A pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolában Miszkulyné Gilice Teréz és növendékei Mező ImRE „Népdalvilág” c. zongora négykezes kötetét MUTATTÁK BE

 

 

A művészeti iskola kiváló zongoratanára és kisleánya a bemutató helyszínén

 

M. Gilice Teréz a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanára 1998 óta. Az alapfokú tanulmányait is ebben az intézményben kezdte. Középiskoláit a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban végezte, majd Budapesten, a Liszt Ferenc Egyetem Tanárképző Intézetében szerzett zongoratanár, kamaraművészi oklevelet.

 

2005-ben a tanítás mellett végezte el a debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zongoraművész-tanári képzését.

 

Kodály Zoltán, Bartók Béla, Papp Lajos, Farkas Ferenc, Kadosa Pál zeneszerzők emlékére rendezett zongoraversenyeken kívül rendszeresen készít fel növendékeket az országos, régiós, kistérségi versenyekre, kiváló eredménnyel.

 

Valamennyien nagyon szeretjük, intézményvezetőként nagyon büszke vagyok rá, mert példamutató szakmai tudással, szeretettel és hittel tanítja a rábízott növendékeket. Sok továbbképzésen vesz részt, a kiváló szakmai tudását továbbfejlesztendő, állandó megújulást, tapasztalatot kereső személyiség. Tanítványai között különböző képességű gyermekek vannak, ő mégis mindegyikkel megszeretteti a zongorázást és a zenét, mindenkit saját fejlődése szerint motivál. Saját zongoraművészi tudásával gazdagítja a tanári hangversenyeket, részt vesz országos zongoratanári versenyeken.

 

Kollégái mindig számíthatnak kiváló korrepetitori munkájára, kamarazenészként is nagyon szeretnek együtt muzsikálni vele. Örömmel kértem fel iskolánk zongora tanszakának vezetésére, tudom, hogy példamutatása hatással lesz kollégáira.

 

Minden évben olyan tematikus programmal készíti fel a gyermekeket tanszaki hangversenyére, melyek egy-egy zeneszerző munkásságát, zeneszerzői ciklusát dolgozza fel. Papp Lajos: A Kővágó és a Hotzenplotz című ciklusához mesefüzeteket készített növendékei rajzos munkáiból, a kis kiadványok mellékleteke pedig a tanulók által előadott zongoradarabok DVD felvétele. Ránki György: Pomádé király új ruhája c. művét is megörökítette mesével, zongorázással a tanszaka DVD formában.

 

Ebben a tanévben Gilice Teréz és növendékei MEZŐ IMRE zeneszerző 85. születésnapja alkalmából az ismert szerző „Népdalvilág”* c. négykezes kötetét vették fel. A DVD is a „Népdalvilág " címet viseli.

 

(https://www.youtube.com/watch?v=aC2GdWVgbbA)

 

http://www.hungarian-composers.com/eredetikepek/Mezo_Imre_1932.jpg

 

Mező Imre (fenti képen) zeneszerző, ze­nei szerkesztő. Szeg­hal­mon szü­le­tett 1932. áp­ri­lis 6-án. Ta­nul­má­nya­it 1950 és 1958 kö­zött a bu­da­pes­ti Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola kar­ve­ze­tés, majd ze­ne­szer­zés sza­kán vé­gez­te, Vá­sár­he­lyi Zol­tán és Szervánszky End­re ta­nít­vá­nya­ként. 1958 és 1968 kö­zött a Fővárosi Ze­ne­is­ko­la Szer­ve­zet szol­fézs­ta­ná­ra, 1968-ban a Ze­ne­mű­ki­adó Vál­la­lat szerkesztője lett. 1959-ben má­so­dik dí­jat nyert a bé­csi zeneszerzői ver­se­nyen. Su­lyok Im­ré­vel kö­zö­sen év­ti­ze­de­ken át gon­doz­ta a Ze­ne­mű­ki­adó Liszt-össz­ki­adá­sát.

 

http://www.kotta.info/media/14/14094/b1_tn_f.jpg

 

 

Tartalomjegyzék:

 

1.

Istenem, Istenem

 

2.

Dunaparton van egy malom

 

3.

Kocsi szekér

 

4.

Egy aranyat vettem

 

5.

Aki szép lányt

 

6.

Járok egyedül

 

7.

Hej, szélesnek udvarán

 

8.

Mókuska

 

9.

Kőketánc

 

10.

A kazári piacon

 

11.

Dömötöri komámasszony

 

12.

A búbánat, keserűség

 

13.

Konope, konope

 

14.

Ruza som ja, ruza

 

15.

Hej, jelen, jelen

 

16.

Levél Katica

 

 

Polányiné Takács Judit

intézményvezető* A füzetben található 16 négykezes pedagógiai céllal írt zongoramű karakterdarabok sorozata a gyermekjátékoktól a csárdáson át a parlando rubatóig, amelyek magyar és magyarországi szlovák népdalok felhasználásával készültek. Többségük már a zongoratanulás első éveiben könnyen játszható, de a nehezebbek előadása sem okozhat gondot ügyesebb növendékeknek az alapfokú oktatásban. A sorozattal való megismerkedés technikai nehézségek helyett zenei élményeket nyújt. A füzet végén a darabok alapjául szolgáló népdalok teljes szövege is megtalálható.