BERKESI SÁNDOR

 

ÁDÁM JENŐ, A NÉPTANÍTÓ

 

A „magyar módszer” kidolgozója emlékére

 

http://lfze.hu/documents/10608/0/Adam+Jeno.jpg/fdedf6d1-441a-41ea-b649-461a81989847?t=1380268370000

Ádám Jenő (lfze.hu)

„Ha visszaemlékszem a nyolc évtizedet meghaladó

időre, amit éltem, azt egyetlen egyenes vonallal

tudnám összekötni a mai napig… Az a vonal

elég feszes, nem is engedett soha. És meg lehet

pendíteni, és zeng, mint egy húr. Ez a vonal

a pedagógia, a tanítás. Tanítónak születtem,

és tanító maradtam mind a mai napig.”

 

 

Ezekkel a szavakkal foglalta össze élete lényegét 1978-ben Ádám Jenő. Születésének kerek évfordulóján méltó emlékeznünk rá, annál is inkább, mivel sem életében, sem halála után nem kapta meg a neki kijáró elismertséget.

 

Ki is volt Ő? Szokolay Sándor tette fel a kérdést: „Hol vannak ma a Láng-Lelkű emberek? ... Nyomuk veszett! Ádám Jenő minden minőségében mozgósító, lelkesítő, sodró lendületű, ellenállhatatlan apostola volt Nemzetünknek! Karnagyként, zeneakadémiai tanárként, zeneszerzőként, tankönyvíróként, elragadó előadóként, a magyar népdal éneklésének Újraélesztőjeként, - a Zene Titkainak nagy Feltárójaként, - mindig és mindenkor ránk szórta aranyát, s erre az elárvult magyar népre! A zenét szavai nem csak felidézték, de hatalmas képzetkeltő erővel J E L E N Í T E T T É K is… Fület – nyitó, szemet – nyitó, szívet – nyitó nevelőnk volt.”

 

Majd mindenki Kodály-módszernek nevezi azt a speciálisan magyar iskolai énektanítási szisztémát, amelynek csodájára jár a világ. Kodály szülővárosában, Kecskeméten évtizedek óta folytatja messze sugárzó misszióját a róla elnevezett Zenepedagógiai intézet, amelynek a világ minden részéből érkezett zenepedagógusai hazatérve továbbadják az énekes formában, a saját népzenéjük és a relatív szolmizáció felhasználásával felépített módszert. Ennek részletes kidolgozása a Mester inspirációja nyomán Ádám Jenő nevéhez fűződik. Kodály maga is tiltakozott az elnevezés ellen, ötlete a Hungarian systemvolt.

 

Szinte regénybe illő életrajzának epizódjai különleges hitről, lelkierőről tanúskodnak. 1896-ban született Szigetszentmiklóson. A boldog gyermekkor és a kisiskolás évek után a budai Tanítóképzőben szerez magyar-német-történelem szakos oklevelet. Behívják katonának, s a háború az orosz frontra sodorja. Megtanul oroszul, Tatarszkban zeneiskolát alapít, kórust, zenekart, színtársulatot szervez, lefordítja oroszra a János vitézt. Fogolytársával, Berecz Ottóval Razdolnojéban 1917-ben vad diófából ötoktávos rövid zongorát készítenek, amelynek hazaszállítását elvállalta a Habarovszkban székelő svéd konzul. A hangszert a városba beözönlő kozákok baltával darabokra törték. Berecz Ottó, aki a tábori istentiszteleteken a kántori szolgálatokat is ellátta, három hónap alatt ágydeszkából és ócskapiacon beszerezhető alkatrészekből hordozható harmóniumot készített, amelyet összecsukva meneküléskor futva magukkal tudtak vinni. Mindketten túlélve a háborút, viszontagságos úton hazatérve, a harmóniumot is sikerült hazajuttatni. Egy Berecz Ottó által készített hiteles másolat megtekinthető a hajdúszoboszlói városi múzeumban. Később a kapcsolat itthon is megmaradt köztük.

 

A következő emlékező levél dátuma 1958. december 29.:

"Átmelegedett szívvel, a csodaként ködlő múltba bolyongó lélekkel idézgetem Berecz Ottó, Édes Bátyám magakészítette aranyos emlékű zongorácskáját, amelyen az ő jóvoltából játszogattam 1917-18-as esztendők razdolnojei hadifogsága legendássá vált nyomorúságának idején, annyiszor álmodhattam bele magam az önfeledt muzsikálás áldott gyönyörűségébe. Elsuhant 40 év. Kezem alatt zengett, dalolt Bösendorfer, Blüthner, Steinway és annyi más. De dicsekedhet csak egy is azzal, hogy egy 21 éves ifjú rajongó, tiszta szerelme úgy ölelte volna lelkére, ahogy – őt!

Ádám Jenő"

 

Visszatérve az életrajz korábbi szakaszára, 1921-ben elhatározta, hogy a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakára jelentkezik. A Kodállyal való első találkozásra így emlékezett vissza: „Már két és fél órája várakoztam. Nyüzsögtek az élmények bennem. Külsőm miatt is szorongtam. Az a ruha volt rajtam, amit ronggyá nyűtt katonaruhám helyett a habarovszki ócskapiacon vettem. Szinte elzsibbadtam a kavargó emlékektől, amikor váratlanul nyílt az ajtó, s kilépett Kodály. Sohase láttam, még képről sem, mégis megismertem.

Nem nézett rám, de éreztem, hogy meglátott. Ment egyenesen a tanári szoba felé. Most már nyugtalan lettem; „egy életem egy halálom” – rányitottam. Ott állt a szoba közepén. Bal kezében pohárként a termosz kupakja, jobbjával egy darabka kekszet roppantott el fogai között. (…)

A tanáriból kijött, s a terembe lépve intett, hogy kövessem. Egyenesen az ablakhoz ment, s hosszan nézett le az utcára. Én meg őt néztem. 39 éves, feltűnően sovány ember volt, gyér, vörösbarna, rövidre nyírt szakáll övezte beesett, sápadt arcát. Tekintete inkább szomorú volt, sem mint borús. (…)

Hirtelen megfordult, a zongorához ült. A kiadós halláspróba után zavartan vettem elő szerzeményeimet, javarészt zongorakíséretes dalokat. Egyet a zongorára tett, s intett, hogy adjam elő. Míg én énekeltem, közben a többit nézegette. Ismét hosszú, szótlan percek következtek. Akik ismerték őt, bizonyára emlékeznek ezekre a feszült, kínos „generálpauzákra”. Végül odavetette: „Pénteken kettőkor!” – és hirtelen távozott. Két szó mindössze.”

 

Kodály sokat emlegetett híres zeneszerző osztályából Ádám Jenő mellett sok, később jelentőssé vált zenész, egyházzenész került ki: Kertész Gyula, Bárdos Lajos, Kerényi György, Doráti Antal, Horusitzky Zoltán és mások.

 

http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00120/2605_elemei/kepid5076.jpg

A Mester és végzős növendékei egy búcsúkiránduláson, 1925 júniusában, a Budai hegyekben.
Balról jobbra: Szelényi István, Szigeti Mihály, Kertész Gyula, Bárdos Lajos,
Kodály Zoltán, Kerényi György, Seiber Mátyás, Ádám Jenő és Doráti Antal

 

A fiatal zeneszerzők friss, új műveit és természetesen a Mestert kemény támadások, rosszindulatú kritikák érték. 1925-ben a Budapesti Hírlapban Tizenhárom fiatal zeneszerző címmel Kodály frappáns választ adott az igaztalan vádakra: "Magunkévá kell tennünk a nyugat-európai zenei hagyomány minden értékét. Nekünk azonban nemcsak európai, hanem egyben magyar zenészeket kell nevelnünk… Csak az európai és a magyar hagyomány egybeolvasztása hozhat létre olyan eredményt, amely a magyarság számára is jelent valamit. Nem akarunk idegen zenekultúrát majmolni. Megvan nekünk a magunk mondanivalója, a világ kezd már ránk figyelni. A magyar zenét nem mi találtuk ki. Megvan az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni akarjuk a régi kincset, és ha olykor megadatik nekünk, gyarapítani.”

 

A felsőfokú tanulóévek után a következő állomás Lichtenberg Emil legendás hírű oratórium-kórusa, ahol korrepetitorként és helyettes karnagyként tevékenykedett. Később folytatójává, kiteljesítőjévé vált ennek az áldásos kezdeményezésnek. 1933-ban Baselben Felix Weingartnernél karmesterként mesterdiplomát szerez. Mindezeket nevesebb fővárosi kórusok, de leginkább a Zeneakadémia diákénekkarának élén kamatoztatja. Purcell, Bach, Händel, Haydn nagyszabású oratorikus művei szólalnak meg a keze alatt, amelyeket a korabeli kritika is lelkesen üdvözöl. Tóth Aladár írja 1934-ben: "Händel Te Deuma Ádám Jenő ragyogó karmesteri vezetésével főiskolánk növendékegyüttesének egyik legszebb, legkomolyabb teljesítménye volt. Nem dicsérhetjük eléggé azt a lelkes pedagógiai munkát, mellyel Ádám az intézet énekkarát rövid idő alatt igen előkelő színvonalra tudta emelni. Friss, forró, lüktető élet áradt minden taktusból, és akik itt Händel zenéjét megszólaltatták, azok valóban benne is éltek ebben a fölséges muzsikában."

 

http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00120/2605_elemei/kepid5077.jpg

Kodály Zoltán együtt a régi tanítványokkal (Budapest, 1948. október).
Balról jobbra: Kertész Gyula, Kodály Zoltán, Engel Iván (Svájc), Serly Tibor (USA), Seiber Mátyás (Anglia), Szelényi István,
Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Szigeti Mihály és Kerényi György (Orelly felvétele)

 

Kodály 60. születésnapját a Zeneakadémia a Székely fonó koncertszerű bemutatásával ünnepelte. A karmester Ádám Jenő a felkészülés idején szakmai kérdésekkel gyakran kereste fel a szerzőt, aki egy ízben kemény hangon szólt rá: "Hagyja abba ezt a steril ünneplést! Írja meg végre az iskolai énektanítás módszertanát!" A felszólításnak engedni kellett. Galyatetőn hathét termékeny munkálkodás gyümölcseként megszületett a Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című, máig is alapvető fontosságú könyv, és a SZÓ-MI énekfüzetek, melyeknek borítójára a sajátja elé Kodály nevét illesztette.

 

https://www.antikvarium.hu/foto/12243553-nagy.jpg

 

Az általános iskola mind a nyolc osztálya számára énekkönyvet készített, amelyeket hamarosan bezúztak! Ennek ellenére e könyvek tartalma és lelkisége mindmáig meghatározójává lett iskolai énektanításunknak. A reprint kiadás fél évszázaddal a bezúzás után Szabó Helga gondos és alapos munkálkodása nyomán születhetett meg.

 

Kodály vajon miért Ádám Jenőben látta a módszer kidolgozásának garanciáját? Jól tudta, hogy jeles tanítványa minden iskolatípusban tanított, és rendelkezett az énekpedagógia legmagasabb szintű elméleti és gyakorlati tudásával. Később így emlékszik vissza az Egy világsiker kurta története című írásában (Élet es Irodalom, 1971. január 16.): ,,Nos, mit írtam? Újat? Nem! Ez az újság inkább óság. Ezzel a módszerrel már ezer éve egy olasz szerzetes tanítgatta kispapjait kottából kántálni. Sok utódja volt, főként a múlt században; köztük magyar is akadt. Mindenhonnan a legjavát, a leghasznosabbját vettem át, de ami a fő, a legfontosabb, a tanítás minden mozzanatát a magyar zene lelkének húrjára hangoltam. Valamelyest azért adtam hozzá a magam sokévi gyakorlatából is."

Ádám Jenőt szolgálati idejének lejártával ereje telében nyugdíjazzák. Erről évek múlva egy tőle kapott levélben így nyilatkozik: "Éppen 1960-ban adta ki az obsitomat egy (Meruk nevű) minisztéritumbéli rangos egyed, azzal zárva a vitát, hogy - lássa be végre, hogy nem alkalmas az ifjúság nevelésére! - Félreálltam … nem pöröltem ... letöröltem."

 

Ádám Jenő itthon és külföldön, elsőrenden magyar gyülekezetekben lelkesítő előadásaival igyekezett a zsoltárt, a magyar dicséretet, a magyar népdalt népszerűsíteni, ihletetten hangzó életre kelteni. Mint a magyar zene követe 36 országban, 261 nagyobb városban tartott ismertetőt, bemutatót. Útjai során eljutott egyebek mellett Izlandra, Hawaii-szigetekre, Észak Amerikába, Brazíliába, Argentínába, Venezuelába is. Washingtonban Bertalan Imre lelkipásztoréknál járva sok értékes kottájára, kéziratára találtam.

 

1955-ben Érdemes Művész kitüntetést, 1957-ben Kossuth-díjat kapott. 1979-ben szülőfaluja, Szigetszentmiklós emlékházat állított, amely Vöő Imre kitartó, alapos munkája eredményeként hűségesen gyűjti és őrzi a gazdag életmű dokumentumait.

 

Külön említést érdemel Ádám Jenőnek Debrecennel való kapcsolata. Czövek Lajos karnagy 1954-55-ben hat debreceni előadásra hívta meg. A hallgatóságát ekkor is magával ragadó előadót a városban sokáig emlegették. Az előadásokat a Czövek Lajos vezette Maróthi-kórus éneklése illusztrálta. 1972-ben a Nagytemplomban nagyszabású nemzetközi egyházi ünnepség keretében adtuk elő Kodály Psalmus Hungaricusát, amelyet Ádám Jenő meghallgatott. A Kántus tőle kapta máig legszebb méltatását: "Számon tartjuk-e még, hogy a magyar műzene kertjének gyümölcstermő fái a református kollégiumokban borultak virágba? Gondolunk-e rá, hogy a legelső nagy kertésszel, Debrecen ajándékoztatott meg Maróthi György matematikus és zenészprofesszor személyében? Mert ő a magyar zenepedagógia és zeneelmélet első legrégibb mestere. Világhíressé vált kórusművészetünk magvát ő vetette el. Jó nékünk erre emlékeznünk, midőn az ősi Kollégium megújításának hálaadó ünnepségén az ifjúság lelkéből felzendült minden idők legmagasztosabb magyar zeneműve, Kodály Zoltán és Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltára, a Psalmus Hungaricus. Nem számoljuk már, hogy e nemzeti létünk oly sok külső és belső válságaiban fogant remekműnek hány ország és város előadói és hallgatósága élte át lélektisztító viharát, egetverő panaszát, felemelő vigasztalását, katharzisát. Az Ér befutott az Óceánba!...

Megújhodott, ódon falak között nemes hagyományokhoz hű ifjúság! Ujjong a lélek. Múltat és jövőt átívelő reménységben érdemes volt mind e fogadkozás, mind a fohászkodás és fáradozás – érettük! Ők e sikerben is a jövő elkötelezettei, zengő igével, a zsoltáros szavával válaszoltak:

Az igazakat te mind megtartod..."

1979 nyarán a már nagyon nehezen mozgó, de lelkileg-szellemileg erőtől duzzadó professzort elhívtam Debrecenbe. A Református Kollégium dísztermét nagy várakozással töltötték meg a kántorképző tanfolyam előadói és hallgatói. Körben a falakon a magyar fejedelmek, reformátorok, történelmünk, egyháztörténetünk nagyjainak tekintete, s előttünk Ádám Jenő lobogó egyénisége süt ránk.

 

http://www.parlando.hu/2015/2015-6/Szoboravatas_Szigetszentmikloson_elemei/image002.jpg

Zsin Judit alkotása a szigetszentmiklósi Ádám Jenő AMI főbejárata előtt

 

Megáll a levegő. Rövid csend után az előadó kérésére halkan és lassan elénekeljük Huszár Gál történelmi énekét: "Uram, Isten siess Minket megsegíteni, Ily nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, Mi Urunkért, És Megváltónkért!" A dicséretnek azóta sem éreztem soha azt a "mágneses erőterét", amit ott és akkor. S az előadás nyomán kinyíltak az idő, a tér és lélek koordinátái: „Török világ! Nekiiramodik képzeletünk. 1526: Mohács. Rá 15 évre Buda vesztése. A háromfelé tépett országon két magyar király meg a török császár huzakodik. A hadakozással járó minden nyomorúság özöne: várháborúk, tusakodás, rombolás, szerződésszegés, ármánykodás; vallási villongások, jogtiprás, börtön, bitó; urak féktelenkedése, szegények betyárkodása, fosztogatás, rablás, harácsok, százezrek elhurcolása, prédáló zsoldosok, hamis pénz, járvány, ínség, éhhalál!... hogy lehetett élni ilyen korban!? Lehetett! Nemzeti sugallat szavára. Megmaradni. Életben maradni! A török járás és német dúlás e közel két századában egy nép lett nemzetté!

Mi tette ezt? Mint mindenkor elsőrenden valami nagy lelkesítő eszme. Akkor? A Reformáció. – Tettekre hevített. Mert a dátum: 1541 jelképes, kettős jelentőségű. Ekkor került Buda vár török kézre, s ugyanez évben a Sylveszter fordította Biblia: magyar kézbe. Nemzeti nyelv; bevehetetlen vár...

 

1982. május 27-én a Farkasréti temetőben, Szokolay Sándor búcsúztatta a debreceni Kántus zsoltáréneklése mellett. Elénekeltük Ádám Jenő 8. és Kodály Zoltán 121. genfi zsoltárát. Hamvai Szigetszentmiklós temetőjében nyugszanak. Nevét a város zeneiskolája vette fel.

 

Végezetül, összefoglalásul figyeljünk oda Ádám Jenő üzenetére, amelyet minden magyar módszer szerint tanító zenepedagógus kollegájának küldött, és amelyet egyszersmind az utókor lelkiismeretére kívánt helyezni. Az általa kidolgozott világhíressé lett Magyar módszer csakis ezzel a lelkiséggel képes betölteni egyént, közösséget, nemzetet erősítő, nevelő misszióját. Ha a konkrét zenei tartalomtól elvonatkoztatunk, minden pedagógus ars poeticájának kellene lennie.

 

"A zeneművészetben különleges nevelő erő rejlik. Élni kell vele és tudni: hogyan! - Hogy mit ér e munka? Aranylón fénylik róla Kodály minden szava. Meghagyta, mi a teendő; Követni kell! - A zenére hangolt tanító legtöbbje kitűnő nevelő. A zenetanítás elemi szintről a legmagasabb fokig: nevelés! Ez a szellem sohasem húzódhat a módszeres simli merev rácsai mögé. Mert bár lapról olvasni hasznos dolog, ám a hangok között lélekre lelni az, ami érdemes. A módszer merev öncélúságának elrettentő példáit láttam nálunk is, másutt is.

A lelkes iskolai munka, a hangszeres képzés nemcsak élményben, még technikájában is nevel. A billentés százféle színe, a vonókezelés finomsága, a fúvás módolgatása, az énekszó költői árnyalása nemcsak kifelé virtuozitás, hanem befelé munkáló virtuális formáló erő is. E munkában minél szélesebb kört magunkhoz ölelni, ez az elsődleges feladatunk. Ehhez tanító kell. – Hát még olyan, aki tanítót nevel! –

Elméletieskedő filozofálásban manapság igencsak bővelkedünk. Többet ér az egészséges, céltudatos gyakorlati szellem. A sugárzó szeretet. A szakmában az első szó azé, aki hivatásának tudatában következetes, őrzi függetlenségét, személyében példamutató. Olyan nevelőé, akinek nemcsak több megbecsülésre van jussa, aki joggal vár bizalmat, hogy munkájában saját hite erősödjék. – Pedagógiai optimizmus? Az! Kell, hogy az legyen. A legnagyobb munkáról van szó, melynek tartalma és célja: az emberebb ember."

 

 

A szerzőről

 

Berkesi Sándor Liszt Ferenc díjas karnagy zeneszerző, egyetemi docens.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Berkesi_S%C3%A1ndor_a_pilisi_reform%C3%A1tus_templomban_2013_11_24.jpg/375px-Berkesi_S%C3%A1ndor_a_pilisi_reform%C3%A1tus_templomban_2013_11_24.jpg

 

A magyar református egyházzene mai legnagyobb képviselője, formálója, Debrecen díszpolgára. Diplomáját 1967-ben szerezte meg a Zeneakadémia középiskolai énektanár és karvezető tanszakán. Ugyanebben az évben lett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának énektanára, valamint a Kántus vezető karnagya.

1991-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Debreceni Konzervatóriumának főállású tanára, majd később főiskolai docense lett. 1999 óta a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Református Kollégium egyházzenei igazgatója, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára. Több református intézmény vendégtanára volt. Többször vezényelte a Debreceni Kodály Kórust is.

Munkássága elsődlegesen az említett Kántus életében volt igen meghatározó. Berkesi Sándor alatt az 1739 óta működő kórus országos és nemzetközi hírnévre, tekintélyre tett szert, és 1996-ban az ún. summa cum laude címet kapta meg (ez a jelenlegi legnívósabb kitüntetés). Mindemellett pedig több hazai és nemzetközi díjjal és kitüntetéssel is dicsekedhet:

·       1999: A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterétől LISZT FERENC-DÍJ.

·       2006: A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány KODÁLY ZOLTÁN DÍJA.

·       2007: Debrecen díszpolgára

·       2013: A Falvak Kultúrájáért Alapítványtól a MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA cím.

·       2013: Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (polgári tagozat).

·       2013: Az Emberi Erőforrások Miniszterétől Károli Gáspár-díj

·       1982: Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny I. díj, Közönségdíj, Karnagyi különdíj (Kántus)

·       1984: Middlesbrough (Anglia) Nemzetközi Kórusverseny I. díj (Kántus)

·       1990: Maasmechelen (Belgium) Nemzetközi Kórusverseny I. díj (Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórusa)

·       1997: Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Arany-diploma, Karnagyi Különdíj (Kántus)

·       Firesz2000: Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny a Bartók Rádió különdíja és karnagyi különdíj (Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskarával / Nagyvárad)

·       2003: Budapest – III. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny ifjúsági vegyeskarok kategória I. díj, a Debreceni Kórusversenyiroda különdíja, és a Kodály Zoltánné Péczeli Sarolta által adományozott Nagydíja (Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara)

Fontosabb munkáiból:

·       Tartsd fel a zászlót. Énekgyűjtemény cserkészeknek; összeáll. Berkesi Sándor; Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 1991 (Cserkészfüzetek, 1.)

·       "Te néked zengek éneket" – Gyülekezeti énekiskola (Országos Református Tanáregyesület, 1994)

·       Az Úrnak zengjen az ének – Ifjúsági énekeskönyv (Kálvin Kiadó, 2006)

·       A Zengő Ige szolgálatában – Válogatott írások, előadások és beszélgetések (Tiszántúli Református Egyházkerület, 2007)