DR. BOZSAI GÁBOR

 

G. Rossini utolsó, „öregkori bűne”: Kis Ünnepi Mise

 

Beszámoló a Magyar Örökség-dijas Budapesti Kórus 2018. január 20-i előadásáról (Wesselényi utcai Baptista templom)

 

A Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus hatalmas sikerű hangversenyt adott a Budapesti Wesselényi utcai Baptista templomban 2018. január 20-án este G. Rossini halálának 150. évfordulója alkalmából.  A műsoron G. Rossini: Kis Ünnepi Mise c. műve szerepelt, amelynek (eredeti) kamaraváltozatát Nász Renáta (szoprán), Deáky Dalma (alt), Pálmai Árpád (tenor); Felföldy György (basszus), Uzsaly Bence (zongora); Kristófi László (elektromos orgona - Boross Barbara helyett) adott elő, Kaczor László vezetésével.

Gioachino Antonio Rossini (Pesaro, 1792. február 29. – Párizs, 1868. november 13.) olasz zeneszerző, akit a romantikus operairodalom és a bel-canto úttörőjeként tartanak számon. Életéről és munkásságáról bővebben a Gioachino Rossini – Wikipédia oldalon olvashatunk.

Rossini a zseniális operaszerző életének első változóan, de alapvetően sikeres - szakasza után, mindössze 36 évesen, hosszú időre hátat fordított a kompozíciós munkának. Ennek okairól is részletesen olvashatunk a Wikipédia oldalon található leírásban. 

A több évtizedes szünet után, 1864-ben fejezte be a Kis ünnepi misét. Különleges mű ez ebben a műfajban,   Rossini az eredeti partitúrához írt feljegyzései: Petite Messe Solennelle, négy szólamra, két zongora és harmónium kíséretével" is rendhagyó előadói apparátust jelöl meg. A cím is félrevezető, hiszen terjedelmében nem nevezhető "kis" misének, ugyanis hosszabb műről van szó az ismert, hagyományos miséknél. A mester „utolsó, öregkori bűnének" nevezte az alkotást a partitúra elejére írt "ajánlásában

Jó istenem - íme elkészült ez a szegény kis mise. Vajon igazán megszentelt zene ez, vagy átkozott zene? Az opera buffára születtem, jól tudod! Egy kevés tudás, egy kevés szív, ez minden. Légy hát áldott és fogadj be engem a Paradicsomba."

 

A koncert énekes szólistáinak, közreműködő zenészeinek és karmesterének rövid életrajza és zenepedagógiai munkássága

 

Nász Renáta zenei tanulmányait előbb Vácott, majd Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, Pászthy Júlia és Kertesi Ingrid növendékeként. Oratóriuménekesként repertoárját nagyobb részt Bach, Mozart, Verdi, Mendelssohn, Liszt és Orbán György egyházi művei alkotják, ugyanakkor a német közönség már Papagena szerepében is láthatta. Tanított magánéneket Kecskeméten és Aszódon, illetve jelenleg hangképzőként segíti a pécsi Nagy Lajos Gimnázium Laudate kórusának munkáját. Szólista fellépései mellett a Magyar Rádió Énekkarának állandó kisegítője.

 

 

Deáky Dalma zenei tanulmányait Pécsett, szülővárosának zeneiskolájában zongora szakon kezdte. Érdeklődése a középiskola évei alatt fordult az éneklés felé, első tanára Pilláryné Rögöz Eszter volt. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban tett érettségi vizsgája után döntött a zenei pálya mellett. Felsőfokú tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tanárképző Intézetében kezdte magánének szakon Massányi Viktornál, majd Győrben folytatta, ahol a Széchenyi István Főiskola Művészeti Fakultásán Németh Judit növendékeként szerzett diplomát. A főiskola elvégzését követően a Győri Nemzeti Színház énekkarában helyezkedett el. Emellett évekig volt óraadó hangképző tanár az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola zenei tanszékén.  Szólistaként számos világi és egyházi koncerten, misén és zenés áhítaton vett részt. Énekelte többek közt Pergolesi Stabat Materét, Vivaldi Glóriáját, Bach 106. kantátáját, Saint-Saëns Karácsonyi oratóriumát, Michael Haydn c-moll requiemjét, és Bach-oratóriumok, passiók alt áriáit, illetve az operairodalom néhány alt- mezzoszoprán áriáját. A Győri Nemzeti Színház színpadán operaszerepekben is volt lehetősége bemutatkozni. Játszotta Erkel Hunyadi Lászlójában Mátyás szerepét, Antónia anyját Offenbach Hoffmann meséi című operájában, Anninát Verdi La Traviatájában, a második dámát egy Mozart: A varázsfuvola keresztmetszetben, és Haydn A patikus című operájának modern átdolgozásában Volpino szerepét Komáromban. A Budapesti Kórussal először 2016 novemberében lépett fel Händel Messiás című oratóriumának alt szólistájaként.

 

Pálmai Árpád karnagy, egyházzenész az Esztergomi Hittudományi Főiskola musica sacra tanára, a Központi Szeminárium énektanára, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ének-zene tanára, kórusának karnagya, az esztergomi Ferences Templom kántora, orgonistája. Már gimnazistaként aktív szerepet vállalt az esztergomi ferences templom és gimnázium zenei életének szervezésében. Felsőfokú zenei tanulmányait az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának ének-zenetanár szakán

kezdte 2000-ben. 2001-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene

Tanszakának, 2002-től Ének-zenetanár, Karvezetés szakának is hallgatója.

Dobszay László, Sapszon Ferenc, Erkel Tibor, Szendrei Janka és számos más

rangos professzor növendéke. Budapesti tanulmányai ideje alatt zeneakadémista

társaival több énekegyüttest és zenei formációt alapít, melyekkel rendszeresen tartanak egyházzenei hangversenyeket itthon és Európa több országában. Jelenleg is számos együttes életében vállal aktív szerepet, szólistaként, vezetőként és tagként egyaránt.

 

 

Felföldy György kiemelkedő muzikalitása már gimnazista korában megmutatkozott, ekkor végezte első komolyabb énekesi tanulmányait. Családjából a színművészet és a színpad szeretetét is magával hozhatta. Énekesi tevékenysége mellett a bölcsészettudományban is jártas, tanulmányai és munkája során a Sorbonne egyetemen is hosszabb időt töltött. Jelenleg a Balassi Intézet nyelvtanára, illetve amatőr színtársulatoknak is tagja.

 


 

Uzsaly Bence szülővárosában, Pécsett kezdte zenei tanulmányait, majd a Zeneakadémián szerzett diplomát előbb karvezetés, majd zeneismeret, illetve zenekari karmester, végül zongorakísérő-korrepetitor szakon. Széleskörű zenei tevékenysége felöleli mindezeket a területeket, hiszen a Budapesti Kórus karnagya, a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar karmestere, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanára, illetve a Pannon Filharmonikusok zenekari billentyűse. 2016-ban a pármai Conservatorio di Musica Arrigo Boito zongorakísérőjeként dolgozott. Bach passióitól a kortárs ősbemutatóig számos nagyszabású egyházi mű sikeres előadását vezette. Még csak néhány évre visszatekintő tanári pályáján zenetörténetet, zeneelméletet, szolfézst és zongorát is tanított.

 


Kristófi László

 

Kristófi László orgonaművész Nagyváradon született. Középfokú zenei tanulmányait Budapesten végezte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta. Ezt követően újabb szakirányú diplomát szerzett Münchenben. A tanítás és koncertezés egyaránt része az életének, játékát az ország számos rangos orgonáján is hallhatta a közönség. A Budapesti Kórussal is többször színpadra lépett, ebben az évadban Rossini Kis ünnepi miséje mellett a Mátyás-templomban, Franck: Krisztus hét szava a kereszten c. oratóriumában.

 


 

Kaczor László 1996-ban született Mosonmagyaróváron. Zenei középiskoláját Győrben végezte zeneszerzés (Reményi Attila) és karvezetés (Molnár Gabriella) szakon. Jelenleg a budapesti Zeneakadémia kóruskarnagy mesterszakos hallgatója Horváth Gábor osztályában. A Budapesti Kórus segédkarnagya.

 

A cikk szerzőjének gondolatai a műről és az előadásról

 

Jelen kis írásommal, amelyet - immár szokásom szerint - mindjárt a koncert utáni napon friss emlékekkel vetek a számítógép képernyőjére: szeretnék egy kicsit vitába szállni a műről, és annak 2013-as budapesti előadásáról a FIDELIO portálon megjelent kritikával is. (https://fidelio.hu/klasszikus/2013/10/19/rossini_bune/
Szóval - ez a mű igazi ön-parafrázis, vagy ha úgy tetszik vezeklő önvallomás. Én most hallottam először, és mondhatom, hihetetlenül mély benyomást tett rám. Az opera buffa nagymestere - mintha „meggyónná” a bűneit az Ő Teremtő Atyjának.

 

A Kis Ünnepi Mise ROMANTIKUS? Igen! - SZENTIMENTÁLIS? Igen! - MAGÁVAL RAGADÓ ÉS TISZTA? Igen! Igaz, én is romantikus alkatú vagyok, de a fellépő művészek, a kórus és a nagyon fiatal és nagyon tehetséges, a romantikára is szuper-érzékeny Kaczor László karnagy ihletett tolmácsolásával, szemmel, füllel és szívvel egyaránt láthatóan mindannyian fogékonyak a romantikára. Ezt a művet csak így lehet előadni, ahogy tegnap este hallottuk! És nem volt véletlen a 15 másodperc múlva vastapssá átmenő ováció, mert KELL az ember szívének a romantikus hevület, a dallamok egymásba fonódó szinte szerelmes - kavargása, az oda-vissza járó érzelmek boldogító mámora...(emlékezzünk csak Vedres Csaba tavaly áprilisi riportjára, amit Csűrös Csilla készített vele a Kossuth Rádióban! Idézem Vedres Csaba ide szorosan kapcsolódó gondolatát, ami ebben a műben is „átjött” (legalábbis nekem...) 

Riporter: Deo Gratias. Egy másik fontos mű az életében.
Vedres Csaba: Mindenképpen szerettem volna egy másik eszményemet megmutatni; azt, amikor a zene a végtelenbe kalauzol. Ez egy kánon. Rengeteget elmélkedtem erről. A Szentháromság titkának az egyik legeslegizgalmasabb megközelítése a kánon. Képi hasonlattal: Andrej Rubljov a Szentháromság ikont úgy fejezi ki, hogy igaz, hogy három különböző ruhájú alak van, három különböző dolog van mögöttük, ill. tartanak a kezükben, de ugyanaz az arc. A kánon ugye mindig ugyanaz a szólam, de eltérő időben. Tehát, hogy egy az Isten, de mégis három személy, az valami elképesztően izgalmas. Nyilvánvalóan a kánon sem képezi le a Szentháromságot, mert azt mi soha nem fogjuk tudni megfejteni, odaát sem, nemcsak itt. Ockeghemnek ebből a művéből végtelen nyugalom és állandóság sugárzik, miközben belül mozog, mert szeretik egymást ezek a szólamok. Egyszerre állandóság és a szeretetnek a mozgása, hihetetlen dolog." 
(Történet hangszerelve – Csűrös Csilla interjúja Vedres Csabával a Kossuth Rádióban – 2017. április 15. (A riport szöveges kivonatát közreadja: dr. Bozsai Gábor) (Parlando 2017/5.)
--------------------
Hát igen! Nekem ez jött le a mű talán legszentebb -és mégis legvidámabb tételéből - a VII. "Cum Sancto Spirito in Gloria Dei Patris. Amen"-ből is, ez a mennyei "szerelem", ráadásul nem egy egytémás, (szimpla) kánonból, hanem egy több témájú és több hangfekvésű fúgából, amit nem véletlenül választott a karnagy a koncert ráadásaként, ismételten óriási sikert aratva vele. Azt látni kellett volna minden kedves olvasómnak, mekkora öröm, boldogság sugárzott minden egyes előadó arcáról, amikor levonultak a pódiumról. És ez nemcsak a „népszerű" emészthető zenének szólt, nemcsak a csodálatos lelkesedésnek köszönhető, amivel az egész együttes ezt a művet megszólaltatta, nemcsak a hatalmas ovációnak, hanem valahol a legmélyén, legbelül mindannyian - akik jelen voltunk ezen a tüneményesen szép előadáson - igazából megérezhettük a fuvallatát annak az ÉGI HARMÓNIÁ-nak, ahogy az angyalok dicsőíthetik az Urat a Mennyben! És ez a dicsőítés most megint ellátogatott hozzánk, hisz mint is mond Jézus Márk evangéliuma 1. fejezete 14. versében? „Betelt az idő, közel van az Isten Országa! Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!". Az öreg Rossini ráérzett ennek a mennyei harmóniának a földi hangokká való „letranszformálására”, és én azt gondolom, hogy egyáltalán nem vált a kárhozatára, hanem sokkal inkább az üdvösségére!
Milyen érdekes, hogy egyes zeneszerzők is öregkorukra jutnak el e csodálatos élmény felfedezésére, ami tulajdonképp ott szunnyad az ő lelkükben is, és kellő pillanatban az Úr ráhangolja őket is a Mennyei Harmóniára?

-------------------------------------

Rossini: Petite Messe Solennelle: Cum Sancto Spiritu tétel az ArsNova Sacra Vocal Ensemble előadásában (2010): https://www.youtube.com/watch?v=BpLueHsb_zA