SERES BORBÁLA*

 

A mentális gyakorlás szerepe a hatékony színpadi előadás és a lámpaláz leküzdésében, avagy öntsünk tiszta vizet a fejekbe

 

http://img.reblog.hu/blogs/22496/herceg-30zene6978.jpg?w=640

Mindennapi pszichológia (reblog.hu)

 

Melyik zenész ne álmodott volna egy gyorsabb és hatásosabb módszerről, ami a gyakorlás idejét csökkenti, hatásosságát növeli, vagy éppen segít a színpadi lámpaláz leküzdésében? Erre vonatkozólag számos anyag született már, mind a gyakorlás mind pedig a lámpaláz kezelésének témakörében. Ebben a cikkben én a mentális gyakorlás módszerével foglalkozom, aminek pontos fogalmát, szerteágazó gyakorlati lehetőségeit tapasztalataim szerint Magyarországon még mindig nagyon kevesen ismernek és használnak. A témakörrel kapcsolatban félrevezető információk vannak a fejekben, homályban hagyva a mentális tréning tényleges jelentését, gyakorlatát, melyet reményeim szerint a következő cikk mindenki számára tisztába tesz.

 

A mentális gyakorlás fogalma

Az úgynevezett mentális gyakorlás fogalma eredetileg a sportpszichológia területéről származik, amit röviden úgy fogalmazhatunk meg, hogy egy mozgásfolyamat tervszerű és ismételt, képzeletben történő, azaz ténylegesen aktív cselekvés nélküli gyakorlását értjük. (Klöppel, 1996)

A zenei gyakorlatban egyrészt egy mozgásforma elképzeléseként, megtanulásaként, másrészt a fellépésre való felkészülés egy formájaként, azaz a lámpaláz legyőzésének egyik eszközeként szokták használni. A módszerrel foglalkozó szerzők véleménye megegyezik abban, hogy a mentális gyakorlás egy „szellemi” gyakorlási mód, abban viszont eltér, hogyan kellene ennek a gyakorlatban működnie, melyet a következőkben fogok röviden áttekinteni.

 

A mentális gyakorlás gyakorlata

Maga a szó, illetve jelölés a „mental practice” több mint 50 éves múltra tekint vissza, ugyanakkor már a 30-as (!) évektől kezdődően folytak kutatások ebben a témában. A korai szerzők még nem használták ezt a megjelölést, mégis a későbbi szerzők ezekre az írásokra, mint mentális gyakorlási módszerekre hivatkoznak.

A különböző módszerek alapján a következő gyakorlati megnyilvánulásai lehetnek a mentális tréningnek:

 

1.   A kottakép elképzelése, memorizálása. Pl. a megtanult darab lekottázása emlékezetből. (Varró 1929, Leimer-Gieseking 1931, Pohl 2006)

2.   A mozgás elképzelése: Ujjrend (jobb kéz, bal kéz, vagy akinek megy a kettő egyszerre) beleértve a mozgás érzetét, de akár a karok, a test mozgása a zenére is ide tartozik. (Orloff-Tschekorsky 1988, Klöppel 1996, Langeheine 1996, Pohl 2006)

3.   A zenei anyag, hangzáskép elképzelése: Mit szeretnénk hallani, illetve játszani? Hogyan kellene szólnia az anyagnak? (Varró 1929, Leimer-Gieseking 1931, Orloff-Tschekorsky 1988, Klöppel 1996, Langeheine 1996)

4.   A testi folyamatok elképzelése: Hol feszítünk, görcsölünk, hol van olyan zenei, technikai anyag, amitől félünk, illetve ami nehéz számunkra? Ide tartozik a felismert feszülések elképzelés segítségével történő leépítése is. (Klees-Dacheneder 1994)

5.   A szituáció elképzelése: Ide tartozik a színpadi látkép, közönség elképzelése, a teljes koncert végigjátszása különös tekintettel a pozitív érzetre. (Orloff-Tschekorsky 1988, Klöppel 1996, Langeheine 1996)

6.   Pozitív gondolatok elősegítése, félelemfantáziák megakadályozása: Pozitív gondolatok elősegítése azt jelenti, hogy egy pozitív beállítódást feltételezünk önmagunkkal szemben, vagyis a teljesítményünk pozitív aspektusait tartjuk szem előtt. Ezt pozitív gondolatok segítségével érhetjük el, amit mind képzeletben mind pedig hangosan kimondunk. (Klees-Dacheneder 1994, Klöppel 1996, Langeheine, 1996)

  

A kottakép elképzelése, memorizálása elsősorban a korai szerzők munkáiban került leírásra (Varró 1929, Leimer-Gieseking 1939, Pohl 2006), melyek a pedagógiailag jártas szakemberek számára nem ismeretlenek, így azok részletezésétől jelen írásban eltekintek. A következőkben a fennmaradó módszerek gyakorlatát fogom részletezni, utalva az esetleges eltérésekre a különböző szerzőknél.

Az egyetlen metódus, ami új képességek betanulására lett kialakítva, Orloff-Tschekorsky gyakorlási módszere, melyet 1988 végén dolgozott ki 3 kölni sportpszichológus segítségével és „mentális tréning a zenei képzésben” (MTMA – Mentales Training in der Musikausbildung), vagy rövidebben Orloff mentális szisztémaként hívott. A témakörrel később foglalkozó szerzők ezt a módszert követik kisebb-nagyobb eltérésekkel, kiegészítésekkel. Az MTMA folyamata 3 fázisra van bontva, amik mindig egymást követik ezek a következők:

 

1.   Lazítás

2.   A mozgás, mozdulat elképzelése

3.   Gyakorlás az elképzelt tempóban

Mind a három fázisban mind képzeletben, mind pedig amikor eljátsszuk a gyakorolni kívánt szakaszt, a tempó fokozatos növelésével kell ismételni azt, míg el nem érjük a kívánt tempót.

 

A lazítás

Tschekorsky szerint fontos egy olyan lazítási technika elsajátítása, amivel 1-2 percen belül elérhető a relaxált állapot, hogy a gyakorlás során elkerüljük a túlzottan nagy időveszteséget. Ugyanakkor a megfelelően laza állapot elérése nélkül a módszer nem működik megfelelően, kellően hatásosan. A lehetséges technikák a következők: a progresszív izomrelaxáció, az autogén tréning, a különböző meditációs technikák, az un. „fantáziálás”, a gyors vizualizáció, a speciális légzéstechnikák, a Biofeedback, stb.

 

Az elképzelés

Ha a laza állapotot már elértük, jön a következő szakasz, az elképzelésen keresztüli munka, azaz az elképzelés. Mielőtt elkezdenénk dolgozni a konkrét anyaggal, szükséges egy kis előkészület. Először is a művet, amivel dolgozunk, egységekre kell felosztani, majd megállapítani a tempót és el kell még dönteni, milyen technikával kellene a művet feldolgozni. A felosztás függ a darab nehézségétől, a komplexitás mértékétől, a pillanatnyi befogadóképességtől, és a már elért agyi kapacitástól is. Nehezebb műveknél az elképzelés szakasza 1 ütemtől 4 ütemig terjedhet, mint pl. egy fúga esetében. Könnyebb műveknél ez akár 8 ütemtől 16 ütemig is tarthat. Az ujjrendet lehetőleg a gyakorlás előtt tisztázni kell. Ezután az előkészület után kezdődhet meg a tulajdonképpeni mentális munka. Az érintett szakaszra koncentrálva a kotta és a hangzás alapján elképzeljük a mozgást, a mozdulatokat. Ennél a mozgáselképzelésnél a lehető legnagyobb pontosságra kell törekedni.

„Zongorázás esetén ezek a mozgások az ujj mozdulatai, a billentyű leütésének érzése, talán akár az ujjak pontos állása, azok görbülete, ahogyan a billentyűn nyugszanak. Ehhez jön még a kezek mozgása és állása valamint a karok mozgása. […] Fúvósoknál ez az elképzelés általi munka lényegesen komplikáltabb. Nekik emellett még el kell képzelni a levegő mozgását, vezetését, a száj az ajkak és a nyelv mozgását. […] Az énekeseknél a légzés elképzelését kombinálni kell a teljes hangképző rendszer elképzelésével. A vonósoknak a képzeletükben muszáj a hangot az ujjak tartását és ezek mozgását kombinálni. Ehhez jön még a bal kéz és kar tartásának, mozdulatainak a jobb kézzel és karral a vonóvezetéssel történő együttes elképzelése is.”[1] (Orloff-Tschekorsky 1996)

 

Gyakorlás az elképzelt tempóban

Miután a megfelelő szakaszt elképzeltük, következik annak az elképzelt tempóban történő egyszeri-kétszeri előadása. A fizikai eljátszás alapvető feltétele a mozgáselképzelés pontossága. Azaz csak akkor tudjuk eljátszani, ha a lazult állapotban el tudtuk pontosan képzelni. Tschekorsky szerint ennek a magas koncentrációt megkívánó gyakorlásnak az időbeli határa megszakítás nélkül kb. 45 percnél fekszik. Kezdőknél ez 10-20 perc körül lehet. Egy következő gyakorlási fázis egy kis pihenő után – minimum 50 perc – lehetséges.

A témakörben később publikált szerzők (Langeheine 1996, Köppel 1996) a mentális munka folyamatát a Tschekorsky módszernek megfelelően három fázisra bontják. Gyakorlati alkalmazását ugyanakkor több részre osztják, melyek a következők: a tiszta mozgáselképzelés, a zenei elképzelés, a ritmus elképzelése, a többszólamú elképzelés, a hangzás a karakter a zenei kifejezés elképzelése, a kotta nélküli tanulás, valamint külön fejezetben foglalkoznak a színpadi félelem leküzdésével. Ide tartozik a pozitív gondolatok elősegítése, a félelemfantáziák megakadályozása, lazítási technikák alkalmazása, a koncentráció fokozása, gyakorlása, a fellépés elképzelése.

A pozitív gondolatok elősegítése azt jelenti, hogy egy pozitív beállítódást feltételezünk önmagunkkal szemben, vagyis a teljesítményünk pozitív aspektusait tartjuk szem előtt. Ezt pozitív gondolatok segítségével érhetjük el, amit mind képzeletben mind pedig hangosan kimondunk. Ilyen mondatok pl.: A kezeim már sokszor tudták eljátszani megelégedésemre a darabot, és most sem fognak cserbenhagyni.” „Mindenképpen a legjobb formámat hozom!”

A félelemfantáziáknál arról van szó, hogy egy önmagunkkal való beszélgetést folytatunk, amiben a negatív gondolatok befolyásolják a fellépéshez való viszonyunkat. Ebben az esetben ugyancsak hasznos lehet a fent említett pozitív mondatok kimondása.

A lazítási technikák nem csak az agy feldolgozó, befogadóképességét fokozzák, hanem a koncert alatt fellépő izomfeszültségek oldásában és a koncentrációs zavarok leépítésében is segítenek.

A fellépés, vizsga konkrét elképzelésekor az egész szituációt kell elképzelni a hangzással és minél életszerűbben. Ha egy hiba lép fel, tanácsos azt elfogadni. Egy másik lehetőség, ha a belső elképzelés során, egy a múltban sikeres koncert-szituációt idézünk fel és ezáltal megpróbáljuk a kellemes érzéseket ismét átélni. (Langeheine 1996, Köppel 1996)

Végezetül az elsősorban testi folyamatokra koncentráló szerző Klees-Dacheneder módszerét mutatom be, aminél a gyakorlás folyamata ugyanolyan módon történik, mint Tschekorskynál, ugyanakkor ő alapvetően 2 módját különbözteti meg egy szakasz feldolgozásának: a nehéz technikai állások mozgásfolyamatainak feldolgozását és a nehéz technikai állásokat támogató gondolatok feldolgozását.

Az első esetben azt kell megállapítani, hogy hol lépnek fel görcsök, feszültségek. Ezután el kell képzelni a nehéz állást 1-3 alkalommal, ahogyan lazán játsszuk, mielőtt a hangszeren gyakorolnánk. Előtérben mindig a testtudatosság a test érzékelése és a játék közben felmerülő, fellépő feszültségek feloldása áll.

A második esetben a mentális elképzelés segítségével próbálja feltárni a technikai nehézségek által okozott negatív gondolatokat és megváltoztatni azokat. Ahhoz hogy ezeket a negatív gondolatokat megakadályozzuk, eltávolítsuk, egy pozitívan megfogalmazott mondatot kell kitalálni, amit az érintett állásnál is el kell mondani. Természetesen mindez képzeletben zajlik. Miután így átdolgoztuk az adott részt a hangszerünkön kell mindezt kontrollálni. (Klees-Dacheneder 1994)

 

Kutatások a mentális gyakorlás hatására vonatkozóan

A zenepszichológia területén belül már a 30-as években folytak kutatások a mentális tréning hatásosságára, működésére vonatkozóan. (Rubin-Rabson 1941) Anélkül, hogy számba vennénk a különböző kutatók munkáit és azok eredményeit, szeretném összefoglalni a mindenki által bizonyított tényeket. A legtöbb kísérletben egy csak a hangszerrel gyakorló csoportot hasonlítottak össze csak mentálisan, illetve mentálisan és hangszerrel is gyakorló csoporttal, valamint egy kontroll csoporttal. Egyes kutatások eredménye szerint, a csak mentális gyakorlás nem volt olyan hatékony, mint a csak fizikális gyakorlás, ugyanakkor a csak mentális gyakorlás hatékonyabb, mint az egyáltalán nem gyakorlás. (Coffman 1990, Ross 1985) Ez az eredmény különösen azok számára lehet fontos, akik valamilyen fizikai sérülés, bántalom, vagy bármilyen más okból (pl. utazás miatt) nem tudnak a hangszerükön gyakorolni. Számos kutatás mutatta ki, hogy a kevert gyakorlási mód, vagyis a tényleges és a mentális gyakorlás hatásosabb, mint a csak mentális gyakorlás, továbbá legalább olyan hatásos, mint a csak hangszerrel történő gyakorlás. (Ross 1985, Coffman 1990, Theiler, Lippman 1995, Cahn 2008, Bernardi 2013). Ennek megfelelően a mentálisan és hangszerrel történő gyakorlás előnye, hogy a hangszerrel eltöltött gyakorlás ideje kevesebb, így a fizikális bántalmak száma és esélye is csökken. A mentális tréning hatására irányuló kutatások száma folyamatosan nő, ugyanakkor véleményem szerint a sokszor ellentmondásos eredmények, mind a kutatásokban résztvevők tapasztalatlansága, mind pedig a kutatás által használni kívánt gyakorlási mód tisztázatlanságából fakadnak. (Bernardi 2013) Ugyancsak nehezíti a módszer vizsgálatát, hogy a legtöbb kísérletben nem tisztázzák/tisztázták a résztvevők jártasságát a mentális gyakorlást illetően annak ellenére, hogy hasonlóan a meditációhoz, vagy a lazítási technikákhoz ez a gyakorlási mód is egyfajta folyamatos tanulást, használatot igényel, nem lehet rövid időn belül elsajátítani. (Lehman 2007, Gutzwiller 2008, Klöppel 1996a) Ennek megfelelően, akárcsak a sport területén, érdemes lenne a mentális gyakorlás különböző technikáit megkülönböztetni, a kutatásokban pedig mindezeket következetesen tisztázni a résztvevőkkel (Driskell, 1994). Ugyancsak elgondolkodásra ad okot a módszer lámpaláz kezelésére történő használatának eddig nem kutatott része, hiszen hasonlóan a különböző relaxációs technikákhoz, saját tapasztalataim alapján rendkívül hatásos eszközről van szó, mely számos hangszeres előadóművész, vagy éppen zenekari művész számára nyújthat segítséget. Mindennek természetesen alapfeltétele a módszer folyamatos és következetes használata. 

Tapasztalataim szerint, sajnos a mentális gyakorlás technikája még mindig nem eléggé elterjedt, csak nagyon kevés professzionális hangszerjátékos használja, ugyanakkor a kutatások egyre több bizonyítékát adják e módszer létjogosultságának, ami mellett talán nem szabadna észrevétlenül elsétálnunk.

 

Felhasznált irodalom:

Bernardi, N. F., Schories A., Jabusch H. Ch., Colombo B., Altenmüller E. (2013) Mental Practice in Music Memorization: An Ecological-Empirical Study. Music Perception: An Interdisciplinary Journal Vol. 30

Cahn, D. (2008) The effects of varying ratios of physical and mental practice, and task difficulty on performance of a tonal pattern. Psychology of Music, 36.

Coffman, D.D. (1990) Effects of mental practice, physical practice, and knowledge of results on piano performance. Journal of Research in Music Education 38.

Driskell, J. E., Copper, C., Moran, A. (1994) Does Mental Practice Enhance Performance? Journal of Applied Psychology 79.

Gutzwiller, J. (2008) Mentales Training mit Studierendenein gesundheitserhaltendes Angebot? Luzern: Hochschule Luzern Musik, Ein Projekt am Institut F&E. 

Klees-Dacheneder, U. und a Campo, Anne C. (1994) Mentales Training in der Musik: Wie man als Musiker Stress vermeiden und dadurch seine künstlerische Leistung steigern kann. Üben und Musiziren  Mainz: Schott. 6.

Klöppel, R. (1996) Mentales Training für Musiker: Leichter lernen – sicherer auftreten. Kassel: Gustav Bosse Verlag.

Klöppel, R. (1996a) Mentales Bewegungstraining für  Pianisten – eine unterrichtsbegleitende Studie. in: Musikphysiologie und Musikermedizin 3, 4. 

Langeheine, L. (1996) Üben mit Köpfchen: Mentales Training für Musiker. Frankfurt am Main: Musikverlag Zimmermann.

Lehman, Andreas C., Sloboda, John A., Woody, Robert H. (2007) Psychology for Musicians Oxford University Press.

Leimer, K., Gieseking, W. (1931) Modernes Klavierspiel: Mit Ergänzung Rhytmik, Dynamik, Pedal. Mainz u. a.: Schott.

Orloff-Tschekorsky, T. (1996) Mentales Training in der musikalischen Ausbildung. Aarau: Musikedition Nepomuk.

Pohl, Christian A. (2006) Mentales Üben.. in: Mahlert, U. (hrsg.)  Handbuch Üben: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden u. a.: Breitkopf und Härtel.                 

Ross, Stewart L. (1985) The Effectiveness of Mental Practice in Improving the Performance of College Trombonists. Journal of Research in Music Education 33.

Rubin-Rabson, G.  (1941) Mental and Keyboard Overlearning in Memorizing Piano Music. Journal of Musicology 3.

Theiler, Anne M. & Lippman, Louis G. (1995) Effects of Mental Practice and Modeling on Guitar and Vocal Performance. The Journal of general psychology 122.

Varró, M. (1929) Der lebendige Klavierunterricht: seine Methodik und Psychologie. Hamburg u. a.: Simrock Verlag.

 

 * Seres Borbála gitárművész-tanár, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskolájának hallgatója.

 

[1] Fordítás a szerző