A zenepedagógia múltja, jelene és jövője

 

 

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programja és a Jövő Művészetéért Alapítvány tudományos konferenciát szervezett 2017. április 7-én a felsőfokú zenetanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából, melynek központi témája a zenepedagógia múltja, jelene és jövője.

 

A zenei nevelés hatását más diszciplinákra már sokan vizsgálták. Bizonyítottan elősegíti a tanulmányi eredményességet, ezáltal a társadalmi mobilitást, valamint az eredményes nevelés megfelelő motivációt teremt ahhoz, hogy erőt tudjunk meríteni kulturális értékeinkből. Ez a konferencia lehetőséget adott a zenepedagógiával foglalkozó kutatók, előadóművészek, tanárok szakmai eszmecseréjére, az új kutatások, kutatási módszerek megismerésére és megvitatására. Fontosnak tartjuk az új kutatási eredményeket szélesebb társadalmi réteg elé tárni, hogy minél többen megismerjék a zenetanulás kedvező társadalmi, gazdasági,  mentális és munkaerő-piaci hatásait. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet ezt a célt szolgálja. A debreceni neveléstudományi doktori képzés kiemelt helyet biztosít a zenepedagógus doktoranduszok számára. Pusztai Gabriella köszöntőjében megerősítette, hogy a konferencia létrehozása határozott lépés a zenepedagógus kutatók tudományos közösségének megerősödése irányába.

 

Köszönet illeti a konferencia tudományos programbizottságának tagjait:

 

Coca Gabriella (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár)                                                                                                                             

Duffek Mihály (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)

Hausmann Kóródy Alice (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)

Kalarus, Anna (Akademia Muzyczna, Krakkó, Lengyelország)

Kutnyánszky Csaba (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneakadémia Doktori Iskola)

Pusztai Gabriella (Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola)

Strenáčiková, Mária (Akadémia umení, Besztercebánya, Szlovákia)

Váradi Judit (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)

Vigh Andrea (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

 

A rendezvényt megálmodó és megvalósító operatív szervező bizottság:

 

Váradi Judit (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar), a konferencia elnöke

Szűcs Tímea (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar), a konferencia tikára

Kissné Batta Éva Emese (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)

Juhász Erika és kollégái, hallgatói (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

 

Támogatók

HERAMagyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete

CHERD - Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ

Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete

A Jövő Művészetéért Alapítvány

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar

 

A konferencián öt országból – Magyarország, Lengyelország, Ukrajna, Románia, Ausztrália - 46 szerző 42 előadása hangzott el. A három párhuzamos szekcióban zajló angol és magyar nyelvű előadások előadások sokszínű szakmai értéke kihívás elé állította az érdeklődő kollégákat és hallgatókat, akik szerettek volna minden előadáson részt venni. A sokszor rövidnek tűnő időbeli korlátok közé szorított élmény dús előadások a bemutatott módszerek és eredmények ismeretében sokszor gondolatébresztőnek bizonyultak. Az előadások foglalkoztak az iskolai és iskolán kívüli zenei oktatás lehetőségeivel, módszertanával, innovatív fejlesztésével, a zenetanítás modern, digitális eszközeivel, alternatív zenepedagógiai módszerekkel, a felsőfokú művészeti képzéssel, a népzenei oktatás helyéről a művészeti nevelésben. Megismerhettük a szakmódszertani kutatások legújabb eredményeit, foglalkoztunk a zenepedagógia szerepével az egészséges életmód kialakításában. Mindezek mellett betekintést kaphattunk az ukrán és a lengyel zeneoktatás aktuális kérdéseibe.

 

A hagyományteremtés céljával létrehozott esemény a szervezők szándéka szerint hasznos fóruma lesz a későbbiekben is a zenepedagógia képviselőinek.

 

Dr. Váradi Judit