Platóntól a samplerig

 

https://www.hvgkonyvek.hu/image/cache/data/Boritok/2016/HYKW_Music_B1-450x600.jpg

Carol Vorderman: Segíts a gyerekednek!
Zene
– lépésről lépésre.
HVG könyvek, 2016.
Fordította: Zipernovszky Kornél és Erdeiné Halkovics Dorottya

    
Carol Vorderman Nagy-Britanniában indult könyvsorozatának célja, hogy a nehéznek, „száraz”-nak, unalmasnak tűnő tantárgyakat megszerettesse, könnyen érthetőbbé tegye a tanulók számára, illetve segítséget nyújtson a gyermekek és tanítóik, szüleik számára, hogy élvezetesebbé tegye a tanulási folyamatokat. A nevével fémjelzett sorozatban már három kötet jelent meg magyarul: a programozásról, matematikáról és a tanulási technikák elsajátításáról szólnak. Időközben kezünkbe vehetjük a negyedik, Zene - lépésről lépésre című kötetet is. 
     A hiánypótló könyv igazi kincs lehet a zenével foglalkozó tanulók, tanárok, művészek, és szülők számára. Életkortól, hangszertől és tudásszinttől függetlenül segít a zeneelmélet megértésében és elsajátításában. Az alapismeretektől – a hangok tulajdonságaitól kezdődően – halad a ritmusok, skálák, hangnemek, majd az olyan összetettebb fogalmak felé, mint az akkordok, a zenei formák, a zenei stílusok, stb. Mindezt rengetek színes ábrával (pl. a zongora képét használva, mely nagy segítséget tud nyújtani a gyerekeknek ezek megértésében) és egy CD melléklettel kiegészítve. A CD melléklet minden kérdésre hangzó választ is ad, így nem csupán vizuálisan kell megértenünk a zenei problémákat, hanem auditív úton is, ami – zenéről lévén szó – igen hasznos.
     A kötet szerkezetileg roppant könnyen áttekinthető, rövid, lényegre törő magyarázatokkal vezet végig a zeneelméleti pontokon. A színes oldaljelölések segítséget adnak arra az esetre is, ha egy-egy kérdésre gyorsan választ szeretnénk kapni. Hasonlóan egy enciklopédiához, vagy lexikonhoz könnyen megtaláljuk benne a számunkra fontos válaszokat, magyarázatokat, így igen hasznos, ha minden zenével foglalkozó ember polcán ott „csücsül” a kötetből egy példány.
     Európában több zenepedagógus is foglalkozott a zenetanítás struktúrájának és módszertani eszköztárának megformálásával (Dalcroze, Orff, Willems). Munkájuk eredménye világszerte alkalmazott módszerként él tovább a mai zenepedagógiában. A magyar zenei nevelés Kodály Zoltán elveire épül. Mind a négy mester fontosnak tartja a zenei nevelés megkezdését már kisgyermekkorban, illetve az aktív részvételt a zenei folyamatokban. A szabad ritmus, szabad dallam, improvizáció fontosságát is mindannyian elismerik, bár Kodálynál az improvizáció az aktív stílusismeret eszközeként jelenik meg.
     Ez a kötet nem kizárólagosan egy zenepedagógiai módszer alapján íródott, hanem összefogja azokat és átfogja a zenével kapcsolatos kérdéseket, legyen szó klasszikus-, jazz-, blues, pop-, vagy akár tánczenéről. Így kedvet ad a gyerekeknek a zenehallgatáshoz, és átfogó képet ad különböző zenepedagógiai módszerekről, szokásokról is. A különböző zenei irányzatokban használatos kifejezések, fogalmak mind megtalálhatók benne, mint pl. imitáció, ellenpont, riff, vamp, loop, stb. Sőt, a modern kor zenei fogalmaival, technológiájával is foglalkozik. Ezek hasznos segítséget nyújtanak kezdő zenészeknek, hangszereseknek tanulmányaik, közös zenélés, vagy zeneszerzés során.
     A kötet leginkább abban érzem hiánypótlónak, hogy rögtönzésre, improvizálására tanít, amivel a magyar zeneoktatásban sajnos nagyon ritkán találkozhatunk. „Az improvizáció, vagyis a rögtönzés, a gondolatoknak és élményeknek a különféle emberi kommunikációs eszközökkel, kifejezési módokkal történő, előre meg nem tanult, előre be nem gyakorolt, előre meg nem fogalmazott spontán alkalmazását jelenti.” Ez a készségünk az élet minden területén jelen van. Cselekedeteinkben, döntéseinkben, beszédünkben nap, mint nap ezt tesszük, tehát mindenkiben megvan a képesség.
     A gyermekben meglévő improvizációs készség, variációs ösztön éppúgy fejleszthető, mint a mozgásösztön, a spontán nyelvérzék és sok egyéb adottság. Ha viszont a zenével ismerkedő gyermek kezdettől fogva kizárólag művek tanulásával, azok interpretálásával foglalkozik, alkotó készsége elsatnyul. Mindez a zenei nevelésre is vonatkozik, mert korunk zenéjében az improvizációs készség nélkülözhetetlenné vált, melynek fejlesztésével párhuzamosan több egyéb képesség is fejlődik természetesen. A művek belső szerkezetének, s általában a zenei jelenségeknek a jobb megértése mellett sok egyéb haszonnal jár. Olyan képességek is fejlődnek – például a fantázia, memória, önkontroll, szuggesztivitás, reagálási érzékenység és gyorsaság, logika, döntési készség –, amelyek nemcsak a rögtönzésben, hanem az élet egyéb területein is igen lényegesek.
     Szívesen ajánlom a könyvet mindazoknak, akik eddig azt hitték, nem tudnak megbirkózni a zeneelmélet problémáival, vagy a szolfézs nehézségei eltántorították őket a hangszerjátéktól, most viszont szeretnének kellemesen meglepődni, sőt egy jót szórakozni. Ajánlom azoknak, akik éppen zeneiskolai tanulmányokat folytatnak, illetve tanároknak, szülőknek, akik segíteni szeretnék a gyermekeket a zene útján, és színesebbé, változatosabbá tenni ezt az amúgy is nagyon izgalmas világot. Platón szavaival: „Azért legfontosabb a zenei nevelés, mivel a ritmus és összhang merül alá leginkább a lélek mélyébe, és a legerősebben ragadja meg azt, szép alakúságot támasztva benne… és mivel a nem szép alkotást a zenében nevelt ember érzi meg és – méltán háborogva – a szépet dicséri és örömmel a lelkébe fogadja, s belőle táplálkozva maga is széppé és jóvá válik.”

 

Vörös Niki

jazzénekes,

a Bóbita muzsika zenés foglalkozások művésztanára. 

 

„VÖRÖS NIKI nem egyike a számos jazz tanszakon végzett, jazz klubokban fellépő, de könnyedebb műfajokban utazó énekeseknek. Ő virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó anyagból képes minőségi jazzt alkotni. Enyhén füstös hangja beleillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan rögtönöz, érzéssel énekel és nagyszerű összhangban működik zenészeivel. Bemutatkozó albuma szenzációsan jól sikeredett. Eredetiségéhez kétség nem fér. Niki a legendás londoni 606 klubban, angol kísérettel is elvarázsolta a közönséget.”

Pallai Péter
Gramofon 2012

További infó a recenzió szerzőjéről:

 

 Vörös Niki – Vörös Niki Quartet

Vörös Niki Quartet - YouTube