DR. MINDSZENTY ZSUZSÁNNA*

 

Karvezetés a tanárképzésben- avagy: Meddig lesznek még kórusok az iskolákban?

 

Gondolatok a szegedi „Fiatal tanárjelöltek karvezetői versenye” kapcsán

 

2017. február 11-12.-én Szegeden a Kardos Pál Alapítvány és a Szentgyörgyi Albert Agora a fiatal magyar tanárjelöltek részére karvezetői versenyt rendezett. Csodálatos hangulatú, a legapróbb részletekig remekül megrendezett esemény volt, amely számomra sok elgondolkodtató tanulsággal szolgált.

 

32 éve dolgozom a tanárképzésben, karvezetést tanítok az ELTE Zenei Tanszékén. Megéltem három különböző képzési struktúrát, ezek előnyeit, és hátrányait is. 1984-ben kezdtük a négy éves, egyszakos énektanári képzést. Nem volt egyszerű, de viszonylag rövid idő alatt – hála a szép számú jelentkezőnek és a tanszéken oktató kiváló szaktekintélyeknek (Szabó Helga, Mohayné Katanics Mária, Adorján Ilona, Vikár László, Földes Imre, Reményi János, Kollár Éva, Igó Lenke, Batta András, Mohay Miklós, és még folytathatnám a sort), egyre magasabb színvonalon tudott működni a tanszék.  Örömmel láttuk, hogy a nálunk végzett hallgatók jelentős része valóban iskolában tanít – sokan közülük fel – feltűntek az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyeken kórusaikkal igazán szép produkciókat nyújtva.  Az ezredforduló környéki változások kötelezték a képzést a BA-MA (Bachelor-Master) típusú struktúrára való áttérésre. Ezzel egyidejűleg az ELTE Zenei Tanszék átkerült az addigi Tanárképző Főiskolai Kartól a Bölcsészettudományi Karhoz.  A BA első három évében minor szakot, és/vagy szakirányt választhattak az egyetemi hallgatók. Ennek értelmében kaptak a mester szakon tanári diplomát. Megküzdöttem számos oktató társammal együtt a változásokkal, illetve a változások által felmerülő millió problémával. Így visszatekintve úgy látom, hogy sikeresen kitaláltuk azokat a megoldásokat, amelyek által a négyéves képzés előnyeit át tudtuk menteni, illetve az új típusú BA-MA képzésben bizonyos szempontból még többet tudtunk nyújtani a nálunk tanuló diákoknak.  Mire mindez kezdett szépen kialakulni, máris jött a következő újítás - a jelenlegi 4+1 éves egyetemi szintű  osztatlan tanárképzés. (volt olyan év, amikor mindhárom típusú képzésből volt hallgatónk- ezt sem volt könnyű megoldani). 1984-ben éppen azért alakult az ELTE-n az ének-zene tanári szak, hogy Kodály országában magasan képzett iskolai énektanárok kerülhessenek az iskolákba. Jelenleg – az osztatlan tanárképzésben visszatértünk a két szakos képzéshez, amelynek természetesen sok előnye, de hátránya is van. Biztosan könnyebben talál állást majd a diplomás tanárjelölt, ha két féle tantárgyat is tud tanítani. Emellett nagy előnynek érzem, hogy nem csupán a zene iránt érdeklődő hallgatóink vannak, hanem intelligens, kulturált magyar, történelem, földrajz, nyelvek, és egyéb területen is jártasak- a másik szakon végzett tanulmányaik révén. Ez nagyon pozitív dolog! De ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt két-három évtizedben mennyi problémával küzd az általános iskolai énektanítás. A heti egy énekóra (amely örvendetesen az utóbbi években az alsóbb osztályokban már heti kettő lett) következtében az Zenei tanszékre jelentkezők tudásszintje rendkívül heterogén lett. Vannak kiváló diákok, akik sok év zeneiskolai szolfézs-zeneelmélet és hangszertanulás után, kiváló kórusokból mély nyomot hagyó élményekkel kerülnek a tanárképzésbe. És – valljuk be, vannak, akik meglehetősen hiányos ismeretekkel, szinte behozhatatlan lyukakkal a tudásukban úgy kerülnek a képzésbe, hogy a másik (nem zenei) szak húzza be őket a felvételi során. Ráadásul a diákok csak felerészben vannak a Zenei tanszéken, az idejük másik részét egy másik, általuk választott szak elsajátításával töltik. Természetes, hogy ilyenkor a Zenei tanszék tanára minden erejével azon van, hogy minél rövidebb idő alatt közelítőleg egy szintre hozza a diákok tudását, amire majd az elkövetkező időben építeni tud.  Ez azonban  nagyon kétélű dolog:  a zeneileg  eleve jobban képzettek azt gondolhatják, „minek jöttem ide, én már ezt rég tudom”. A kevesebb tudásúak pedig esetenként teljesíthetetlennek látják a követelményeket. Nehéz dolog ez, azt hiszem, akik országszerte a jelenlegi tanárképzésben oktatnak, mind szembesültek ezzel a jelenséggel. 

 

https://www.elte.hu/media/27/f4/6af95ec9e29edcb38264ea3aa94345123f57e340d2fd3b461185ac21855f/besse-attila-thumb.jpg

 

Besse Attila, a BTK Zenei Tanszékének diákja  szerezte meg az első helyet
a Kardos Pál Alapítvány és a Szent-Györgyi Albert Agóra által szervezett Fiatal Magyar Tanárjelölt Karvezetők Versenyén.
Felkészítő tanára: dr. Mindszenty Zsuzsánna, a Zenei Tanszék egyetemi docense.

 

Természetesen létezik tehetséggondozás. Ám itt jön a rendszer nagy negatív csavarja. Az egyetemek is financiális gondokkal küzdenek- én is az itt töltött 32 év alatt számos leépítést éltem meg, amikor egyre fogyatkoztak a tanszék oktatói. A klasszikus négy éves képzésünkben például kb. 80 hallgatóra még négy karvezetés tanár jutott. Az ELTE Zenei tanszékén a jelenlegi csaknem 90 hallgatót MÁSFÉL karvezetés tanár tanítja (jómagam teljes egészében karvezetést tanítok, míg a kollegám fele időben a szakmódszertant és a gyakorlati tanításokat is viszi.) A klasszikus képzésben heti 2 óra karvezetés volt kis csoportban- 5-6 fővel, ehhez jött a heti 2 óra kargyakorlat, ahol egy kisebb-nagyobb kórussal kipróbálhatták, amit a kiscsoportos karvezetés órán megtanultak. A BA-ban a karvezetés heti 1 óra, de aki szakirányt választott, annak emellé még jutott plusz heti 2 óra. Az MA-ban továbbra is heti 2 óra karvezetést kaptak a hallgatók- így öt év alatt igazán jó színvonalra lehetett őket eljuttatni. A kargyakorlat itt is heti két óra volt, de egyre nagyobb létszámú hallgatót kellett vezénylési lehetőséghez juttatni. Jelenleg az osztatlan képzésben   heti 1 óra (praktikusan 50 perc) karvezetés van, és általában 10-12 hallgató ül az órán. Tessék csak visszaszámolni, hogy hány perc is juthat egy emberre önállóan egy ilyen órán- ahol még nyilván a darabokról is beszélni kell, elemezni, a betanítás mikéntjéről gondolkodni…. Márpedig karvezetést tanítani többnyire csak testre-szabottan lehet, hisz mindenkinek más-más problémája lehet, különösen az alapozás időszakában. Egy óra: ugyanaz a darab mindenkinek, másként nem érünk a végére, szabadon választott mű szinte kizárva.  Kargyakorlat van ugyan, de a tanárjelöltek ritkán és csak rövid időre jutnak vezénylési lehetőséghez, hiszen osztozniuk kell egymással a rendelkezésre álló időben.

 

Nyilván a képzés struktúráján nemigen lehet változtatni, de az például biztos,  hogy kisebb létszámú csoportok esetén hatékonyabb, és az egyéni sajátosságokat nagyobb mértékben figyelembe vevő tanítás folyhatna.  Ha több kargyakorlat is lehetne, akkor egy diák sűrűbben és hosszabb időre kerülhetne kórus elé. Megküzdhetne a betanítás adta problémákkal, és megélhetné azt az élményt, hogy hogyan szólalhat meg az alapos munka folytán egy szép darab, vagy annak legalább egy részlete.   Hogy mi a helyes megoldás, nem tudom, de az egyértelmű, hogy az idővel való versenyfutás nem tesz jót az elmélyült, igényes munkának.    Mindehhez nyilván több oktató kellene- és itt a nagy kérdés, hogy az egyetemek tudnák-e ezt finanszírozni. Persze ehhez az is kell, hogy megfelelően magas szinten (Minisztérium, oktatási, kulturális vezetés) fontosnak lássák az énektanárképzés tartalmi megújítását.

 

https://www.elte.hu/media/93/a8/8b4a8be97fc4719a229f9ee1a05e8d9ee381bb154d6a932237f719b19a64/Oklev%C3%A9l.jpg

 

Mostanában a Mindennapos Éneklés program kapcsán az EMMI – Balog Zoltán miniszter úr és Hoppál Péter államtitkár úr minden erejével azon van, hogy túljussunk azon a mélyponton, amelyet az utóbbi 20-25 év negatív jelenségei okoztak az ének-zeneoktatásban. Kodály világosan kimondta, hogy a tanárképzés mennyire fontos, hiszen az iskolában dől el, hogy a gyermekek hogyan viszonyulnak majd a zenéhez, a kultúrához. Fontos, hogy a már pályán lévő tanároknak segítséget adjunk továbbképzések révén, de szerintem még fontosabb, hogy a jövendő tanárgeneráció eleve olyan képzést kapjon, amely megfelelően előkészíti őket az életre. Ehhez IDŐ kell- és ezúttal a képzésben biztosított időre gondolok. Ha a diákok óraszámát nem lehet emelni – ha az oktatói óraterhelés már szinte elviselhetetlenül magas, akkor egyetlen megoldásnak látom az oktatók számának növelését, illetve a tanítás tartalmának átgondolását. Így az egy tanárra jutó diákok száma annyira csökkenhetne, hogy igazán felelősséggel mód és idő legyen arra, hogy ne csak „tüzet oltsunk”, hanem a szakma technikai és tartalmi, zenei részét is meg lehessen tanítani- nem is beszélve egy széles körű repertoárról, amely révén sokoldalú stílusbeli ismeretekkel is gazdagodhatnának a diákok.

 

Ezek a problémák már régóta foglalkoztatnak, de most a szegedi karvezetői verseny élményei megerősítették bennem, hogy a tanárképzés esetében a karvezetés oktatás területét mindenképpen át kellene gondolni. Kedves, tehetséges, muzikális résztvevőket láthattunk a versenyen. Mindannyiukban ott volt a lehetőség- egyszer egy iskolában majd átadják a tudásukat a gyerekeknek, szeretettel, a szakma iránti elhivatottsággal kezdenek majd dolgozni. De sok év tapasztalatával azt kell mondjam, legtöbbjüknél  sok technikai dolog hiányzott, bizonyos esetekben a stílus mély ismerete is. Pedig mindent megtettek, ami tőlük telhetett, mindent, amire volt mód, lehetőség és idő a karvezetés tanulmányaik során jó tanáraiktól megtanulni, ellesni. Nagy izgatottsággal álltak a versenyen „szolgáló” kiváló kórusok elé, de az izgalmat az is fokozta, hogy nem volt elég tapasztalatuk abban, hogy hogyan is kell kommunikálni egy gyerekkarral, egy felnőtt nőikarral, egy ifjúsági vegyeskarral. De hát honnan is lenne tapasztalatuk? Azok a fiatalok, akik eljöttek versenyezni, mind sok-sok külön munkával (amely a tanárok részéről is extra elfoglaltságot jelentett az óraszámukon kívül természetesen) sajátították el azokat a darabokat, amelyek a verseny anyagát képezték. A rendezőket dicséri, hogy csupa olyan mű került elő, amelyet valóban lehet az iskolai gyakorlatban hasznosítani - megérte a fáradságot mindenképpen. De mégis figyelemfelkeltő, hogy ennek ellenére viszonylag kevesen vállalták a megmérettetést. Tudom, van olyan tanszék, amelyik úgy érezte, hogy még ez a versenyanyag is szinte meghaladja a diákok képességét. Pedig ők – akik most eljöttek versenyezni, a kiemelkedők- a legjobbak! Vajon az átlag, vagy azok, akik épp, hogy csak teljesítik a tantárgyi követelményeket, hogyan fognak vajon kórust vállalni egy iskolában? A képzésben túlságosan kevés idő adatik arra, hogy az iskolai kórusok repertoárját széles körűen megismerjék. Kevés az idő a technikai biztonság megszerzésére. Kevés az idő arra, hogy a magától értetődő magyar népdalfeldolgozások, illetve könnyebb kortárs gyermekkari irodalom mellett régi korok stílusait, előadási problémáit alaposan megismerjék. Mi következik ebből?  Ha van kórus az iskolában, a régi, jól ismert, bevált darabok hangzanak majd el újra, meg újra. Ismeretlent nem vállal majd a karvezető, mert technikailag nem tudja megoldani, zeneileg nem tudja feldolgozni, a betanítás módját nehéznek érzi. Ha pedig harcolni kell az iskola vezetésével a karének érdekében, akkor inkább föladja, mert úgysem érzi magát szakmailag elég erősnek. Természetesen tisztelet a kivételnek: épp a Szegeden versenyző, a kihívást vállaló kiváló fiatal karvezetők talán majd élharcosok lehetnek a pályán.

 

Félek azonban, hogy ez a negatívnak tűnő vízió túlságosan hamar valósággá válhat. Mindazonáltal HISZEK abban, hogy a folyamat még megfordítható (meg sem írtam volna mindezeket, ha nem hinnék benne). Fontos, hogy reálisan lássuk a problémákat, hogy ne bagatellizáljuk el azokat, és hogy időben tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy mindez ne következzen be.

 

Mire is lenne szükség? Mindenképpen magas szinten való együtt-gondolkodásra (Oktatási Hivatal, Egyetemi vezetések országszerte, tanszékek ötletei, karvezetés tanárok tapasztalatcseréje, stb.).

 

Szükség lenne a pályán elhivatottan dolgozó énektanár-karvezetők segítségére: az iskolába újonnan belépő friss tanároknak nagy szüksége van a tapasztalt kollegák építő kritikájára, apró módszertani ötletekre, melyek a gyakorlatban gyökereznek és, talán, ami a legfontosabb: segítő szándékú beszélgetésekre.

 

Szükség lenne olyan fórumokra , ahol a tanárok megosztják egymással a problémáikat, és talán ezáltal megoldások is születnek. Ilyen fórum egyébként a KÓTA Ifjúsági Bizottsága által évente mindig egy másik vidéki városban rendezett Éneklő Ifjúság Szakmai Napok.  Vagy a magyarpolányi Kodály Tábor. Vagy a Psalmus Humanus Egyesület által szervezett Tehetséggondozás Kodály szellemében című továbbképzés. A Mindennapos Éneklés program keretében a Zeneakadémia és a Kodály Intézet indít akkreditált továbbképzéseket, melyek a következő iskolai tanév során már elérhetők lesznek. Szintén a Mindennapos Éneklés program kapcsán pályázat jelenik meg néhány hónap múlva: jut anyagi támogatás majd azoknak az iskoláknak, ahol van kórus, de segítségre szorulnak, illetve azoknak az iskoláknak, ahol még nincs kórus, de van megfelelően képzett énektanár, aki vállalná a kórus megalapítását. Sok iskola pályázhat majd, és bár mindenki tudja, hogy egy pályázat megírása is óriási munka, mégis úgy érzem, ez fontos segítség lehet az iskolai kórusoknak. Meg kell érte dolgozni, de megéri – manapság munka nélkül semmi sem megy!

 

Kodály szavaival zárnám: „Ha ég a lélek tüze, mindig elérhető a művészi tökéletesség.” Ha fontos nekünk a zenei nevelés- együtt kell gondolkodnunk, együtt kell kitalálnunk a legmegfelelőbb megoldást. Egy szóval: ha nem akarjuk, hogy eltűnjenek az iskolai kórusok, tennünk kell érte, azzal a nem szűnő hittel, hogy még nem késő, hogy ÉRDEMES!

 

 

                               * A szerző az ELTE BTK Zenei Tanszék docense, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, a KÓTA elnöke