BOZSAI GÁBOR*

 

Beszámoló a BUDAPESTI KÓRUS

„Gyöngyszemek” c. évadzáró koncertjéRől

 

(Budapest, 2017. VI. 8., Aranytíz Kultúrház)

 

http://www.budapestikorus.hu/images/nyito_fejlec_kep.jpg

 

A Magyar Örökség Díjas és Kölcsey Ferenc díjas Budapesti Kórus – az idei évadzáró koncertjének keretében - a kórusirodalom néhány ritkán hallható gyöngyszemét adta elő. Szólót énekelt: Nász Renáta, zongorán közreműködött: Boross Barbara és Uzsaly Bence, vezényelt: Kaczor László.

 

A zsúfolásig megtelt Tolnay Klári Színpad közönsége hatalmas ovációval fogadta az előadást, amelynek a végén – ráadásként - Vedres Csaba zeneszerző, József Attila: „Kész a leltár” c. versére irt a cappella kórusműve hangzott el.

 

A műsor Mendelssohn 55. zsoltárával kezdődött, amely azonos a Psalmus Hungaricus szövegével.  Az átok zsoltárának is nevezik. Mendelssohn azonban nem az átkozódásra és nem is a bosszúvágyra helyezi a hangsúlyt, hanem az elvágyódásra. Arra, hogy (Dávid) ellenségeitől a pusztába menekülve - végre nyugalmat és megnyugvást talál.

 

A második mű Cćsar Franck: Krisztus hét szava a keresztfán c. alkotásának 4 tétele volt: O vos omnes; Pater, Dimitte illis; Deus meus; Consummatum est.  A francia zeneszerző munkája 1859-ben készült, de csak 100 évvel később bukkantak rá egy magángyűjtő könyvtárában. Az ősbemutatóra 20 évvel később, 1977-ben került sor Németországban. A ritkán előadott alkotások közé tartozik. A 8 tételből álló műben a szerző Krisztus hét szavához kapcsol egy-egy azokat elővetítő, vagy azokra reflektáló ószövetségi és újszövetségi gondolatot. A szerző különös módon emeli ki Jézus szavait is: minden esetben a kórus szólaltatja meg azokat, kíséret nélkül. 

 

Ezután Gounod: Parce Domine c. műve következett. Eredetileg szólóhangra és zenekari kíséretre készült a francia nyelvű bűnbánati motetta. Később gazdagodott kórushanggal. A lelkiismeret-furdaláson az irgalom, az igazságosság és a remény kerekedik fölül a darabban, amely bőségesen alkalmazza a romantika gazdag eszköztárát. Népszerűségét mutatja, hogy van latin, angol változata is, illetve orgona és kamara zenekari kísérettel is éneklik. Az előadáson a szólóhangra, kórusra, és zongorára írt változatot hallhatta a közönség.

 

Franz Schubert: Mirjam győzelmi énekével zárult a hangverseny. A mű Franz Grillparzer költeményének megzenésítése, melyet a zsidó nép Egyiptomból való szabadulása és a Vörös-tengeren való átkelése ihletett. Schubert a művet 31 évesen, utolsó tavaszán komponálta. Elbeszéli az Istenbe, mint a nyáj pásztorába vetett bizalmat, az ellenségtől való félelmét, a megmenekülést, plasztikusan mutatja be azt a vihart, ami ellensége vesztét okozza. A megmenekülés után egy döbbent gyászinduló hangzik el a csata nélküli győzelemről, majd pedig a hálaének a csodálatos megmenekülésért. A hangverseny nyitó művéhez hasonlóan, e mű is az isteni kegyelemre, és nem az ellenségeskedésre helyezi a hangsúlyt. Mint ahogy Schubert betegségében és utolsó hónapjaiban a hitének és reményének állított emléket ezzel a művel, úgy akart a Budapesti Kórus is előadásával köszönetet mondani az Aranytíz Kultúrháznak, hogy otthont adott a próbáinak ebben az évadban is, és az előadáson házigazdaként volt jelen.

 

A nagy múltú Budapesti Kórust 1941-ben Bárdos Lajos zeneszerző és karnagy alapította. Hamarosan a hazai oratórium kóruskultúra egyik legjelesebb és legismertebb képviselőjévé vált. Az együttes célja kezdetektől az a cappella és a zenekari karénekművészet ápolása és a magyar zenei kultúra fejlesztése volt idehaza és külföldön egyaránt. A hazai zenei élet számos budapesti és vidéki rangos eseményén kívül a korábbi évtizedekben több olasz-, német-, franciaországi, hollandiai és ausztriai turné sikerei is bizonyították az együttes művészi színvonalát. A Budapesti Kórus hat évtized alatt 149 – köztük, sok világhírű - karmester vezényletével több, mint 1200 hangversenyt adott Magyarországon és Európa számos országában. A kórus repertoárja lenyűgözően gazdag: 145 komponista - Bach, Händel, a bécsi klasszikusok, a romantikusok és a huszadik század szinte valamennyi híres oratóriumát - szám szerint 350 művét mutatta be. Hanglemez készült 25 zeneszerző 48 szerzeményéből, többek között Otto Klemperer vezényelte Bach Magnificat-jából, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán minden nagy művéből. Mahler VIII. (Ezrek) Szimfóniáját is a Budapesti Kórus énekelte lemezre Joó árpád vezényletével. A Forrai Miklós vezényelte Krisztus oratórium Párizsban Grand Prix-díjat nyert. Ezt a zenei műfajt nemzedékek ismerték meg Népszerű oratóriumrészletek című lemezünkről.

 

A Budapesti Kórus neves karigazgatói voltak: 1941 és 1947 között Bárdos Lajos zeneszerző; 1948 és 1978 között Forrai Miklós; 1978 és 1984 között Margittay Sándor; 1984 és 2002 között Antal Mátyás, az utóbbi évtizedekben pedig olyan elismert zenészek és karnagyok, mint például Kaposi Gergely, Cser Miklós vagy Virágh András. A kórus művészeti munkáját és karnagyi teendőit 2015 óta egy fiatal, de már felfelé ívelő pályán álló karigazgató, Uzsaly Bence végzi.

 

 

Uzsaly Bence karvezetés, zeneismeret- és ének-zenetanári valamint zenekari karmester diplomája után az idén szerezte meg első hangszeres diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongorakísérő-korrepetitor mesterképzésén, és ebben a minőségében léptett fel az évadzáró koncerten is. A vezénylés mellett a Városmajori Gimnázium ének-zene tagozatán tanít zenetörténetet és zeneelméletet, illetve a Pécsi Tudományegyetemen zongorakísérő.

 

 
Uzsaly Bence

 

A hangverseny karnagya Kaczor László volt; az est legfiatalabb közreműködője, aki idén végzett a Zeneakadémia karvezetés alapképzésén, Somos Csaba növendékeként. Tehetsége és nagy ívű pályájának ígérete abban is megmutatkozott, amilyen szakértelemmel, nyugalommal és művészi ihletettséggel vezette ezt a nagyszabású műsort egy nagy múltú együttes élén.

 

 
Kaczor László

 

A koncert szólistája Nász Renáta szoprán-énekesnő volt, aki 2014-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oratórium- és dalének-művész szakán, Kertesi Ingrid növendékeként.  Mangánének tanárként működött Kecskeméten és Aszódon. Számos nagyszabású műben énekelt szoprán szólistaként: Bach Passiói, Händel Messiása, Rossini, Haydn és Schubert miséi, Bach 51. kantátája.  Operaénekesként 2016 decemberében Mozart Varázsfuvolájában debütált Németországban, Papagena szerepében.

 

 
Nász Renáta

 

A hangverseny másik zongorakísérője Boross Barbara volt, aki 2015-ben végzett a Zeneakadémián zongorakísérő-korrepetitorként, illetve 2016-ban az ELTE-n jogászként. Sokszínűségét mutatja, hogy mindkét szakmájában aktívan tevékenykedik, és gyermekkora óta tagja a Gráf Zsuzsanna vezette Angelica Leánykarnak is.

 

 
Boross Barbara

                                                                                                        * Dr. Bozsai Gábor a Budapesti Kórus tagja, mérnök, akolitus, OMCE pártoló tag​, ​a Dévai Szent Ferenc Alapítvány önkéntese​