Eddig nem hallott Kodály dallamok is felcsendülTek a Táncház Napja zeneakadémiai zárókoncertjén

 

https://www.utazzitthon.hu/images/program/vi-tanchaz-napja-93939-rxiyQEfsXu-l.jpg

 

Kodály nyomdokain elnevezésű ünnepi műsorral zárult az idei Táncház Napja, amely elsősorban a zeneszerző hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodott. A záró koncerten a Kodály művekből közismertté vált népdalok mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendültek. A program a zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135., és halálának 50. évfordulója alkalmából állított emléket. A koncertet hagyományosan a Halmos Béla-vándordíj és emlékérem átadása előzte meg 2017. május 13-án, a Zeneakadémia Nagyteremében.

 

Táncháznapi üzenet 2017 - Borbély Jolán gondolatai

 

Idén ötödik éve rendezte meg a Táncház Napját 2017. május elején a Hagyományok Háza, amelynek központi helyszíne ezúttal is a budapesti Liszt Ferenc tér volt. Az egész napos élőzenével kísért programokat a Zeneakadémia által szervezett ünnepi koncert zárta, amelyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék tanárai, már végzett és jelenlegi hallgatói, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei, valamint Horsa István, a Halmos Béla vándorhegedű tavalyi nyertese léptek fel. 

 

A táncházmozgalom 45. évfordulóján, a Kodály-év jegyében szerkesztett műsor elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodott, amelynek összeállítása részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A közönség számára még ismeretlen hangszeres dallamok mellett a Kodály művekből közismertté vált népdalok is felcsendültek. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című művek népzenei forrásai szólaltak meg.

Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseiben megjelenő közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható.

 

A bartóki gondolattal összhangban a gyűjtött magyar népzenei anyag Nyitra megyei szlovák, baranyai horvát, valamint bukovinai román és rutén népdalokkal és táncdallamokkal is kiegészült. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda-hegedű és hegedű-cimbalom-gardon formációk is megszólaltak.

 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/picture/36299/normal/163/00163160.jpeg

 

Fórumok, viták, konferenciák, jeles napok 2017.

 

A részletes ünnepi program krónikája:

Halmos Béla vándordíj és emlékérem átadása
Széki hangszeres összeállítás Lajtha gyűjtéséből

Kászoni keservesek és lírai dalok

Bukovinai magyar, román és rutén dallamok

Zoboralji dudanóták

Galántai táncdallamok

Gábor Ignác nótája” – gyergyói keserves és táncdallamok

Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok

Dél-dunántúli dallamok Baranya és Somogy megyékből

Horvát dallamok hegedűre és dudára

Nagyszalontai és nyírségi dallamok

Ipolysági dudanóták

Mátrai képek” – palóc pásztornóták

Finálé:„Páva variációk” – Páva-dallamok a Kárpát-medencében

Közreműködtek:
Bárdosi Ildikó, Hetényi Milán (ének)
Istvánfi Balázs (duda), Juhász Zoltán (furulya, duda)
Mihó Attila, Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs (hegedű)
Balogh Kálmán, Zimber Ferenc (cimbalom)
Árendás Péter, Fekete Márton (brácsa, kontra)
Bognár András (bőgő, ütőgardon)
valamint Horsa István és tanítványai

A műsort szerkesztette: Árendás Péter
Az est háziasszonya volt: Berta Alexandra

 

A programokat a Zeneakadémia Koncertközpont és a Hagyományok Háza rendezte.