“TEHETSÉGGONDOZÁS KODÁLY SZELLEMÉBEN”

 

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 2016. évi továbbképzési programján részt vett tanárok beszámolóiból

 

http://www.parlando.hu/2017/2017-3/Kodaly-Walter_elemei/image002.gif

 

A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére 2016 tavaszán levél érkezett az Iskola Igazgatóságához, ami tudatta, hogy a zuglói székhelyű Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület tanár-továbbképzést szervez, intézményük pedagógusai számára ingyenesen, amit a XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának támogatása tesz lehetővé. A Zeneiskola örömmel fogadta a hírt, és Makovecz Pál, az iskola igazgatója térítésmentesen biztosított termet a „Tehetséggondozás Kodály szellemében” című 30 órás akkreditált tovább-képzési program idejére szeptember hónapban, szombati napokon: 10-én, 17-én és 24-én.

 

Az Egyesület vezetője pontosan meghatározta és kérte a szükséges dokumentációkat a képzésre jelentkezőktől (Jelentkezési lap, Felnőttképzési szerződés), és a felsőfokú végzettség igazolását. A képzés során mindhárom napon rövid Napi hangulatértékelést kellett készítenünk, végezetül a továbbképzést követően egy Adaptációs terv megírásával kellett eleget tettünk a hivatalos elvárásoknak. Ezt követően kaptuk meg az ún. Tanúsítványt, amely igazolta a képzési program eredményes elvégzését. Az alábbi dolgozatokat az Adaptációs terv formájában készült beszámolók közül választottuk ki.

 

I.

 

WALTER JUDIT GONDOLATAI*

 

A “Tehetséggondozás Kodály szellemében” című PAT Továbbképzési Programon 2016 szeptemberében vettem részt. Azért jelentkeztem, mert egyrészt mindig érdekelt, hogy az a Kodály által kidolgozott rendszer, amiben én magam is felnőttem, és amit “az anyatejjel együtt szívtam magamba”, érvényes-e ma is, hitelesen szólhat-e a ma emberéhez? Másrészt úgy éreztem, egy Kodály Zoltánról elnevezett iskola tanáraként a mester szellemiségét kötelességem egy – az ösztönösségnél és a tanulmányi éveim alatt megtanultnál – jóval magasabb és tudatosabb szinten átadni pedagógiai munkám során. Ennek átgondolásában segített sokat ez a 30 óra. Jelen adaptációs tervemben elsősorban a számomra meghatározó előadások anyagára fókuszálok és megpróbálom összefoglalni, mi az, amit magammal viszek?

 

http://keyframe.nava.hu/service/gallery/keyframe/2007/03/06/duna-6046/duna-6046-16490900.jpg

(A kép forrása: Nemzeti Audiovizuális Archívum)

 

K. Udvari Katalin, mint a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület elnöke előadásában bemutatta a kodályi zenepedagógiai alapokon nyugvó integrált művészetpedagógiai programjukat. Iránytűként azt a Barkóczi Ilona és Pléh Csaba által publikált, 1978-ban megjelent anyagot használta, amely Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálatáról szólt. Csodálatraméltó az a rendíthetetlen, céltudatos és hatalmas elszántsággal végzett munka, amelyet Katalin végez – missziójának tekinti a kodályi gyökerek életben tartását. Ehhez nem csupán szakmai kapcsolataival, pedagógiai tapasztalataival, de az oktatáspolitikai fórumokon való aktív részvétel eszközével is él.

 

Kiemelt szerepet kaptak a tanfolyamon belül a hátrányos helyzetű gyermekek és a velük kapcsolatos pedagógiai programok. Fantasztikus munkát végeznek ezen a területen pedagógusaink és fantasztikus eredményeket érnek el ezek a fiatalok és gyermekek. Bertalan Edit a marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója igazán belelát ebbe a területbe és lelkesen végzi sokszor sziszifuszinak tűnő munkáját. Ugyancsak nehéz dolga van Somody Beátának, a Lakatos Menyhért Általános Iskola egykori rajztanárának, aki személyes élményeiről mesélt: egy 7.-es osztály osztályfőnökeként komplex művészeti nevelésben részesítette a gyerekeket akkor, amikor felújították az osztálytermet, Pilvax Kávéházként működtek a 48-as megemlékezések idején, majd mindebből szervesen következett egy mese megírása, melyben a gyerekek azzá változtak, akivé csak szerettek volna és így küzdöttek meg az eléjük gördülő akadályokkal. A napokban olvastam valahol, hogy az életünk útján elénk gördülő kavicsokat nem kikerülni kell, hanem lépcsőt építeni belőlük – úgy látom, Beáta valami ilyesmit valósított meg ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Érzékletes képekkel, fantáziadús megoldásokkal, kreatív ötletekkel találkozott az, aki megismerte történetét, mely egyfajta terápiaként is működött közösségükben.

 

A hátrányos helyzetűek művészeti nevelésével kapcsolatban a legátfogóbb képet Kaibinger Pál, a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Módszertani Központ tanára adta. sokoldalúan járta körül a fogyatékosság témáját. Hiteles képet kaptunk a zenei nevelés szerepéről az értelmileg sérült emberek oktatása kapcsán is. Nagyon érdekes volt a zenei tehetség és az intellektus kapcsolatáról szóló fejezet és az egyes zeneszerzők tehetségmodelljeinek felvázolása. Teljes mértékben új információkat hordozott a színes kotta módszerének megismertetése. Egyre több diszlexiás és diszgráfiás gyermekkel találkozom pályám során és azt tapasztalom, hogy számukra – bár hallásuk sokszor kifinomultabb társaikénál – nagyon nehéz a zenei írás-olvasás megtanítása. Ebben segíthet az ún. ULWILA-módszer, amelynek megismertetését már el is kezdtem tanítványaim körében. Azt látom, hogy nem csupán a speciális módszertant igénylő tanulók körében népszerű a módszer, de az átlagos képességekkel rendelkező diákok is szívesen “játszanak” ilyen módon a hangokkal.

 

Végezetül a vak és látássérült gyermekek művészeti tevékenységeiről tartott előadást és vetített képes bemutatót.

 

Pillanatkép Kovács Henrik interaktív előadásáról

 

Nagyon hasznosnak találtam Kovács Henrik, a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusának előadását. Tetszett, hogy a népi játékok csoportosításával kezdte a beszámolót, mert nagyon fontos, hogy mi, zenetanárok, a népdalok osztályozása mellett a táncok és népi játékok rendszerét, felosztását is megismerjük. Meggyőződésem, hogy a táncok, népszokások, hagyományok ismerete és megismertetése a Kodály-koncepcióba szervesen beilleszthető és az oktatásban betöltött szerepe meghatározó: segít az identitás-tudat kialakításában, valamint fejleszti a térbeli tájékozódást, az állóképességet és a kreativitást. Ráadásul mindezt játékos formában teszi. Fontos információ volt az is, hogy a táncokat az egyes korosztályok adottságainak figyelembe vételével kell összeállítani: a 3-4 évesek ugróst, az 5-6 évesek friss csárdást, a 7-8 évesek már moldvai körtáncot és a lassú csárdást, a 9-10 évesek pedig már a páros táncokat és a bonyolult moldvai körtánc-figurákat is el tudják járni. Külön kiemelném, hogy Kovács Henrik az előadás óta folyamatosan értesíti a továbbképzésen résztvevő és a néptánc iránt érdeklődő kollégákat az általa szervezett, pedagógusoknak szóló képzésekről.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Dr._Mindszenty_Zsuzs%C3%A1nna.jpg/250px-Dr._Mindszenty_Zsuzs%C3%A1nna.jpg

Mindszenty Zsuzsánna (Wikipédia)

 

Karvezetőként nagyon hasznosnak találtam dr. Mindszenty Zsuzsánna Liszt-díjas karnagy, az ELTE Zenei Tanszékének docense előadását az énektanításról és kórusvezetésről. Jó volt hallani az éneklés jelentőségének hangsúlyozását a hangszeres oktatásban – a frazeálás, a levegővétel, a súlyok, a dinamikai megvalósítás terén nélkülözhetetlen az éneklés szerepe akár fúvós, akár vonós, akár billentyűs hangszer oktatásáról van is szó. Gyakorlati tanácsok hangzottak el a kórusénekléssel kapcsolatban, külön figyelmet szentelve a kedvtelésből, önmagunk szórakoztatására szánt anyagok átadására. Mindszenty Zsuzsanna szép és igényes kórusfüzetekkel támogatja kollégái munkáját és ez felbecsülhetetlen értékű segítség. Ugyancsak gyakorlati haszna volt a kiállított, a Kontrapunkt által kiadott kottákba való betekintésnek. Végezetül képet kaphattunk az EMMI “Minden napos éneklés” programjába – reméljük, a megvalósítás hamarosan jó mederbe terelődik és eléri eredeti célját.

 

Végezetül hadd emeljem ki a programból dr. Pásztor Zsuzsa tanárnő előadását a Kovács-módszerről. A zenei munkaképesség-gondozásra méltatlanul kevés energia, figyelem és idő jut, pedig ennek fontosságát maga Kodály is hangsúlyozta sokszor, sok helyen. Dr. Pásztor Zsuzsa előadásában az elméleti ismeretek átadását – éppen a Kovács-módszer hatékonyságát is demonstrálandó – folyamatosan megszakította gyakorlati foglalkozásokkal és ezáltal hasznos és “testközeli” információkhoz jutottunk. Én magam a Magyar Rádió Gyermekkórusának betanító karnagyaként és az ott éneklő gyerekek ének-tanáraként az előadás óta minden órán alkalmazom az ott látott módszer elemeit és tapasztalom azok jótékony hatását. Tervezem, hogy a közeljövőben részt veszek egy, a zenei munkaképesség-gondozást bemutató pedagógus-továbbképzésen, hogy az itt hallott ismereteimet bővítsem.

 

Azt gondolom, hogy a mai pedagógus-továbbképzési paletta általam ismert legszínesebb, legtartalmasabb és legjobban szervezett programján vehettem részt – köszönet érte a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület valamennyi munkatársának és vezetőjének, K. Udvari Katalinnak.

 

II.

 

LAJGÚT SZVITLANA GONDOLATAI**

 

2016 szeptemberében zeneiskolai zongoratanárként a Szent István Zeneházban a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület kiváló szervezésében részt vettem a „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel, K. Udvari Katalin tanárnő vezetésével tartott 30 órás tanár-továbbképzési programban. A három napos kurzus igen intenzív volt, sokszínű és érdekes előadások sorozatából állt, és a képzésen megismert információk többségét újszerűnek és hasznosnak találtam. A megfelelő tárgyi feltételek mellett kitűnően összeállított és igen színvonalas program-részek teljesen megfeleltek az elvárásaimnak, sőt felülmúlták várakozásomat! Lehetőségem nyílt elméletben és gyakorlatban is kipróbálni és elsajátítani a kurzus folyamán bemutatott művészetpedagógiai módszereket, és ezenkívül megerősítést kaptam az általam már régebb óta sikeresen alkalmazott módszertani fogásokról, amelyeket továbbra is eredményesen hasznosíthatok zongoratanári munkakörömben.

 

A többrétű specifikus előadások témái hitelesen képviselték Kodály Zoltán szavait: "A zene mindenkié!", és nyomatékosan követték a Tanár Úr zenei nevelésének irányelveit. Az itt bemutatott pedagógiai módszerek segítségül szolgálhatnak a mindennapi tanári tevékenységünkhöz: mind a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozásánál, mind az átlagos képességűek, esetekben a fogyatékossággal élő gyerekek kibontakoztatásánál, valamint a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában, társadalmi beilleszkedésében.

 

Kodály szerint a zenei nevelésben nagyon fontos szerepet játszik az óvoda és a kisiskola, amelyek céljai a gyerekek egészséges lelkű, kulturált, boldog emberré nevelése mellett a zenei képességek fejlesztése és a zeneszeretet kialakítása. Megvalósításának egyik eszköze a zene és az énekszó. Közösségbe kerülés előtt ennek helyszíne lehet a család, hisz a gyermek már három éves kor előtt is érzékenyen reagál a zenére, mozdulataival, tekintetével, hangadásaival jelzi figyelmét. A rendszeres játék és éneklés során a kisgyermek ritmusérzéke és hallása természetes módon fejlődik, éneklési készsége is kialakul. Azonban megfelelő gyakoriság és hozzáértő fejlesztés híján ez eltompulhat.

 

A szülők, a család, később az intézmények sora (óvoda, iskola, zeneiskola) már sokat tehet azért, hogy a gyermek természetes fogékonyságát a zenére kibontakoztassa, kiművelje, és elindítsa azon az úton, amit Kodály Zoltán megálmodott: "amit... tanul a gyermek, soha nem tudja elfelejteni: vérévé válik. Az egész ország közízlésére kihat".

 

    A családon kívül rendkívül fontos szerepe van a gyermek zenei ízlésének formálásában a különböző művészeti nevelés (ének-, tánc-, hangszertanulás, képzőművészet) során a pedagógusnak. Meghatározó szempont, milyen zeneműveket válogat növendéke számára, milyen esztétikai minőségben "tálalja" azokat, hogy értékes művészeti élményt és életre szóló maradandó pozitív hatást okozzon. Fontos, hogy a nevelő pedagógus mindenben a legjobbat és a legértékesebbet kínálja, mivel egy kisgyereknek még nincs kialakult értékrendszere és könnyen befogad bármit, ami különböző forrásokból eljut hozzá - értékeset és értéktelent egyaránt.

 

Kodály Zoltán szellemiségét, törekvéseit meggyőzően alátámasztották a program előadásai. Számomra nagyon érdekes és izgalmas volt hallani a Tanár Úr élő tanújának, K. Udvari Katalin tanárnőnek történeti beszámolóját az első újtípusú iskola, a kecskeméti ének-zenei általános iskola születéséről, elindításáról és működéséről Kodály Zoltán aktív személyes támogató segítségével. Az előadása mélyen megérintett - megmutatta számomra, mennyire kiváltságosok és felelősek vagyunk mi valamennyien a saját tevékenységi területünkön, és azt, mi is az igazi küldetésünk ebben a gyönyörű országban. Kodály bízott benne, hogy csodálatos álmai valóra válnak. És nekünk, pedagógusoknak, táplálni, és erősíteni kell ezt az álmot, és nem elveszíteni a hitünket, hogy ez bekövetkezzen! Megtudhattuk Katalin tanárnő előadásából azt is, hogy a jelenlegi képzési programot kidolgozó szakmai közösség, a Psalmus Humanus Egyesület a hazai művészetpedagógiai munkája mellett nemzetközi tevékenységet is folytat konferenciákon való részvételével, szakmai napok rendezésével és idegen nyelvű (angol, német és francia) oktatási segédanyagok készítésével.

 

Kovács Henrik "Néptánc oktatásban rejlő nevelési lehetőségek" című remek hangulatú gyakorlati bemutatójának alkalmával rávilágított arra, hogy a néptánc gyakorlása milyen nagymértékben fejleszti a gyermek mozgáskultúráját és kreativitását. A zene és a mozgás, a zene és a tánc szorosan összekapcsolódó tevékenységek, ezért fontos céltudatosan fejleszteni a gyermekek mozgáskészségét. Ezt alátámasztja, hogy a gyermek élete legfogékonyabb korában szívesen énekel, játszik, táncol ezzel természetes igényét kielégítve. Többek között ezért fontos a táncházak látogatása, táncházi muzsika hallgatása, mert jellegénél fogva táncra, mozgásos improvizálására serkenti őt. Ha örömét leli a táncházi foglalkozásokban, akkor valószínűleg meg is őrzi annak élményét, és később az ének és a hangszer tanulásakor fel tudja majd idézni.

 

Vass Veronika ének-zenetanár „Énektanítás és kórusvezetés” előadásában megismerhettük napjaink ének-zene tanításának különböző lehetőségeit Magyarországon, ezen belül saját intézményének, a Pécsi Sebestyén Általános- és Zenetagozatos Iskola zenei életét. Az iskola igen tudatosan felépített és színvonalas szakmai munkájáról egy élvezetes kisfilm bemutatásán keresztül ismerkedhettünk meg.

 

Többek között érdekes volt megtudni, hogy a kórusában nincs kötött ülésrend, a gyerekeknek lehetőségük adódik alkalomszerűen kiválasztani saját énekszólamukat. Ez szerintem nagyszerű megközelítés a kórusvezető pedagógus részéről az énekrepertoár tökéletesebb elsajátítása és a színpadi kivitelezése érdekében. E tanítási fogás felidézett bennem egy olyan gyakorlási feladatot, amit az ügyesebb tanítványaimnak szoktam ajánlani a polifon zongoradarabok „kívülről” megtanulás esetében. Eszerint csak akkor lehet igazán mélyen memorizálni egy többszólamú zeneművet, ha minden szólamot külön-külön „fő” szólamként kezelünk és gyakorlunk: a növendék az egyik szólamot zongorázás helyett felváltva énekeli kottából vagy fejből, a többi szólamot zongorán játsszuk.

 

http://www.psalmusarts.hu/pic/36/zk098.jpg

Rendhagyó zene, játék, öröm címmel egy korábbi zenés foglalkozás
Szedlacsek Katalin zenepedagógus-óvónő, a Psalmus Humanus Egyesület tagjának vezetésével

 

Szedlacsek Katalin óvoda-zenepedagógus nagyszerű interaktív foglalkozásba invitált meg bennünket – „Zenei nevelés az óvodában - Játék, zene, öröm” címen, ahol: kipróbálhattunk különböző hallás- és ritmusérzék-fejlesztő játékokat, „zenekart” alakítottunk, megismertünk egyéb szellemi és testi felfrissülést segítő feladatot. Mindezt Kodály pedagógia alapjait követve és a gazdag magyar gyermekmondóka- és versvilág kreatív felhasználásával, feldolgozásával tettük.

 

A kisgyermekkori zenei nevelés hatása rendkívüli. A legelső zenei műfajok, amelyekkel a gyermek találkozik, a mondókák és a gyermekdalok. Mivel ezek könnyen megtanulhatók, sikerélményt okoznak a gyermeknek, erősítik a kötődést a vele játszó felnőttekhez, miközben bővül a szókincse valamint gazdagodik az érzelemvilága. Véleményem szerint a 3-7 éves kor - mikor a gyermek különösen fogékony a zenére - sokkal meghatározóbb, mint az azt követő évek. Ha ezt a készséget nem használjuk ki, és elszalasztjuk ezt a periódust a zenei nevelésük terén, akkor azt később már nehezebb pótolni.

 

 

http://psalmusarts.hu/pic/15/konf18.jpg

Kaibinger Pál (Psalmus)

 

Kaibinger Pál gyógypedagógus, tankönyvíró és ének-zenetanár bemutatta, milyen jelentősége és szerepe van az ének-zenei képzésnek az értelmileg sérült emberek oktatásában. Vizsgálati eredményeket mutatott be a muzikalitás, a zenei tehetség és az intellektus kapcsolatában, valamint ismertette a színes-kotta módszer (más néven ULWILA-módszer) elméletét is.

 

A módszer nagyon érdekes, hasznos, bár nem jelentett újat a számomra. Ukrajnában hagyományosan elterjedtebb, hogy már igen kis gyermekkorban elkezdik a hangszertanulást - igaz, nem mindig zeneiskolai körülmények között – azt általánosan egészséges gyerekek körében. Ezt, mint az egyik, alternatívan választható tanítási módszert alkalmazzák. Létezik kis tankönyv jellegű gyakorló füzet is a 3-5 éves korosztály számára, az ukrán nép- és gyermekdalok világát "színes kotta" módszerével megközelítve. E gyakorlófüzetekben a kisgyermek maga színezi ki az oldalakat a megadott színes minta szerint. Valóban már a gyakorlatban kipróbált, nagyon hatékony és bátran alkalmazható kottaolvasási módszer ez a legkisebbek számára!

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/img/13_1_Ulwila_kotta.jpg

Ulwila színes kotta (Ullrich és Vető, 1997) (www.tankonyvtar.hu)

Négy sorban és hét oszlopban az Ulwila kotta színes hangjegyei. Minden énekhang más színnel ábrázolt.

 

A módszert Vető Anna adaptálta magyarra, ezzel megalapozva annak magyarországi gyakorlatát. Budapesten a „A zene mindenkié!” Egyesület támogatásával működik a Parafónia zenekar, mely színpadi fellépéseket és megjelent CD-ket is mondhat magáénak.

 

http://www.psalmusarts.hu/cv/bertalan/bertalan.jpg

Bertalan Edit

 

Bertalan Edit tanító, gyógypedagógus, iskolaigazgató „Keresztkoherencia, avagy a tantárgyak közötti szinkronitás" előadása megerősítette azokat a saját tanítási módszereimet, amit a zeneiskolai szűk órakerete ellenére is érdemes tovább folytatnom. Zongoratanítás során az óráimon szerepel például rövid rajz, táncmozgás, rokon témájú vers keresése, szolfézs órán tanultak vagy általános iskolából hozott aktuálisan átvett tananyag zenei feldolgozása, a növendék által "művészi" napló vezetése, vagy a tanulókkal közösen hangverseny- vagy múzeumlátogatás - mind-mind olyan feladat és élmény, ami képes megerősítést adni az adott zenei darab kapcsán. Egy hangszeres tanár órai felkészülésében ezek bizonyosan plusz feladatot jelentenek, de érdemes ezeket betervezni és felkészülni.  

 

 

http://www.kovacsmethod.com/images/kiadvany100.jpg

Kovács-Módszer Stúdió kiadványai (KovacsMethod.com)

 

Dr. Pásztor Zsuzsának „Munkaképesség gondozása közoktatásban és a zeneoktatásban” című előadásának mondanivalóját – a Kovács-módszer őrzőjének és hirdetőjének a munkásságát már évek óta ismerem és szinte heti gyakorisággal eredményesen alkalmazom a zeneiskolai zongoraóra, vagy a házi feladat részeként mind a kezdő és a haladó tanulóknál, mind a zenei pályát választó tehetséges fiatalok esetében.

 

 

http://pesterzsebet.hu/container/images/emberek/kovacs_modszer04.jpg

 

Egy korábbi továbbképzésen a Pesterzsébeti „Csili” hangversenyteremben
ide-oda pattogtak és szálltak a színes léggömbök: a Kovács-módszer Egyesület vezetője,
dr. Pásztor Zsuzsa irányításával a tanárok különféle játékokat,
 gyakorlatokat végeztek, amiket diákjaiknak is megtaníthatnak (KovacsMethod.com)

 

A jól átgondolt játék lufival és labdával, a légzéstréning, a speciális torna, a terhelés és pihenés tervszerű váltakozása, a tudatos étkezés és a friss levegő jótékony hatása mind előbbre viszi a hangszertanulót egyéni sikeréhez a kezdetektől a zeneművelés legfelsőbb fokáig. Ezt a fejlesztő módszert, valamint a képzési program többi hatékony művészetpedagógiai metódusát minden zenepedagógus figyelmébe szívesen ajánlom!

 

 

III.

 

FODOR GYÖNGYVÉR*** GONDOLATAI

 

A három, egymást követő szombati napon tartott előadássorozat nagyon hasznos és érdekes volt. Minden egyes előadó számomra érdekes témával érkezett, szakmailag sok útravalót kaptam ezeken az alkalmakon. Az első héten a Kodály módszer bemutatása és az ott említett zenetanulási módszerek fontossága szerepelt. Úgy érzem, hogy ez kihagyhatatlan pont a mai tanításban is. Mint szintén Kodály szellemében nevelkedett diák, jó érzés volt megerősödni ebben a tudatban.

 

Én 17 gyermeket tanítok a zeneiskolában, 7 és 15 év közöttieket. Van, akit csak egy éve, de van, aki már az ötödik esztendő óta tanul nálam zenét-hangszert. Minden gyermeket igyekszem személyesen minél jobban megismerni. Erre hetente kétszer fél órám van, a nagyobbaknál heti egy alkalommal 60 perc. A kapcsolat a gyerekek és közöttem nagyon mély és baráti. Nem mindegyiküket sikerül ugyanannyi idő alatt megismernem és magamat egyformán elfogadtatni velük,de azt mondhatom, hogy mind a 17 gyermekkel jó hangulatban telnek az órák. Szívesen jönnek, és ahogyan idejük engedi szívesen is készülnek az órákra.

 

A zenetanulás egy gyermek életében mindig egy plusz impulzus lesz, amihez élete végéig bármikor vissza tud nyúlni. Mindig egy olyan dolog marad, amire emlékezni fog, akár voltak sikerei, akár nem. És ha nem is tudatosul benne igazán, hogy az életben mennyi mindenben volt a zenetanulás a segítségére, akkor is az övé marad. Ezt már senki nem veheti el tőle.

 

Ami engem ezeken az előadásokon megérintett, és amire ezek a hosszú órák megtanítottak, az az volt, hogy még inkább odafigyeljek minden egyes növendékemnek mind szellemi, mind fizikai fejlődésére. Zenepedagógusként különösen felelőséggel tartozom az általam oktatott gyermekek lelki neveléséért. Akkor tudok nekik igazán adni valamit, ha az óráimról boldogan mennek haza, még ha csak két új hangot tanultak is. Akkor az a két új hang lesz a következő hajtómalmuk, amivel otthon örömmel fognak foglalkozni. Kis siker is lehet hatalmas lépés!

 

Az idegen nyelv és a zeneoktatás kombinálása szintén érdekes fejezet volt a számomra. Nem Magyarországon végeztem az egyetemet, éppen ezért a szaknyelvet németül is beszélem. A nyelv is egyfajta zene. Egy új impulzus, amit az agynak el kell tudni sajátítani. De ha már a zene nyelvét beszélem, akkor az az egyik legjobb közvetítő egy idegen nyelv elsajátítására. Ezt leghatékonyabban kisgyermekkorban tudjuk összekapcsolni, amikor még egyszerű gyermekdalokon keresztül játékosan tanítjuk őket. Szinte észrevétlenül tanulnak meg szavakat, mondatokat, kifejezéseket, és nem utolsó sorban dalokat-zenét és mindent, ami a zene autodidakta módon való elsajátításához szükséges. Ha egyszer valamikor lehetőségem lesz a zeneóvodai végzettségemet valahol kamatoztatni, akkor biztosan kombinálni fogom a német nyelvvel.

 

Az énektanítás és kórusvezetésről szóló előadás szintén figyelemfelkeltő hatással volt rám. Igaz, ez nem egy hangszeres játéktechnika elsajátításáról szólt, de így is megmutatta a zenetanulás olyan oldalát, ahol a gyerekek a saját hangszerük -a saját testük - mesterei lehetnek. Mindemellett az énektanulás segít a hangszeres játék elsajátításában. Bár nem mindig kedvelik a növendékeim, de néha meg szoktam őket énekeltetni az órán. Szolmizálunk is, hiszen a szolmizáció segítségével intonációs készség is remekül fejleszthető.

 

Dr. Pásztor Zsuzsa előadása volt az egyik legjobb a sok jó között. Bár Zsuzsa nénit régóta ismerem és magam is jártam hozzá, illetve még Géza bácsihoz is, jó érzés volt felelevenítenem ezeket az emlékeket. A továbbképzés óta alkalmazom is a gyerekeknél a módszerüket, az órát 1-2 perc tornával kezdjük és jólesően felfrissülünk tőle. Bár szokatlan nekik mégis szívesen csinálják és ezt követően nem lehet összehasonlítani figyelmüket a korábbival. Persze az sem másodlagos dolog, hogy közben engem is frissen tart a nap további munkás órákra. A mai leterhelt gyerekeknek a zenetanulás nem egy újabb kényszeres követelés kell, hogy legyen, hanem egy olyan elfoglaltság, amit önszántukból, szívesen csinálnak. Az ehhez való körülményeket mi zenetanárok tudjuk megteremteni, ha kell más eszközökhöz nyúlva, mint például 3 perc mozgás.

 

A Kokas-módszer előadása gyakorlatias és fantáziadús volt. Kicsit kevesebb ötletet tudtam meríteni belőle, mert én nem csoportban tanítok, de szerintem egy szolfézsos kollégának kifejezetten hasznos lehetett. Ami nagyon tetszett benne, hogy a gyerekek fantáziája kinyílhat ezeken az órákon, és ha ez kiskorban megtanulják és nincsenek benne korlátozva, akkor ez a tapasztalás egy életre elkísérheti őket. Nem lesz olyan dolog számára, amit esetleg nem merne megpróbálni, mert a fantáziája pont az ilyen helyzetekben fogja segíteni őt.

 

A tanítás egyik legnehezebb feladata, hogy hogyan érem el azt, amit egy gyermektől hallani szeretnék a hangszeren, legyen az ritmus, vagy dinamika, előadásmód. Ilyenkor szoktam képekről mesélni nekik, hogy mit hogyan képzeljenek, minek hogyan kellene szólnia. (Például könnyedén, mintha egyik felhőről a másikra ugranának át, stb.) De természetesen ez sem egyszerű, mert ami az egyik gyereknél működik, nem biztos, hogy a másiknál is az a jó megoldás.

 

Pillanatkép Kovács Henrik (Táncművészeti Főiskola adjunktusa):
A néptánc oktatásban rejlő nevelési lehetőségek c. foglalkozásáról

 

A néptánc előadás megmutatta, hogy mind a mozgás-zeneismeret kombináció és mind a kulturális nevelés milyen fantasztikus alapokat ad egy gyermek számára. Boldog lehet minden kisgyermek, akinek erre van lehetősége!

 

A fogyatékkal élő gyermekek zenei-művészi nevelése számomra egy hihetetlen nehéz, talán a legnehezebb feladat. Nekem is van hátrányos helyzetű növendékem, és bizony kellő türelem nélkül sehol sem tartanánk. Ezeknek a gyermekeknek nem csak magát a zenét tanítjuk a hangszeres órákon, hanem a zenetanuláson keresztül adunk nekik olyan instrukciókat, amelyek az életükben meghatározóak lesznek és lehet, hogy soha senki mástól nem kapnak hasonlót.

 

Összegségében szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ilyen sokoldalú, magas színvonalú és érdekes előadásoknak lehettem a hallgatója. Sokat kaptam, igyekszem továbbadni.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

 

Geszti Emőke hasonló tárgyú beszámolója a PARLANDO 2017/2. számában jelent meg

 * Szolfézs- és ének-zenetanára, karvezető (A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

 

** Zongoratanár (Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

 

*** Nagybőgőművész-tanár (Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola)