Parlando: 1997/2., 36-38 p.

A ZETA ELNÖKÉNEK NYÍLT LEVELE

 

Ábrahám Mariann részére

 

Tisztelt Kolléganő!

 

A Zenetanárok társasága Választmányának nevében hivatalosan felkérem, szíveskedjék elvállalni az EPTA (European Piano Teachers Association) magyar szekciójának vezetését, elnöki minőségben. A jelen felkérés a szekció korábbi elnökének, Tusa Erzsébetnek teljes egyetértésével történik; ő ugyanis a tisztséget folyamatos külföldi tartózkodása miatt nem tudja ellátni. A szóban forgó szekció a Zenetanárok Társaságának keretében, önálló tagozatként működik.

 

További tevékenységéhez sok sikert kívánok.

 

Tisztelettel:

 

Gonda János

a ZETA elnöke

 

 

Ë

 

 

A ZENETANÁROK TÁRSASÁGA ZONGORA TAGOZATÁNAK

PROGRAMJAVASLATA 1997-1998-ra

 

 

A ZETA Zongora Tagozata a PARLANDO 1996/5-6-os számában, körlevélben tájékozódott arról, milyen témakörök érdeklik leginkább az alap és középfokon tanító kollégákat. Az alábbiakban közzétesszük azokat a javaslatokat, melyeket a zongoratanárok válaszaiból összegyűjtöttünk.

 


A Zenetanárok Társasága Zongora Tagozatának javasolt témái

 

1. A zenetanítás alapjait képező - tanítási, tanulási, pszichológiai - már meglévő ismeretek bővítése, elmélyítése, alapos megvitatása és szakmai támogatás ahhoz, hogy az elméleti ismeretek gyakorlattá válhassanak. Ennek realizálását többek között a következőképpen képzeljük: felkérnénk a Zenetanárképző Intézetekben zongorametodikát tanuló növendékeket, hogy „mini-előadások” keretén belül, egy-egy témakört kiválasztva vessék össze az alap tananyagot a fellelhető legmodernebb ismeretekkel, tisztázva ezáltal, hogy ismereteinkben mi az időtálló érték.

 

2. A zenetanítás alapjait képező motorikus elemek, dr. Kovács Géza és Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa ilyen irányú több évtizedes kutatásainak - nemcsak bemutatása, hanem - gyakorlása is!

 

3. A Pécsi Improvizációs Táborról készített videokazetta megtekintése Apagyi Mária irányításával.

 

4. Az új tantervi koncepció megvitatása.

 

5. Az egyik legmodernebb oktatási technika – mely elsősorban elméleti és verbális területen alkalmazható - az általánosan ismert „katedráról előadó - passzívan hallgató” közönség helyett a „problémamegoldásra orientált”, résztvevőket irányítottan, aktívan bevonó, intenzíven gondolkodni tanító oktatás. Megismerkedne-e Ön ezzel a modem módszerrel? (Bevezetésként lásd e számunk 19. oldalát.)

 

6. Külföldön ismert és sikerrel működő művészeti iskola eredményeivel való ismerkedés - az intézmény vezetőjének meghívását igényli, aki nemcsak előadna, hanem bőséges professzionálisan megszerkesztett video-anyaggal rendelkezik.

 

Az Önök javaslatai

 

TANTERV:

Az új tantervről azokkal beszélgessünk, akik készítették azokat!

 

PSZICHOLÓGIA:

-    A lelkesítés, kedvcsinálás módszerei

-    Az érzékeny, labilis, sérült gyermek feloldásának módszerei

-    Mentálhigiéniát tanult, zeneterapeuta kollégánk

      szívesen beszámolna speciális tudásáról

 

TANÍTÁSI MÓDSZEREK:

- Tűzzük ki más módszerek megismertetését is, ne csak a miénket, és próbáljuk ütköztetni a régi és új módszereket

- Új zongoraiskolák bemutatása egymás mellett, egyezés -       különbség (többen kérték)

-   A művészi értelmezés kialakítása már kezdő fokon;

- Az elrontott mechanizmus áttanítása, ennek bemutatása és elemzése

- A technika képzése (többen kérték)

- A zongorametodikai témákat azok a tanárok adják elő, akik tanítják, ők rendelkeznek nagyobb tapasztalattal

 

STÍLUSTANULMÁNY:

- Foglaljuk össze a mai zene sokféle notációját

- A kortárs zene szerepe

- A klasszikus művek elemzésének fontossága: Haydn szonáták,

  Bach invenciók, kortárs zene, Mikrokozmosz - bemutatás, gyakorlati részvétel: - Régi táncok bemutatása, gyakorlati részvétellel is

 

IMPROVIZÁCIÓ:

- Az improvizáció tanítása, nyitás a könnyebb zene felé

  (többen kérték)

- Hogyan lehet az improvizáció tanítását az óraszám és a gyerekek túlterheltsége mellett beiktatni (az idő még a reproduktív munkát is szorítja)

- Apagyi Mária nevével fémjelzett improvizációs módszerről alapjaiban, az első lépésektől szeretnének tudni, hogyan indítja a gyerekeket ezen az úton, és a folytatást osztályonként hogyan tanítja. Ehhez kottaanyag tanácsokat is szeretnénk kapni.

 

ÁLTALÁNOS KÉRÉSEK:

 

- Teremtsünk lehetőséget külföldiek meghívására, illetve ösztöndíjak teremtésére magyar tanárok számára.

- A gyermekek életéből a computer és a nyelvtanulás (stb.) egyre jobban kiszorítják a zenetanulást. Nagyon fontos lenne megvitatni, miként lehetne az alapfokú képzést érdekesebbé, változatosabbá, vonzóbbá tenni, hogy visszaszerezzük a zenei nevelés régi becsületét és létszámát.

- Szívesen vesszük a nagyobb tapasztalattal rendelkező művésztanárokkal való konzultációt. Itt az elmélet és gyakorlat párhuzamosan megmutatkozik, ez felfrissít, lendületet ad (többen kérték).

- Szívesen hallgatnánk szakközépiskolai tanárokat - diákjaikkal aktív munka közben; Az előadásokat feltétlenül kövessék bemutató tanítások. Így a meglévő eredményeket is láthatná-hallhatná a hallgatóság; Kollégánk tanítványaival - dr. Stuber István munkacsoportjával - háromdimenziós felvételeket készít, szívesen bemutatná.

- A konferenciák alkalmával jó lenne este hangversenyt, vagy hangversenyeket hallgatni.

- Kollégánk véleménye szerint a régi színvonalat alig lehet tartani vidéken. Mit lehetne tenni? Sokak véleményére kíváncsi.

- Mit lehet tenni azért, hogy a nagyon távol lakó kollégák is részt tudjanak venni a továbbképzéseken? Beszéljünk a továbbképzős gimnazistákról- kinek mi a tapasztalata.

 

VIDEO: Több iskola rendelkezik videofelvétellel, külföldi oktatókkal készült felvételeit szívesen bemutatná.

 

Összegezve

 

A kitöltötten visszaküldött több mint száz kérdőív alapján a legnagyobb érdeklődést felkeltő téma dr. Kovács Géza munkássága elméletben és gyakorlatban (tornásszunk!)

 

A Zenetanárok Társasága Zongora Tagozata ez évi programját összekapcsolja a Debrecenben megrendezésre kerülő Nemzetközi Nyári Zenei Üdülőtáborral.

 

 

 

 

 

                                                                                         Ábrahám Mariann