PROF. GYULAI ÁKOS VERSEI

 

 

„A kereszt pajzsa”

 

NAGYBŐJTRE-2018.

 

Ne hagyd, hogy lelkedben fészket rakjon a gonosz,

Pedig dalos madárkáknak helye lenne ott,

Kik dalolnák Isten végtelen szeretetét,

Kikről éppen ezért gondoskodna csak az Ég.

 

Ne hagyd, hogy abban a kígyó otthonra leljen,

És mint a Paradícsomban tette azt gonosz,

Mérget csepegtessen, és hamis édessége,

A lelkedet örök halálba elvezesse.

 

A méreg édessége ad percekre gyönyört,

Mit elveszítesz vele, az szólna egy életre,

Mely akkor kezdődne, mikor lecsukod szemed,

Hogy élhesd a végtelen időben életed.

 

Ezért ha gonosz fészkének szálaira lelsz,

Legyél vele oly kegyetlen, amily csak lehetsz,

Szeretetet rá ne tékozolj és erős légy,

Vesd ki magadból, még időben ellene tégy.

 

Nézzél szét jól magadban, a húsvéti bőjtben,

Hisz az épp ezért van, hogy még időben,

Megleld a fészeknek már a csöppnyi kezdetét,

Hol gonosz szeretné élni egész életét.

 

Ha nem lenne elég erőd, nézz a keresztre,

Kereszt fényében megtalálod ezt az erőt,

Mert megtörte gonosznak pokoli hatalmát,

De gonosz még él, használd a keresztnek pajzsát.

 

--
HÚSVÉT AZ ÖRÖK

            AZ IDŐ

https://youtu.be/uNBa7t2Io0w

 

                  --                    

 

                   „Az elfogadás kegyelme”

                                  

                                   A KERESZTEN

 

Kereszten függtem megfeszítve fájdalmasan,

a kereszt voltam én magam.

Szívem volt átverve szögekkel,

szögeltem azt is én magam.

Lelkem volt darabokra törve,

törtem azt saját magam.

Szenvedtem, mert szerettem egykor,

tettem ezt is én magam.

A kereszt fájdalma elmúlott,

de a kereszt vagyok én magam.

Szívemből a szegeket kitéptem,

csináltam azt is én magam.

Lelkem ma már egyben és tud ujjongani,

könyörögtem ezért én magam.

Ma már nem szenvedek pedig szerettem,

mert elfogadom, de nem saját magam!

 

--

 

         HÚSVÉT AZ ÖRÖK TAVASZ

          https://youtu.be/2-n5xHZ4FmA 
HÚSVÉT AZ ÖRÖK T

 

                --

 

              „Húsvéti hírmondó”

 

      KISMADÁRKA

 

https://youtu.be/O0IVHytvcd8

 

Rakjál fészket a kertembe,

Gyere hozzám, közelembe,

Építs fészket fenn a fákon,

Szaladgáljál gyenge ágon,

Fák rügyeit nézegessed,

Virágjait gyönyörködjed.

 

Hajnalonként énekeljél,

Reggelente felébresszél,

Keressél meg reggelente,

Ablakomon betekintve,

Estelente elaltassál,

Éjszakánként álmot hozzál.

 

Szálljál égbe a felhőkig,

Repüljél el a mennyekig,

Fenn az eget nézegessed,

Szépségeket keresgessed,

Rétek felett is repüljél,

A világban gyönyörködjél.

 

Jó hírt vigyél embereknek,

Kérjed, hogy ők szeressenek,

Dalolj vígan a világnak,

Hozzad hírét boldogságnak,

Ismerjék meg emberséget,

Szeressék ők a szépséget.

 

Mert a világ szép lehetne,

Ha mindenki csak szeretne,

Szép volt világ valamikor,

Leginkább a teremtéskor,

Istennek a keze nyoma,

Tette széppé, nem volt csoda.

 

Csúfságot az ember hozta,

Szeretetet sutba dobta,

Teremtőjét nem szerette,

A szeretetét elvetette,

Csábításnak engedett ő,

Pedig tudta, ebből rossz jő.

 

Hozzál vigaszt embereknek,

Jó lesz kedvük, ha szeretnek,

Érzed tavasz itt lesz lassan,

Jön a Húsvét hamarosan,

Kereszteket jól ismered,

Temetőkben már meglelted.

 

Kereszteken már pihentél,

Kereszteknek énekeltél,

Nem tudtad, hogy kihez szóltál,

Embereknek vigaszt hoztál,

Tudd meg akkor mit csináltál,

A Teremtőnknek dalolgattál.

 

 

A szerző geológus és geofizikus professzor emeritus, az MTA doktora, az Akadémiai Díj kitüntetettje. Nemzetközi hírű természettudós. Kedveli a vers és prózaírást, valamint a filmezést. Készülőben van egy próza kötete és két verseskötete. Érdeklődik a vallásfilozófia és a teológia iránt. Művészetek kedvelője, a zene kedvelője. Most közölt versei a közelmúltban születtek Miskolcon.