UNGÁR ISTVÁN

 

Megtorpanás

 

http://www.kieselbach.hu/media/upload/thumbs/creation/27851/big_244_121_48_148.jpg

Czóbel Béla (1883 – 1976): Fiú a patak partján, 1903 körül

 

     A fiú ábrándozva, szerelemmel csordultig telt szívvel, derűsen szippantja magába a természet illatát. Új érzéseinek örül ugyan, de azért szorong tőlük. Nem kérdezi a virágokat, nem szólítja a távoli csillagokat, az őt körülölelő vidéket, mert a nagy kétségre hiába várna onnan választ. Könnyedén lépkedve jóleső különleges melegség járja át, talán egy csipetnyi boldogság, de eközben nőttön nő az elbizonytalanodása.

És ekkor hirtelen megtorpan.

A lábainál csörgedezik békésen hűséges utitársa: a patak. A vándor szíve elnehezedik. A csillogó habok rejtik a feleletet. De akarja-e tudni?

– Ó, patak, te kedves, oly néma vagy – mondja az ifjú mégis. – Egyetlen szócskát kérek tőled! Az egyik: igen, a másik: nem. Számomra ez jelenti az egész világot.

A patak bölcs csendességgel csordogál a messzeségbe. A fiú immár elszántabbá válik:

– Ó, patak, te annyira csodálatos vagy, csak azt áruld el, szeret ő engem?!

Végül önmagának teszi fel bátortalanul a kérdést:

– Szeret ő engem?

Reményét vagy reménytelenségét elnyeli a háborítatlan táj csendje. Egyedül van, és végtelenül magányos. Schubertnek hívják.

 

Franz Schubert - Der Neugierige (Fischer-Dieskau) - YouTube

 

Izgalmasnak igérkező kaland hatodik állomása ez a Wilhelm Müller verseire készült A szép molnárlány (Die schöne Müllerin) ciklusból kiragadott varázslatos dal. Címe: A kíváncsi (Der Neugierige). A hömpölygő patak mentén megy a dalnok tovább és tovább. Van azonban – mint itt is – ami megtorpanásra kényszeríti. Egy meglepetésszerű, váratlan pillanat. A patak nyugodt, egyenletes tizenhatod-mozgását előzi meg az „esztám” ritmussal kísért lassú, de azért felszabadult dal. Lélegzetvételnyi megtorpanásra akkor kerül sor, amikor vándor-dalnokunk a patakhoz fordul. Átveszi a patak időtlen nyugalmát. Ám amikor a mosolygó dúr alaphangnem emelt szűk szeptimje felett kérdezi: „sag, Bächlein, liebt sie mich? (Mondd, patakocska, szeret ő engem?) – a „mich” szóra hangzik fel a zongorán a nagy kérdőjel, az említett akkord –, az ifjúban a merész kérdés némi zaklatossággal párosul. Ám lehiggad: amikor megismétli kérdését, belátja: válasz nincs. Talán így jobb is. Hogy ez a lehiggadás a lemondás-e egyúttal, az a dalnok, Franz Schubert titka marad.  

 

http://www.notendownload.com/8/dpshopgrafiken/png/vorschaudruck/NSF22LK1_thumb.png

 

Szerelmes ifjú éneke torpan meg Mozart A varázsfuvola című operájában is, midőn Taminó herceg kézhez kapja a királylány, Pamína arcképét. A tenorária végigvonul az első ámulattól, a szerelem áramütésének felfedezésén át az elképzelt jövőbeli találkozás várva várt izgalmáig: „Ó, bárcsak szívem rá találna!” Ó, bárcsak már előttem állna! Mit szólnék hozzá lángolón? Azt nem tudom…” És a megtorpanás! A hegedűszólam előlegezi meg Tamínó eltökélt, szépséges jóslatát: „Nem szólnék én, karom kitárnám.” Soha nem válnának már el egymástól. Boldogok lesznek. A hercegnek nincsenek kételyei, nem úgy, mint a vándornak. Bár sosem látta a királylányt, biztos szerelme odaadó viszonzásűban. Jó neki!

 

Operaház: Mozart: A varázsfuvola - Képária - Simándy József ...

 

http://operavilag.net/wp-content/uploads/kaleidoszkop-kiemelt-szines/2016/02/22/22201/Var%C3%A1zsfuvola_k%C3%A9zirat.jpg

Mozart: Varázsfuvola-Képária –részlet (facsimile)

 

Schubert fiatalembere elkomorodik megtorpanásakor, Tamínó viszont ekkor jut egész életét bearanyozó elhatározásra. Ja, hogy ő mesefigura?! Nem egészen. Minndketten megvívják a maguk küzdelmeit, mindkét végállomás szép, bár az egyik szomorú, a másik dicsőséges. A komoly döntés előtti megtorpanásuk közös. Az oly sokat mondó – a folyamatot megállító – szünet, a zene-óriások figyelmeztetései.

Kis ismerhette jobban az élet mélységét és magasságát, mint a 35 évet élt Mozart vagy a mindössze harmincegy évesen eltávozott Schubert?!

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Schiller_an_die_freude_manuskript_2.jpg/360px-Schiller_an_die_freude_manuskript_2.jpg

Schiller aláírt kézirata

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Beethoven_Ninth_Symphony.png

Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel – A negyedik tétel kottájának kézirata

 

IX. Symphony No. 9 in D minor Op. 125 IV. Finale. (On the text by ...

Tokody Ilona, Wiedemann Bernadett, Molnár András, Berczelly István, Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara és Énekkara, vezényel: Vásáry Tamás

(HUNGAROTON – Koncertfelvétel)

 

Egészen másfajta megtorpanásra kényszerül Beethoven IX. szimfóniájának Schiller Öröm-ódájával megkoronázott zárótétele. Ilyen örömzenét vélhetően csak az komponálhat, aki „csupán” belső hallására van utalva, fizikai értelemben ugyanis elvesztette a hallását. A végeláthatatlan csaták felett győzedelmeskedő, a harcot soha fel nem adó, kegyetlen sorsával minduntalan farkasszemet néző Beethoven olyan mérvű extázisba hajszolja magát és minket, amilyen mámor már kiköveteli a megpihenést, a megtorpanást. Az a belső erő, ami kikényszerítette a szerzőtől, hogy a zene történetében elsőként énekesszólistákat és kórust is megszólaltasson szimfóniájában, nemcsak lenyűgöző, de egyszersmint félelmetes is. Vadság és emelkedettség – ezek talán Beethoven legfőbb jellemzői. A gigantikus méretű D-dúr negyedik tétel éppen a domináns A-dúr felé tart, hitet téve az örömre történő rátalálás gyönyörűségéről: itt Isten előtt („hier von Gott”). Amikor eljut aztán a tovább nem fokozható csúcspontig… „hier, vor Gott, vor Gott” – ismételgeti a kórus –, az utolsó „Gott” (Isten) szóra leszakad az ég! Az F-dúr álzárlat mintha belekiáltana a világba: „Megállj!” Jól emlékszem, hogy az első alkalommal, amikor élőben találkoztam ezzel a szimfóniával, felálltam erre az ünnepélyes fortissimo akkordra, amely amúgy még a tétel aránylag korai szakaszában található. Utána? Utána csend! Majd egy rögtönzött katonazenekar (ütősök, fúvósok) kíséretében egy csendesen induló, később kiszélesedő tenorszóló és férfikar énekel a harc szépségeiről B-dúrban. Előtte azonban megálltunk, megtorpantunk a zeneköltővel együtt, hogy feldolgozzuk, „kilihegjük” az elhangzottakat, majd felkészülhessünk a későbbi rohamokra, majdan Beethoven egyik legátszellemültebb, megindítóan bensőséges áhitatára: „Brüder, über Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen” (Testvéreim, túl a csillagsátoron kell egy kedves atyának lakni”). A sorsával viaskodó géniusz hálaadásáig. Van, miből merítkezni, és van miért megtorpanni.

 

Béla Bartók Bluebeard's Castle Door 5 Solti Sass Kováts

(Judit: Sass Sylvia, Kékszakállú: Kováts Kolos, vezényel: Solti György, közreműködik: Londoni Szimfonikus Zenekar, rendezte: Szinetár Miklós)

 

A zeneirodalom egyik legkatartikusabb pillanata, amint Bartók A Kékszakállú herceg vára című operájában szite kiviláglik a birodalmat rejtő C-dúr ötödik ajtó, és a vakító fényözönbe Judit, a darab mezzoszoprán szereplője majdhogynem beleszédül. Visszahőköl a pazar látványtól és a szinte felfoghatatlan gazdagságtól. Kékszakállú büszkén tárja elé hatalmas országát. „Lásd, ez az én birodalmam…!” A dicsekvő herceg basszusszólamát a teljes zenekar dübörgése veszi körül. Azután minden elnémul. Judit nemhogy megtorpan, egyenesen megsemmisül az áradó pompában. A megdöbbenés teljes ütemnyi szünetje után minden hangszeres kíséret nélkül halkan mormogja maga elé: „Szép és nagy a te országod!” Boldogtalan. Ezt Kékszakállú nem veszi észre, s eltelve önnönmagától, a korábbi szenvedéllyel folytatja: „Selyemrétek, bársonyerdők, hosszú ezüst folyók folynak…” Judit reagálása ugyanolyan csalódott, mint először. Azt hitte, ő fogja Kékszakállú sötét, komor várát világossá, ragyogóvá tenni. Azzal szembesül, hogy nincs itt rá szükség, hiszen nélküle is fényben úszik minden. Megtorpanása egy tragikusan téves felismerés, amelyre ott és akkor nem kap vigasztalást. Az utolsó két ajtó újabb fordulatokat hoz, de ez már egy másik szomorú történet.

Végül még egy vándorról.

Megfáradt, bújdosó ember imája Kodály Zoltán Esti dal című kórusremeke, amely egy költői értékű magyar népdal különösen költői feldolgozása. Három versszaka majdnem visszatérő keretes szerkesztést kap. A két szélső egységben csak a szoprán éekli a dalt, a többiek szövegtelenül dúdolnak. A visszatérő rész a természettel: az erdővel és az esti égbolttal összeolvadó vándor félig álomba merült zsolozsmája: „Adjon Isten jóéjszakát! Küldje hozzám szent angyalát…!”  Éppen abban különbözik az első egységtől, hogy meg-megakad: „adjon!... Isten!...” Meg-megtorpan a vezető felső szólam, míg alatta egyre inkább elringató, simogató harmóniák követik egymást. Olyan, mint egy nagy sóhaj. A mennyország ereszkedik alá, és óvja a vádor álmát. A kórusdarab mindinkább távolodik a földi valóságtól. Végezetül a szoprán is csak dúdol. Álomlépcső fokain kúszik fel a messzeségbe. (Az F-dúr vegyeskari letétben F-től B-ig, a nőikari változatban G-től C-ig). Eltűnik az este homályában egy lezáratlan, megoldatlan dallam, amely maga is mély álomba merül. Azt hiszem, itt, ezen a ponton a zeneszerző torpan meg félütemyi szünet, lélegzetnyi visszafogás erejéig. Csak ezután bocsátja le a zenei függönyt, a mindenséget feloldó dúr hármast, akár egy áldást. Vele oltalmazza a szabad ég alatt elszenderült, kimerült vándort, akire otthontalan bújdosásai után, talán álmában rálelve, a végső szállás nyugalma vár.

http://www.kotta.info/media/32/3248/b1_tn_f.jpg

 

Kodály: Esti dal

(Vegyeskari letét)

 

Pro Musica - Kodály: Esti dal

(Pro Musica Leánykar, vezényel: Szabó Dénes)

 

    .