Az OSZK közelmúltban megjelent zenei vonatkozású kiadványaiRÓL

 

 

(1.)

 

Immár többesztendős hagyományt folytatva szeretném a felhívni figyelmüket az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 2017. év végén megjelent tanulmánykötetének zenei vonatkozású írásaira, s egyszersmind két másik, a közelmúltban hozzáférhetővé vált kiadványra. A "Fordítás, tolmácsolás, értelmezés" témát körüljáró kötetből
http://www.oszk.hu/kiadvany/forditas-tolmacsolas-ertelmezes különösen Somfai László Bartók átiratait számba vevő tanulmánya (121-132. o.), a Massenet Wertherjének budapesti előadásait tárgyaló írás (Illyés Boglárka, 143-156. o.), illetve az Operaház 1924-es Mirandolina-produkciójának elemzése (Mikusi Balázs, 133-142. o.) lehet méltó a figyelmükre.

(2.)

 

A másik, a közelmúltban Goldmark Károly emlékiratainak Kecskeméti István készítette magyar fordítása, amely 1980-ban jelent meg a Zeneműkiadónál. E kötet anyagát minden szempontból újragondolva és aktualizálva adta most ki az OSZK (a 2015-ös Goldmark-centenárium – pályázati támogatás hiányában megkésett – gyümölcseként): http://www.oszk.hu/kiadvany/emlekek-eletembol

 

(3.)

 

A magyar himnusz képes albuma http://www.oszk.hu/kiadvany/magyar-himnusz-kepes-albuma négy tanulmányt tartalmaz: Voigt Vilmos a nemzeti himnuszokról ad általános áttekintést, Kölcsey Hymnuszát Szabó G. Zoltán elemzi, Erkel Ferenc megzenésítésének történetét pedig (Bónis Ferenc régebbi keletű tanulmányának újraközlése mellett) Riskó Kata egészíti ki egy sor kevéssé ismert részlettel.

Mikusi Balázs