Megújul a Rózsavölgyi és Társa Kiadó

 

2017 júniusától a Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztői posztját Ignácz Ádám, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének munkatársa veszi át a korábbi főszerkesztőtől, Fazekas Gergelytől.

Ezúttal 2017-es, már megjelent és megjelenés alatt álló könyveinket szeretnénk figyelmükbe ajánlani.

Kövessen minket a Fb-on is: https://www.facebook.com/rozsavolgyikiado/

Gárdonyi Zsolt - Hubert Nordhoff: Összhang és tonalitás


Összhang és tonalitás

Gárdonyi Zsolt és Hubert Nordhoff könyve az elmúlt négy évszázad különböző stílusokon átívelő harmóniavilágának tanulmányozásához nyújt megközelítési módokat. Az egyes fejezetek olyan témákat tárgyalnak, melyek a zeneelmélet-tanítás számára még részben feltáratlanok, vagy nem ebben a formában kerülnek terítékre az oktatásban. A kottapéldákkal gazdagon illusztrált, számos gyakorlati feladatot tartalmazó kötetben különösen nagy teret kap a dúr-moll tonalitás történetének első, 17–18. századi fázisa, valamint az elmúlt százötven év Liszt Ferenctől Olivier Messiaen zenéjéig terjedő harmóniavilága. A szerzők a würzburgi Zeneművészeti Főiskolán tanítottak, de könyvükben hasznosították azokat a pedagógiai tapasztalatokat is, melyeket munkájuk 1990-ben megjelent első kiadásának alkalmazása során német, magyar, osztrák, holland, norvég, svéd, spanyol és portugál zeneművészeti főiskolákon szereztek. A magyar fordítás alapja a 2002-es, átdolgozott kiadás, és a magyar változat elkészítésében aktívan részt vett Gárdonyi Zsolt. Az Összhang és tonalitás jótékony felfrissülést hozhat a felsőfokú zeneművészeti intézmények valamennyi hallgatója számára, de megfelelő oktatói irányítás mellett a középfokú oktatásban is komoly haszonnal forgatható. Tanulmányozása nélkülözhetetlen mindazon muzsikusok és muzsikusjelöltek számára, akik nemcsak játszani és hallgatni, de érteni is szeretnék az utóbbi évszázadok nyugat-európai klasszikus zenéjét.

 

Terjedelem: 260 oldal
Méret: 156 × 235 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 615 506 225 4

 

Wolfgang Amadé Mozart:Válogatott levelek és dokumentumok


Wolfgang Amadé Mozart:
                     Válogatott levelek és
                     dokumentumok

A könyv átgondolt szűréssel nyújt bőséges válogatást a Mozart-család levelezésének nyolckötetes összkiadásából. A válogatás Wolfgang legfontosabb és legérdekesebb levelei mellett gazdagon merít az apa, Leopold válaszaiból is. Számos jelentős zeneszerzőtől eltérően Mozart nem az örökkévalóságnak ír, ő nagyon is hétköznapi nyelven tart folyamatos kapcsolatot szeretteivel és barátaival. Apjának írott leveleiben sokáig az áldozatos szülőt szólítja meg, tisztelettel és hálával telve, de ha elolvassuk Leopold leveleit is, teljes valójában érthetjük meg kapcsolatuk válságba jutását, a már felnőtt fiú csalódását, majd apjával való határozott szembefordulását. További levelek a mozarti nyelv más tájaira vezetnek, a feleségnek szánt, sűrűn postázott üzenetek mindig kedves, olykor érzéki hangjához, a barátokhoz pénzkölcsönért könyörgő levelek Mozarttól szokatlan alázatosságához vagy a híres unokahúg-levelek szabadszájúságához. Kilenc Bäsle-levélből, amelyekről sokáig azt tartották, hogy nem tűrik a nyomdafestéket, hat szerepel itt újabb fordításban. A válogatás jelentős kortársaktól és Mozarthoz közel álló személyektől származó emlékezéseket, korabeli dokumentumokat is közöl, így az olvasó általános korrajzot kap a18. század végi Európa zenei életéről, s a múltban való eligazodást nagymértékben megkönnyíti a gazdag jegyzetanyag. E kötet segítségével beleshetünk a zseni mindennapjaiba, hogy aztán az utolsó oldalakon végül hirtelen magunkra maradjunk, amint a harminchat éves zeneszerző földi élete váratlanul véget ér.

 

Terjedelem: 624 oldal
Méret: 142 x 202 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 615 506 232 2

 

Bozó Péter: A dalszerző Liszt


Bozó Péter: A dalszerző
                     Liszt

Liszt Ferenc szerteágazó életútjának és életművének számos mozzanata jól ismert: az Európát beutazó zongoravirtuóz rendkívüli sikerei köztudomásúak, a Weimarban letelepedett progresszív komponista legfontosabb művei a koncertrepertoár alapját képezik, tudjuk, hogy Liszt volt a 19. század egyik legjelentősebb egyházi zenésze, s hogy kései korszakának letisztult, szikár művei a 20. századba mutatnak előre. E sokarcú életművön belül többnyire árnyékban marad a romantika korának egyik legfontosabb, s legbensőségesebb műfaja, a dal. Bozó Péter monográfiája a Liszt-dalok kevéssé ismert világába kalauzolja el az olvasót, és elsődleges forrásokra, illetve a legfrissebb szakirodalomra építve nyújt képet erről az izgalmas repertoárról. Áttekinti Liszt dalainak kronológiáját, fogadtatását és különböző kiadásait; tárgyalja a művek különféle alakváltozatait és a mögöttük meghúzódó sajátosan liszti zeneszerzői gondolkodást; és érzékeny elemzések révén veszi számba a dalok legfőbb típusait. Túl azon, hogy felvázolja a dal műfajának 19. századi kontextusát, részletesen leírja azt a történelmi hátteret is, amely a többféle zenei-nemzeti identitással (magyar, francia, német) rendelkező Liszt művészetének megértéséhez nélkülözhetetlen. Bozó Péter könyve tehát nem csupán énekeseknek, Liszt-rajongóknak és a dalirodalom szerelmeseinek kínál izgalmas szellemi kalandot, hanem a 19. századi zene- és kultúrtörténet iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára is.

 

Bozó Péter (1980) zenetörténész, 2006 óta az MTA BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának munkatársa. PhD doktori fokozatát weimari forrástanulmányok nyomán a budapesti Zeneakadémián szerezte 2010-ben, a jelen könyv alapjául szolgáló doktori értekezéssel. OTKA posztdoktori ösztöndíjasként az operett párizsi kezdeteiről és magyarországi gyakorlatáról folytatott kutatásokat. Jelenleg Bolyai-ösztöndíjasként Jacques Offenbach műveinek magyarországi fogadtatását vizsgálja.

 

Terjedelem: 208 oldal
Méret: 165 x 235 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 615 506 233 9

 

Populáris zene és államhatalom


„2017-ből visszatekintve még az idősebb generációknak is nehéz visszaidézni azt a Magyarországot, amelyben a kormányzatnak a szórakoztató zene egyidejűleg jelentett államrendészeti és a rendszer identitását meghatározó esztétikai problémát. Ez a kitüntetett figyelem – paradox módon - jelentős társadalmi státusszal ruházta fel a »könnyű műfajok« művelőit, akár azért, mert megfelelvén a nyilvánossághoz szükséges kívánalmaknak, országos népszerűségre, de legalábbis ismertségre tehettek szert; vagy éppen ellenkezőleg: mert peremre szorultak, betiltották őket, és ezért váltak híressé-hírhedté, az Európa Kiadó egyik fontos dalát idézve, »igazi hősökké«.”
[Részlet Szemere Anna Bevezetéséből]

 

A kötetben szereplő tizenöt tanulmány arra keresi a választ, hogy milyen lehetséges kapcsolódási pontjai voltak a populáris zenei műfajoknak és a (kulturális) politikának a 20. századi Magyarországon, és hogy e kapcsolatok miképpen éreztetik hatásukat a jelenlegi zenei színtéren, illetve a populáris zenéről folytatott mai diskurzusokban.

 

Oldalszám: 320 oldal
Méret: 142 mm x 202 mm

Kötés: Füles kartonált
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 615 506 234 6

 

2017-re tervezett kiadványaink

Könyvek:


Anger József: Életrajzom
Egy magyar orgonagyáros naplója
Várható megjelenés: 2017. augusztus

Klasszikus összhangzattan
A harmónia művészete. Új kiadás
Várható megjelenés: 2017. augusztus

Debussy: Összegyűjtött írások és beszélgetések
Kritikus impressziók: Debussy zenéről és kortársairól
Várható megjelenés: 2017. szeptember

Vass Norbert (szerk.): Volt egyszer egy ifipark
Egy legendás szórakozóhely emlékezete
Várható megjelenés: 2017. szeptember

Demeter Tamás: A társadalom zenei képe - ÚJ SOROZAT!
Szociologizáló tendenciák a magyar zeneesztétikában
Várható megjelenés: 2017. október

Adorno: Az új zene filozófiája - Mahler
A 20. századi zenefilozófia két alapműve
Várható megjelenés: 2017. november

Kenneth Hamilton: Az aranykor után. Romantikus zongorázás és modern előadás
A zongorázás története Chopintől Busoniig
Várható megjelenés: 2017. november