MEGEMLÉKEZÉS TAMÁS GERGELY ALAJOS HALÁLÁNAK
50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

 

Emlékhangverseny és emlékbeszéd a Budapest- Gazdagréti
Szent Angyalok templomban 2017. október 7-én

Írta: Prevoz János és dr.Bozsai Gábor

 

Mindössze 2 év telt el azóta, hogy Tamás Gergely Alajos ferences szerzetes-zeneszerző-karnagy-zenepadagógus-kántor születésének 100 évfordulóját ünnepeltük. Ebből az alkalomból gazdagon illusztrált, részletes beszámolót olvashattak a PARLANDO olvasói a zeneszerző életéről, munkásságáról, beleértve a maga korában nagyon népszerű és szeretett zeneszerző műveit összefoglaló táblázatot és a hangfelvételek meghallgatására szolgáló linkeket is.[1]

A nagyon fiatalon – mindössze 52 éves korában, - 1967. augusztus 29-én elhunyt „Lojzi bácsi”-ra -ezúttal halálának 50. évfordulója alkalmából - a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok templomában, 2017. október 7-én este 18 órakor gyűltünk össze. A hajdani Kapisztrán Kórus még élő tagjai és sok más érdeklődő hallgathatta meg a Bárdos Lajos Kamarakórus (alapító karnagy: Kempelen Tünde); az Albinoni Kamarazenekar (alapító karnagy: Zsigmond Balassa) műsorát. A koncert első része után hangzott el Prevoz Jánosnak, a hajdani Kapisztrán Kórus tenor szólistájának emlékbeszéde és a „Nándorfehérvár 1456” c. oratóriumból a „Hunyadi bízzál” c. korál egy későbbi – 3 versszakos változata, kiegészítve a korál eredeti záró részletével. Ennek a két részletnek az előadásában, a Bárdos Lajos Kamarakórus és az Albinoni Kamarazenekar mellett fellépett a Tamás Gergely Alajos által alapított és vezetett Kapisztrán Kórus jó néhány jelenlévő tagja is.

A műsor első részében a Tamás Gergely Alajosra emlékező bevezető szavak után a Bárdos Lajos Kamarakórus elsőként a jól ismert angol barokk zeneszerző, Heny Purcell [2] „Hálaének” c. darabját adta elő, Dalos László magyar forditásában. Ezután a nálunk szinte ismeretlen, 1751-től-1825-ig élt ukrán liturgikus zeneszerző Dmitrij Sztyepanovics Bortnyanszkij[3]Tyebe pajom” c. – valószínűleg nagyon ritkán hallható darabja következett, majd az orosz romantika egyik jelentős alakja – Szergej Rachmanyinov [4]Bogorodive devo” (Istenanya Üdvözlégy) c. műve hangzott el eredeti ukrán, ill. orosz nyelven. Az első rész záródarabja a magyar romantika legnagyobb mestere – Liszt FerencSalve regina” c. műve volt.  Nyilván nem tekinthető véletlennek a darabok kiválasztása a „Magyarok Nagyasszonnya” ünnepének (okt.8) előestéjén.

Ezután következett Prevoz János emlékbeszéde– a neves tenorista-szerző most is zengő orgánumú, sodró lendületű előadásában -, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közreadunk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Hallgatóság,- Kedves Keresztény Testvéreim!

Mélységesen elgondolkodtató az a tény, hogy hazánknak munkaszüneti napokkal is ünnepelt történelmi eseményei két bukott forradalom- és szabadságharc, az 1848-49-es, és az 1956-os. Sajnálatosnak mondható, hogy a diadalmas pozsonyi, és a világraszóló nándorfehérvári győzelem nem szerepel a kitüntetett nemzeti ünnepek étlapján.

 A pozsonyi csata Kr.u. 907 júliusában esett meg, amikor is a magyar seregek megsemmisítő csapást mértek a Keleti Frank Birodalom betolakodó, agresszív hadseregére. Olyan csapást, hogy vagy 40 évig nyugati irányból hazánkat nem támadhatták meg. Kr.u. 1456 júl. 22.-én Nándorfehérvár váránál a Hunyadi János és Kapisztrán János vezette várvédők világraszóló győzelmet arattak a háromszoros túlerővel ostromló törökök felett. Ezen súlyos vereség következtében a hódító török seregek 70 évig meg sem tudtak jelenni a magyar határokon. A pozsonyi csata zenei megörökítése a mai napig nem történt meg, a nándorfehérvári diadalé viszont igen.

Ez a „Nándorfehérvár 1456” c. oratórium !

Nagyszabású zenemű: teljes szimfonikus zenekar, felnőtt vegyeskar, gyermekkórus, és szólisták alkotják az előadó apparátust.  Senki ne gondolja, hogy az 1956 okt. 22.-én bemutatott zenemű valami modernnek csúfolható kakofónia, ú.n.”hazavihető” dallamok nélküli erőlködés.

Nem!

A majd másfél órás előadást az egyéni invenció dallamai, a népzenei rokonság, a török zenei elemek beépítése, és a gregorián részletek töltik meg vonzó zenei tartalommal. Karakteres szólók, és nagy átütő erővel megzendülő kórusok hangzanak el, a zenekari közjátékok pedig a legnemesebb nemzeti romantika hangját idézik meg. A mű közismertté válásának egyik akadálya épp a nagy előadó apparátus költsége, amelyet eleddig csak kevés alkalommal sikerült előteremteni. Előbb a szegedi dóm, később pedig a Budai Ferences Templom plébánosa fedezte az oratórium teljes előadásának anyagi hátterét. Figyelemre méltó, hogy a főszponzor, a Magyar Komolyzenei Alapítvány nagylelkű áldozatvállalása tette lehetővé a CD fölvétel elkészítését. A bemutató évfordulóin ennek részletei szerepeltek már több alkalommal a Bartók rádió műsorán.

 A sors különös fintora, hogy az oratórium kezdő mondata: „Országunktól délre vészfelhők gyűlnek, nincsen, ki segítsen!”mai napság is – úgymond - véresen aktuális. / 

 Az oratórium szerzője Tamás Gergely Alajos a Budai Ferences Rendház papja, mindenki Lojzi bácsija. Első hallásra tévedés lenne azt hinni, hogy a szerző papi mivoltára való tekintettel ez a zenemű valamiféle vallási rajongásban fogant amatőr próbálkozás. Hogy mennyire nem az, ahhoz tudnunk kell, hogy Alajos atya a Zeneművészeti Főiskola Egyházkarnagyi Szakán végzett, és magánál Kodály Zoltánnál tanult zeneszerzést. Főiskolai zenetanár, a Kapisztrán vegyeskar, a gyermekkar és gyermekzenekar alapító karnagya, a Budai Ferences Templom egyik kántora volt. Kellő, és alapos előképzettsége mellett tehetsége, és egyéni invenciója tette lehetővé, hogy átütő erejű zeneműveket alkosson. A szóban forgó oratórium mellett a Lacrimae Petri c. kisoratórium, két felnőtt karra írt miséje, két gyerekkarra és gyerekzenekarra írt kantátája, valamint többszólamú kórusművei alkotják zeneszerzői életművét.

 Egyházkarnagyi tevékenységének fölemlítése nélkül nem volna teljes a róla fönnmaradt kép. A Budai Ferences templomban Mozart, Schubert, Haydn, Kodály és saját miséjének zenekaros előadásaival vonzotta a templomba azokat a híveket, akik zenei élménnyel kívánták elmélyíteni keresztény hitüket. Előadóművészi horizontjának tágasságára utal Gounod Szent Cecília miséjének, és Puccini Messa di Glóriájának magyarországi ősbemutatója. Sőt! A nagyközönség által nem ismert külföldi szerzők műveit is betanította, a cseh Fibich, az olasz Circelli, és - láss csodát! – a kínai Ciang Ven Yeh miséjét is.        Beethoven Missa Solemnise, és Bach Máté passiója kivételével valamennyi jelentős egyházi oratóriumot is a műsorára tűzte. Elszánt, keresztény kultúrát terjesztő szenvedélyére utalnak vidéki városokban tartott hangversenyei: Hāndel Messiását Szegeden, Pécsett, és Orgoványban, Verdi Requiemjét pedig Egerben vezényelte el. Gyermekkarával és gyermekzenekarával számos vidéki helyszínen „tájolt”, maradandó zenei emlékeket hagyva maga után.

 E sokrétű művészi tevékenység anyagi alapjait a külföldre szakadt, magyar ferencesek és a Budai Ferences Templom plébánosa biztosította. Ezen támogatók halálával a források sajnos elapadtak. Alajos atya emlékét mostanság a Kapisztrán Kórus két nőtagja őrzi azzal, hogy – zenekar nélküli – emlékhangversenyeket szervez vidéki helyszíneken.

 Joggal merülhet föl az a kérdés, hogy milyen személyi adottságok tették lehetővé, hogy a Lojzi bácsi ilyen nagy létszámú közösséget tudott vonzani: cca. 60 felnőtt énekest,30 gyerekkóristát, és 10-12 gyerekzenészt. Zenei fölkészültségének, és személyes adottságainak köszönhetően az Operaház legjobb erői énekelték az oratóriumok szólóföladatait, a professzionális zenekarok tagjai pedig örömmel jöttek – ahogy mondani szokták volt – egy kis „lelki fürdőre”.

Az a helyzet, hogy Ő egy igen szeretetre méltó, szelíd, közvetlen, jó humorú és kivételes pedagógiai érzékű egyéniség volt, bátran mondhatjuk ezért, hogy „mindeneket magához vonzott”. A túlzó, netán álszent paposkodás teljesen távol állt Tőle, amint azt a következő kis történetben is érzékelhetjük: idős rendtársa egyszer így panaszkodott Néki :Lojzikám, tegnap két fiatal énekkarosodat láttam csókolózni. Mi dolog ez?”  Válasza így hangzott: „Tudod kedvesem, akik nem mennek el szerzetesnek, mint mi, azok ebben a korban csókolózni szoktak.”

Életpályáját végül is tragikusan töri meg korai halála, amelyben közrejátszottak az ÁVH által a személyén elkövetett brutális kínzások.

A mai koncerten egy rövidebb részlet hangzik el az oratóriumból, amely fölvillant majd valamit annak egyéni jellegéből. Sajnálatos, de egyben természetes is hogy egy részlet nem közvetítheti a mű áradó gazdagságát, de ízelítőt ad annak markáns dallamvilágából.  Csak remélhetjük, hogy Egyház és Állam elébb-utóbb értékén kezeli majd a nándorfehérvári diadalt. Kitüntetett módon ünnepli meg, amely ünnep liturgiájában méltó helyére kerülhet a „Nándorfehérvár 1456  c. oratórium,és méltatlanul feledésbe merült szerzője:

Tamás Gergely Alajos.

Úgy legyen, vagyis Ámen!

Prevoz János,

a hajdani Kapisztrán Kórus tenor szólistája

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezután következett Tamás Gergely Alajos „Nándorfehérvár 1456” c. oratóriumából az egyik legnépszerűbb és legismertebb rész, a „Hunyadi bízzál” kezdetű korál a későbbi – 3 versszakos felnőtt kórusmű változatban, de zenekari kísérettel és a záró verssorokkal együtt, a hajdani Kapisztrán Kórus tagjaival kiegészített Bárdos Lajos Kamarakórus és az Albinoni Kamarazenekar előadásában, Zsigmond Balassa vezényletével.

Az oratórium eredeti, kéziratos partitúrájában található változat kottája:

 

 

 

 

  Az 1959-ben készült eredeti hangfelvétel –részlet a következő linken hallgatható meg:
 
"Nándorfehérvár 1456-Hunyadi bízzál . A felvételből jól hallható, hogy a korál előadásában a felnőtt kórus mellett a gyermekkar is részt vett- Tamás Gergely Alajosról az OMCE keretében 2016-ban elhangzott előadás pedig a https://www.youtube.com/watch?v=r8dYENpQA4Q linken tekinthető meg.

A hangversenyen a nagyszabású oratóriumból csak egy rövid részlet bemutatására volt lehetőség, de a cikk egyik szerzője a közeljövőben külön tanulmányokban tervezi az egész mű partitúrájának tételenkénti bemutatását és a teljes (1959 évi) eredeti hangfelvétel közreadását a Parlando hasábjain.(19 tétel, 308 oldal – a hangfelvételek és a partitúra is linkekkel letölthető formában).

A koncert harmadik részében Bárdos Lajos, Kodály Zoltán és Szokolay Sándor istent dicsőítő kórusművei hangzottak el.

A hangverseny részletes műsora az alábbi plakáton olvasható

A hajdani Kapisztrán Kórus jelenlévő – még élő – tagjai számára felemelő élmény volt, szeretett Lojzi bácsink- sajnos ritkán hallható nagyszabású művéből – a Nándorfehérvár 1456” c. oratóriumból elhangzott rész újbóli eléneklése ill. meghallgatása. Ahogy az emlékbeszéd írója és előadója fogalmazott: a méltatlanul elfeledett nagy magyar ferences zeneszerző művének ÉRTÉKÉN való kezelése és több mint 12 év utáni újbóli előadása a mai – az 1456-oshoz KISÉRTETIESEN hasonló politikai helyzetben különösen aktuálissá vált.


Prevoz János és dr. Bozsai Gábor
(a hajdani Kapisztrán Kórus tagjai)[1] http://www.parlando.hu/2015/2015-6/Tamas-Gergely-Alajos.htm

[2] https://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Bortniansky

[4] https://hu.wikipedia.org/wiki/Sergey_Rachmaninov