Zeneakadémisták a 2017. évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon

 

A 2017. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál programjai között számos olyat találunk, amely más sorozatnak is része; éppen ily módon tud létrejönni az a gazdag változatosság, amely megkülönböztetett helyet biztosít műsorkínálatának, a külföldi kultúra-turistákon kívül a hazai érdeklődők körében is. Mert még ahhoz is nagy merészség kell, hogy érdembeli áttekintésére vállalkozzon valaki – a „figyelemmel kísérés” leginkább az adatok-információk szintjén tud megvalósulni.

 

A KOR-TÁRS hangversenysorozat záró koncertje – olvashattuk az „Új utak Beethovenhez. Fiatal zenészek koncertje Beethoven halálának 190. évfordulójára” címmel meghirdetett programnál. A teljes kínálattal elszámoló, dicséretesen jó előre megjelent (almanach-jellegű) műsorfüzetben arról is értesülünk, hogy második alkalommal valósul meg ilyen hangverseny-sorozat. Milyen is? „Fiatal zenészeket bemutató”. Halkan megjegyezném, hogy hangversenyeknél az előadó mindig kortárs, akár fiatal, akár idős, ilyen meggondolásból szinte öngól a „KOR-TÁRS”-ság hangsúlyozása. (Egyúttal a címbeli szó alapján, amelyet az utóbbi időben igencsak gyakorta használnak – ez a gyakoriság korántsem tudja ellensúlyozni, hogy a kortárs (zene)művészetnek mindmáig az érdeklődésnek csupán a perifériáján jut hely – aligha lehet visszakeresni interneten a hivatkozott rendezvényt.)

 

Az előzmények ismerete nélkül is tudomásul lehet venni, hogy egy rendezvénysorozatnak vélhetőleg a végére tartogatták a legjobbakat, tehát feltételezhető: méltán kerültek a BTF programjába. A „zárókoncert” ugyancsak pontatlan, hiszen két hangversenyre került sor (április 22-én délután és este) a Vigadó Dísztermében.

 

De ne keressünk csomót a kákán is, amikor van szembeötlőbb elgondolkodnivaló is. Új utak Beethovenhez? A két hangverseny végighallgatása után bizton állíthatom, az új út legfeljebb a blickfangos címek kiagyalóinak az elméjében létezik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói Beethoven-műveket játszottak két hangversenyen – pontosabban másfélen, mert a fiatalokon kívül beérkezett művész is fellépett, Érdi Tamás zongoraművész. Valamiféle „szervesség” látszatát kívánták kelteni azzal is, hogy többségük a Járdányi Pál Zeneiskolában kezdte tanulmányait (vajon a „többségük” megjegyzés a két hangverseny tíz előadójára vonatkozik, avagy arra az egész, immár másodszor megrendezett KOR-TÁRS hangversenysorozatra, amelynek záró eseménye(i) került(ek) a BTF kínálatába?) – ilyen meggondolásból indokolt Érdi Tamás szerepeltetése.

 

A két hangverseny szórólapján egyaránt szerepel a 10 előadó képe – aki nem ismeri őket, beazonosíthatja, amikor pódiumra lépnek. Az előadóknak a műsorszámokhoz való társítása, a darabok sorszáma alapján, megoldhatatlan feladat elé állította az 1. program készítőit (pedig könnyen feltűnhetett volna, hogy négy műsorszám esetében nem kellene egyik játékoshoz sem az 5. számot írni!).

 

De térjünk a lényegre!

 

A délutáni hangverseny első részében két zongoraszonátát hallhattunk. Szilasi Dávid játszotta az Op. 90-es e-mollt, bensőséges tónussal. Gyönyörködtetően formálta a dallamokat, ám a bal kéz kísérete dinamikailag néha kevésnek bizonyult. Ugyanakkor, ha a bal kéz játszott lényeges-tematikus anyagot, sokkal kiegyensúlyozottabb lett a hangzás. Aki ráadásul ráláthatott a kezére, az audiovizulis élmény teljes mértékben le tudta kötni a figyelmét. Más kérdés, hogy aki oldalról-távolról hallgatta, mennyire érezhette magát megszólítottnak e muzsikálás által.

 

https://pb2.jegy.hu/imgs/system-4/program/000/041/982/medgyesi-zsolt-zongorakoncertje-original-38361.jpg

Medgyesi Zsolt (Jegy.hu)

 

Az op. 109-es E-dúr szonáta kétségkívül „nagy falat” – Medgyesi Zsolt technikailag kifogástalanul teljesítette, ám játéka inkább emlékeztetett sikeres vizsgahangversenyre, semmint élmény-megosztó interpretációra. A hangokat (sőt, a belőlük kialakított kisebb-nagyobb formai felületeket) birtokba vette már, ám a kompozíció gondolatisága még nem az övé. Más szavakkal: amíg hallgattuk, nem a művet kaptuk meg, személyesen átintonálva, hanem az előadó hangszeres játéka volt az, amivel foglalkoznunk kellett. Mindenesetre, ígéretes volt a produkció – szívesen meghallgatnám Medgyesi Zsolttal egy-két évtized múlva is!

 

A szünet után egy-egy duó-szonáta került előadásra. G-moll szonáta zongorára és csellóra, op.5/2 – hirdette a műsor, és Radnóti Róza (zongora) és Matuska Flóra (gordonka) előadásában valóban azt is hallottunk: gordonkakíséretes zongoraművet. Pedig a korai Beethoven-opus úttörőként éppen azok közé a kompozíciók közé tartozik, amelyek tényleges szólista-rangot adnak a mélyhangú vonós hangszernek, kiszabadítva a korábban általánosságban a basso continuo játszásával megbízott hangszert.

http://www.ujeuropaalapitvany.hu/img/rendezvenyek/0_2013.14_BMC_Erdi/201403/radnotiroza0.jpg

Radnóti Róza (Új Európa Alapítvány)

 

Radnóti Róza nagy hangon,felszabadultan muzsikált, már-már inkollegiálisan figyelmen kívül hagyva partnerét – megtehette ezt annál is inkább, mivel Matuska Flóra visszafogottan játszott. Azokban a részletekben, amikor mégis szólista-öntudatra ébredt, gyönyörködhettünk a kamaramuzsikában.

 

http://keyframe.nava.hu/service/gallery/keyframe/2014/12/10/duna-72376/duna-72376-06013500.jpg

Stark János Mátyás (Nemzeti Audiovizuális Archívum)

 

Felemás produkcióval zárult a program: az op. 30/1 A-dúr hegedű-zongora szonáta (a műsorlap szerint zongorára és hegedűre szánt) hegedű-zongora szonáta, és egyszersmind az egész hangverseny nagy élményét Ránki Fülöp muzsikálása jelentette. Mintha egyedül ő vette volna számításba az akusztikai közeget, amelyben játszik. Stark János Mátyás hegedűhangja nélkülözte a vivőerőt, ennek ellenére Ránki Fülöp képes volt dinamikailag alkalmazkodó zongorázással kiegyensúlyozni a szólamok megkomponált viszonylatait.

 

Itt, a legnagyobb élményt adó műsorszámnál érdemes rámutatni arra, hogy a pódiumművészet, az előadóművészi gyakorlat nemcsak a szereplések gyakoriságával tanulható, hanem az is szükséges, hogy a megszólaltatás terét is megtanulja belekalkulálni produkciójába a fellépő. A Vigadó Díszterme rendkívül visszhangos – bizonyos műveknél kifejezetten jótékony hatású, amennyiben „ápol és eltakar” megannyi kidolgozatlanságot, jótékony hangfelhőbe rejtve a problémákat. Ezúttal érdemes lett volna olyan céllal tartani terempróbát, hogy akár kültag (tanár, vagy muzsikus-kolléga) hallgassa a terem különböző pontjain a zenélést, és megosztva tapasztalatait, instruálja a játékost, akár egymás produkcióját kontrollálják ily módon a hangszeresek.

 

http://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/965/9652/96521/9652131_0536e8d83099787fc966fba5bce3e6cd_wm.jpg     

Ránki Fülöp (Fidelio)

 

„Rossz az akusztika”- ezzel a legyintéssel könnyű szőnyeg alá söpörni a problémákat. De épp Ránki Fülöp zongorajátéka bizonyítja, hogy kellő térérzékenységgel bármilyen akusztikai környezetben lehet élményt adóan zenélni. Csak épp plusz egy megfigyelési szempontnak kell eleget tenni ehhez.

 

Az esti koncert első fele jelentette a közönségnek az „örömzenét”, amikor Érdi Tamás két ismert-népszerű szonátát adott elő (cisz-moll „Holdfény” szonáta op. 27/2 és d-moll „Vihar” szonáta, op. 31/2). Megérdemelten aratott nagy sikert.

 

Az esti koncert második része a ritkán hallott kamaraművekből adott ízelítőt. Az érdemben a vonósnégyesekhez szánt előtanulmánynak tekinthető op. 9-es vonóstrió-ciklusból csendült fel a 2. (D-dúr) és 3. (c-moll) darab. Itt az előadók felelősségét megnövelte, hogy feltételezhették: sokan „itt és most” hallják először (főként élőben!) e kompozíciókat, tehát interpretációjuk és a művek közé egyenlőségjelet tesznek.

 

http://zeneakademia.hu/documents/10608/4964323/Kruppa_Balint_by_Kondella_Misi_vagott_06.jpg/215bbda9-433e-4d35-8e80-5fb7b491afc4?t=1488290687000

Kruppa Bálint (Zeneakadémia, Kondella Misi)

 

http://www.arcustemporum.com/uploads/artists/medium/17.jpg

Kurgyis András (Arcus Temporum XII

)

http://zakbk.hu/wp-content/uploads/2011/07/59872_1399000822839_1466826237_2378000_4666209_n.jpg

Fejérvári János (Zeneakadémia Baráti Köre)

 

Kruppa Bálint (hegedű), Kurgyis András (brácsa) és Fejérvári János érzelmileg-hangulatilag kissé egysíkúra vette a tételeket; nem éltek a D-dúr mű megannyi mosolyt-fakasztó pillanatával – talán épp a felelősség nehezedett rá, s komolyította játékukat. A c-moll mű szélsőségeit (megsejttetve későbbi azonos hangnemű alkotások érzelmi-indulati mozzanatait) tompították, de ebben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy nem igazán érezték az akusztikai közeget. Így a közönség leginkább azzal a tanulsággal gazdagodott, hogy „innen indult” a szerző, s voltaképp azt az utat értékelhette, amelyen a késői, korszakos jelentőségű remekművekig elért.

 

Fittler Katalin