Az

http://akkordmusic.com/image/catalog/graph/akkordlogo_new2.png

 

újdonságai – fuvolásoknak

 

Azt hiszem, nincs olyan fiatal Magyarországon, aki ne tudna megnevezni hangszerének játékosai közül egy vagy több ismert-híres előadóművészt. Hiszen még mindig a világ „zenei nagyhatalmai” közé tartozunk…

 

A fúvósok közül legkönnyebb helyzetben mindenképp a fuvolisták vannak, akik valamiféle hangszeres „nagycsaládot” alkottak egykor, s még ma is sokan csatlakoznak szakmai példaképnek tekinthető elődeikhez. Ez a különleges összetartozás mutatkozik meg abban, hogy az azonos generációhoz tartozók számon tartják egymás tevékenységét, legyenek szólisták, kamaramuzsikusok, zenekari játékosok és/vagy tanárok. És a tanárok szinte természetesen követik régi növendékeik sorsának alakulását is.

 

Náluk mintha a legkevésbé érvényesülne G. B. Shaw elhíresült mondása, miszerint „aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja”. Épp ellenkezőleg: a legértékesebb előadóművészek egy személyben elkötelezett tanárok is. A jelentős tanárok „holdudvarát” képező növendékcsapatok gyakran több „vonzáskörzetbe” tartoznak (hiszen középfokon és a felsőoktatás különböző intézményeiben másoktól kaphattak jelentős impulzusokat), s talán épp ez a többrét(eg)űség a nyitja annak az összetartozás-érzetnek, amely azt eredményezi, hogy náluk az állásokhoz nem a kötelezően elvégzendő munka fogalma társul. Öröm volt látni például a sok-sok fuvolást a „Matuz 70” koncerteken – szinte névsorolvasást lehetett volna tartani!

 

A legismertebb (emberileg is legkedveltebb) fuvolások zenei érdeklődésének sokirányúságának másik következménye, hogy játékuk inspirálja a zeneszerzőket, hiszen a fuvolaművek nagy eséllyel előadóra találnak. Sőt, az sem ritka, hogy fuvolaművész felkérésére születnek új kompozíciók. Az előadói felkérés az alkotók és interpretátorok közötti kölcsönös egymásrautaltság egyik jele; a hangszeres szívesen játszik új műveket, a szerző pedig szereti, ha kompozíciója a gyakorlatban vizsgázhat. A felkéréshez leggyakrabban már kialakult személyes ismeretség-kapcsolat szükséges – de az így készült darabok hamarosan valamennyi érdeklődő fuvolás közkincsévé válhatnak.

 

Mármint, ha hozzáférhetőek! És ebben perdöntő szerepe van a kottakiadásnak, hiszen ily módon lehet jogtisztán hozzájutni az új darabokhoz. Többszörösen „hasznosak” tehát az új művek, kiváltképp a szólódarabok, hiszen esetükben nincs szükség előzetes szervezésre. Mű – kotta – hangszeres: és máris megismerhető, közönség előtt való eljátszáskor pedig népszerűsíthető a kompozíció. Persze, számolni kell azzal, hogy az előadóra szabott darabok egyszersmind kihívás-értékűek is lehetnek, tehát korántsem biztos, hogy a lelkes érdeklődés potenciális előadókat eredményez. De akkor sem haszontalan a saját megszólaltatás számára elérhetetlen darabok megismerése – sokat megsejttetnek a hangszer ritkán kihasznált lehetőségeiből, és egyszersmind inspirációt is adnak, zenei és technikai fejlődésre.

 

Az EAR Együttes vezetője, Sugár Miklós az utóbbi években három szólódarabot komponált Matuz Gergelynek szóló ajánlással. A fuvolaművész (Matuz István fia) maga is gyakori közreműködője az elektroakusztikus társulás hangversenyeinek; nem véletlen, hogy az e körhöz is tartozó Madarász Ivánt is inspirálta szólódarab komponálására.

 

Sugár Miklós 2014-ben írt darabjának már a címe is az előadóra utal: Greg. Nagyon praktikus, hogy az ötoldalnyi játszanivaló leporellószerűen kihajtható formában jelent meg – aligha lenne közben lehetősége bárhol is lapozni a játékosnak. Ráadásul, a hosszú kottacsík másik oldalára éppen kifért a 2015-ben komponált Másodvirágzás. A két tétel: testvérdaraboknak tekinthető. A gondolati rokonságra utal, hogy a Greg-tétel végének jellegzetes dallami fordulata (kisterc, felső váltóhanggal) lett a Másodvirágzás kiindulópontja. A címet – kissé rosszmájúan – értelmezhetjük úgy is, mint felemlegetését a korábbi mű tetszetős strukturális elemeinek, ám az újfajta elrendezésben (néhány jellegzetes anyag fordított sorrendben jelenik meg) általuk másfajta „történet” került elmondásra. Ráadásul, a Másodvirágzás egyik szakasza még frappánsabban juttatja kifejezésre sorszerkezetével Sugárnak a repetitív szerkesztés iránti affinitását. A harmadik darabnak (3’13’’) akár a Hajtűkanyar címet is adhatta volna, olyannyira életveszélyes! Az ötlet, amelynek megvalósítására több szerzőt is felkért, s amely több hasonlóképp fuvolást-próbáló darabot eredményezett, sajátos megmérettetés: szünet nélküli staccato-játékról van szó. Ráadásul Sugár visszatérésekkel tagolt, zeneileg elemezhető formát hozott létre, afféle sajátos rondót, amelyben a jól felismerhető kezdő anyag különböző magasságokban (ne mondjam: hangnemi síkokon) tér vissza, ám az aligha elbagatellizálható epizódok más-más nehézség elé állítják az előadót (túl azon, hogy az egyenletes – ám hangsúlyokkal sajátosan megformálandó – nyolcad ritmusú staccatók megszakíthatatlanul áradnak…).

 

Ennek a páratlanul nehéz darabnak – valóban nincs párja: az ötoldalas darab hátoldala üresen maradt…

(Akkord Zenei Kiadó A-1229)

(klikkelve új ablakban megnyílik)

 

 

 

A kottakép alapján formailag könnyen tagolható Madarász Iván poétikus című darabja: Amit Ophelia nem mondott el Hamletnek. Egy-egy szakasz egyszersmind igényes etűdnek is tekinthető. Ráadásul, korántsem elégséges a technikai kihívásoknak való megfelelés: akkor hatásos a mű előadása, ha az előadó olyannyira át tudja tekinteni a mű egészét, hogy a narratíva „átjön” a hallgatóhoz. Nem véletlen, hogy az első szakaszokban a szerző nem ad dinamikai utasítást. Ilyen támpontot akkor ad, mikor erős érzelmi-indulati kontrasztokat kell kifejezésre juttatni. A szélsőséges dinamikák (és a halk szférán belüli aprólékos differenciálás) egyszersmind azt példázza: iránymutató a sok jelzés, mintegy retorikai utasításrendszer az előadó által megformálandó tartalomhoz.

(Akkord Zenei Kiadó A-1228)

 

 

 

Hasonlóképp, a legaprólékosabb lejegyzésnek is a megközelítőleges-voltára ad példát Olsvay Endre Monológ című, 2007-ben komponált tétele is. Ennek a tételnek a zenei történéseit nem zárta ütemvonalak keretei közé a szerző, ám ennél a hagyományos áttekintést-tagolást segítő eszköznél a zenei anyaghoz megfelelőbb, szöveges utasításokkal irányítja a végeredményként a játékosra bízott formálást. A rubato vagy egy-egy szakasz végéhez közeledve jelenik meg (majd misurato felirat jelzi a következő zenei egység kezdetét), vagy a tétel utolsó formai egységének kezdetén, amikor is a megelőző „Quieto, senza tempo-hoz képest mintegy a személyes „magáratalálás” jele, a tudatosan vállalt, dallamként felfogható kvartlánccal.

(Akkord Zenei Kiadó A-1233)

 

 

 

In memoriam Gyöngyössy Zoltán” – áll Nógrádi Péter Fuvallat című kompozíciójának élén. Ez a tételpár minden bizonnyal népesebb előadógárdára számíthat. Az első, mintegy háromperces tétel Quieto – legrövidebb (egyben alap) ritmusértéke a negyedkotta, ám a magas metronómszám, és a metrikus érzetet gyengítő apró tempóváltások (meno mosso, accelerando, avagy konkrétan megadott más metronómszám) a viszonylagos szabadság érzetét keltik. A második tétel több, karakterében is jól elkülönülő szakaszból áll (AnimatoVivaceGiusto – Adagio). A záró szakaszban megjelennek (és immár szervesen az egyenletes ritmusértékű, bár az apró tempóváltásokból adódóan korántsem metrikusnak értelmezhető nyolcadok közé ékelődnek) a megfúvás nélküli, az ujjaknak a lyukakra csapásával megszólaltatandó zörej-hangok. Akadozik a szívverés, néha kihagy – az egyre halkuló, pppp-ig elhaló dinamika, utána a többütemnyi szünettel azt a bizonyos távolságot is sejteti, ahová a Címzetthez szól az emlékező darab. Ez a kotta hagyományosan fűzött – a második tétel ily módon lapozhatatlan.

(Akkord Zenei Kiadó A-1234)

 

Fittler Katalin