Szabadi Vilmos 閟 Vajda Gergely kapta a 2018. LVI Bart髃-P醩ztory d韏at

 

Kapcsol贸d贸 k茅p

A Bart髃-h醶asp醨 (1939) (localwiki.org)

 

 

Szabadi Vilmos hegedűműv閟z, a Liszt Ferenc Zeneműv閟zeti Egyetem tan醨a 閟 Vajda Gergely karmester, zeneszerző vehette 醫 az idei Bart髃-P醩ztory D韏at, a zeneszerző sz黮et閟閚ek 137. 関fordul骿醤, 2018. m醨cius 25-閚. A szakmai elismer閟eket dr. Vigh Andrea, a Zeneakad閙ia rektora, a kurat髍ium eln鰇e adta 醫.

 

K茅ptal谩lat a k枚vetkez‘re: €žBart贸k-P谩sztory-plakett€

Bart髃-P醩ztory eml閗plakett (ZETApress

 

Az egyik legrangosabb magyar zenei elismer閟t a Zeneakad閙ia neves professzoraib髄 醠l kurat髍ium adom醤yozza azon alkot- 閟 előad髆űv閟zeknek, egy黷teseknek, akik munk醩s醙ukkal jelentősen hozz醞醨ultak a hazai zenei 閘et fejlőd閟閔ez 閟 a bart髃i szellemis間 megőrz閟閔ez. A d韏at, amelyet Bart髃 B閘a 鰖vegye, P醩ztory Ditta alap韙ott, minden 関ben a zeneszerző sz黮et閟napj醤 adj醟 醫 előad-műv閟zeti- 閟 zeneszerzői kateg髍i醔an. Az elismerő oklev閘lel, valamint a Bart髃 B閘醫 閟 P醩ztory Ditt醫 醔r醶ol plakettel 2 milli forint p閚zjutalom is j醨 az elismer閟 anyagi alapj醬l a Bart髃 jogd韏ak egy r閟ze szolg醠. 

 

http://zeneakademia.hu/documents/10608/46123/20180325_Bart%C3%B3k_P%C3%A1sztory_Fazekas+Istv%C3%A1n+%2836%29.jpg/5bb091e5-29a3-4848-b7f4-8156f5b281f1?t=1522247814000

Fot: Zeneakad閙ia / Fazekas Istv醤

 

凷zabadi Vilmos hegedűj醫閗a lenyűg鰖ően virtu髗, k黮鰊leges előad骾 kisug醨z醩a intenz韛 閟 meggyőző hangs鷏yozta laud醕i骿醔an Onczay Csaba gordonkaműv閟z, a Zeneakad閙ia tan醨a, Szabadi Vilmos 関tizedes kamarapartnere a d韏 醫ad醩醫 k鰒etően.  

 

Vajda Gergelyt, Fekete Gyula rektor-helyettes, a Zeneakad閙ia zeneszerz閟 tansz閗閚ek tansz閗vezető tan醨a m閘tatta. K鰏z鰊tőj閎en kiemelte, Vajda Gergely zen閖閠 a technikai virtuozit醩 jellemzi; 鰐v鰖i az eur髉ai hagyom醤yokat, az amerikai vernakul醨is zen閠 a klasszikus kort醨s-zenei nemzetk鰖i ir醤yzatokkal. Eredeti fogalmaz醩m骴j醰al, invenci骿醰al mindig felkelti k鰖鰊s間閚ek figyelm閠.

 

凙 Bart髃-P醩ztory d韏 egy igazi szakmai elismer閟, ez閞t k黮鰊鰏en megtisztelő elnyerni. Bart髃 B閘a műveinek interpret醠醩a p醠yafut醩om 醠land r閟ze, Bart髃 pedig mind hitvall醩醫, mind 閘etp醠y醞醫 tekintve a p閘dak閜em, zen閖e egyet jelent sz醡omra a tiszta muzsik醰al 閟 a magyar kult鷕a legnemesebb hagyom醤yaival mondta Szabadi Vilmos hegedűműv閟z, miut醤 醫vette az elismer閟t.

 

凙 Bart髃-P醩ztory d韏 Magyarorsz醙 tal醤 legerősebb szakmai d韏a, m鰃鰐te a Liszt Ferenc Zeneműv閟zeti Egyetem teljes szakmai s鷏y醰al. K鰏z鰊鰉, hogy id閚 a sz醡omra 鰎鰇 etalon, Bart髃 鰖vegye alap韙otta elismer閟 醠tal engem 閞hetett a meglepet閟 閟 az 鰎鰉 hallottuk Vajda Gergely Amerik醔髄 k黮d鰐t video 鼁enet閎en. A plakettet 閐esanyja, Kincses Veronika vette 醫.

 

Szabadi Vilmos Liszt-d韏as hegedűműv閟z 1984 髏a tan韙 a Zeneakad閙i醤, ma ő a Von髎 Tansz閗 csoportvezető egyetemi docense. 1982-ben megnyerte a Magyar R醖i Hegedűverseny閠, a k鰒etkező 関ben a Hubay Jenő Hegedűversenyt. 1985-ben Finnorsz醙ban harmadik lett a Sibelius nemzetk鰖i hegedűversenyen. Vil醙karrierje 1988-ban indult: a Royal Festival Hall Bart髃 B閘a tisztelet閞e rendezett g醠akoncertj閚 Bart髃 2. hegedűverseny閠 j醫szotta Solti Gy鰎ggyel, ezt a BBC 閟 a Decca r鰃z韙ette, majd a Philips vil醙szerte megjelentette. 1990 okt骲er閎en egyetlen magyar 醠lampolg醨k閚t j醫szott Msztyiszlav Rosztropovics, Placido Domingo, Kiri Te KanawaJeffray Tate t醨sas醙醔an Solti Gy鰎gy 80. sz黮et閟napi koncertj閚 a Buckingham-palot醔an, a teljes brit uralkod骽醶 jelenl閠閎en. 1995-ben a spanyol uralkod骽醶 Stradivari hegedűj閚 j醫szott a madridi Auditorio Nationales sz韓pad醤. Az elm鷏t 関ek folyam醤 sz醡talan koncertet 閟 mesterkurzust adott vil醙szerte, Eur髉醔an, a T醰ol-Keleten 閟 az Egyes黮t 羖lamokban. R醖i, telev韟i 閟 CD felv閠elei rendk韛黮 sikeresek. Hangszere egy cremonai mesterhegedű, amely Laurentius Storionit髄, 1778-b髄, a Magyar 羖lam kollekci骿醔髄 val.

 

http://zeneakademia.hu/documents/10608/46123/20180325_Bart%C3%B3k_P%C3%A1sztory_Fazekas+Istv%C3%A1n+%2823%29_870.jpg/9d47ab6a-c794-4b18-ae1c-be3ab360cdd2?t=1522058650000

Szabadi Vilmos. Fot: Zeneakad閙ia / Fazekas Istv醤

 

Vajda Gergely karmester, zeneszerző, klarin閠műv閟z, k黮f鰈d鰊 az egyik legfoglalkoztatottabb magyar karmester. 2011-14 k鰖鰐t a Magyar R醖i Szimfonikus Zenekar醤ak első karmestere, ezut醤 醠land vend間karmestere. 2011 髏a a Huntswill Symphony zeneigazgat骿a 閟 karmestere, a Nemzetk鰖i Armel Operaverseny 閟 Fesztiv醠 műv閟zeti tan醕sad骿a. A vil醙 sz醡os nagy zenekar醫 vez閚yelte 2002 髏a Atlant醫髄 Winnipegig, t鯾b alkalommal az ICE Ensemble-t, az Ensemble Intercontemporain-t, a Klangforum Wien-t 閟 az UMZE Egy黷test is. Magyarorsz醙on dirig醠ta a Pannon Filharmonikusokat Ligeti Gy鰎gy Le Grand Macabre c韒ű oper醞醤ak koncertszerű v醠tozat醔an 閟 a Magyar Nemzeti Opera Zenekar醫 a Budapesti Wagner-napok r閟zek閚t k閠szer előadott Lohengrinben. 2008-ban ő vez閚yelte a Salzburgi 躰nepi J醫閗ok Bart髃-est sorozat醤ak z醨 előad醩醫 nemzetk鰖ileg ismert 閚ekesekkel a B閏si Filharmonikusok 閘閚. Zeneszerzők閚t n間y oper醫 jegyez. Zenekari, kamarazenei 閟 sz髄骽angszeres kompoz韈i骾t Magyarorsz醙on, Eur髉醔an 閟 蓅zak-Amerik醔an egyar醤t j醫ssz醟. A Hungaroton Classic kiad醩醔an megjelent Dűvő c韒ű zenekari darabja, valamint Forg 閟 H醨om pantomim c韒ű kamarazenei kompoz韈i骾, a BMC gondoz醩醔an pedig Barbie Blue c韒mel saj醫 szerzői lemeze. Az Editio Musica Budapest kiadta F閚y醨ny閗-remeg閟 c韒ű sz髄髃larin閠re 韗ott műv閠, 閟 Drums Drums Drums c韒ű 黷ős h醨masverseny閠. Jelenleg a klarin閠ra 閟 von髎n間yesre kompon醠t Alice Etűd鰇 kiad醩a van elők閟z黮etben. Ligeti, Kurt醙 閟 mindenekelőtt E鰐v鰏 mellett tan醨ai S醨i J髗sef, Madar醩z Iv醤 閟 Jeney Zolt醤 művei hatottak Vajda Gergelyre.

 

http://zeneakademia.hu/documents/10608/5021035/vajda_gergely_foto_mtva_870.jpg/78501a9f-bbb8-4fae-812b-1ec95fb10c1c?t=1508943677000

Vajda Gergely. Fot: MTVA

 

 

 

Forr醩: Zeneakad閙ia, Kommunik醕i髎 
閟 M閐iatartalmi Igazgat髎醙

zeneakademia.hu