BALÁZS ÁRPÁD 80 ÉVES

 

Válogatott MŰVEIM”*

 

YouTube-n található felvételek alapján

 

http://www.parlando.hu/2013/2013-5/2013-5-13-Fittler_elemei/image002.jpg

                                                           

Mottó

„...A divatos áramlatok múló szeszélyeit már növendékkorában is gondosan elkerülte... Hű maradt ahhoz a nemes magyar hagyományhoz, melynek első mestere Kodály Zoltán volt... A jól énekelhető, kerek dallamok s a bennük mindig megnyilvánuló finom poézis könnyen találta meg útját a közönséghez... Ami sok más, ugyancsak népszerű szerzőtől megkülönbözteti, az a műgond, az ízlés és minden népszerűség mellett is mindig megnyilvánuló művészi igény...

(Farkas Ferenc egykori tanítványának valamelyik szerzői estjét többek között a fenti szavakkal vezette be.)

 

I.

Balázs Árpád zeneszerző 1937. október elsején született Szentesen. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Farkas Ferenc tanítványaként diplomázott 1964-ben. Magas zeneközéleti tisztségeket viselt s tölt be ma is. 1973-90-ig a Magyar Zeneművészek Szövetsége Elnökségének tagja, szakosztályelnök, 1985 és 90 között a KÓTA alelnöke, 1989-től a CISM világszervezet szekcióvezetője. 1990-98-ig a Magyar Fúvószenei Szövetség alapító-elnöke. 1996-ban tizennégy neves pályatársával együtt létrehozza a Magyar Művészeti Műhely Társaságot. Nemzetközi versenyek – Brescia, Le Havre, Corciano, Athen, Jastrzebie Zdroj – állandó zsűritagja, több mesterkurzus – Palermo, Gorizia, Pardubice – visszatérő vendégtanára.


Számos elismerés mellett 1970-ben Erkel-díjjal, 1981-ben érdemes művész címmel, 2000-ben Köztársasági Elnöki Aranyéremmel tüntették ki.  Több, mint ötven díjat nyert alkotásaival hazai és nemzetközi kompozíciós versenyeken. Kimagasló alkotói tevékenysége elismeréseként 2002 tavaszán az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává választották Salzburgban.
Három éven át írta és vezette a Magyar Televízió nagysikerű műsorsorozatát, a Hangoskodót.

 

A hatvanas-hetvenes években az országos gyermekzenekari fesztiválok – Vác, Veszprém, Zánka  – szakmai előkészítését és lebonyolítását irányította művészeti vezetőként. Írt hét zenés színpadi művet, három oratóriumot, tizenkét kantátát, tizenhat zenekari darabot, mintegy kétszáz kórusművet, sok kamaradarabot, hangszerszólót, filmzenét (köztük a ,,világjáró” Kockásfülű nyúl c. rajzfilmsorozathoz), színpadi kísérőzenéket, népdalfeldolgozásokat és pedagógiai jellegű darabokat, valamint három ,,prózai” könyvet – a muzsikáról:

 

https://moly.hu/system/covers/big/covers_174464.jpg

 

https://moly.hu/system/covers/big/covers_152298.jpg

 

https://marvin.bline.hu/product_images/836/1111005639580.JPG

 

Alkotásai eddig már öt önálló lemezen jelentek meg: Komáromi ének;

 

lhttps://geocdn.fotex.net/static.hungarotonmusic.com/images/artworks/85/3385-500px.jpg

 

 

https://i.scdn.co/image/6a014c2973c5a77e3fc5ad30e38f5c196061b1fd

 

https://i.ytimg.com/vi/5jxEcztexzs/hqdefault.jpg

 

 

         

 

s további félszáz hazai és külhoni korongon is hallhatók. A budapesti Editio Musica mellett a legjelentősebb külföldi kiadók jelentették meg nyomtatásban a műveit.

 

http://www.szentesinfo.hu/petofi/cd/f7kep/0714.jpg

 

Kiskunfélegyházához régi, sokágú kapcsolatok fűzik. Ezek között meghatározó, hogy édesapja, Balázs András tanár-karnagy, itt töltötte ifjúkorát; 1933-ban végzett a helyi Állami Tanítóképző diákjaként. Balázs Árpád az ötvenes-hatvanas években a város határában, valamint Bugacpuszta vonzáskörzetében sok népdalt jegyzett fel. Ezek egy részét – műzenei köntösbe öltöztetve – visszaadta a félegyháziaknak A Kunsági betyárdalok című kantáta megírásával.

 

Songs of Highwayman of Kunság/Kunsági betyárdalok (Balázs Árpád)  

(Kiskunfélegyházi Fúvószenekar, vezényel: Jankovszki Ferenc)

 

A zeneszerző magas zeneközéleti tisztségei révén folyamatosan segítette és segíti ma is a város muzsikus társadalmát, a zeneiskolát, a fúvószenekart.


A legfontosabb kötődés a város és a komponista között mégis az a kilenc alkotás, amely kiskunfélegyházi kérésre, félegyházi ihletésre készült. Mind a kilenc mű azóta az országos és nemzetközi muzsikus fórumokat járva szerzett elismerést Balázs Árpádnak s egyben újabb barátokat, tisztelőket a városnak.

 

A Félegyházi fanfárt rézfúvós kamaraegyüttes adja elő 1993 óta minden városi ünnepen:

 

Fanfare of Félegyháza/Félegyházi fanfár (Balázs Árpád)

(Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Jankovszki Ferenc)

 

Jankovszki Ferenc és a zeneszerző szakmai-emberi barátságából négy fúvószenekari mű is született. Írásuk sorrendjében:

 

http://www.kotta.info/media/14/14737SET/b1_tn_f.jpg

 

A Régi magyar táncok Gömörből című szvit címe táncdallamok feldolgozását, megharmonizálását sejteti, ám a háromtételes ciklus sokkal több ennél: a téma anyagát adó régi udvari táncdallamok szabad továbbgondolása, kiteljesítése. A 18. századi melódiákat oly módon kelti új életre a szerző, ahogyan azt Kodály Zoltán tette a galántai és a marosszéki, Antonín Dvořák a szláv, vagy Johannes Brahms a magyar táncokkal. A mű legfőbb erényei a színekben gazdag, változatos hangszerelés, az archaizáló hangvételnek és korunk zenei nyelvének ízléses társítása, s nem utolsósorban az, hogy minden üteme jól játszható, könnyen befogadható (EMB).

 

Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből

(Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar vezényel: Lauer Zsolt, 2017)

 

A Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar felkérésére készült 1993-ban. Címe nép táncdallamok feldolgozását sejtteti – ám a mű témaanyaga történeti táncmelódiákból áll, melyeket a XVIII. századi feljegyzések örökítettek az utókorra. (BF)

 

**

Balázs Árpád: Kuruc képek - YouTube

(Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, 2011.)

 

Kuruc Scenes/Kuruc képek (Balázs Árpád)

(Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Jankovszki Ferenc)

 

**

 

Classical Variations/Klasszikus változatok (Balázs Árpád)

(Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Jankovszki Ferenc)

 

                                                                        **

 

Rhapsody/Rapszódia (Balázs Árpád)

(Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Jankovszki Ferenc)

 

Ezekhez társult egy (már-már zenekari méretű) kamaradarab, az Ünnepi jeladás

 

Ceremonial Signal/Ünnepi jeladás (Balázs Árpád)

(Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Jankovszki Ferenc)

és két kantáta. Az egyikről, a nagy ívű és nagyhatású Kunsági betyárdalokról már esett szó fentebb, a másikat, a Szülőföldemen címűt Petőfi Sándor soraira és jubileumára, a helyi emlékbizottság felkérésére írta a zeneszerző:

On My Homeland/Szülőföldemen (Balázs Árpád)

(Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar és Kórus, vezényel: Jankovszki Ferenc)

Ez utóbbi alkotás lett a címadója a kiskunfélegyházi darabokat keretbe foglaló szerzői lemeznek is, amely így Balázs Árpád és a város kötődésének hangzó emlékműve lett. Mindezeket mérlegelve adományozta Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület javaslatára a Díszpolgár címet a komponistának.

 

II.

További fúvószenekari művek

 

http://www.kotta.info/media/14/14909SET/b1_tn_f.jpg

 

A Concertino sodró lendületével, grandiózus hangszerelésével magasan kiemelkedik Balázs Árpád életművéből. Fúvószenekari alkotásai közül messze a legelmélyültebb, legigényesebb munka. A nagy ívű műben, amelyet Balázs Árpád szeretett édesapja emlékére komponált, egyszerre van jelen az elmúlás és az életigenlés, az élni akarás. Felépítése Liszt magyar rapszódiáira emlékeztet: ünnepélyes bevezetőjét - mely a mű végén visszatér - egy lassú és egy gyors tétel követi. A lassú tétel gyászzenéje Bach Máté-passiójának egyik motívumából bontakozik ki, Grieg Peer Gyntjének siratójához méltó, hatalmas fokozással. Nehéz elképzelni ennél magasabb hőfokú drámai izzást. A gyászzene kezdetén és végén jelentős szerepet kap a szívdobogást utánzó üstdob. A friss tétel a feloldás, a megnyugvás, a visszanyert derű hangján szólal meg. A Richard Strauss modulációs technikájára utaló, valcer-lüktetésű anyagot a bevezető hangzatok ünnepélyes visszatérése követi. E valóban lélekre ható muzsikát játszva és hallgatva mind a zenekar, mind a közönség drámai élményben részesül. (EMB)

 

BALÁZS Árpád: Concertino

(PTE Zsolnay Fúvószenekara, vezényel: Neumayer Károly)

 

Concertino
(Magyar Honvédség Központi Zenekara, vezényel: Dohos László ezredes, főkarmester)
/℗ 1994 HUNGAROTON RECORDS LTD./

Az 1992-ből való kompozíció, formáját és tartalmát tekintve, szerzőjének fúvószenekari művei között kétség kívül a legigényesebb. A lassú tétel gyászzene, melyet a szerző szeretett édesapját, a gyászt hangulatában vázolta fel, a friss tétel pedig a feloldás, a megnyugvás, a visszatért derű hangját szólaltatja meg, hogy végül a szerző helyt adjon az ünnepélyes bevezető-hangulatok visszatéréséhez. (BF)

 

http://www.kotta.info/media/13/13144/b1_tn_f.jpg

Előjáték/ Prelude

(Magyar Honvédség Központi Zenekara, vezényel: Dohos László ezredes, főkarmester)
/℗ 1994 HUNGAROTON RECORDS LTD./

 

Az előjáték 1983-ban íródott, a fúvószenei világszövetség (WASBE) Amerikában tartott harmadik világkonferenciájának tiszteletére; azóta is gyakran csendül fel az Egyesült Államokban. Bemutatója 1984-ben, Magyarországon volt a Siklósi Várfesztiválon. Régi céhek felvonulásának ünnepélyességét és pátoszát idézi a hallgató elé. (BF)

http://www.kotta.info/media/13/13301/b1_tn_f.jpg

Balázs Árpád - Fanfár Verbunk

(Abonyi Fúvószenekar a Magyar Rádió 6-os Stúdiójában (1992). Vezényel: Nádor László)

 

A Fanfárverbunk keletkezési ideje: 1985. Stilizált Kossuth-nóta („Kossuth Lajos azt üzente”) feldolgozása, középrészében délceg táncdallammal. A mű, Novák Ferenc koreográfiájával, a tánc-színpadon is sikert aratott. (BF)

 

**

Balázs Árpád Füredi ünnepi muzsika

(Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara)

 

http://www.kotta.info/media/14/14878SET/b1_tn_f.jpg

 

Közel száz ország televíziónézői találkozhattak már Balázs Árpád szívet melengető dallamaival. A kockásfülű nyúl című rajzfilmsorozatban nincs párbeszéd, nincs szöveg: a zene mesél a kockásfülű főhős és társai kedves és szórakoztató kalandjairól. Balázs átfogalmazta, továbbgondolta a jól ismert melódiákat, így kerekedett ki ez a héttételes ''mese-szimfónia'', melyben - Prokofjev művével, a Péter és a farkassal ellentétben - nincs narrátor, maguk a hangszerek a mesemondók. A zeneszerző e művében is színesen, változatosan társította egymással a hangszercsoportokat, jó érzékkel váltakoztatva a szólisztikus, a kamarazenei és a zenekari faktúrákat.

A mű I., II., IV. és VII. tétele egy önállóan is előadható ''kis szvitet'' alkot, amelynek előadására - négyperces időtartama és könnyebb játszhatósága folytán - a szerényebb lehetőségekkel rendelkező együttesek is sikerrel vállalkozhatnak. A rajzfilmsorozat zenéjének legismertebb részei, a főcím- és a záró zene mindkét változatban szerepel. (EMB)

 

BALÁZS Árpád: Kockásfülű muzsika / Music with Chequered Ears ...

(PTE Zsolnay Fúvószenekara, vezényel: Neumayer Károly)

 

 

 

http://www.kotta.info/media/14/14828SET/b1_tn_f.jpg

 

Csupa derű, csupa jókedv muzsika Balázs Árpád Magyar rondója, biztos kézzel formált, nagy szakmai tudással felépített mű. Szerkezete világos: a rondótéma kétszeri visszatérése öttagú formát képez. A két epizód egymástól eltérő karakterű. Az első játékosan kergetődző, egyre sűrűbb szövetű imitációkból áll, a második a dudanóták hangulatát idézi. Ez utóbbiban a középszólamokban egyenletesen, negyed-értékekben mozgó dallam felett fut a magasba egy pasztell színű, fafúvós hangfelhő, miközben a félhangonként lépegető mély rézfúvók lefelé tágítják a hangzást. Bravúros kompozíciós megoldás! A rondótéma a visszatérései során mind gazdagabb köntösben jelenik meg, különösen a fafúvók tizenhatodokban gyöngyöző anyaga teszi egyre díszesebbé. (EMB)

 

BALÁZS Árpád: Magyar rondó / Hungarian Rondo

(PTE Zsolnay Fúvószenekar. Vezényel: Neumayer Károly)

 

**

 

http://www.kotta.info/media/12/12875/b1_tn_f.jpg

Tételek: I. Marcia; II. Arietta; III. Danza

 

Balázs Árpád - Musica Piccola

(Abonyi Fúvószenekar a Magyar Rádió 6-os Stúdiójában. Vezényel: Varga György, 1987)

 

**

http://www.kotta.info/media/12/12368SET/b1_tn_f.jpg

Balázs Árpád: Négy kép (Four Pictures)

(Bólyi Ifjúsági Fúvószenekar, Bóly, vezényel: Bachmann János
Luxemburg, Differdange 2008)


06 - Árpád Balázs: Four pictures - March

 

08 - Árpád Balázs: Four pictures - Arietta

(Fricsay Ferenc Concert Band, Szeged, vezényel: Gyimóthi Zoltán)

 

http://www.kotta.info/media/14/14841SET/b1_tn_f.jpg

A 19. és 20. század fordulóján minden magára valamit is adó európai és tengerentúli város kialakított a központjában sétálásra, találkára alkalmas promenádot (azaz sétányt vagy sétateret). A promenád kiemelt pontján épültek, s a nosztalgia jegyében állnak ma is egyre több településen újból zenepavilonok. Katona-, tűzoltó-, és diákzenekarok játszottak itt délutánonként Lehár-, Fučik-, vagy éppen Sousa-műveket, keringőket, indulókat, az első világháború és a nagy világválság előtti úgynevezett 'boldog békeidőkhöz' illő kellemes, édes-bús melódiákat.

Balázs Árpád Promenád című alkotása tagadhatatlan együttérzéssel idézi meg ezt a kort s egyben tiszteleg is előtte! Ám úgy, hogy mindenki számára kiderüljön: a variációsor egy 21. századi komponista visszatekintése. A hangszerelés is jelzi, hogy a zeneszerző jól ismeri a megidézett múltat, a hajdani lehetőségeket: a viszonylag kis alapterületű pavilonokban csak 'kettőzött rezek' kaphattak helyet. A lényegében teljes fafúvós-kar ugyancsak arról árulkodik, hogy a fentebb emlegetett szerzők fúvószenekari műveihez hasonlatosan a Balázs-mű is 'üldögélős' térzene. Sétatéri pavilonba, vagy még inkább koncertterembe szánt, 'nem-vonulós' muzsika. Akárhol is hangzik majd fel a rendkívül dallamgazdag, nagyon színesen hangszerelt Promenád, a siker nem fog elmaradni!

 

Balázs Árpád: Promenád / Promenade

/Promenád - Klasszikus variációk egy indulómotívumra/

(PTE Zsolnay Fúvószenekar, vezényel: Neumayer Károly)

 

Kisteleki és Csengelei Ifjúsági Fúvószenekar-Balázs Árpád:Promenád ...

(IX. Országos Zenekari Verseny, 2017.)III.

Oratórikus művekből

 

http://www.varosivisszhang.hu/images/2012/09/Bal%C3%A1zs-%C3%81rp%C3%A1d-k%C3%B6sz%C3%B6nt%C3%A9se.jpg

 

http://bartokzenehaz.hu/images/phocagallery/VadoloMultunk/thumbs/phoca_thumb_l_image00010.jpg

 

Jekl László, Bokor Jutta, Szersén Gyula, Baranyi Ferenc, Cecília Lloyd, Balázs Árpád, Kollár Zsuzsa, Massányi Viktor

 

Balázs Árpád-Baranyi Ferenc: „Vádoló múltunk…” dicsőítő kantáta
Közreműködik: Cecília Lloyd (Szent Erzsébet), Bokor Jutta (Jolanta)
Massányi Viktor (II. Endre), Jekl László (János érsek), Szersén Gyula (krónikás), Kollár Zsuzsa (zongora) és Millisits Máté (művészettörténész)

Helyszín: Rákoshegyi Bartók Zeneház, 2011.

 

Az előadás létrehozói a következőkkel ajánlották a különleges produkciót:

Balázs Árpád–Baranyi Ferenc Vádoló múltunk... c. műve Gertrúd megöletése után folytatódik, amikor is a király, II. Endre a politikai helyzetre való tekintettel nem mer méltó emléket állítani a merániai asszonynak. Tizenöt évi hezitálás után végül is a gyermekek, Béla, Kálmán és különösen Erzsébet (a későbbi Szent Erzsébet) álmai megfogannak, s elkészül a pilisszentlászlói kolostor (ma romokban áll), s a síremlék. Mi nem Gertrúd emlékművét szándékozunk felállítani ezzel a művel, hanem egy máig elfelejtett fontos politikai időszakot láttatunk. A máig elfelejtett időszak fontos mérföldkő lehet a mai zeneművészet és költészet körében.(Forrás: Szentesi Mozaik NET Újság, 2012)

Balázs Árpád-Baranyi Ferenc-Vádoló múltunk.flv - YouTube (58’)

 

 

 

IV.

Kórusművek

 

 

Balázs Árpád - Bodzavirág - YouTube

A „Mindenki” című magyar Oscar-díjas rövidfilm Bodzavirág című dala.

 

https://virality.hu/wp-content/uploads/2017/02/mindenki_film_online.jpg

 

http://www.kotta.info/media/12/12747/b1_tn_f.jpg

 

Mindenki (2015) - Rövidfilm, magyar, oscar, díjas - Videa

 

"Hangosan! Énekeljetek!" - Deák Kristóf: Mindenki (Zárójelenet)

 

A Mindenki Deák Kristóf 2016-ban bemutatott magyar rövidfilmje, amely ("Sing" címmel) 2017-ben elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat.
A részletben a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusának előadásában hallhatjuk Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét. A film zeneszerzője Balázs Ádám, Balázs Árpád fia. Szóló ének: Walton Rebeka.

 

**

 

A mi iskolánkban - YouTube (-Kövesdy János)

Tanári kamaraénekkar próbaéneklése az egykori Hernád utcai iskolásoknak és minden énekkarosnak szeretettel.

 

**

 

Ének a dalról  

(Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Ének- Zenei Általános Iskolai Énekkara, vezényel: Mohai Judit)
Éneklő ifjúság 2.℗ 1974 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

**

 

Éneklő Európa - hét kórusmű európai klasszikusok verseire. John Anderson, szívem, John (-Robert Burns)        

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel: Lantos Rezső)

 

Éneklő Európa - hét kórusmű európai klasszikusok verseire c) Vándor éji dala... (-Wolfgang Goethe)

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel Sapszon Ferenc)

 

Éneklő Európa - hét kórusmű európai klasszikusok verseire d) Vihar ...- Heinrich Heine)

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel Sapszon Ferenc)

 

Éneklő Európa - hét kórusmű európai klasszikusok verseire g) Fehér a hold... (-Paul Verlaine)

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel Sapszon Ferenc)

Ének a vizen - ℗ 1989 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

Az Éneklő Európa 1973-ban, az akkor táj szép számban s igen színvonalasan tevékenykedő ifjúsági (zömében gimnáziumi) vegyeskarok számára készült. Ezért társítottam a szopránhoz és althoz egyetlen férfi szólamot. Mint később kiderült, a „felnőtt „amatőr énekkarok is örömmel fogadták ezt a megoldást. a ciklus egyes darabjai – különféle társításban – állandó repertoár számok. A választott költők – Villon, Burns, Goethe, Heine, Puskin, Sevcsenko, Verlaine – az európai líra számomra legnagyobb alakjai. (B.Á.)

 

**

 

http://www.kotta.info/media/89/8979/m1_tn_f.jpg

 

Hallgasson bele!

 

Tételek: I. Altató; II. Gólyaköszöntő; III. Harangoló; IV. Héjariasztó; V. Láblógató; VI. Nyelvtörő; VII. Orroló

 

Hét gyermekkar Hajdu-Bihar megyei mondókák nyomán. A mű Debrecen város felkérésére készült.

 

**

 

Balázs Árpád: Fecske nóta / vezényel: Bánky Tamás      

(A Budapest XI. kerületi Keveháza utcai általános iskola énekkarát Bánky Tamás karnagy úr vezényeli.)

http://www.kotta.info/media/50/5005/b1_tn_f.jpg

Hajnali köszöntő       
Zenehallgatás az általános iskolák 5. osztálya számára - ℗ 1983 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

**

 

Balázs Árpád: Iskola után      

(Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek kórusa, vezényel: Altsach Gergely
zongorán kísér: Godán Sándor, 2011.)

 

**

 

http://www.kotta.info/media/54/5450/b1_tn_f.jpg

 

Népi szövegekre Kriza János: Vadrózsák c. gyűjteményéből.

Tételek: I. Búcsú; II. Táncnóta

 

Balázs Árpád: Két leánykar I. tétel: Búcsú    

(MediCantare Leánykar. Vezényel: Tőri Csaba)

 

Balázs Árpád Táncnóta.wmv      

(Vox Hungarica Nőikar. Vezényel. Döbrössy János, 2003)

 

**

 

http://www.kotta.info/media/73/7350/m1_tn_f.jpg

 

http://www.kotta.info/media/73/7350/m2_tn_f.jpg

 

Percy Bysshe Shelley verseire Szabó Lőrinc (Panasz) és Radnóti Miklós (Dal) fordításában

Két pasztellkép Percy Bysshe Shelley verseire 1. Panasz

Két pasztellkép Percy Bysshe Shelley verseire 2. Dal

 

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, Sapszon Ferenc vezényletével)
Ének a vizen - ℗ 1989 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

**

http://www.kotta.info/media/82/8261/m1_tn_f.jpg

Kis zenei ABC         

(Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa, vezényel dr. Csányi László)

 

A Kis zenei abécé (1976) játékos zeneelmélet-óra. A muzsika legfontosabb alkotóelemeit szedi sorra, magyarázza a négyszólamú a cappella gyermekkar. (BÁ)

Balázs Árpád: Kis zenei ABC (A kóruszövege)

 

Elől, hátul kis kóta,

a közepén nagy kóta

ebből lesz a szinkópa,

így induljon a nóta!

Szinkópa, szinkópa,

így induljon a nóta!

Mit len hallasz: ostinato;

kezdjük halkan: pjano, pjano”;

Crescendo, majd bátran forte,

unisono: együtt fújd, te!

Nagy terccel dúr ez a hangzat,

kürt-kvint az, mit közben hallasz.

Kis terccel: moll, jóval lágyabb,

puha puha, mint az ágyad,

ha van, tedd fel kalapod.

Dölyfösen ül az alt szólam,

mert a fején korona van...

Rúgjuk le a koronát,

menjen a zene tovább!

Kergetőzik mezzo, s szoprán,

imitáló kánon-formán.

Kis kóta, nagy kóta,

visszajött a szinkópa,

Coda jön majd, ez lesz vége,

szóljon lágyan, dolce, dolce;

ívelt dallam: cantilena!

El ne felejtsd, mit tanultál ma,

tanultál ma, tanultál ma! szün, szün, szün!


**

 

Balázs Árpád:Mackó ébresztő

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola Kicsinyek Kórusának tavaszi hangversenye. Vezényel: Molnár Zsuzsanna, hangszeren közreműködik: Sümegi Enikő, 2011)

 

**

 

http://www.kotta.info/media/59/5964/b1_tn_f.jpg

 

 

 

http://www.kotta.info/media/59/5964/m1_tn_f.jpg

 

 

Balázs Árpád: Madrigaleszk

(Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla leánykara, vezényel: Kertész Attila, hegedűn közreműködik Rózsa Bernadett, zongorán kísér Körtesi András)
/Olaszország, 2012. szeptember 15-24 Ugento, Morciano di Leuca, Pescoluse, Atri/

 

A Madrigaleszk 1986. szilveszter éjszakáján került papírra és a következő pécsi kamarakórus fesztiválon először közönség elé. Egy volta-tánc lüktetésű magyar népdal ürügyén az olasz madrigálvilág mai megidézése, újraálmodása. Itthon és külföldön az egyik legtöbbet énekelt darabom. (BÁ)

 

**

 

 

 

 

Májusi fény - YouTube       

(Magyar Rádió és Televízió Gyermekkara, Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel: dr. Csányi László)

Zenehallgatás az általános iskolák VI. osztálya számára - ℗ 1983 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

**

 

http://www.kotta.info/media/59/5969/m1_tn_f.jpg

 

 

http://www.kotta.info/media/59/5969/m2_tn_f.jpg

 

Memento I. Preludio. Kiáltás szavak nélkül II. Recitativo. Európa .

Memento I. Preludio. Kiáltás szavak nélkül II. Recitativo. Európa országútjain III. Arietta. Lidice rózsái IV. Korál. A sachsenhauseni erdőben IV. Postludio.
Dúdoló - A Vándor Kórus énekel - ℗ 1976 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

**

 

http://www.kotta.info/media/14/14355/b1_tn_f.jpg

Négy őszi vázlat 1. Szép ősz

1. Szép ősz (- Arany János)

·

Négy őszi vázlat 2. Ének a vízen - Yo

2. Ének a vízen (- Váci Mihály)

Négy őszi vázlat 3. Pillanat

 3. Pillanat (- Vasvári István)

 

Négy őszi vázlat 4. Varázslat - YouTube

4. Varázslat (- Simon István)

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel Lantos Rezső)

·Ének a vízen ℗ 1989 HUNGAROTON RECORDS LTD.

A négy őszi vázlatban Arany János (Szép ősz), Váci Mihály (Ének a vízen), Vasvári István (Pillanat) és Simon István (Varázslat) csodálatos versei segítettek megidézni a legszínesebb évszakot. A ciklus 1967 és 1973 között készült. (BÁ)

 

**

Rózsatánc - I. Táncnóta


Rózsatánc - II. Vadrózsa (- Csanádi Imre verse)

 

Rózsatánc - III. Csalogató (- Simon István)

(Teleki Blanka Gimnázium Énekkara)

 Éneklő ifjúság 4.) - ℗ 1976 HUNGAROTON RECORDS LTD.

                                                                 

**

 

http://www.kotta.info/media/73/7303/b1_tn_f.jpg

 

Tavaszlesen - gyermekkantáta

(Szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola Énekkara)

/Éneklő ifjúság 5. - ℗ 1977 HUNGAROTON RECORDS LTD./

Tételek: Tavaszlesen (- Barabás Éva); Hóvirág (- Ámon Ágnes); Mackóébresztő (- Gyárfás Endre)

 

**

https://partiturabolt.hu/image/partitura/2.1/product/tf1620.jpg

 

Tavaszébresztő

(Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara · Magyar Rádió és Televízió Gyermekkara · Vezényel: dr. Csányi László)

/Harsan a kürtszó - Úttörő dalok - ℗ 1975 HUNGAROTON RECORDS LTD./

 

**

 

Virágim, virágim

(Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel, Lantos Rezső)

Richter János Vegyeskar - 2014.04.15. - YouTube
(A
Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Richter János Vegyeskarát Molnár Gabriella vezényli)
Műsor:
Balázs Árpád: Virágim, virágim
Gyöngyösi Levente: Te lucis ante terminum
Volly István: Repülj, fecském

A Virágim, virágim (1967), rev. 1975) a szerelemféltés himnusza. Homofon tömbjeinek előképe Monteverdi ugyancsak ötszólamú madrigáljaiban kereshető. A darab csángó népdalanyagra épül visszatéréses formában. (BÁ)

 

IV.

Interjúk, tanulmányok, recenziók

 

Élő példaképeink Balázs Árpád 20140521

Díszpolgári köszöntő-riport – Kiskunfélegyháza

 

**

 

"Válogatott életeim"- Balázs Árpád könyvbemutatóján

 

**

Balázs Árpád: Válogatott életeim - Parlando

(Fittler Katalin recenziója /Parlando 2013/5.)

 

**

 

„Bőven hullott a Balázs-áldás”

Szedresi István: „Bőven hullott a Balázs-áldás”. Balázs Árpád zeneszerző és Bács-Kiskun megye

 

**

Balázs Árpád zeneszerző a Rózsában

Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. - Mezőkövesdi Televízió (2014)

 

**

 Balázs Árpád: Boldogan végigélnék mindent újra | Szentes hírek ...

(delmagyar.hu. Králik Emese riportja, 2012)

 

**

 

--

A Balázs Árpád életéről és munkásságáról készült ismertető szöveget jelen írás I. és II. fejezetében a szerző 75. születésnapjára 2012-ben készült munkából vettük át minden külön jelzés nélkül az alábbi honlapról:

 

http://www.felegyhaziturizmus.hu/_design/images/headline.jpg

 

 

Balázs Árpád fúvós- és kórusműveiről szóló ismertetőket az

 http://www.emb.hu/images/logo/emb_latin.png 

honlapjáról, valamint a

HUNGAROTON 

-nál megjelent szerzői cd-inek kísérőfüzeteiből vettük át, melyek íróit részben BÁ /Balázs Árpád /, részben pedig BF /Bónis Ferenc/ monogrammal jelöltünk.