DR. BOZSAI GÁBOR

 

A Váci HARMÓNIA KÓRUS fellépései az „5. Kórusok Éjszakája” fesztiválon

 

(2017. június 10., Budapest VIII., Palotanegyed)

 

A Váci Harmónia Kórus a 2014. évi első meghívás után, idén már negyedszer vett részt a budapest-palotanegyedi „Kórusok Éjszakája” nagyszabású nyári rendezvénysorozatán, ezúttal négy, különböző helyszínen:

 

1)  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkar, belső udvar, Budapest VIII., Reviczky u. 4.  [17:40-18:00]

2)  „Éneklő utca” a Budapest VIII., Krúdy utca - Horánszky utca kereszteződésében [19:05]

3)  Villámcsődület („flashmob”), Budapest VIII., Mikszáth Kálmán tér [20:25]

4)  „Jézus Szíve” templom, Budapest VIII., Mária u. 25 [21:20-21:40]

 

A fenti program sikeres lebonyolítása - beleszámítva az utazást és a beénekléseket is - gyakorlatilag 7 és fél, közel 8 óra jelenlétet, többször „felturbózott” teljes figyelmet, a szó soros értelmében vett „összhangot” igényelt. A fesztiválon összesen 47 énekkar[1] lépett fel, ami közel 600 énekest, egyetlen estén összesen jóval több, mint 70 koncertet és villámcsődületet, továbbá két „Éneklő utcát” jelentett. 

 

A Váci Harmónia Kórus[2] 1964-ben, női karként alakult, majd 1976-ban közel 100 tagú vegyeskarrá bővült. 1964-től egészen 1988-ig az alapító karnagy: Bogányi Tibor vezette a kórust.  Az együttes megalakulása után hamarosan országosan elismertté vált. Rendszeres résztvevője váci, országos és országon kívüli zenei eseményeknek. Évente többször ad koncertet Vácott és környékén. Minden évben fellép a Váci Világi Vigalom rendezvényein és a Duna-menti Kórustalálkozók rendszeres résztvevője, ill. szervezője. Az énekkar a Magyarországon elérhető legmagasabb szakmai minősítés: a „Hangversenykórus” fokozat birtokosa. 2015-től a kórust Kovácsné Prugli Andrea – a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakgimnázium tanára - vezeti. Legutóbbi– nemzetközi szereplésük 2016-os Prágai Nyári Kórusfesztiválon volt. [3]

 

A kórus első koncertjére a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkar, belső udvarán (Reviczky u. 4) került sor. Ez a – majdnem tökéletesen négyzet alakú, zárt udvar, amelyet egy hosszabb folyosó köt össze a Reviczky utcával kiváló helyszín volt a vidám hangulatú, délutáni szerenád-jellegű műsor bemutatására. A kórusművek és a dalszövegek Horatiustól indulva a reneszánsz madrigálkomédián, a romantikus szerenádokon át a XX. századi bolgár népdalfeldolgozásig, és a végén felcsendülő, méltán népszerű, kortárs jazz-kánonig terjedtek.

 

Az első mű Kodály Zoltán[4] (1882-1967) Horatii Carmen II. 10. (…de aurea mediocritate..) – „A szép énekszó múzsájához” című, 1934-ben írt lendületes „fohásza” volt.
A Hagyományok Háza - Folklórdokumentációs Központ Hangzó Kiadványok Adatbázisa[5] így ír a műről: „… Horatius ódájának (más néven Carmen[6]) Kodály által felhasznált dallama 18. század végi magyar diákdal. A szaffói strófában írott hat versszakból az első három került Kodály kórusművébe. A feldolgozásra a római költő születésének 2000. évfordulója, illetve a diákkórusok 1935. évi találkozója adott alkalmat…” A latin szöveget Dr. Vargha Károly (1914-1993) [7] főiskolai tanár, zenei szövegíró és műfordító ültette át magyarra. (A „carmen általános témája egyébként: úgy kell elfogadni a sorsot, ahogyan van. Kár lázadni ellene. Élj a ma öröméért!). Egyébként a mű annak kapcsán is bekerült a Váci Harmónia Kórus idei programjába, mivel ebben az évben ünnepeljük Kodály Zoltán halálának 50. évfordulóját.

 

A koraesti „szerenád” következő száma Adriano Banchieri[8] (1568-1634) a Bolognában született itáliai szerzetes, orgonista, reneszánsz zeneszerző „Rizzolina canta e lauto c. szoprán szólóra és kóruskíséretre írt darabja volt, amely a szerző a „Barca di Venezia per Padova” c. madrigálkomédiájából származik. [9].  A madrigálsorozat a Velencéből Padovába tartó hajóút karakteres „szereplői”-nek zenei megjelenítésére szolgál: akik elhatározzák, hogy az hosszú úton zenéléssel töltik el az időt. Az utasok között két kurtizán: Ninetta és Rizzolina is jelen van. A „Kurtizánok művészete – Kultúrák közötti nézőpontok” c. könyv [10] 153. oldalán találhatjuk meg Rizzolina szóló énekének dallamát és szövegét olasz és angol nyelven, és az előző oldalon kapunk magyarázatot hogy tulajdonképpen a kórus által, a szopránszóló egyes sorai közé „bekiabált” „Trinc ri tinc”- „Te re trenc”- To ro troncfelkiáltások  a részeg német utasok kurjongatásai.  A DISCANTUS Énekegyüttes honlapján[11] Rizzolina énekének magyar szövege is megtalálható. [12]

 

A „délutáni” szerenád összeállítás Charles Gounod (1818-1893) művével folytatódott, amit 1856-ban, Victor Hugo „Sérénade” c. versére írt[13]. A meseszép szerelmes versre írt, végtelenül finom, szinte légies dalról méltán elmondható, hogy a - délutáni műsor csúcspontjaként - a legtöbb tapsot ez a mű kapta.

 

Ezután következett Farkas Ferenc [14](1905-2000) „Vallon szerenád” c. darabja. )A vallonok egy kelta-latin-germán eredetű nép, akik ma Belgiumban és Franciaországban élnek és észak-francia nyelvjárást beszélnek.[15]).  A „Vallon szerenád” Ličge megyéből származó népdal 4 szólamú vegyeskari művé való feldolgozása[16], amelynek magyar szövege Dalos László (1924-2011) operafordító-zeneszövegíró [17] műfordítása.  Az eredeti francia szöveg sajnos nem található meg az interneten, de a francia változat FERENC FARKAS - Notturno: Choral works for mixed choir c. 2000-ben kiadott CD-jén, az Ars Nova Énekegyüttes előadásában meghallgatható[18].

 

A magyar szöveg első versszaka egy „fülig” szerelmes fiatalember „beszélgetése” a fülemülével (csalogánnyal), amely nem véletlenül a „dal királya”:  A legzeneibben éneklő énekesmadár…,, az udvarló hímek hangja májusi éjszakákon zeng. Gégéje négy hangot képes egyidejűleg kiadni, zeneileg tökéletes akkordokat is énekel[19]. (Erre egyetlen más földi teremtmény – beleértve az embert – sem képes!). A második versszak már a lánykának szóló éjféli szerenád történetét meséli el, a végén – a lánykától jövő „félreérthetetlen” figyelmeztető intéssel: „miniatűr” dráma - 4 versszakba sűrítve.

 

A „szerenád” műsor utolsó előtti darabjának alkotója Dobri Hrisztov[20], (1875-1941) a 20. század egyik neves bolgár zeneszerzője és népzenekutató-gyűjtője akinek talán legnépszerűbb darabja a macedon dallamokra írt „Legénybúcsú” c. fergeteges ritmusú kórusmű. A jellegzetes, 7/16-os ütemű ritmus különös és teljesen egyedi lüktetést ad a műnek, amihez a sebesen változó dinamika még további csemegét nyújtott.

 

A Reviczky utcai műsort a „Dum de dum” c. jazz kánon (Hello Django) Uli Fűhre (1957-) [21] szerzeménye zárta, amelynek a szövege ugyan teljesen értelmetlen szavakból áll, a dallama és a ritmusa viszont hihetetlenül szuggesztív. Egy kicsit a néger spirituálék hangulatát idézi, de mégsem az, hanem egy olyan mű, ami semmi mással nem téveszthető össze.


 

Az „Éneklő utca” fellépésre józsefvárosi Krúdy utca Horánszky utca kereszteződésben került sor. Az „Éneklő utca” lényege, hogy az egyes kórusok, 5 perces időeltolással a Krúdy utca különböző helyein szólalnak meg, mintegy bevegyülve a sétáló tömegbe. A kereszteződés kellő teret adott a sétáló és az énekre megálló közönségnek, így igen nagy erővel tudott hatni a „Legénybúcsú” fergeteges megszólalása. A Kórusnak erről a szerepléséről híradós felvételek is készültek.[22],[23].

 A Mikszáth Kálmán téri „villámcsődület” (Flashmob) volt a Kórus harmadik megszólalása a „Kórusok Éjszakáján”.  A Mikszáth szobor előtti félköríves emelvény kiváló helyszínt biztosított ennek az ugyancsak „spontán” jellegű műsornak, ami – az Éneklő utcához hasonlóan – nem ülő, hanem álló, sétáló közönség előtt zajlott.  A Fesztivál egyedülálló színfoltja volt, hogy a műsor megkezdése előtt – amolyan „vásári kikiáltóként” egyik kórustársunk messziről is jól hallható kedves invitálásba kezdett, aminek hatására a környékbeli utcákból azonnal megindultak az emberek a Mikszáth tér irányába. A „Villám” fellépésen 3 olyan művet adtunk elő, a melyek már a délutáni „szerenád”- műsorban is szerepeltek: Banchieri: „Rizzolina  canta e lauto”, Farkas Ferenc (1905-2000): Vallon szerenád, Dum de dum – kánon.

 

 

A „villámcsődület” után szűk 45 perces pihenő következett a „Jézus Szíve” templomban sorra került egyházi jellegű záróműsorunkig.  Bevezetésként a templom két oldalán, ill. az oltár előtt – félkörívet alkotva állt fel a Kórus a „Domine, ad adiuvandum me festina kezdetű, ismeretlen szerzőtől származó Zsigmond kori töredék-kánonja[24] előadására, amelyet Kovács Zoltán furulyaszólója indított. A Zsigmond kori töredék nyelvemlékről annyit tudunk, hogy a Szepességben keletkezett 1437-1440 között és a kottaanyaga a középkori Magyarország kétszólamú énekgyakorlatának becses dokumentuma, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtárban őriznek [25]

 

Ezután egy tömbbe sorakoztunk fel az oltár előtt, majd elsőként Johann Sebastian Bach (1685-1750) 169-es BWV (Bach-Werke-Verzeichnis) sorszámú – Szentháromság vasárnapja utáni 18. vasárnapra írt - templomi kantátájának [26] „Du süße Liebe…” kezdetű, 7. sz. korálját énekeltük. A Bach- korálokra oly mértékig jellemző mély benső tisztaság, szívbéli jóság és a valódi SZERETET hangja ebből a korálból is kicseng: J. S. Bach nem véletlenül tekinthető a muzsika apostolának, senki a zenetörténetben nem volt és nem is lesz többé képes az Isteni Szeretet lelki érzésének ilyen csodálatos zenei megszólaltatására, mint ahogy ő kapta azt sugallatként. Csak átszellemült lélekkel lehetett a művet végigénekelni – megadva az egész esti műsor alaphangját.

 

Ezután a délutáni műsorban már említett Adriano Banchieri[27] (1568-1634) itáliai reneszánsz zeneszerző Confitemini Deo c. motettája következett, amely részben a 105. (104.) zsoltár szövegére irtódott.  A 105. (104.) zsoltár - tanító jellegű himnusz a fogság utáni idők szertartásából. Izrael saját múltjának nagy állomásait ünnepli, és azt, mint ígéretekkel teli szent történelmet jeleníti meg.[28]

 

Charles Gounod (1818-1893) Ave verum corpus[29] („Üdvözlégy szent Test”) c. eucharisztikus himnusza hangzott el következő számként.  Az ”Üdvöz légy, szent Test” kezdetű verses antifónát a hagyomány VI. Ince pápának tulajdonítja. Először francia, német és angol területeken terjedt el. Eredetileg az úrfelmutatás magánimádsága volt, de szentségi áldás során is gyakran felhangzik. A himnusz szövegének alapját képező verset a Boden-tó melletti Reichenau Apátságból származó, 14. századi kéziratban találták meg.  A költemény, elmélkedés arról a katolikus hitvallásról, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztia Szentségében, és összekapcsolja azzal a katolikus elképzeléssel, hogy a szenvedés megváltó jelentőségű az összes hívő életében. [30] Az antifóna nagyon sok zeneszerzőt ihletett meg, köztük a legismertebb Mozart műve, de William Byrd, Sir Edward Elgar, Liszt Ferenc és sok más komponista is feldolgozta.[31]

 

Ezután a múlt századi magyar egyházzene egyik kiemelkedő alkotója – Werner Alajos katolikus pap-zeneszerző[32]Tenebrae factae sunt c. háromszólamú kórusműve következett. Werner Alajos élete – ugyanúgy, mint a kortárs ferences rendi zeneszerző társa, Tamás Gergely Alajosé[33] is - nagyon sok viszontagsággal, megpróbáltatással volt tele: összesen 6 évet kellett börtönben töltenie 1961 és 1968 között, a Regnum Marianum katolikus közösségben betöltött szerepe miatt. Kétségkívül a legismertebb mű - amelynek szerkesztésében Bárdos Lajos mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett - az egész magyar katolikus egyházban széles körben elterjedt és általánosan használt „Hozsanna” Énekeskönyv[34].

 

A „Tenebrae facta sunt” a nagyheti responzóriumok (válaszos énekek) ciklusába tartozik, ennek is a legdrámaibb csúcspontját, a nagypénteki kereszthalál eseményeit zenésíti meg. A nagyheti responzóriumokról (válaszos énekekről) nagyon alapos és tanulságos ismertetést olvashatunk Dr. Richter Pál tollából, a Leányfalui Plébánia 2012 évi Húsvéti Üzenetében[35].

 

A sokféle kort, zenei stílust felsorakoztató, komoly hangulatú művek sorában – befejezésként egy látszólag vidámabb – de mégis nagyon mély értelmű, régi tradicionális afroamerikai spirituálé kánon hangzott el: „Rock my soul címmel.

 

A szöveg magyarázatát Lukács evangéliuma 16. fejezetében, a „Példázat a gazdag emberről és a szegény Lázárról” c. szakasz 22-26.[36] versében találjuk meg: A pokolban sínylődő gazdag könyörög Ábrahámnak, hogy ringassa el őt is a kebelén a szegény Lázárhoz hasonlóan, de az nem tudja és nem is akarja őt kihozni onnan.  A régi spirituálé bölcsességének tanulságait – angol nyelven Msgr. Charles Pope, a Washingtoni Katolikus Érsekség Délkelet-Washingtoni Szent Ciprián temploma felkészítő lelkészének írásában olvashatjuk[37].

 

A spirituálé könnyedebb hangvétele feloldotta az előtte elhangzott komoly hangulatú művek szinte döbbenetes erejű hatását, de – ha figyelembe vesszük a spirituálé szövegének mély bölcsességét is – akkor mindenképp méltó befejezése volt a Váci Harmónia Kórus szereplésének az. V. Kórusok Éjszakája” Fesztiválon.

 

 

 

 [1] http://korusokejszakaja.hu/2017/hu/korusok

[2] https://www.facebook.com/pg/V%C3%A1ci-Harm%C3%B3nia-K%C3%B3rus-161230953924874/about/?ref=page_internal

[3] http://www.praguefestival.cz/summer-choral/news/prague-summer-choral-meeting-2016-vaci-harmonia-korusvac-harmony-choir-hu/

[4] https://hu.wikipedia.org/wiki/Kodály Zoltán

[5] http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22429

[6] https://hu.wikipedia.org/wiki/Carmen_(versforma)

[7] https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Helaszte/pr%C3%B3balap

[8] http://www.kislexikon.hu/banchieri_adriano.html

[9] http://discantus.hu/repertoar/barca-di-venezia-per-padova

[10] The Courtesan's Arts: Cross-Cultural Perspectives edited by Martha Feldman,Bonnie Gordon Oxford Universtiy Press,2006 p.153

[11] http://discantus.hu/repertoar/barca-di-venezia-per-padova

[12] http://discantus.hu/files/adat/barca.pdf

[13]http://www.melodietreasury.com/translations/song10_Serenade.html

[14] http://www.ferencfarkas.org/Hivatalos-eletrajz.phtml

[15] https://wikiszotar.hu/index.php?title=Vallon

[16] http://www.ferencfarkas.org/serenade-wallonne.phtml

[17] http://nepszava.hu/cikk/487361-dalos-laszlo-ujsagiro-muforditot-november-19-en-bucsuztatjak

[18] https://hungarotonmusic.com/classical/notturno-p3539.html

[19] https://hu.wikipedia.org/fülemüle

[20] http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1947_I_04.pdf

[21] http://www.vocalitysinging.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/Hello-Django.pdf

[22] http://rtl.hu/most/hirek/rtl-hirado-esti-kiadas-2017-06-11 (a Váci Harmónia Kórus a 42. perctől látható – a megtekintés előzetes regisztrációhoz kötött).

[23] http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/videon-a-fantasztikusan-sikerult-5-korusok-ejszakaja/ (30. másodperctől)

[24] http://www.terrasoft.hu/kultura/consort/kotta/zs06domine.pdf

[25] http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap/zsigmondkori_toeredek

[26] https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach_kantáták

[27] http://www.kislexikon.hu/banchieri_adriano.html

[28] Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. Szent Jeromos Katolikus Bibilatársulat, Budapest 2007. 617. old.

[29] http://www.cpdl.org/Ave_verum_corpus_-_Gounod.pdf

[30] http://www.free-scores.com/download-sheet-music.php?pdf=57776

[31] https://en.wikipedia.org/wiki/Ave_verum_corpus

[32] https://hu.wikipedia.org/wiki/Werner_Alajos

[33] http://www.parlando.hu/2015/2015-6/Tamas-Gergely-Alajos.htm

[34] Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv a Harmat-Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal; szerk. Bárdos Lajos, Werner Alajos; átd., bőv. kiad.; Szent István Társulat, Bp., 1973

[35] http://leanyfaluplebania.hu/Húsvéti Üzenet_2012

[36] http://szentiras.hu/KNB/Lk16

[37] http://blog.adw.org/2016/08/rock-soul-bosom-abraham-learning-wisdom-old-spiritual/