NESZLÉNYI JUDITH

 

I.

 

MIT  JELENT NEKÜNK  KODÁLY ZOLTÁN?

 

„Kodály hangja a zenében Magyarország hangja” (Sir Arthur Bliss, London, 1960.VI. 3.)

 

 

http://kodaly.hu/sites/default/files/pictures/kodaly/zoltan_kodaly_young.jpg

(Kodály Institute)

A múlt század elején, egy szép arcú szakállas legény elindult társával, a földkerekség legszebb tájának a felfedezésére.  Erdélybe, magyar falvakba, oda, ahol nem csak a madarak daloltak, de a falu népe is dalolva ment ki a mezőre, vagy az erdőbe, elvégezni a napi munkát.  Már messzi földről hallatszott a nóta, de mégis nehéz volt össze verbuválni az embereket, hogy énekeljenek hát bele abba a „nagytorkú csőbe" valami szépet. Nem sokáig tartott a csodálkozás, mert mikor visszahallották saját hangjukat, egyszeriben sorba álltak, legszebb hímezett gúnyájukban, hogy: na most 'aztán én jövők! És a legszebb székely népballadák mind így lettek megörökítve, sok más örökifjú népi dalocskával és táncdallammal együtt táncdallammal együtt.

 

http://mnl.gov.hu/sites/default/files/3601.jpg

Bartók Béla és hűséges társa, Kodály Zoltán ( Magyar Nemzeti Levéltár

 )

 

Hát így kezdődött!  Kodály és hűséges  társa, Bartók Béla, éjt nappallá téve, akadályt és időt nem kímélve vette fel fonográf lemezre a magyar nép legfeltettebb kincsét, a dalt! Ez az "Ősi ének" a szívekből őszintén omlott, hogy megoszthassa velünk örömét, bánatát, kínját, szenvedéseit, szegénységét és hihetetlen kulturális gazdagságát a jövendő nemzedéknek.

 

Mert Ő tudta, hogy a hang, az ének, a muzsika mindenkivel vele születik éppen úgy, mint ahogyan magyarnak születtünk és az is maraduk bárhol a világon.

Énekelni MINDENKI tud, aki beszél, és meg lehet tanítani énekelni.  Kodály életének egyik mozgató pontja ez lett, amikor Ádam Jenővel kidolgozta a  Kodály módszer” néven később világhírűvé vált zenepedagógiai koncepciót

 

http://www.parlando.hu/2017/2017-2/Tanmuv-Berkesi_elemei/image008.jpg

 

Ez a szelíd, finom fiatalember  hihetetlen eltökéltséggel és bizalommal vágott bele a munkába, aminek köszönhetően nemzetünk szerető Édes Atyjává lett.

A külvilág felé Ő a híres zeneszerző, operák és nagyzenekari művek briliáns alkotója, aki egész életében, mint a haza hű fia, ihletért mindig a nemzetéhez fordult.  Mert ezt volt az Ő hivatása, küldetése. Az utód nélkül maradt férfi így lett egy nemzet Édesapja, több nemzedéken keresztül bátorítva, tanítva, végtelen szeretettel és kitartással a jövő ifjúságát.

 

A nehéz kezdet után, egy idő múlva aztán divatos lett a nép zenéje. Egyre másra jelentek meg az iskolai használatra készült tanító munkái: a Bicinia Hungarikák, az Énekes ABC-k, és a sok gyönyörű rövid lélegzetű kórusmű, amit a fiatalok is könnyen tudtak együtt énekelni az iskolai kórusokban. Egytől egyig a nagy munka árán felfedezett népdalok alapján. Vajon  ki ne ismerné és dudolná  az Esti dalt, ki ne ismerne a Karácsonyi pásztortáncot, a  kis Jánoskák ugró-bugró Betlehemes játékait.  Ugyanakkor nem feledkezett meg a  zeneileg kifejlett érzékű felnőtt társadalomról sem.  A Magyar Királyi Operaházban Háry János hivalkodott elő csodás tetteivel és a Székely fonó leánya oly nagy érzéssel várta vissza kedvesét a Csitári hegyek felől.

 

Kodály: A csitári hegyek alatt (Kukely Júlia, Kocsis Zoltán, 1982 ...

(Kukely Júlia és Kocsis Zoltán, 1982)

 

A csitári hegyek alatt - YouTube

Geszthy Veronika és Kovácsházi István, vezényel: Záborszky Kálmán (2010, Budapest, Syma Csarnok)

 

Kodály: A csitári hegyek alatt (folksong) Andrea Rost, Zoltán Kocsis ...

(Rost Andrea és Kocsis Zoltán, Budapest 2011)

 

 

A templomokban az Ő Missa brevis-ét énekelték meg a „jövel, jövel, Emmanuelt”, és a Zeneakadémiától kezdve Toscanini Carnegie Halljáig a

 

http://epa.oszk.hu/00800/00835/00120/2605_elemei/kepid5074.jpg

Arturo Toscaninival, 1928 ( epa.oszk.hu

 )

 

Repülj páva variációit hallhatta a világ. És Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa a magyar nép imája lett, "Mikoron Dávid nagy búsultában" elkesergi allegorikusan a magyar nép nagy bánatait, az állandó harcokat, az állandó elnyomásokat: „Vigasztalásért szörzék így versekben”...

 

Zoltán Kodály: Psalmus Hungaricus, Op. 13 - YouTube

Londoni Szimfonikus Zenekar, Kozma Lajos (tenor), Brighton-i

Fesztivál Kórus, vezényel: Kertész István

 

"Senki se túlságosan nagy arra, hogy kicsinyeknek írjon, sőt igyekeznie kell, hogy elég nagy legyen rá.” (Gyermekkarok, 1929) Ez volt élete egyik mottója és ezt a gondolatot hallhattuk ki évtizedeken át a nagy mester, a Tanár Úr mondanivalójaként életművéből.

 

A világhírű nagy zeneszerző, a Zeneakadémia tanára, akit  2 alkalommal is felkértek, hogy legyen Magyarország Elnöke(!) és Ő ezt a kérést mindig megtagadta, sőt még egy "Új Magyar Himnusz megírását is Rákosi Mátyás tervére, de amire Ő csak egyszerűen, a reá jellemző szűkszavúsággal csak azt felelte: JÓ AZ, ÚGY!  

 

 

http://m.cdn.blog.hu/he/hetenyigeza/image/kodaly/kodaly3-700x515.jpg 

 

Rendszeresen ellátogatott az iskolákba, hogy személyesen megismerhesse a tanuló ifjúságot, és tanácsaival nemzedékeket neveljen MAGYARRÁ!  

 

http://mta.hu/data/cikkek/107/1075/cikk-107534/kodaly_cimlap_fit_640x10000.jpg?key=87b1b72c690894969c33bfb2f520d363

Kodály Zoltán népdalt jegyez le egy magnetofon segítségével az MTA központi épületében. Forrás: Kodály Archívum (Kodály Zoltánné szíves engedélyével) (MTA )

 

Az általa felfedezett, gyűjtött, katalogizált magyar népdal kincstár lett általa, ami egyedülálló a világon még ma is. Terjedelmével és kielemzett csoportosításával, több mint ötezer népdalával...  Esküdt ellensége volt a magyar népdal szándékos elmásításának, átköltésének, virtuózan csillogóvá alakításának, ami pedig a nyugatnak úgy tetszett...

 

A Tanár úr, TANITOTT!  A szűkszavú, sokat mondó, mosolygó, - de sosem nevető - kedves, odafigyelő kritizáns Tanár úr, mindig „fején találta a szöget".  Mindig megtalálta a helyes kifejezést, és  német-francia-angol tanár tudását nem csillogtatva MINDIG megkereste a legmegfelelőbb magyar kifejezéseket, MINDENRE.  A 20. század új magyar nyelvújítója is volt.

 

Tanítványai imádták, rajongtak, és rettegtek is Tőle! Nehogy véletlenül egy-egy idegen szó belekerüljön a beszélgetésbe vagy a dolgozatba...  Még a zenei  kifejezéseket is (pl.: piano/forte/ ritenuto, stb.)  is megkövetelte, hogy MAGYARUL  fejezzük ki. 

 

 
A tanítványok, illetve az egykori tanítványok körében.Szelényi István, Szigeti Mihály, Kertész Gyula, Bárdos Lajos, Kodály,  Kerényi György, Seiber Mátyás, Ádám Jenő és Doráti Antal (felső kép);Kertész Gyula, Kodály, Engel Iván, Serly Tibor,Seiber Mátyás, Szelényi István, Ádám Jenő, Bárdos Lajos,Szigeti Mihály és Kerényi György (alsó kép)

A tanítványok, illetve az egykori tanítványok körében. Szelényi István, Szigeti Mihály, Kertész Gyula, Bárdos Lajos, Kodály, Kerényi György, Seiber Mátyás, Ádám Jenő és Doráti Antal (felső kép);

Kertész Gyula, Kodály, Engel Iván, Serly Tibor, Seiber Mátyás, Szelényi István, Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Szigeti Mihály és Kerényi György (alsó kép)

( epa.oszk.hu

 )

 

Többször járt a Veres Pálné Leánygimnázium (VPG) kórus próbáira – Serényi Emma tanárnőm ugyanis szeretett karmestere volt – és ilyenkor előfordult, hogy

 

http://www.vpg.hu/sites/default/files/styles/large/public/serenyi-emma.jpg?itok=pyUlbaGe

Serényi Emma (Kaposvár, 1915.12.01. – Budapest, 2000.05.07.)

a VPG ének- és kézimunka tanára, valamint az énekkar vezetője

 

engemet hívott ki a táblához és le kellett szolmizálni egy dallamot a Tanár Úr előtt. EZ AZ, amitől rettegtünk. Remegő térdekkel és reszkető hangocskával jómagam is énekeltem a tábla előtt... Sőt később már Akadémista koromban egy népzene órán  - akkor már zeneszerzést nem tanított - mindenkinek el kellett énekelni egy népdalt, lehetőleg úgy, ahogyan azt NEM egy operaénekes, hanem egy egyszerű falubeli ember énekelné.  En az egyik balladát választottam, ami a 7 zongoradarab Székely keservesnek az alapmotívuma. „Istenem, Istenem, hol lészen halálom?"...  Megértően bólogatott "na, ez már közel van" és én irulva- pirulva elfogadtam.

 

Az évek során a Vele korrepetált Marosszéki táncok zongora változatát én mutathattam be Los Angelesben, először.

 

Mikor Daniel Ernő (1918-1977) zongoraművész-professzor és szintén zongoraművész-tanár felesége, Katinka lakásában, a Santa  Barbara-i Egyetem Kodály Sympoziuma alkalmából  Kodály Zoltán élete leghosszabb interjúját nekem adta a  Los Angeles-i magyarok felé 1966-ban. Legnagyobb meglepetésemre  EMLÉKEZETT az én szerény kis előadásomra ott a 18-as teremben a Zeneakadémián. Briliáns emlékező tehetsége élete végéig tökéletes volt, és  jaj de nagyon félt mindenki, hogy mit is mondjon, hogyan is mondja, mert „a Tanár Úr" mindenre emlékszik, és néha, mint elsőrendű kritikus, újra fel is említette! 

 

 

Kodály Zoltán élete, művei és munkássága a fennkölt tisztelet jegyében született.  Életét népe zenéjének a fenntartása és annak egy magasabb fokú áttételére, a világ színpadára helyezte.

Briliáns zeneszerzői és hangszerelői készségét a Páva-variációk, a Galántai és Marosszéki táncok, nem kevésbé a Háry János c. daljáték hihetetlen világsikert mutatja. 

 

Kórus technikai szólamvezetése a harmónia teljes összhangjában kapcsolja össze a magyar népdalok  legszebb feldolgozásait. Kodály MAGYARUL komponált!

 

A Psalmus Hungaricus és Jézus és a kufárok, illetve a Laudes Organi - legutolsó nagyobb műve – a kórusművészet remekei. Rengeteg kisebb kórusműve kiválóan alkalmas kisebb – nem oratórikus – templomi és iskolai vagy klub kórusok műsorába való előadásra.

 

https://papageno.hu/wp-content/uploads/2017/03/zoltan-kodaly-3-e1488786386202.jpg

 

A Ma elhangzott művek Kodály Zoltán legszebb es legkarakterisztikusabb műveit mutatják be.  Kodály Zoltán 50 éve, hogy meghalt, de nemcsak ma, de a magyar életben  mindig is élni fog.  Jézus Krisztusról sem úgy beszélünk, mint „néhai" Jézus... és Kodály SEM lesz sohasem az, ha életben tartjuk azt a szenvedélyesen magyar mivoltot, amivel kinyitotta az ország kapuit a világ felé es megismertette a külföldet a magyar zene különlegesen szép ősi pentaton

hagyományaival,  Ezeknek az értékeknek a tovább adása a MI feladatunk, a MESTER elvégezte dolgát.  Most már rajtunk a sor, hogy milyen tanítványai lettünk.

 

Évekkel ezelőtt Hollywood produkált egy fantasztikus filmet: „Close Encounters of the Third kind" – amelynek az egyik rendezője Zsigmond Vilmos volt. Ennek a filmnek a végen a nevek felsorolásánál a „credits” alatt a magyar telefonkönyv majdnem minden neve előfordult, bele értve a Kodály Intézeteket is, kontinentálisan.  Közben a zene zúgott, harsogott, és hála magyarországi tanulmányaimnak, a szolmizáció elemi tudományával le is jegyeztem a dallamot, mellyel most mar nemcsak a világ, de a világmindenség összes nyelvén egyet értettünk: "Re-Mi-Do-So, - Re-Mi- Do-So, – stb.

 

Egykori szeretett tanárom Kodály Zoltán bizonyára bölcsen és boldogan mosolygott le mennyei országútjáról, amely immár nemcsak ezt a véges földi világot hálózta be új zenepedagógiájával, de az eljövendő századok zsenge emberi magocskáit is megáldotta azzal az ajándékkal, ami már kifejezetten a „Jövő Zenéje" es a képzelet alkotta tudományos világ végtelenébe vezet.

 

Befejezésül néhai Róth Feri hegedűművésznek, az UCLA volt tanárának a szavait idézem: „Évtizedekkel ezelőtt azt gondoltuk, hogy Kodály próféta, szent a saját hazájában: MA MÁR TUDJUK, HOGY (világszerte)  AZ." Ezt jelenti nekünk Kodály Zoltán életműve.

 

 

A szerzőről

N. Pfeiffer Judith, egy Kodály tanítvány

 

https://www.gyulaihirlap.hu/download.fcgi/5616_0_1_02.JPG

Czirok Mihály és Neszlényi Pfeiffer Judit a Gyulai Zenei Napok jubileumi rendezvényén (2010) (Gyulai Hírlap Online)

 

Neszlényi Pfeiffer Judit a Pasadena City College és a Kaliforniai Állami Egyetem (California State University) korábbi zenetanára, aki az 1956. évi forradalom és szabadságharc eszméinek ápolásáért és őrzéséért, továbbá a magyar modern zeneművészet terén végzett tevékenységéért 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta. A budapesti Zeneakadémián végzett Antal István, Faragó György, Molnár Antal, Kodály Zoltán, Viski János növendékeként. Ebből a rangos listából látható, hogy Neszlényi Pfeiffer Judith nemcsak zongoraművészi, hanem zeneszerzői képzésben is részesült. Megemlítendő, az akadémiai éveket megelőzően, korábban Fraknói Rózsi tanítványa volt – aki viszont Varró Margit iskolájából került ki – majd a Bartók Konzervatóriumban a Dohnányi tanítvány, Szirányi János zongoraművésznél képezhette magát.

 

Cikkünk

a Los Angeles-i Kodály Kórus 2017. augusztus 26-án tartott ünnepi hangversenyén elhangzott megemlékezés szerkesztett változata, alább pedig Neszlényi Pfeiffer Judit megemlékezésének angol szövege olvasható:

 

II.

 

Judith Pfeiffer***

THE COMPOSER: A NATION's MASTER

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdzkY6d_ycqSL2dBo-ODTDrsz31Z71d4f_zWOnZexwZn3QcXMV

The Composer, a nation's Master -

 

At the beginning of the 20th Century, new ideas began to take allover Europe. Over the Millenium, especially the architectural achievements brought international acclaim for the country.  But in music, the country was at the crossroads, mixed with fashionable songs "mudalok"and the gypsy  bands greatly florid  gypsy style presentations. .There was a need for change. Zoltan Kodaly and Bela Bartok-,-both knew about this, and  something had to be done. They decided to go into the country to collect those inimitable songs the people sang in the country.

 

With a systematic knowledge, and the help of - by our standards very mediocre equipment - the phonograph - visited the people in each region of the country.  Collected and set the music onto paper, and register them  according to a musicological standpoint, to save it for posterity.  Thus, the folklore of the Hungarian nation has been preserved, in VOLUMES.  The effort produced the greatest treasury of folksong the world has known.  Thousands and thousands of songs have been collected and saved from Transylvania through Transdanubia.

 

Zoltan Kodaly, was an accomplished cellist and scholar in German-French and English, and  professor at the Music Academy established by Liszt. at the age of 27 y..  By then, his genius of composition was getting known around the world .He also found a way to incorporate the beautiful folk melodies into his compositions. 

Very soon his musical - "daljatek" as he calls it, Janos Hary - has been played by Toscanini in New York's Carnegie Hall, and his Dances of Galanta and Marosszek was on the program of every symphony orchestra of Europe.

 

But he was still searching for something else. He still had something else as a dream:  to educate his people.

 

As the folklore development became popular so did his   expressing and using the TRUE vein of the Hungarian soul.  More and more he turned towards the importance of good music education. He was lucky to find such companions as Jeno Adam, Laszlo Vikar, Gyorgy Kerenyi, Laszlo Lukin Miklos Forrai ,  and yet a long line of classically trained musicians, to help him. 

 

Kodaly,  a master of "musical voicing and pronunciation " produced a treasury of choral compositions, for public and scholastic use, based on  folksongs.  Also,published volumes  for music reading/ listening/notation  exercises  to develop musicianship for the young.

 

By the time he died, in 1967, there was no person in the country who was illiterate in music.

 

Thus, the person, who never had any offspring, became the musical father of the country, by establishing the famous sol-fa system with the "movable do " , the basis of the Kodaly Method, taught around the world.

N. Judith Pfeiffer, one of his pupils'

 

III.

 

Élménybeszámoló A Kodály-estről

(2017. augusztus 26.,  Reseda California, Reformatus templom)

 

Felejthetetlen élményben volt részünk Augusztus 26-án, a Reseda-i Református Templom termeiben. Kodály Zoltánra emlékeztünk, aki 50 éve hagyott el bennünket. 

Érseki Emőke, – a Los Angelesi magyar társadalom kiváló karnagya –  díszelőadással kívánta megünnepelni a Mester sokoldalú zenei, és pedagógiai hagyatékát. A kiválasztott művek mesteri összehangolása, és a szereplők ehhez való méltó kiválasztása tökéletes volt.

Elsőnek kell kiemelnünk a Los Angeles-i Kodály Kórus szenzációs szereplését, az „intonációs” – tökéletesen tiszta / nem hamis –, és „prozódikus” – /kiejtésbeli/szó érthetőségi – nagyon nehéz, és komoly professzionista felkészülést igénylő többszólamú kórusművekben.

A műsort a templom lelkésze, Nt. dr. Jakabffy Zsolt nyitotta meg magyar, és angol nyelvű bevezetőjével, majd méltó kezdetnek Berzsenyi Dániel: 'Magyarokhoz' c. versét először Tóth Attila szavalta el. Ezt követően a 42 tagú kibővített kórus igen lelkesen az erre a versre épülő "Forr a világ" kezdetű című kánonnal indította a megemlékezést.

Kodály fontos szerepét hangsúlyozta már Illyés Gyula is, akinek a versét –"Bevezető egy Kodály hangversenyhez" – Cser Mária szavalta el.

Ezután ismét megszólaltak a „mennyei hangok” és a Mester Szent István Királyunkhoz írt Himnuszát hallhattuk, háromszólamú feldolgozásban.

Aki talán nem tudná, Kodály Zoltán, – amellett, hogy német-francia-angol szakos tanár is volt –, mint csellóművész is megállta volna a helyét. Szólószonátáját a körünkben élő, de világviszonylatban is ismert ifj. Mező László gordonkaművész játszotta bravúros hangszerkezeléssel, és autentikus hozzáállással. Az igényes hallgatóság vastapssal fejezte ki tetszését. Ezután Horusitzky Zoltán emlékezését hallottuk prózában.

Csodaszép volt a "Veni, Veni Emmanuel" gregoriánból ihletett többszólamú feldolgozása is, melyet ismét a kórus tolmácsolt.  

Kihagyhatatlan lett volna a "Székely keserves", mint zongoradarab, az op.11 megrázó balladája Sapszon Bálint zongoraművész élethű előadásában, aki San Francisco-ból utazott ide erre az előadásra. Köztudomású, hogy  Kodály előszeretettel használta feldolgozásaiban a székely balladák drámai feszültségét, az ősi ötfokú skálához mindig hü MAGYAR harmóniákkal.

Ezután hallottuk a 20. század magyar szalonjainak Lírikus románcát, Mező László csellóján keresztül, Sapszon Bálint kíséretével, mely a Mester egyik ifjúkori romantikusan dallamos műve.

Hogy hogyan is született a Missa Brevis, – a Rövid mise – azt Nádasdy Kálmán (Budapest, 1904. – Budapest, 1980.) háromszoros Kossuth-díjas rendező, színészpedagógus, színházigazgató, műfordító egyik írásának bevezetőjéből tudtuk meg. A Kodály műből pedig meghallhattuk az Introitus, Kyrie és a Glória tételeket a kamarakórus elbűvölően csengő hangján, és az orgona hatalmasan áradó kíséretével, amit Szilas Imre varázsolt elénk, a dicséretes szóló részletekkel váltakozóan! Imre a Pasadena-i Westminster Katedrális világhíres orgonistája évtizedek óta  – már, ha valaki nem tudná! –

A Műsor második része már az együtténeklés jegyében folyt. Jó gondolat volt, hogy az " Esti dal"-al folytatódjék a muzsika. Ez az a mű, amit a Youtube-ról már az egész világ ismer a Halászbástyán való együtténeklésről! Nincs olyan magyar, aki ezt a tüneményesen szép népdalt ne énekelte volna már iskolás korában is. Gondolatban most is együtt énekeltük a kórussal, halkan, a lélek hangjával. Egy ország szíve zengett benne: "Én Istenem, adjál szállást, Már meguntam a járkálást"... Visszagondoltunk a hiányzó kórustagokra.

A szívmelengető pianissimo után, a magyar nép keserve, bánata, drámaian szólalt meg egy igazi népballadából, melyet Cser Mária művésznő adott elő Kossuth-díjat érdemlő előadásban! E sorok írója ezt a számot tenné a „magyar olympus”, a Hargita tetejére!  Bravó Mariska! Bravó a választással!

No, de még ezután jöttek a Mester „mesteri” népdal-feldolgozásai, mert "Most jöttem Erdélyből " Balla Sándor, a Svéd Sándori hangú operaénekes, éppenséggel Erdélyországból érkezett ide közénk, hogy a Kodályi operát, a Székely fonót is képviselje, csodálatos hősi hangjával, és impozáns megjelenésével. Vastaps fogadta.

Az „El kéne indulni” és az „Ó, mely sok hal terem az nagy Balaton” címűt (azt a kutyafáját !) nem hallottuk ilyen meggyőzően mostanában, talán csak azelőtt Czövek Istvántól, szeretett néhai baritonunktól...

Tudják-e, hogy tulajdonképpen mi is Kodály legnagyobb érdeme?! Az,  hogy azon kívül, hogy egy nemzetet nevelt, a GYERMEKEKHEZ, a felnövekvő nemzedékhez is szólt. A Férfi, aki nem hagyott természetes utódot maga után, egy nemzet Édesapja lett!  Az iskolásokhoz írt Énekes A-B-C, a Bicinia Hungarikák, és az  az un. Kodály módszer, és zenetanító munkái, könyvecskéi által! Milyen jó volt hallani a gyermekeinket énekelni, gyönyörű csilingelő gyerekhangon, MAGYARUL.

Három népdalfeldolgozást 6 leány (Balla Kati, Maráz Erika, Németh Zsófi, Tóth Kinga, Elekes Denise és Érseki Emőke) énekelt több szólamban, tökéletes intonációban, és kiejtéssel. Ez a tökéletes kiejtés illetve „prozódia” volt Kodály egyik legfontosabb követelménye kórusműveinek interpretálásában. Éppen EZ volt csodálatosan szép a 6 hölgy előadásában.

A „szűkszavú, de sokatmondó" Mester humorát, karakterét képviselte Nádasdy Kálmán rendező másik prózája, amit ismét Cser Mária olvasott fel, életrevaló mosollyal. Ezek után felolvasta a híres kritikus, Gách Mariann értékelését Kodály Zoltánról.

Végre Érseki Emőke, – az előadás lelke, tervezője, szervezője és dirigense – is megszólalt. Azon a hangon, amit Kodály úgy méltányolna: szép magyar bel canto, tiszta, üde, tökéletes kiejtéssel, el nem harapott szó-végekkel. Ez az a „Érseki” hang, amit mi mind olyan nagyon szeretünk, és szeretnénk többet is hallani!  Köszönjük Emőke, nemcsak a hangodat, de még a szíved dobbanását is!

Hadd emeljük ki mind a négy zongorakísérőt: Cser Lászlót, Maxim Andrást, Sapszon Bálintot és Szilas Imrét, akiknek a szakmai virtuozitása, és muzikalitása nélkül nem lett volna olyan magas színvonalú a műsor, mint amilyen volt.

Lassan a közös énekléshez kerültünk, ami talán a legjobban esett a kétórás, színes műsor után. Mindenki tudta az „A csitári hegyek alatt”, és az „A jó lovas katonának” kezdetű népdalfeldolgozásokat, így a Resedai egyház szentélyében együtt énekelt a kórus, a szólista és a hallgatóság, Cser László kíséretével.  Egy szívvel, egységesen zengett az egybegyűltek serege. Megható pillanat volt.

A műsor befejező száma a Kállai kettős, – az erre az alkalomra készült zenekari felvételről való kísérettel –, mely nem a "csűrt" hanem a templom mennyezetét, és márványpadlóját is egyszerre döngette! Ez igen! Így vigad a magyar – még Kaliforniában is. Az ismétlés sem maradhatott el!

Természetesen befejezésül hadd idézzük fel Kodály szavait: „Akinek tehetsége van, annak kötelessége is, és a hazájának szolgája kell, hogy legyen!” Íme, Kodály Zoltán bebizonyította, hogy lehet valaki próféta a saját hazájában. 

Egy ilyen előadást szívesen meghallgatnánk még egyszer! RÁADÁST!

Az előadást díszvacsora követte a Bethlen teremben. Erről valószínűleg néhai Vízváry Mariska, a híres szakácsművész – filmszínész – írónő  tudna méltó beszámolót kisütni...

 

Dr. Neszlényi Lászlóné, Pfeiffer Judith,

volt Kodály növendék