Vezénylő zeneszerzőK

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW-ihikUTClSeYETP8vNVHarePtPj5qsJWoRqNp6BpkLiaE7fS

 

Különleges hangversenynek adott helyszínt a BMC Budapest Music Center (az érdeklődők egy részének felfedezésszámba ment maga a Tetőterem is). Az Eötvös Alapítvány által meghirdetett mesterkurzus záróeseményére került sor 2016. október 20-án. Hét fiatal zeneszerző vezényelte egy-egy művét, afféle workshop-bemutató keretében.

 

http://helyszinforum.hu/Gallery//termek/1201.jpg

BMC-Tetőterem (BMC)

 

Eötvös Pétert, aki mind karmesterként, mind zeneszerzőként napjaink zenei életének meghatározó személyisége, minden bizonnyal saját személyes tapasztalatai késztették arra, hogy a felnövekvő generációk tehetségeinek pályáját megkönnyítse. E cél hívta életre a Nemzetközi Eötvös Alapítványt csakúgy, mint a hazait, amely a nemzetközi tájékozódás lehetőségeit is kínálja.

 

http://hirportal.sikerado.hu/images/kep/201109/zeneszerzo.jpg

Eötvös Péter (www.sikerado.hu)

 

A magyar zenei életben „első fecske” az a lehetőség, amely fiatal zeneszerzőknek kínál alkalmat a karmesteri munka kipróbálására, megtapasztalására. S itt nem csupán arról van szó, hogy együttest biztosít számukra, amely felkészülten szólaltatja meg az adott műveket, hanem arról, hogy a műhelymunka lehetőséget ad olyan zeneszerzői tapasztalatok megszerzésére, amelyek birtokában eredeti elképzelésük tökéletesebb megvalósítása érdekében korrekciókat hajthatnak végre a darabokon, illetve, az előadók által inspiráltan továbbgondolhatják korábbi elképzeléseiket.

 

http://info.bmc.hu/container/images/ZENESZERZOK/horvath_balazs_650.jpg

Horváth Balázs (BMC)

 

A projekt vendégprofesszorainak a zeneszerző-karmester Horváth Balázst választotta Eötvös Péter, valamint a Nemzetközi Eötvös Alapítvány egykori növendékét, a francia zenei élet több területén eredményesen munkálkodó karmestert, Jean-Philippe Wurtz-öt. A művek megszólaltatásának feladatát a THReNSeMBLe látta el, elismerésre méltóan.

 

http://simn2009.cimec.ro/Jean-Philippe-Wurtz.jpg

Jean-Philippe Wurtz (Festival de muzica contemporana – 2009

)

 

A szünet nélkül kétórányi esemény intenzív élményt jelentett, megannyi tanulsággal. Hét különböző nemzetiségű fiatal zeneszerző egy-egy darabját hallgatva, érdekes volt megtapasztalni, hogy szinte egyidejűleg mennyire különböző művek születhetnek. S a különbözőség annál is szembetűnőbb, mivel az előadói apparátusuk megközelítően hasonló volt. Pontosabban, önmagában a stílus-különbség, a zenei nyelv eltérő „szókincse” még nem lenne meglepő – annál tanulságosabb viszont, akár első hallás alapján is, felfedezni, a zenei múlt színes szőtteséből mely szálak mentén haladnak a szerzők, milyen elképzelésekkel vállalnak szellemi rokonságot. Ennek a hangversenynek a hallgatója aligha akarná egyetlen mű alapján beskatulyázni Lorenz Muellert (Ausztria), Nuno Figueiredót (Partugália), Amir Shpilmant (Izrael), Tomas Bordalejót (Argentína), Arnaud Arbet-t (Franciaország), Matthew Chamberlaint (USA) vagy Petr Popelkát (Csehország). Afféle felelősség nélküli stílusrokonság-keresés részesei lehettünk (játék – mondhatnánk a musicus ludens értelmében), néha rácsodálkozva egy-egy érdekes hangzásra, effektusra, vagy épp hangszínkeverő megoldásra. Mindehhez látványnak ott voltak a karmesterként közreműködő szerzők, akik érthető módon igyekeztek mindent elkövetni elképzeléseik minél reálisabb megvalósítása érdekében. S workshopról lévén szó, értékes hospitáló-tanulságokhoz jutottunk, amikor a dirigens-professzor konkrét instrukcióval segítette hozzá a vezénylés-technika világában kevéssé járatos fiatalokat.

 

Hogy a workshop nyelve angol volt, ez aligha jelentett problémát a hallgatóságnak, hiszen az instrukciók nyomán módosuló hangzás önmagában is biztos tájékozódást adott. A művek közben mini-interjúkban röviden lehetőséget kaptak a főszereplők arra, hogy megosszanak a hallgatósággal valamit, ami a számukra ebben a projektben egyéni tapasztalatot jelentett. A vezénylésben már rutinosabb jelölt arra mutatott rá, hogy mennyivel más kis- és nagylétszámú együttest vezényelni, mások a vezénylés fizikailag is igénybevevő munka-jellegére figyeltek fel. Volt, aki a műhelymunka irányítóitól kapott (más művekben is hasznosítható) instrukciók által gazdagodott, míg volt, akit az az élmény varázsolt el, hogy szellemi teljesítményének hangzó életre hívásában is segédkezhetett.

 

http://www.koncert.hu/uploads/artists/normal/koncert-20131005-2968-thrensemble.jpg

THReNSeMBLe (Koncert.hu)

 

Mesterkurzus volt ez a THReNSeMBLe számára, hiszen együttesnek ritkán van lehetősége arra, hogy „élesben” egyidejűleg ilyen sokszínű műsorral foglalkozzék. S bár nem láttam a kottákat, bizonyosra vehető, hogy a notációs különbségekből is rengeteget profitálhattak – saját bőrükön megtapasztalva az értő-aktív kottaolvasás szükségességét, ami alatt azt értem, hogy nem mechanikusan lejátszva a szólamukba leírottakat, hanem játszanivalójukat mindig a születő hangzás egészébe ágyazva. Remélhetőleg, nem felejtik el a mindennapi zenei életben sem, hiszen ettől minőségi többletet kap játékuk.

 

Zeneszerző- és karmester-szakos hallgatók számára rendkívül hasznos lett volna ez a hangverseny, hiszen kizárólag a gyakorlatban elsajátítható tapasztalatokkal való gazdagodást kínálta az élményt adó esemény. Persze, szerda koraeste hivatalos-szakmai elfoglaltsága is lehetett sok muzsikusnak (tanároknak és diákoknak is) – de nem felesleges utólag sem a tanulság: érdemes rendszeresen figyelemmel követni a kulturális élet műsorajánlatait, hogy ki-ki minél kevesebb értékes élményről maradjon le!

 

Fittler Katalin