Együttműködés és naprakész tájékoztatás a zongoratanárok között

 

Halászné Veres Zsuzsa tanításról, pályáról és szakmavezetői feladatokról*

 

 

Tavasszal újjá alakították a fővárosi zeneiskolák zongora tanszakvezetőinek munkaközösségét, amelynek vezetőjéül Halászné Veres Zsuzsát választották. A mesterpedagógus-szaktanácsadóval a megbízatásával kapcsolatos teendőiről, terveiről beszélgettünk, valamint arról, hogy tanítási gyakorlat vezetőtanárként, mentorként és tanszakvezetőként hogyan gondolkodik az alapfokú zenetanításról és a zenetanári hivatásról. Miért választotta ezt a pályát, miként vélekedik az oktatás utóbbi években történő átalakulásáról, mi a titka a versenyeken elért sikereinek, eredményeinek.

 

- Új pozíciójában miként lát munkához, s mit tart az elsődleges, s legfontosabb teendőinek?

- A fővárosi tanszakvezetők kérésére, idén tavasszal alakítottuk újjá a fővárosi zeneiskolák zongora tanszakvezetőinek munkaközösségét, Magyar Margit igazgatónő támogató segítségével, a Tóth Aladár Zeneiskolában. Az utóbbi három évben ugyanis a zongoratanároknak ez a fóruma – miután elődöm, Peták Istvánné nyugdíjba vonult – nem működött.

Legfontosabbnak most a naprakész tájékoztatást és az információcsere beindítását tartom. Tájékoztatást a Tóth Aladár Zeneiskolában, az OH Bázisintézményében várható továbbképzésekről, szakmai programokról, a nagyszámú regionális, fővárosi, országos és nemzetközi versenyről, valamint  információcserét a főváros és Pest megye zeneiskoláiban, s más zenei intézményeiben várható, szakmai programokról.

Emellett igen lényegesnek tartom a tanszakvezető kollégák megismerkedését, a személyes találkozást. 

 

- Milyen építkezést kíván folytatni, melyek a rövid és a hosszú távú tervei?

- Rövidtávon, felmérve a kollégáktól érkező igényeket, szeretnék a fővárosi kerületek zongora tanszakai között mielőbb élő, működő kapcsolatokat kialakítani. Partnerek ebben a kollégáim, s máris nagyszerű és könnyen kivitelezhető ötleteket vetettek fel. Például: a zeneiskolai B-tagozatos vizsgára hívjuk meg vizsgaelnöknek egy másik kerület tanszakvezetőjét. Ez csak egyetlen jó elképzelés, ami akár egy „jó gyakorlat” alapjává is válhat.

Hosszabb távon szeretném, ha a tanszakvezetők munkaközössége a szakmai közéletben újra jelen lenne, s a zongoratanárokat képviselve véleményt formálna, szakmai kérdésekben javaslatokat és ajánlásokat tenne. Például a továbbképzések tematikáját illetően, erre már most is adottak a feltételek.

A nagyszámú verseny, továbbképzés, szakmai program időpontjának fővárosi  és Pest megyei szintű koordinációja szintén megoldásra vár, mert az egyidejű rendezvények a rendező iskolákat és az érdeklődőket  egyaránt nehéz helyzetbe hozzák.

 

- Mestertanárként mit tapasztalt, milyen kérdésekben várnak leginkább iránymutatást a kollégái? Mi mindenben tudja majd segíteni a munkájukat?

  -  Az új típusú szaktanácsadásról sok kérdést kapok. Sajnos még nem elég ismert és elterjedt, mert még nagyon kevesen vagyunk mesterpedagógus – szaktanácsadók.

 Az új, fejlesztő célú szaktanácsadás a pedagógust szakmai életútja tudatosabb megtervezésére ösztönzi. A szaktanácsadói látogatáskor a kollégával közösen „Egyéni fejlesztési terv”-et készítünk, ami egy szakmai fejlődési utat mutatva segítheti őt abban, hogy pedagógus kompetenciáit fejlesztve egyre képzettebb zenetanárrá váljon.

Úgy tapasztalom, hogy mestertanárként a kezdők tanításával kapcsolatosan és a tehetséggondozás területén tudok a legtöbbet segíteni, főképp a pályakezdő és a fiatal tanár kollégáimnak.

A szaktanácsadási kérdések mellett a pedagógus-életpályamodellel, a minősítéssel és a portfólióval kapcsolatban is gyakran érkeznek kérdések.

 

- Hogyan vélekedik, a tanszakvezetőkkel miként lehet hatékonyabbá tenni a közös munkát?

- Az információk folyamatos, naprakész átadásával, a tanszakvezető kollégák véleményének kikérésével, javaslataik, gondjaik meghallgatásával, s a személyes kontaktus fenntartásával.

 

- Sok éve tanít nagy sikerrel mesterpedagógusként. A XXI. század milyen új kihívások elé állítja a zongoratanárokat, hogyan vélekedik, mi mindenben kell máshogy oktatniuk?

- Valóban hosszú szakmai életút áll már mögöttem, több évtizede tanítok. Mesterpedagógus titulus csak néhány éve, a PÉM bevezetése óta létezik, akkor az elsők között minősülhettem.

A jelenkor kihívásairól órákat beszélhetnék. Sajnos, a mai gyerekek sokkal elfoglaltabbak, leterheltebbek és fáradtabbak, mint 10-15 évvel ezelőtt. A számítógép, az információs robbanás teljesen megváltoztatta a világot, felgyorsult minden és ez megváltoztatta a gyerekeket is. Ma az A- tagozatos, átlagos zenei adottságú növendékek sokkal kevesebbet gyakorolnak, kevesebb anyagot végeznek el, mint régebben.

Az iskolai rendszer változásai miatt a zeneórák beosztása is nehezebbé vált, különösen a telephelyeken.

Nekünk, zenetanároknak – a klasszikus zenei értékek átadásának sikere érdekében – alkalmazkodnunk kell korunk kihívásaihoz. Igyekeznünk kell még jobban motiválni a növendékeket, s ehhez fel kell használnunk az IKT-eszközöket is. Még fontosabbá válik a személyre szóló tananyagtervezés, az együttzenélés örömének gyakoribb átélése. A szülőkkel való kapcsolattartás jelentősége ugyancsak megnőtt. Támogató, biztató családi háttér nélkül ma már elképzelhetetlen a tanítványok tartós fejlődése. Úgy gondolom, a tanári személyiség, a tanár-növendék kapcsolat minősége még döntőbb befolyással van a zenetanulás sikerességére, mint korábban.

 

-  Annak idején Ön mi miatt választotta a pedagógusi hivatást?

- Már a zenei általánosban tudtam, hogy tanár szeretnék lenni, s gyerekekkel foglalkozni. Affinitásom a zenetanítás iránt a Tanárképzőben vált nyilvánvalóvá, a tanítási gyakorlatokon, Miskolcon. A felejthetetlen Reményi János tanár úr és felesége, Éva néni kezei alatt tanítottam, s szolfézs szakot is végeztem. Óriási hatással voltak rám, tanári személyiségük hatására kezdtem valódi elhivatottságot érezni a zenepedagógus hivatás iránt. Reményi tanár úr konzis koromtól a diplomáig – több elméleti tárgyból – folyamatosan tanított, énekeltem a kórusában is, Éva néninél pedig a zongora tanítási gyakorlatot végeztem. Egész pedagógusi pályámat meghatározó, nagyformátumú tanáregyéniségek voltak. S nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert a hivatásom egyúttal a szenvedélyem és a hobbim is!

 

- Mi a pedagógusi ars poeticája?

- Magaménak vallom Czövek Erna szavait: “úgy tanítsunk, hogy a zene örömforrás legyen a tanítványaink számára”, és kicsit továbbgondoltam a magam számára: „Úgy igyekszem tanítani, hogy a zene örömforrás legyen a növendékeim számára, és a zongorázás egész életükre a kincsük maradjon, örömben, bánatban egyaránt.”

 

- Említette mentortanári tapasztalatairól, hogy a legfontosabbnak a kezdők tanításával való kiemelt foglalkozást tartja, s hogy igyekszik megtanítani az ifjú tanárjelölteknek a személyre szabott oktatás fontosságát. S nagyon érdekesnek tartottam azt a gondolatát, hogy ezáltal nemcsak a fiatal oktatók, hanem a tanítási gyakorlatra kiválasztott növendékei is fejlődnek…

- Az idézett megállapítás releváns, de én a tanítási gyakorlat egy másik aspektusára is gondoltam. Gyakran tapasztalom, hogy a tanítási gyakorlatra kiválasztott növendékek nagyon igyekeznek, hogy segítsenek a kistanároknak, ezért szorgalmasabban gyakorolnak és gyorsabban fejlődnek, mint a többiek.

 

- Számos növendéke szerepel sikerrel a különböző zenei versenyeken. Hogyan tudná összefoglalni a sikere titkát?

- A tehetséggondozás fontos része a versenyeztetés, a tehetségeknek szükségük van a megmérettetésre. A felkészülési periódus alatt a növendékek rengeteget fejődnek, így ezek számomra is különösen intenzív és örömteli időszakok! Nem hiszem, hogy van a versenysikereknek különösebb titka. Kell egy tehetséges, motivált és a versenyzésre személyiségében is alkalmas növendék, s kell egy tehetséges tanár, aki a megfelelő versenydarabokat választja ki a növendéke számára, és persze a legjobb tudása szerint felkészíti a növendékét. A többi jórészt már szerencse dolga…

 

- A zenei pályát választók mellett rengeteg gyerekkel szerettette meg a klasszikus zenét. Milyen módszerekkel kezdte pályakezdőként, s mi mindenen változtatott az eltelt évtizedek alatt?

- Nagyon szeretem a gyerekeket és ők ezt azonnal megérzik. Kezdőtanárként is ezt tartottam és ma is ezt tartom a legfontosabbnak. A módszereim sem változtak lényegileg, de a több évtizedes tanítási tapasztalat eredményeképp sokkal tudatosabbá váltam. Rögtön meglátom a probléma lényegét, lényegre törőbben javítom a felmerülő hibákat, gyorsabban célt érek a növendékkel. Rugalmasabb lettem viszont az elvárásaim terén, azokat ma sokkal inkább az adott növendékhez igazítom, s szeretnék a zene által minél több örömet adni a tanítványaimnak. 

Sok olyan tanítványom volt a pályámon, akikkel 8-10-12 éven keresztül foglalkoztam, ők különösen közel állnak a szívemhez. Rájuk azért vagyok különösen büszke – legalább annyira, mint a zenei pályára került növendékeimre – mert bármilyen hivatást is választanak, az életüknek mindig része lesz a zene, a zenélés szeretete. Ők a zenetanulás személyiségfejlesztő hatásának élő bizonyítékai!

Tavaly tartottam nekik „Volt növendékek találkozójá-t, a 40 éves tanári jubileumom alkalmából. Sokukkal kapcsolatban vagyok, mégis nehéz szavakba öntenem azt az érzést, amit közöttük éreztem, miközben levetítettem nekik a meglepetésként készített ppt-t, a régi fotóikkal. Csodálatos érzés volt így együtt látni őket!

 

- A rengeteg feladata mellett, hiszen tanszakvezetőként és tanítási gyakorlat vezetőtanárként egyaránt tevékenykedik, marad ideje saját kollégái “mentorálására" is?

- Igen, természetesen. A fiatal kollégák mentorálása fontos része a tanszak építésének. Különösen szívemen viselem azért is, mert tanítási gyakorlat vezetőtanárként látom, hogy mennyivel több tanítási gyakorlatra lenne szükségük a tanárjelölteknek! Szerencsére fiatal kollégáim bizalommal vannak irántam, mernek kérdezni és segítséget kérni.

 

- Kohéziós munkát végez egész Budapesten ennek saját iskolai közösségében is megvan a hatása?

-  A saját kollégáim nagyon aktívak, mindig számíthatok rájuk. A szervezett továbbképzéseinken rendre jelen vannak, növendékeket biztosítanak a különféle kurzusokhoz és segítenek a programok lebonyolításában. Többen rendszeresen versenyeken vesznek részt növendékeikkel, és mindannyian igyekeznek színvonalasan, élményszerűen tanítani, fenntartani az A- tagozatos növendékeikben is a zenetanulás iránti érdeklődést.

Elmondhatom, hogy a Tóth Aladár Zeneiskola zongora tanszaka igen tehetséges tanárokból álló, összetartó tanszak, akiket vezetni hálás feladat! A tanszak korosztályi megoszlása is szerencsés, hiszen minden generáció képviselve van, így a fiatalok tudnak kitől tanulni. Eckhardt Gábor jelenléte ugyancsak nagy húzóerőt képvisel a tanszakon.

 

- Majd három évtizede  a Tóth Aladár Zeneiskola tanára. Mi a titka hűségének?

- Pályámat a IX. kerületi Állami Zeneiskolában kezdtem, s az ott eltöltött, kezdő éveimben igen sokat tanultam kollégáimtól. Erős zongora tanszak működött ott a hetvenes-nyolcvanas években, remek tanárokkal. Talán elég, ha a kiváló igazgatónőt, Láng Etelkát és a legendás szakfelügyelőt, Darvas Évát említem. Viktor fiam születése után,1989-ben hívtak és jöttem a Tóth Aladár Zeneiskolába tanítani. Ez az iskola mindig is komoly és elismert szakmai műhely volt, igen inspiráló környezettel. Kovács Kálmánné mentorálásával, s folyamatosan képezve magam, egyre több szakmai sikert értem el, és kiteljesedett a pályám.

Kovács Kálmánné, Babszi a személyes tanári példaképem mind a mai napig. Hálás vagyok a sorsnak, hogy nemcsak szakmailag támogatott, hanem a barátságát és szeretetét is élvezhettem. Ma az Ő nevét viselő tanteremben tanítok.

A 2005-től kezdődően, Magyar Margit igazgatása alatt, iskolánk vezető, mintaadó szerepe egyre erősödött. 2011-ben Akkreditált Kiváló Tehetségpont, ezt követően két lépcsőben Minősített Referenciaintézmény lettünk, idén pedig sikerrel pályáztunk az „OH Bázisintézménye” cím elnyerésére.

Szeretek itt dolgozni, nagyon jól érzem magam. Pezsgő szakmai élet folyik, elismerik és megbecsülik a munkámat, bíznak bennem, én pedig igyekszem megosztani, továbbadni azt a tudást és tapasztalatot, amire az elmúlt évtizedek alatt szert tettem.

 

- Kellett-e továbbtanulni azokhoz az ismeretekhez, amelyeket Miskolcon, a főiskolán megtanult?

- Természetesen, rengeteget. A Tanárképzőben hosszú és alapos tanítási gyakorlatunk volt, több éven keresztül. Mégis, igazából csak tanítva tanul meg az ember tanítani.

Egy elhivatott tanár egész életében képezi magát, egyfajta belső igény, szakmai érdeklődés hajtja. Folyamatosan fejlődik, megújítja a tudását, új impulzusokat keres. A hallgatóimnak és a fiatal kollégáknak legelőször a rendszeres hospitálást szoktam ajánlani, de a szakmai fejlődéshez feltétlenül szükség van arra is, hogy továbbképzésekre, kurzusokra, bemutató tanításokra járjanak, versenyeket hallgassanak végig, s állandó önképzést folytassanak.

 

- A szakmai munka összefogójaként milyen eredményekkel lenne elégedett?

 - Szeretném, ha a fővárosi zongora tanszakvezetők munkaközössége újra bekerülne a szakmai köztudatba, mint az alapfokú zongoratanárok érdekében munkálkodó, szakmai kérdésekben véleményt formáló, együttgondolkodó és együttműködő aktív közösség.

 

Réfi Zsuzsanna

 

 

 

 

 * Halászné Veres Zsuzsa  szakmai életrajza a Tóth Aladár Zeneiskola honlapjáról:

 

Mesterpedagógus, szaktanácsadó, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak gyakorlatvezető mentortanára, tanszakvezető. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Miskolci Tagozatán diplomázott, 1976-ban, zongora- szolfézs- és általános iskolai énektanár szakon. A Fővárosi IX. kerületi Állami Zeneiskolában kezdte zongoratanári pályáját, majd 1989 óta a Tóth Aladár Zeneiskola tanára. 2003-tól az országos névjegyzéken szereplő alapfokú művészetoktatási szakértő. 2009-ben a BME Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető szakát is elvégezte és pedagógus szakvizsgát szerzett. 2015 januárjában mesterpedagógus minősítést szerzett.

Növendékei rendszeres és sikeres résztvevői, díjnyertesei a budapesti és országos zongoraversenyeknek. Eredményes felkészítésükért számos alkalommal részesült felkészítő tanári különdíjban, többek között a Balassagyarmati Országos Négykezes és Kétzongorás Versenyen (2009, 2012)  a Nyíregyházi Országos Zongoraversenyen (2013) és az Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraversenyen. (2011, 2014)

Tanári pályája során számos növendéke választotta hivatásul a zenei pályát, nyert felvételt zongora, csembaló, orgona, zeneszerzés, szolfézs-zeneelmélet és karvezetés szakokra. Büszkeséggel gondol vissza rájuk, és sok-sok egykori tanítványára, akikkel sikerült megismertetnie a muzsikálás örömét, a klasszikus zene értékeit.

2014-ben Budapest VI. Kerület, Terézváros Polgármestere „Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért” kitüntetésben részesítette.