Hutira Albin


Rózsavölgyi és a magyar zenekultúra II. rész

 

http://5.kerulet.ittlakunk.hu/files/ittlakunk/styles/large/public/upload/company/1256/rozsavolgyi_es_tarsa.jpg?itok=UR9wwfH4

A Rózsavölgyi cég 1920-tól kezdődően – a zeneműkiadás, a hangversenyszervezés és kereskedelmi tevékenység mellett – hozzálátott a könyvkiadói profil kialakításához. A gondolat elméleti kidolgozását Bárczi Gusztáv – társtulajdonos – vállalta. Felkérte barátját, dr. Wildner Ödön volt fővárosi kultúr- és pedagógiai tanácsnokot a könyvek szerkesztésére. A könyvek sajtó alá rendezését pedig Sugár Jenő végezte el.


A félbőr kötésű számozott példányok a hajdani könyvpiacon nagy feltűnést keltettek. Hamar népszerű lett az új Rózsavölgyi könyvsorozat. Az 1920 és 1925 között megjelent kiadványok közül az alábbiak érdemelnek külön említést:


 Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem.
 Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem.
 Petőfi Sándor: János vitéz /Vahót Imre 1845-ös kiadása alapján/
 Daudet: Levelek a malmomból I-II.
 Heine: Firenzei éjszakák  
 Montgomery
: A másik
 Mörike: Mozart prágai utazása
 Puskin: Anyegin Eugen
 Swift: Gulliver utazásai
 Wildner: Goethe-breviárium
 Cserna: Beethoven-breviárium
 Cserna: Wilde-breviárium
 Madách Imre: Az ember tragédiája. /Mészöly Gedeon bevezető tanulmányával.
 Emőd Tamás: Mézeskalács
 Katona József: Bánk bán
 F. W. Bain-Baktay Ervin: A hajnal leánya


A Rózsavölgyi és Társa kottakiadványai az elmúlt évtizedekben eljutottak a világ szinte minden országába. Most az alábbiakban ismertetjük azokat a komolyzene kiadványokat, amelyek a XX. században láttak napvilágot. A pontos időpont megjelölésére a szerződéskötés időpontját közöljük. Zárójelben megemlítjük azokat a kiadókat, amelyek 1949-es államosítás után a művet ismét megjelentették.

Rózsavölgyi és Társa – Komolyzenei kiadványok a XX. században:

1908. IV. 11.    Kondor Elek: Katolikus egyházi énekek
1908. IV. 26.    Oszip Gabrilovics: Különböző zongoraművek
1908. VII. 27.   Liszt-Busoni: Két legenda /zongora/
1908. VII. 29.   Bartók Béla: Rapszódia zongorára és zenekarra (op. 1) Az első szerződéskötés Bartók Bélával!
1908. VII. 31.   Bartók Béla: I. vonósnégyes (op. 7) / Zeneműkiadó, EMB /
1909-1919        Poldini Ede szerzeményei és átiratai
1909. X. 30.     Özv. Káldy Gyuláné: Kuruc nóták, szabadságharcos dalok
1910. III. 4.      Thoman István: Valse impromptu /zongora/
1910. IV. 2.      Sergei Borkievicz: Trios dances (op. 12) /zongora/
1910. IV. 30.    Kodály Zoltán: I. vonósnégyes (op. 2) / Zongoradarabok (op. 3) /Zeneműkiadó, EMB/
1910. VI. 11.     Bartók Béla: Két román tánc (op. 4) /Zeneműkiadó, EMB /
1910. VIII. 3.    Dr. Kovács Sándor-Rameau: Suite /revidiált kiadás /
1912. I. 4.         Dr. Várkonyi Béla: Zongoradarabok
1911 V. 30.       Bartók Béla: Három burleszk és Négy zongoradarab /Zeneműkiadó, EMB /
1911. VI. 5.      Egon Welles: Zongoradarabok
1911. IX. 23.    Selden /Schlesinger/: Zongoradarabok
1911-1920        Radnai Miklós: Műdalok; Zongoradarabok; Zongoratrió

1911-1915        Tarnay Alajos műdalok /ének-zongora/
1911-1923        Vecsey Ferenc: Hegedű-zongora darabok
1912. V. 22.     Nádor Mihály: A pusztuló liget /dal/
1912. VI. 12.    Bartók Béla: Két kép zenekarra / zongorára (op. 10) / Zeneműkiadó, EMB /
1912. VII. 4.     Rudolf Ganz, Charens /Svájc/: 4 zongoradarab /op.24/
1912. IX. 6.      Emile B. Blanchet: Konzertstück. /zongora/
1913. V.30.      Bartók Béla-Lajtha László: Zenekari szvit (op. 3) /zongora négykezes/
1913. XII. 30.   Szövegkönyvek: Aida; Traviata; Boccaccio; Borisz Godunov
1915-1929        Nevada Károly: műdalok; férfikarok
1916. I.16.        J. S. Bach-Bartók Béla: 13 kis zongoradarab revíziója /Zeneműkiadó, EMB /
1916. I. 20.       Horváth Géza: Fantasie mignon hongroise 10, 11, 12, 13 zongorára
1916 II.14.        Léo Delibes-Dohnányi Ernő: Naila keringő hangverseny átirata zongorára /Polifon Bt./
1916. III.16.      Dohnányi Ernő: Konzertetüden für Klavier (op. 28)
1917. I. 26.       Dr. Reinitz Béla /Erbe Viktor álnéven/: Ha újra kezdeném + A bolond románca /ének zongora/
1917. IV. 21.    Louis Köhler-Bartók Béla: op. 242 I-II. revidiálása
1918 I. 20.        Bartók Béla: Szonatina zongorára / Zeneműkiadó, EMB /
1918. I. 20.       Heller István-Bartók Béla: Az op. 125 revíziója
1918. V. 22.     Dohnányi Ernő: Hegedűverseny (op. 27)
1918. IX.19.     Heller István-Bartók Béla: op. 45 és 46 revíziója
1920. IX. 11.    Heller István-Bartók Béla: Tarantella és Szonatina revíziója
1920 X. 20.      Kernstein Egon: Beethoven vonósnégyesei. Tanulmány
1920-1932.       Dr. Kondela Géza egyházi dalok
1921 I. 2.          Dr. Radó Antal: Leoncavallo operájának magyar nyelvű szövegkönyve
1922-1927.       Butykay Ákos komolyzenei művek
1922-1930        Lányi Viktor zeneművek, dalszövegfordítások; Operakalauz
1922-1943.       Lavotta Rezső műdalainak zenéje és szövege
1923. I. 22.       Dohnányi Ernő: Nemzeti ima
1923. I. 22.       Dohnányi Ernő: Pastorale zongorára

 

http://m.cdn.blog.hu/ne/nemzetikonyvtar/image/pastorale.jpg

 

1923. I. 22.         Dohnányi Ernő Bach: 18 kis prelúdium- revízió
1923. I. 25.         Dohnányi Ernő: A vajda tornya. Opera

 

https://www.antikvarium.hu/foto/lanyi-viktor-dohnanyi-erno-a-vajda-tornya-9543074-nagy.jpg

 

1923. VIII. 14.   Bartók Béla: I. vonósnégyes (op. 7) (kispartitúra és szólamok)

1923. VIII. 24.   Bartók Béla-Kodály Zoltán: Erdélyi székely népdalok
1923. X.1.         Radnai Miklós: Székely dalok op. 23-24
1923. XII. 7.      Dr. Farkas Imre: Virágzó fák /verses kötet/
1923-1943.        Lichtenberg Emil: Beethoven zongoraszonátái / Beethoven kamarazenéje / Mozart élete és művei / Bach János Sebestyén / Parsifal tanulmány
1925. I. 2.          Dohnányi Ernő: Magyar népdalok /ének-zongora/ /Zeneműkiadó/
1925 I. 2.           Franz Schubert-Dohnányi Ernő: Valse nobli - átirat /zongora/
1925 I. 2.           Dohnányi Ernő: Ruralia Hungarica / hegedű-zongora /
1925. III.11.       Kerner Jenő: Három Ady dal
1926 X. 2.         Dohnányi-Brahms: Rondó /átirat zongorára/
1926. X. 2.        Dohnányi Ernő: III. vonósnégyes (op. 33)
1927. VI. 13.     Léo Delibes-Dohnányi Ernő: Coppelia-keringő-koncertátirat zongorára / Polifon Bt. /
1927-1949         Pécsi-Prichistal József: fúvószenekari művek
1927-1940         Dr. Szilágyi Béla: Erdélyi magyar dalok /ének-zongora/
1928 X. 3.         Szabó Ferenc: Két magyar népdal vonósnégyesre.
1928 X. 27.       Dohnányi Ernő: A tenor /opera/
1929. X. 1.        Ifj. Johann Strauss-Dohnányi Ernő: Schatz – Keringő átirat zongorára a Cigánybáróból /Polifon  Bt-/
1930. II. 26.       Ifj. Johann Strauss-Dohnányi Ernő: Du und Du – keringő átirat a Denevérből /Polifon bt/

1930. VII.1.       Az 1920 és 1930 között kiadott Bartók, Kodály, Dohnányi és egyéb fontos kiadvány emelte a Rózsavölgyi presztízsét a világban. A jogdíjak jelentősen növelték a cég anyagi helyzetét. Lehetőség nyílt a Lajta Béla műépítész nagyhírű modern épületének, a Szervita-tér 5-ős ötemeletes ház 50%-os megvételére. A szerződéskötés pontos ideje: 1930. július 1.

1930. IX.17.      J. S. Bach-Bartók Béla: Sonata no.6 átirata zongorára
1930. XII.2.       Bartók Béla átirata különböző csembaló műveknek. Eredeti kiadó: Carl Fischer
1931. IV. 2.       Bartók Béla-Gertler Endre: Szonatina hegedű-zongorára
1931. VI. 8.       Bartók Béla: Erdélyi táncok zenekarra
1931. VI. 8.       Bartók Béla: Magyar képek zenekarra
1931. VI. 20.     Cramer-Dohnányi Ernő: Etűdök I-II. revíziója
1931. VI. 20.     Kazacsay: op. 2, 3, 8, 9, 10, 16, 30 /átvétel a Drei Masken Verlagtól/
1931. X.17.       Bartók Béla: Cigány zene – magyar zene
1932. III.18.      Liszt Ferenc-Dr. Hubay Jenő: Valse impromptu és Valse oublée hegedű-zongorára
1933. V. 18.      Weiner Leó: Magyar szvit zenekarra (op.19)
1933. VIII.18.    Weiner Leó: Magyar népdalok zongorára (op.19)

1933.  VI. 6.      Lajtha László: II. vonóstrió (op.18)
1933. VI. 20.     Ifj. J. Strauss-Ignac Friedmann: Oh schöne Mai (op. 375) / Schatz- Walzer (op. 418) koncert átdolgozása zongorára
1933. VII. 31.    Weiner Leó: Divertimento zongorára (op. 20a), op. 20b hegedű-zongorára (op. 20b) és vonósnégyesre (op. 20c)
1933-1944         Kazacsay Tibor: Műdalok és komolyzenei kompozíciók
1934. II.            Ráth-Végh István: Magyar kuriózumok (KÖNYV)
1934. III.           Stefan Zweig: Stuart Mária és novellák (KÖNYV)
1934. VI. 1.       Dohnányi Ernő: Szimfonikus percek zenekarra (Partitúra és szólamok)
1934. XII. 14.    Franz Schubert-Weiner Leó: Grand Rondeau (op. 107) /Zenekari átirat /partitúra és szólamok/
1934-1944         Tiboldi József: Székely népdalok (ének-zongora)
1935. II. 31.       Solohov: Csendes Don (KÖNYV)
1935. XII. 11.    Falk Géza: Liszt breviárium (KÖNYV)
1636. II. 6.         Dr. Gombos Ottó: Falk Géza „Mindentudó zenei zsebkönyv”-ének német fordítása (KÖNYV)
1936. IV.17.       Lányi Viktor: Operakalauz (KÖNYV)
1936. VI. 23.      Lajtha László: Trió hárfára, fuvolára és gordonkára (op.22)
1936. VII. 29.     Rozsnyai Károly kiadványainak megvásárlása az összes jogokkal.
1936. VII. 29.     J. S. Bach-Weiner Leó: Preludio az E-dúr hegedű szólószonátából vonószenekarra
1936. VII. l.        Kraul Antal: Honvéd-induló
1936-1942.         Vaszy Viktor: Hegedű-zongoramű, férfikarok és 3 dal
1936-1938.         Veress Sándor: Zongoradarabok.
1936-1943          Vikár Sándor kórusművek.
1937. IV. 2.        Weiner Leó: Passacaglia zongorára.
1937. IV. 15.      J. S. Bach-Weiner Leó: Andante az a-moll hegedűszonátából átirat vonószenekarra
1937. IV. 15.      Weiner Leó: Csongor és Tünde – zenekari szvit
1937. VI. 7.        Demény Dezső: Hangversenykalauz (KÖNYV)
1937. VI.10.       Káldor János: A magyar zenetörténet kis tükre (KÖNYV)
1937. VIII. 23.    Weiner Leó: Lakodalmas zongorára (op.23)
1937. IX. 30.      Bartók Béla: Zongorázó ifjúság I-II
1937. X. l6.        Karinthy Frigyes: Bem apó (KÖNYV)
1938. IX. 30.      Meszlényi Róbert: Hangversenykalauz II. (KÖNYV)
1938. IX. 30.      Weiner Leó: Magyar parasztdalok III. zongorára (op.23)
1938. VIII. 1.      Weiner Leó: II. divertimento (op. 24)
1938. IX. 11.      Bartók Béla-Weiner Leó: Két román tánc (op. 8) zenekari átirata

1938-1942          Dr. Török Zoltán: Népdalok gyermekkari feldolgozása
1940. IV.10.       Bókai János: Márió (KÖNYV)
1940. V. 18.       Falk Géza: Csajkovszkij (KÖNYV)
1940. VIII. 10.    Szabolcsi Bence: Beethoven (KÖNYV) / Zeneműkiadó /
1940-1943          vitéz Náray Antal: Erdélyi-induló
1941. I. 16.         Weiner Leó: Három magyar népdal zongorára    /Zeneműkiadó, EMB /
1941. I.16.          Weiner Leó: Pastorale, Fantasie e Fugue vonószenekarra.
1941. II.13.         Falk Géza: Verdi (KÖNYV)
1941. VI. 23.      Kálmán György: A zenei tehetség és tehetségvizsgálata. (KÖNYV)   
1942.
I.10.          Bánáti Buchner Antal: 72 rövid könnyű prelúdium orgonára
1942. VIII. 17.    Dohnányi Ernő: Kadenciák Mozart 27 zongoraversenyéhez
1942. XI. 6.        Kálmán György: A jó billentés és közös technika   elsajátításának legegyszerűbb módja (KÖNYV)
1942. XI. 20.      Dr. Tóth Dénes: Kodály Zoltán életrajza (KÖNYV)
1942. XI. 21.      Góth Sándor: Moliére színműveinek fordítása és kiadása (KÖNYV)
1942. XI. 20.      Weiner Leó: Elemző összhangzattan (KÖNYV) /Zeneműkiadó, EMB /

 

https://www.antikvarium.hu/foto/16204322-nagy.jpg


1943. II. 15.           Carl Flesch: Bach két hegedűversenyének revideálása
1943. III.10.           Reinitz Béla: A halottak énekelnek, 11 dal.
1943. VI. 28.          Kürschner Emánuel: A hegedű ujjrend reformja (KÖNYV)
1944. I.18.              Bach / Flesch-Weiner Leó: Két hegedűverseny zongora szólamának revideálása
1946. XII. 2.           Szelényi István-Hernádi Lajos: Mesterek technikája – A technika mesterei (zongora)
1947. IV. 9.            Dr. Szőllősy András: 10 kis zongoradarab
1947. V. 8.             Dr. Gárdonyi Zoltán: 10 kis zongoradarab.
1947. VI. 6.            Viski János: 10 kis zongoradarab.
1947. IX. 28.          Országh Tivadar: Hangsoriskola hegedűre
1947. X. 10.           Weiner Leó: 5 kis zongoradarab.
1947. XI. 10.          Pikéthy Tibor: A szív csodája /iskolai daljáték/
1946. IX. 18.          Weiner Leó: III. vonósnégyes (op. 26) (kispartitúra és szólamok)
1948. XI. 17.          Jemnitz Sándor: Két szonatina zongorára (op.4)
1948. I. 18.             Hernádi Lajos: A korszerű Czerny. 20 tanulmány

 

A felsorolt klasszikus kottakiadványok jelentősen hozzájárultak a magyar zenekultúra nemzetközi elismertségéhez. A Rózsavölgyi cég a megjelent újdonságokat a világ nagy zenemű kereskedéseihez rendszeresen eljuttatta. A negyedévente készülő ismertetők – elsősorban a viszonteladókhoz kerültek kiküldésre. Alberti Rezső – társtulajdonos – feljegyzései szerint az alábbi szerzők kiadványai aratták a legnagyobb sikert: Bartók Béla, Weiner Leó, Dohnányi Ernő, Gárdonyi Zoltán, Hubay Jenő, Pikéthy Tibor, Hernádi Lajos és Országh Tivadar.

 

Kapcsolódó kép
A Rózsavölgyi és Társa zeneműbolt egykori belső tere (1912)

 

Epilógus

 

Kereskedelem politikailag jelentős és cégtörténetileg fontos események a XX. században az 1920-as évektől.

 

1923-ban Alberti Viktor Rózsavölgyi fiókboltot nyitott Berlinben Alberti GmbH cég megnevezéssel. A készlet jelentős részét Budapestről szerezte be.

 

1924-ben Dankó Ödön (1889-1958) neves belsőépítész tervei alapján a bolt hátsó részében az emeleten elkészül a hanglemez-osztály, amelynek
vezetésére Sugár Jenő öccsét Sugár Lászlót bízták meg. Az osztályra impozáns lépcső vezetett fel. Itt korszerű lejátszó készülékeket is árusítottak. Az év végére az új részleg már jelentős bevételt hozott.

 

1925 tavaszán megszüntették a zongora-osztályt és helyére tovább bővítették a hanglemezosztályt. Forgalma állandóan növekedett, s néhány év alatt, a cég legnagyobb forgalmát lebonyolító osztálya lett.

 

1928. július 12-én szerződés született a Rózsavölgy és Társa cég, valamint a Magyar Rádió között az alábbi szövegrésszel: „A Magyar Rádió Újságnak kiadandó hivatalos műsorunkban a következőképen szerepeltetjük: Gramofon-hangverseny / teljes műsor!/  A lemezeket a Rózsavölgyi és Társa cég szállítja, ugyanezt bemondatnánk a hangverseny megkezdése előtt és befejezése után is a mikrofonba” Az adáshoz szükséges lemezeket és készüléket a Rózsavölgyi cég díjtalanul kölcsönözte.

 

1934-ben a Rózsavölgyi cég összes osztályán 40 munkatárs dolgozott.

 

1935-ben eladásra került az Andrássy-úti „Kis Rózsavölgyi” bolt. Új tulajdonosa Lukács Béla és felesége lett és az államosításig - 1952-ig működött. Utána az Állami Könyvterjesztő Vállalat tulajdonába került.

 

1936-ban a Rózsavölgyi hangszerosztállyal bővült. Ennek az osztálynak a forgalma néhány hónap alatt igen jelentős lett.

 

1939-ben Alberti Viktor – társtulajdonos – családjával Melbourne-be költözött.

 

1941. júniustól megszűntek a kapcsolatok a nyugati kiadókkal és komoly áruhiány keletkezett.

 

1943-ban elhunyt Bárczy Gusztáv, a cég legaktívabb társtulajdonosa.

 

1943-1944-ben a kiadói és kereskedelmi tevékenysége jelentősen csökkent.

 

1947-1948-ban örvendetesen emelkedett a bolt forgalma.

 

1949. szeptember 7-én államosították a Rózsavölgyi és Társa céget.

 

1951-ben a Rózsavölgyi Zeneműbolt az Állami Könyvterjesztő Vállalat 13-as számú boltja lett. A boltvezetői megbízást Tolnai László kapta. Az ismeretes 1961-es tűzeset után 1962 és 1964 között a Rózsavölgyi Zeneműbolt az V. kerület Deák Ferenc-utca 15. sz. alatti üzlethelyiségben működött: természetesen jóval kisebb árukészlettel. Az újjáalakított – reprezentatív Rózsavölgyi Zeneműbolt újranyitásának pontos időpontja: 1964. április 13., 13 óra. Boltvezető: Dr. Violáné-Ani néni és Hutira Albin.

 

1970. III.1. A Rózsavölgyi bevezeti a „hangos hanglemez-ismertetőt” amelyre a sajtó is élénken felfigyelt / Esti hírlap, Népszabadság, stb. /
Az 1970-es évektől kezdődően – Sarlós László irányításával /Zeneműkiadó/– napvilágot látnak „reprint” formájában a Rózsavölgyi és Társa
cégnek azon kiadványai, amelyek közvetlenül nem a nagy anyagi bevételt jelentő kották kategóriájába tartoztak, és már önálló Z. számot
kaptak, hanem azok a fontos publikációk, amelyek az eredeti  megjelenések idejében jelentős mondanivalót hordoztak. 1974.  A Rózsavölgyi Zeneműbolt az Állami Könyvterjesztő Vállalat – több mint 100 boltja közül – a legeredményesebb lett: a legnagyobb forgalmat bonyolította le.

 

1975.  Megjelenik a Rózsavölgyi és Társa cég fennállásának 125. évfordulójára az Állami Könyvterjesztő Vállalat Rózsavölgy Zeneműboltjának szerkesztésében egy 132 oldalas reprezentatív, díszes háromnyelvű kiadvány.

 

1976. A Parlando c. zenepadagógiai folyóiratban rendszeresen jelennek meg a „Rózsavölgyi Zeneműbolt jelenti” rovatban a legújabb magyar
és külföldi kottakiadványokról készült recenziók.

 

1980.  Megállapodás születik a Magyar Rádió és Rózsavölgyi Zeneműbolt között a „Ki nyer ma?” adás rendszeres közvetítéséről. Erre a célra
külön telefonvonalat biztosított a Magyar Posta.

 

1985-2000. Kereskedelmi megállapodások születnek a nagyobb külföldi zeneműkiadókkal különböző engedmények vonatkozásában. / Doblinger Musikverlag, Universal Musikverlag, Edition Schott, stb. /

 

A Parlando következő számában a XX. században – a Rózsavölgyi kiadónál – megjelenő könnyűzenei kiadványokról számolunk be.

 

https://www.vasarnapihirek.hu/files/public/temp/CxNaSrny_2_1000x700.png

A Rózsavölgyi-bolt jelenlegi üzletképe és Hutira Albin, aki 1964-2009 között volt a bolt igazgatója