Bodnár Gábor

 

Tarisznyás Mormota és Leiter Jakab

 

(Évvégi, „tanácsadói” levél arról, hogy néha a valószínűtlen megoldás a valódi)

 

 

A címben említettek nem Hobbitfalva lakói, hanem egy mindannyiunk számára jól ismert zenemű főszereplői: valószínűleg az oktatás bármely szintjének szereplői találkoztak már Beethoven Lied des Marmottenbuben (időnként egyszerűen „Marmotte-ként számon tartott) dalával, amelynek „ávek köszi, ávek kölá” refrénje rendre betölti a különböző intézmények légterét, hangozzék bár fel egyénileg vagy kórusban, zongorakísérettel avagy a cappella. Nincs azonban statisztikai adat arról, hogy az előadásokban részt vevők közül kik és mikor tették fel a kérdést, akár mindössze önmaguknak: ugyan ki vagy mi lehet valójában ez a „Mármottö”, akivel a fiú folyamatosan járja útját, s főként miért teszi ezt hősünk? Pedig a felvetést indokolná, hogy az eredeti cím alapján kétfajta magyar fordítás is készült: az egyik a mormotás, a másik a tarisznyás fiúról szól – ennek megfelelőlen különböző forrásokból más-más információt nyerhetnek a tanulók a történetről. Mindkét változat polgárjogot nyert, amit az is bizonyít, hogy a hivatalos tanmenetekben sok helyütt egymás alternatívája a mormota és a tarisznya, valamelyikük zárójelbe tételével. Ideje hát rendezni az ügyet, nem utolsósorban az említett népszerűség miatt.

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6tZq247WbwHCHYwF8w6RdpxW489fsN3PEUpqlCRRDxmp7i54GqQ

 

A néhány évtizede kiadott iskolai ének-zene tankönyvből így tanulhattuk a dalt: „Csak egyre járom utamat [énekelve: „útamat”], a kis tarisznya vélem, ha egy falatka hús akad, a kis tarisznya vélem. [Refrén:] A kis tarisz-, a kis tarisz-, a kis tarisznya vélem, a kis tarisz-, a kis tarisz-, a kis tarisznya vélem.”

 

A zeneiskolában magánénekre járók viszont ezt a szöveget ismerhették meg, elsősorban A dal mesterei kiadványból (ehhez csatlakoztak az elmúlt években megjelent énekkönyvek is): „Sok szép országban [néhol: országba’] laktam én, avec que la marmotte, de enni mindig kaptam én, avec que la marmotte. [Refrén:] Avec que si, avec que la, avec que la marmotte”… [és ugyanez mégegyszer]. De ennek a fordításnak más változata is akadt: „A nagyvilágot járva rég, avec que la marmotte, még ennem mindig volt elég…” [stb.].

 

(Különböző internetes megjelenéseknél e két utóbbi verziót néha összekombinálják a felrakók – s a témakörhöz tartozik még, hogy az énekelt francia szöveg helyes kiejtését, természetesen, mindig megadták a szerkesztők, sőt, némelyeknek feltűnt, hogy ez nyelvtanilag nem teljesen kompatibilis a hivatalosan tanultakkal [lásd, például, az eredetileg „avecque si, avecque la…” kifejezést].)

 

Napjainkban viszont, legalábbis a legújabban megjelent tankönyvekben, ismét találkozhatunk a tarisznyás változattal – ennek nyomán született ez az írás, amely véglegesen tisztázni kívánja a félreértéseket, egyben tanulságul is szolgál arról, hogy néha a rossznak tűnő megoldás tartalmazza az igazságot. Első lépésként a „tarisznyás fiú” újbóli megjelenéséről kell szólni. Minden bizonnyal furcsának tűnhetett, hogy egy kisfiú mormotával járja a világot, hiszen ez az állat leginkább hosszan tartó, mély alvásáról vált közismertté, vagyis, „józan, paraszti ésszel”, semmi sem indokolta útitársi szerepét. A tarisznya, ellenben, praktikus eszköz vándorúton, s amikor kiderült, hogy a marmotte szó, sokadik jelentésében, marmotte de voyage-ként, útitáska is, már egyértelműnek látszott a régebbi fordítás helytálló volta és a mókusfélék közé tartozó kisállat „leiterjakab”-sága.

 

(Nem árt megmagyarázni a szó jelentését, ezért, a levél jellegéből adódóan, lábjegyzet helyett álljon itt néhány zárójeles mondat. Még 1863-ban jelent meg tudósítás az akkori világszenzációról, egy hatalmas léghajó első útjáról – a tudósító azonban a párizsi helyszín helyett a magyar fővárosban tartózkodott, ezért cikke megírásához a bécsi sajtó beszámolóit hívta segítségül. A „wir wollen so hoch hinauffliegen wie Jakobs Leiter” [Jákob lajtorjája] szövegből ekképp szülte a félreértelmezés Leiter Jakab virtuális személyét – tán abban a hiszemben, hogy az illető a léghajó irányítója –, s ezt követően vált köznévvé a „leiterjakab”, mint a fordítói baklövés szinonimája.)

 

A koncepciót erősítette az „alszik, mint a mormota” szólásunk, amely valószínűleg a német schlafen wei ein Murmeltier magyarosítása révén honosodott meg – de a franciák is használják a dormir comme une marmotte-ot, mi több, a Pennsylvania államból induló, majd világhírnévre szert tevő Groundhog Day-ceremónián a népek ugyanazt várják a mormotától, mint mi a medvétől. A magyar értelmezés „alvóállat”-jellegének további nyomatékot adhatott az Alice Csodaországban Kosztolányi-féle fordítása, amely több nemzedék számára jelentett meghatározó élményt – ám ahol a fordító a híres Mad Tea-Party jelenetben szereplő, folyamatosan elbóbiskoló Dormouse-t, vagyis a pele nevezetű rágcsálót mormotára változtatta. Holott a mormota sokat és mélyen alszik ugyan, de csak téli álmot, az év többi időszakában átlagosnak mondható életvitelt folytat, sőt, a medvékhez hasonlóan, mormotatáncra is hajlandó – és ez a tulajdonsága a Beethoven-dal szövegének kulcsa.

 

A 18–19. században ugyanis szokássá vált Savoya tartományban, hogy az ott élő szegény családok a környező vidékek módosabb településeire küldték gyerekeiket pénzszerzés céljából, többek között vándorzenészként – erre szolgált, a hegyekben élő mormoták betanítása különféle, akár táncnak beillő mutatványokra (a savoyard-ok tájszólása a furcsa francia szövegre is ad némi magyarázatot). Goethe Das Jahrmarktfest von Plundersweilern című komédiájában jelenít meg egy, általa csak Marmotte-nak nevezett fiút, ő énekli a dalt, amire a mormota táncol, s ezt követően a közönség aprópénzt dobál a gyereknek. A beszélő cím egyúttal Goethe véleményét is tükrözi az igazi művészet visszautasításáról és az olcsó, vásári jellegű produkciókról – a Plunder, noha a művet Magyarországon A mundérvásárhelyi búcsú néven adták elő, eredetileg ennél rosszabbakat jelent. A zeneszerző, az író mondanivalójára reflektálva, a vándorlástól és az örökös kiszolgáltatottságtól elfásult koldusgyerek sorsát ábrázolja, egyfajta „elő-Leiermann-ként – ezért fontos tudnunk, hogy a dal, ahogy Fazekas Gergely egy internetes blogban már korábban leírta, a szegénység és magány okozta szenvtelenségről szól, amit, sajnos, valamennyi ismert magyar fordítás elfed és eltorzít, megszépítő szándékával. (A hatást az utolsó versszakra írtak tovább fokozzák, a jóllakottság hangsúlyozásával.)

 

Itt végződik egyúttal a rövid történet is: ily módon vált tehát világossá, hogy a kutatói buzgalom, kellő körültekintés híján, téves következtetéseket eredményezhet, vagyis, bármely hihetetlen, ezúttal valóban mormotás fiúról van szó, és a „leiterjakab” a tarisznya. További tanulság lehet, hogy a kutatási tevékenység során a legkisebb jelzést sem szabad figyelmen kívül hagyni, vagyis utána kell nézni a Goethe-műre történő kottabeli hivatkozásnak… Mindenesetre a legújabb kiadású tankönyvben már ismét a mormota veszi át a tarisznya helyét, de, a biztonság kedvéért, utalás történik majd magára a „sztorira” is.

 

Fontosabb internetes források:

 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-anglais/marmotte

http://www.alice-in-wonderland.net/resources/chapters-script/alices-adventures-in-wonderland/chapter-7/

http://thedreamstress.com/2013/07/marmottes-and-the-savoyarde-style/

http://sarikpeter.hu/beethoven-blog/

https://archive.org/stream/JahrmarktsfestPlundersweilern/DasJahrmarktsfestZuPlundersweilern_djvu.txt

http://pecsiprogramok.hu/program.php?id=12569