DEBRECENI EGYETEM

TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT

 

Duffek Mihály

Zongora szakmódszertan

személyes hangolásban

 

 

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015

 

A magyar pedagógiai kultúra, mint minden más, nagy hagyományokkal rendelkezik. Ezek között is a zenepedagógia világszerte elismert, hiszen nem csak elmélete, hanem gyakorlati eredményei is bizonyítják értékeit, igazságát. A mai kor kihívásai, a mai kor elvárásai a zenepedagógiában is további tudatosodást és fejlődést generálnak. A tanárképzéssel foglalkozók gyakran tapasztalják, hogy új megközelítésekre, új módszerekre van szükség, vagy a régebbi felismerések új asszociációira.

A zongoratanárok képzése kiemelten nagy hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, a vonatkozó, magyar nyelvű szakirodalom igen színes és értékes. Ugyanakkor konkrétabban el kell különítenünk a zongorajáték módszertanát a zongorajáték megtanításának módszertanától. Fontos cél az is, hogy a módszerek között koherencia legyen, hiszen egy pedagógiai koncepció nem elemeiben sikeres csupán, hanem egységében, komplex hatásában.

A könyv, amely ebben a szellemben született, még egy fontos célnak kíván megfelelni: egységben kívánja láttatni a szakmai és lelki oldalt, a tanár-tanítvány kapcsolatot és a közös erőfeszítésekben felhasznált módszereket. Főként leendő tanároknak lehet haszna az olvasmánynak, amely, talán szerénytelenül, egy hosszabb, személyes zongoratanári tapasztalatsort is szeretne megosztani, közzétenni.

A magyar zongorapedagógiát nem átalakítani kívánja a könyv, hanem újraértelmezni és átadni a jövendő nemzedékeinek. Hogy esetleg egy gyakorló tanár számára is érdekes lehet? Akár megerősít, akár vitát vált ki, mindenképpen megmozgatja a gondolkodást, és ez maga a cél, amit a könyv írója elérni kíván.

Duffek Mihály:
Zongora szakmódszertan személyes hangolásban

XML formátum | HTML formátum

 

http://music.unideb.hu/wp-content/uploads/Duffek_Mihaly_index-200x300.jpg 


Dr. habil. Duffek Mihály zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár, mb. dékán (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)

Tanulmányok:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozat, P. Nagy Ilona zongoratanár (1975); Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zempléni Kornél zongoraművész, tanár (1979); Debreceni Agrártudományi Egyetem Menedzseriskola felsőoktatási menedzser (1997); DLA (2004)

Szakmai tevékenység:
A Zeneművészeti Kar Zongora Tanszékén zongora főtárgy és zongorametodika tantárgyak oktatása, szakmai továbbképzések szervezése, országos zongoraversenyek lebonyolítása. A hazai és a nemzetközi hangversenyélet szereplője zongora szólistaként, kamaraművészként és kórusok kísérőjeként. E minőségében a magyar pódiumokon kívül koncertezett Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában, Bulgáriában, Ausztriában, Ukrajnában, Görögországban, Cipruson, Izraelben, Olaszországban, Litvániában, Finnországban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában, Japánban, Belgiumban és az Egyesült Államokban. A magyarországi zeneiskolai továbbképzések meghívott előadója, a Zeneművészeti Kar dékánjaként pedig a magyar zenei felsőoktatás, a zenetanárképzés átalakításában, korszerűsítésében vesz részt. A debreceni Nyári Egyetemen rendszeresen tart idegen nyelvű, zenei tárgyú előadásokat. Magyarországon kívül Spanyolországban, Finnországban, Szlovákiában, Japánban tartott és tart mesterkurzusokat. Számos zongoraverseny zsűrijének tagja volt Magyarországon és Ukrajnában. Kóruskísérőként hazai és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, rádiófelvételeken vett részt különböző énekkarokkal. Publikációi zenepedagógiai, szakmódszertani tárgyú cikkek formájában a Parlandóban, a ZeneSzóban, a Rubatóban és neveléstudományi tanulmánykötetekben jelentek meg magyar és angol nyelven, zenekritikák a Hajdú-Bihari Naplóban, tanulmánya a Varró Margit Szimpóziumról szerkesztett kötetben olvasható, szintén megjelent tanulmánya a Bárdos Szimpóziumokról szóló tanulmánykötetben is (2010). 2009-ben jelent meg a Magyar Zenei Tanács felkérésére megírt tanulmánya a zenei felsőoktatás elmúlt 20 évéről. 2011 óta törzstagja a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi programjának. Külső tagja a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Tanácsának. Zongoraversenyek, zongora szakmai napok szervezője, igazgatója és oktatója az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának.

Közéleti tevékenység:
1992-1996. között külső szakértő tagja volt a Debrecen M. J. Város Kulturális Bizottságának. Két cikluson át tagja volt a Magyar Akkreditációs Bizottság Művészeti Szakbizottságának, akkreditációs szakértői tevékenységet folytat. Jelenleg a MAB Művészeti Bizottságának zenei referense. A Magyar Zenei Tanács Zenepedagógiai Munkacsoportjának és a Magyar Rektori Konferencia Művészetoktatási Bizottságának tagja. A Hungarikum Bizottság Kulturális Szakbizottságának tagja. A Debreceni Egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottságának elnöke. A Debreceni Egyetem Professzori Klubjának elnökségi tagja.

Tevékenységéért 2006-ban a Debreceni Akadémiai Bizottság Plakettjét nyerte el, 2008-ban pedig Debrecen Város Csokonai Díjával tüntették ki.

 

***

 

Hagyomány – innováció – digitalizáció

 

 

Zeneoktatás és a könyvtár – van-e közös jövő? címmel  az AIBM Magyar Nemzeti Csoport és a MKE Zenei Szervezetének közös rendezvényt tartott 2017. május 10-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Zenei Gyűjteményében (Budapest, VIII. ker. Ötpacsirta utca 4.)

A program P. Stébel Ildikó könyvtáros-tanár (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Debrecen)  A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola könyvtára, mint a zeneművészeti képzés egyik kulcsfontosságú támogatója, a »műhely« című előadásával kezdődött, és  Duffek Mihály: Zongora szakmódszertan személyes hangolásban című könyvének bemutatójával folytatódott.

 

Az esemény fontos része volt továbbá az a Kerekasztal-beszélgetés is, melyen Duffek Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, Solymosi Tari Emőke zenetörténész, egyetemi adjunktus, az MMA Művészetelméleti Tagozat vezetője, Gulyásné Somogyi Klára, a LFZE Könyvtárának igazgatója, Kriszt Kinga, a Siklósi Zeneiskola AMI vezetője, valamint P. Stébel Ildikó könyvtáros-tanár, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola vett részt. A beszélgetés Bándoli Katalin, a FSZEK Zenei Gyűjteményének vezetője moderálta. Ennek során a jelenlévők választ kerestek arra, hogy a pedagógusok számára mit jelent ma a könyvtár, mennyire érzik háttérintézménynek, ösztönzik-e a gyerekeket, hogy önállóan is ellátogassanak a zeneiskolai könyvtárba, vagy a közkönyvtárakba, továbbá, hogyan vélekednek a könyvtári szolgáltatásokról, felmerülnek-e új igények, amelyekre a megoldást a könyvtári szolgáltatások tudják megadni?