Laura verseire, mezzoszopránra és zongorára (2015)

• Betlehem, Betlehem 6 szólamú egynemű karra (2015)

K: Kontrapunkt Music K- 0091

 

• Partita – négy Csontváry kép vonósokra (2015)

Ősbemutató: Budapest, Vigadó díszterme,

H: Szegedi Szimfonikus Zenekar, vezényel: Gyüdi Sándor – 2015

 

• Sonata da camera klarinétra, brácsára és zongorára (2015)

K: Solo Music Zeneműkiadó Kfc  SMZ No. 144

 

• Őszi zsoltárok mezzoszopránra, tenorra, vegyeskarra és zenekarra (2016)

• Tristia vegyeskarra (Shakespeare 66. szonett, ford.: Szabó Lőrinc) (2016) 
K: Kontrapunkt Zeneműkiadó K- 0285   2016

• Madrigál vegyeskarra (Arany János: Mátyás anyja c. versére) (2017)

 

 

 

 

 

V.

FÉNYKÉPEK, DOKUMENTUMOK

 

Két dokumentum a Divertimentót díjazó Magyar Rádióbeli ünnepségről (1986)

 

díjkiosztó 2(1)

 

díjkiosztó4(3)

 

Képek a Bárány menyegzője bemutatója és a zeneszerzői verseny díjkiosztója az MTA Kongresszusi Termében (1997):

 

Bárány menyegzője_képek1

Nógrádi Péter és Tihanyi László, karmester

 

Bárány menyegzője_képek2

A zeneszerzői verseny díjazottjai: Vajda Gergely, Nógrádi Péter és Fekete-Kiss Sándor, továbbá a rendezők képviseletében: dr. Schiffer János főpolgármester-helyettes és Zimányi Zsófia, a Budapesti Őszi Fesztivál igazgatója

 

 

 

 

 

 

 

Bárány menyegzője_képek3

Nógrádi Péter, Vajda Gergely és dr. Schiffer János

 

Bárány menyegzője_képek4

A díjátadás pillanata: Nógrádi Péter és dr. Schiffer János főpolgármester-helyettes

 

A Bárány menyegzője a Budapesti Őszi Fesztivál zeneszerzői pályázatára készült. Az elismerő oklevél alján három név szerepel: Kovács Sándor, a zsűri elnöke, Körmendy Ferenc, a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságának és a Budapesti Őszi Fesztivál Művészeti Tanácsának elnöke, valamint Zimányi Zsófia, a Budapesti Őszi Fesztivál igazgatója

 

 

 

Akik megtalálnak_borító1

Akik megtalálnak vegyeskarra, Weöres Sándor versére – 1995
H: Magyar Rádió, in: Hommage a Bartók - MR 011 c. album felvételének borítója

 

 

Az Úr angyala_borító1

Az Úr angyala egynemű-, ill. vegyeskarra (1996)
H: Musica Nostra Énekegyüttes, vezényel: dr. Mindszenty Zsuzsánna
Felvétel: Hungaroton stúdió, 1998.
K: Editio Musica Budapest, Z. 14678
H: Hungaroton Classic, in: XX. századi kórusművek - HCD 31840

 

feljött_borito_1(1)

Feljött már a hajnalcsillag
a) gyermekkarra és zongorára, ill. vegyeskarra (1995)
K: KÓTA, in: Az angyal énekel - ISMN M-9005255-1-2
b) zongorára

K: Notina Scriptum, in: Szeretet dalai - N. 2001

H:  in: the Gift /Distributed by Banchieri Ltd. Co.2009 Banchieri Ltd. 85-009

 

 

 

 

 

Magyar requiem_borító1

Magyar requiem mezzoszoprán és tenor szólóra, vegyeskarra és zenekarra, Gömöri György, Sinka István, Vas István, Fodor András, Füst Milán és Nagy Gáspár verseire  (2006)   

 

 

Sonata da camera_borító

Sonata da camera klarinétra, brácsára és zongorára (2015)

K: Solo Music Zeneműkiadó Kfc  SMZ No. 144

 

 

Vásári népballada_borító

Vásári népballada vegyeskarra, Weöres Sándor versére (1995)
H:  Banchieri Énekegyüttes
Felvétel: MR, 1998
K: Kontrapunkt Kiadó, K-0008
H: JASRAC, in: Liliomdal - HASF-1004

 

Zarándokének_borító

Zarándokének  vegyeskarra Ady Endre: A pócsi Mária c. versének néhány versszakára és népénekekre (2005)