VÁLOGATÁS DOBSZAY-MESKÓ ILONA MŰVEIBŐL II.

 

www.ilonamesko.com

 

1.

Kórusművek

 

http://bonbonmatine.hu/wp-content/uploads/2015/08/Mesk%C3%B3.jpg

                                              

Vivat, crescat, floreat!

 

http://www.kotta.info/media/14/14826/b1_tn_m.jpg

 

 

http://www.kotta.info/media/14/14826/m1_tn_f.jpghttp://www.kotta.info/media/14/14826/m2_tn_f.jpg

 

Alleluja

ALLEGRO BARBARO KAMARAKÓRUS 3. Alleluia; Ave Maria; O salutaris hostia; Pie Jesu (13:37)

1./ Dobszay - Meskó Ilona: Alleluia;

2./ Anthony Chudeau: Ave Maria; 3./ Horváth Márton Levente: O Salutaris Hostia; 8) Webber: Requiem / Pie Jesu;

Szóló: Csillag-Szabó Dóra, Barker Luca.
Zongorán kísér: Pap Sarolta
Karnagy: Pál Alexandra

 

*

Ave Maria

Pater noster

 

Dobszay-Meskó Ilona: Ave Maria, Pater Noster  (12.53)

 

*

Ásó, kapa, nagyharang

Altató ("Lullaby")

Choral

Jinger Ring (Parlando 2017/3. szám)

 

 

2.

Vokális művek

Nárcisz és Psyché dalai

Meskó Ilona: Nárcisz és Psyché dalai PART 1/4 (9:19)

 

Dobszay-Meskó Ilona: Nárcisz és Psyché dalai PART 2/4 (8:31)

 

Meskó Ilona: Nárcisz és Psyché dalai PART 3/4 (9:45)

 

Meskó Ilona: Nárcisz és Psyché dalai PART 4/4 (7:19)

Nárcisz és Psyché dalai / Songs of Narcissus and Psyche (2006)

szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re (S., vlc., pf.)
Weöres Sándor szövegére (részletek)

Blaskó Borbála és Bora Gábor - tánc
Sáfár Orsolya – ének, Várdai István – cselló, Dobszay-Meskó Ilona - zongora
Koreografus: Tóth Marianna

(Millenáris Fogadó 2006)

 

*

Paysages Intimes

Dobszay-Meskó Ilona: Paysages Intimes (10:29) 

Dobszay-Meskó Ilona-Babits Mihály: Paysages Intimes

Sáfár Orsolya (ének)
Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola)
Csalló Roland (klarinét)
Ember Dániel (kürt)
2002

Babits Mihály: Paysages Intimes

 

1. Olvadás.

Tegnap ércujju fagy csipkedte a fülecskét,
ma langyos olvadás csordítja az ereszt,
tegnap harapni még éreztem a telecskét
s ősz szakállára ma piszkos könyűt ereszt.

Tegnap a sík jegen, melyet ma sár fereszt,
víg kedv kergette még a lányt meg a menyecskét,
ma öntudatlanul új méla vágy epeszt,
mint tavasszal, mikor várjuk bohón a fecskét.

Csepp csepp csepp csepp csepp csepp, ez nem a fecskenóta
csepp csepp csepp csepp csepp csepp, az olvadás zenél itt
nagy vízi óramű egyhangu mélabúja.

Ezer tisztátalan tükörrel annyi tócsa
mocskolja a határt, hogy benne visszafénylik
az alkonyra hasadt felleg aranykapúja.

 

2. Tavasz előtt.

A fák az égre nyujtják mezítlen karjukat,
>>Ruházzatok fel minket!<< kérik a mennyeket.
>>Adjatok bő ruhának lobogó lombokat,
húzzatok ujjainkra zöld selyem kesztyüket.<<

A domb görbítve hátát sütkérez a napon
és szól: >>Tavaszi tarka ruhámat megkapom,
zöld bársony lesz a vállam, tollas a kalapom
virágos fák tollával tollas a kalapom.<<

A fázós öreg föld is új ruhájára vár
s fázón röpül az űrben, mint egy vedlett madár,
szeretne napanyjához közelebb szállni már
s meleg ölébe bújni, mint egy vedlett madár.

 

3. Alkony.

Az erdő hallgatag,
nyugosznak a vadak,
lankadt állal hevernek
ágyán a hűs avarnak,
mit a szelek levernek
majd újra felkavarnak.

De most eláll a szél.
De most a csönd beszél.
De most jőnek a villik.
Ó most a lomb se hullik:
alkonyvirág kinyílik,
alkonyszalag kinyúlik.

Az alkony nyúlik ott
s von vékonyabb csikot:
azon egy égi ajtó.
Ki tudja, mit nem rejtő?
S ó völgy, te mély szakajtó!
S titkok teknője, erdő!

4. Őszi csengő.

A drótcsengő a parkban
megszólal lágyan, halkan,
mert rázza az őszi szél;
zöld fönn a kapubálvány,
de sárgul, hulldogálván
fáról a gyenge levél.
A drótcsengő a szélbe
oly szomorún zenél be
s a szívnek bánata kél.
Fenn zöld a kapu rácsa,
de zörg az év harácsa
a földön: őszi levél.
S a csengő csengve mindég
mert rázza durva vendég,
hivatlan északi szél,
bejő a zárt kapún át,
s hordozva hosszu gúnyát
söpörget, sárga levél.

 

5. Luna.

Szerte feketén
lapul a gyom
a fűz a kút fölött
búsul nagyon.
Gyászol a felhő
fehér ruhában:
a hold, a szemtelen,
hízik javában.

Gyom alól szól a
tücsökzene.
Este szép igazán
a jegenye,
nyujtózik égnek
de csak hiában --
a hold, a szemtelen,
nevet magában.

 

6. Mennyei színjáték.

Láttad?
Piros kis fellegek fedték imént a fél eget
mint egy eltépett mennyei nagy rózsa hulló szirmai.

De jött a hamvas szürkület, s mindegyik bús lett, szürke lett,
mint óriási lőtt madár tolla, ha hullva szerte száll.

És most lejött a csendes éj, s fehér lett újra mind, fehér.
Szerettem rajtuk ezt a színt.
De jött egy szél s elvitte mind.
Láttad?

 

7. Találka előtt.

Megtépte köntösét a felhő,
gyászolva a halott királyt.

Ó, eljön! én hiszem, hogy eljő,
hiszem -- ma este legkivált!
(Az est sötét, az ég zilált.)

Megtépte köntösét a felhő,
gyászolva a halott királyt.

 

*

Idyllium

Meskó Ilona-Weöres Sándor: Idyllium 1/3 (3:46)

 

Meskó Ilona-Weöres Sándor: Idyllium 2/3 (4:07)

 

Meskó Ilona-Weöres Sándor: Idyllium 3/3 (4:29)

Györi Noémi (fuvola)
Szabó Ágnes (Hárfa)
Bereczky Anna (hegedű)
Szabó Réka (mélyhegedű)
Kurucz Krisztián (gordonka)

 

*

Szénnévált szeretők ("Charred lovers")

https://i.ytimg.com/vi/u2SzdK2fX88/hqdefault.jpg

 

Dobszay-Meskó Ilona: Szénnévált szeretők / Charred lovers - YouTube (10:15)

Interview + live concert PART3 - YouTube (16:14)

Dobszay-Meskó Ilona: Szénnévált szeretők

Versek: Sulyok Gizella

Sáfár Orsolya (ének)
Keresztes Eszter (gordonka)
Dobszay-Meskó Ilona (zongora)
2003

Sulyok Gizella versei:
I.
Gyűlölet sistergő lávája hömpölyög köröttünk
Keserű szívünkkel mindketten pokolra merülünk
Mire az utolsó sóhajunk ellobban fölöttünk:
Üszkös csont elégett szerelmünk.

II.
Légszomjam vagy nyári éjben
Pirkadatban szürke alkony
Éhségem vagy csupasz télben
Májuságon jégvert falomb.

III.
Tenyeredben ágyat vetnék
ujjaiddal takaróznék.
Érverésben ringatóznék
rügy-életről álmodoznék.


IV.
Ujjamon ellobant vágyak
Ajkamon suttogó árnyak
Szívemen tervből font hálók
Lelkemen gyávaság-béklyók.
Álmaim kénköves füst marja szét.
Üszkös csont elégett szerelmünk.

 

*

3.

Szólódarabok

Canti del mulino

Meskó Ilona: Canti del mulino I-II. (6:04)

Meskó Ilona: Canti del mulino III-IV. (4:56)

Móri Beáta - cimbalom

I. Meghót, meghót a cigányok vajdája II. Zöld erdőben, zöld 0mezőben III. Borsót vittem a malomba IV. Finale

2007.

 

*

Quintet Serenade

Virrasztás ("Vigil")

Petite suite

Rapsodia, canzone e danza

Pezzo per clarinettista

4.

Kamarazene

Swan Sonata

Ilona Meskó: Swan Sonata (16:21)

Vámosi Nagy Zsuzsa - fuvola
Kolarics Kinga Katinka - hárfa
2011.

https://i.ytimg.com/vi/yMEz5dAyCE8/hqdefault.jpg

Meskó Ilona: Pezzo per Corno e Pianoforte (4:18)

András Szabó András (kürt)

Kákonyi Árpás (zongora)
2001

 

*

 

Meskó Ilona: FO(U)R CORPUS PART 1 (6:28)

 

Meskó Ilona: FO(U)R CORPUS PART 2 (4:07)

Corpus Trombone Quartet
Album title: Fo(u)r Corpus
Sütő András, Pálinkás Péter, Káip Róbert és Veér Mátyás

*

Ilona Meskó: COnceRtino oPpUre fantaSia per trombone (7:33)

Ilona Meskó: COnceRtino oPpUre fantaSia per trombone
Fejér András (harsona)
Sarkady Katalin (zongora)

 

*

Meskó Ilona: Poesie (8:03)

Móri Beáta (cimbalom)
Bartek Zsolt (klarinét)

*

Meskó Ilona: Canti del mulino I-II. (6:03)

 

Meskó Ilona: Canti del mulino III-IV. (4:56)

Móri Beáta (cimbalom)
I. Meghót, meghót a cigányok vajdája
II. Zöld erdőben, zöld mezőben
III. Borsót vittem a malomba
IV. Finale
2007.

 

*

Hansel and Gretel

Meskó Ilona: Walpurgis Night - from Hansel and Gretel (3:16)

Roland Csalló (klarinét), Horváth Andrea Andrea (fagott), Varga Zoltán (ütőhangszerek), Meskó Ilona (zongora), Dobos Emőke (rajz)

2013

Insieme

Mono no aware

Fantasia concertante

Una cartolina illustrata di Ungheria

Danza di Notte

Choral

5.

Zenekari művek

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2tB1So30m6H3sbhfYwK8JvasFVCl9sqAzcxB7sAW7V7i9eIA-

Fleurs du mal

Ilona Dobszay-Meskó: Fleurs du mal - YouTube (7:18)

Dobszay Meskó Ilona- Charles Baudelaire: A romlás virágai

Közreműködik: Hábertler András (ének)

MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Madaras Gergely

2014.

 

*

Flauto Concerto

Meskó Ilona: Concerto per Flauto 1st movement (5:05)

 

Meskó Ilona: Concerto per flauto 2nd & 3rd movements (10:02)

Vámosi Nagy Zsuzsanna (fuvola)
Ventoscala Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Dobszay-Meskó Ilona

 

*

Eszmélet ("Waking")

Meskó Ilona: Eszmélet 1st movement (8:35)

Meskó Ilona: Eszmélet 2nd movement PART 1 (4:31)

Meskó Ilona: Eszmélet 2nd movement PART 2 (8:04)

Ventoscala Szimfonikus Zenekar, vezényel: Dobszay-Meskó Ilona

(Zeneakadémia, 2006)

 

*

Hansel and Gretel (Parlando 2017/3.)

Matutinus

Danse Macabre           

6.

Portréfilm

Kortársak az A38 Hajón: Meskó Ilona (13:42)

                                                                     --

 

Lásd még Dobszay-Meskó Ilona művei I. (Gyermekirodalom) (Parlando 2017/3. szám)