FEHÉR ANIKÓ: KODÁLY ZOLTÁN BUDAPESTEN

 

ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ITTZÉSNÉ KÖVENDI KATA

 

Felelős szerkesztő: Ittzés Mihály
(Kiadja a Magyar Kodály Társaság és a Kodály Archívum, Budapest, 2017)

 

 

Régóta érlelődik ez a munka. Megérte a sok idő, mára egy teljes, Kodály Zoltán életének és munkásságának budapesti helyszíneit érdekesen és pontosan bemutató könyv született. Hasznos a szakértők, azaz a Kodályt művészként és tudósként ismerők, de a túristák, a Budapestet mélyebben megismerni szándékozók számára is.

 

A kiadvány kézben tartható méreténél és a mellékelt térkép miatt méltó társa egy valóban megtehető sétának. A helyszínek pontos leírásán túl idézeteket találunk benne az épülethez ill. utcához kapcsolódó interjúkból, leírásokból. Mindezt életrajzi és kortörténeti adatok is kiegészítik.

 

Ki tudja pl., hogy a hírneves Eötvös kollégium eredetileg nem a Ménesi úton volt? Vagy a gyakran emlegetett Budapesti Tudományegyetem, amely Kodály első felsőfokú tanulmányainak színhelye volt, mely utcában található? Talán nem is gondolkodunk ezeken, ám most leírva megindul a fantáziánk: mennyit is változott fővárosunk!

 

A szerző nagy figyelmet fordít a pályatársak megemlítésére is. Ha „útközben” más zeneszerzőről, népzenekutatóról találhatunk megemlékezést, azt is bemutatja.  Így ismerhetünk meg pl. több Lajtha emléket. De nem megy el a szerző más jelentős múzeum vagy történeti emlék, szobor vagy emléktábla mellett sem. Számos emléket, rövid történetet is közöl a mű, és olvashatunk a szerzőnek Kodály életének szemtanúival tett személyes találkozásairól is. A kötet végén egy rövid összefoglalót kapunk, majd néhány útvonaljavaslatot, amelyeket végig járva teljessé válhat tudásunk a helyszínekről.

 

Tartozik a könyvhöz egy útmutató is, egyik oldalán számozott térképpel, amelyen a könyvben található sorszámok alapján lehet kikeresni a pontos helyszínt. A másik oldalon pedig a helyszínekhez tartozó egyéb tudnivalókat találjuk: nyitvatartási idő, belépődíj, a megközelítés módja, hozzá tartozó zenei vagy egyéb részlet netes kikereshetősége stb.


Ittzés Kata tanárom volt a híres Kodály iskolában. Azt, hogy a Zeneakadémiára kerültem hallgatónak, később óraadónak, részben neki köszönhetem. Nemcsak a szakmai tudás átadása miatt, hanem annak a széleslátókörűségnek, a világ iránti kíváncsiságnak a megmutatásával, amelyben részesülhettünk óráin. Abban az időben beszélt az angliai énekkultúráról, amikor útlevelet csak háromévente lehetett szerezni. Megmutatta, milyen fontos a jó és használható nyelvtudás, a zenében való jó tájékozódás. E könyvéből ugyanazt érzem kiragyogni, amit az óráin: figyelni kell mindenre, mert mindenből tanulni lehet.

 

E könyv olvasását csak úgy érdemes elkezdeni, ha bőven van rá időnk. Nehéz ugyanis letenni.  Utána pedig sétára kell indulni, hiszen olyan izgalmas dolgokat fedezhetünk fel segítségével, amilyenekre nem is számítottunk korábban.

 

A könyv fotói színvonalukban méltóak a szöveges anyaghoz. Ezekért köszönet Szöllősi Mátyást, a nemrégiben felfedezett fiatal fotóművészt valamint Kende Lucát illeti. Jónéhány fotó származik különféle archívumokból, könyvtárakból ill. a korabeli sajtóból.

 

A könyvet tekinthetjük a jubileumi Kodály-év megkoronázásának. Azt mutatja meg ugyanis, hogyan lehet egy emléket méltó módon megőrizni: Kodály életének helyszíneit felkeresve, megérezve a séták ízét, a helyszínek hangulatát. Változnak az idők, változnak a szokások: Kodályra nemcsak műveivel és írásaival, de sokoldalú, sokszínű, rengeteg dologra figyelő életének, élettereinek megismerésével is méltón gondolhatunk.

 

Ittzésné Kövendi Kata könyvéből sokan meríthetnek ötletet, a pontos lexikális adatok, tények megismerésén túl. Élvezetes, izgalmas bemutatója méltó időben, a születésnapon, 2017. december 16-án volt a teltházas Kodály Emlékmúzeumban.