FORRAI KATALIN EMLÉKÉRE

 

I.

 

a Nemzetközi Forrai Katalin Díjat alapító bizottság felhívásA

 

Örömmel adjuk hírül, hogy a Nemzetközi Forrai Katalin Díjat alapító bizottság felhívást tett közzé.

 

A díjat odaítélő - nemzetközileg ismert pedagógusokból álló - szakmai bizottság 2018. november 1-ig várja a Nemzetközi Forrai Katalin Díj elnyerésére szóló jelöléseket.

 

A rangos díj létrejöttével a bizottság emléket kíván állítani Forrai Katalin felbecsülhetetlen értékű munkásságának, melyet a kisgyermekkori zenei nevelés terén fejtett ki. Valljuk, hogy Forrai tanárnő szellemi hagyatékának ápolása, szakmai hitvallásának ismerete és átörökítése napjaink pedagógiai gyakorlatában is nagy fontossággal bír. A világ számos országában tisztelettel adóznak emberi, pedagógusi nagyságának. Ez a díj ösztönzésül szolgál mindazon pedagógusok számára , akik ma – napjainkban is – az igényes kisgyermekkori zenei nevelési nevelés megvalósulásán munkálkodnak.

A NFK Díj elnyerésének feltételei:

 

-          legalább 10 éves szakmai tapasztalat, melyet a díjazásra felterjesztett pedagógus, kisgyermekeket nevelő/oktató intézményben szerzett

-          kimagasló pedagógiai munka, melyet Forrai Katalin zenepedagógiai elveinek ismerete alapján, azok beépítésével mind gyakorlati munkájában, mind mások számára is elérhető módon hasznosít/ hasznosított – maradandót alkotva szűkebb vagy tágabb környezetében

-          a jelölt munkásságának rövid jellemzése, mely érdemessé teszi / teheti őt a néhai Forrai Katalin színes és gazdag szellemi örökségének átadására

-          két személy, aláírással ellátott ajánlása

 

A jelölések megküldésének határideje: 2018. november 1.

 

Az ajánló sorokat angol nyelven kell leadni!

A nemzetközi bizottság a jelöléseket összesíti és elbírálja, majd az eredményről írásban értesíti mind a jelölteket, mind azokat, akik a jelölést megtették.

A díj a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) védnöksége alatt áll.

Az oklevél, a Nemzetközi Kodály Szimpozium aktuális megrendezési színhelyén, 2019-ben kerülhet átadásra, vagy a jelölt(ek) igénye szerint   az  általa/ általuk képviselt ország  valamely’ rangos szakmai pedagógiai  rendezvényén.

A jelöléseket e-mailben placemary@gmail.com

vagy  postán az alábbi címre megküldeni:

 

     Mary Place

     11 Cotland Acres , Pendleton Park

     Redhill, Surrey RH1 6JZ  

     Great Britain

 

Köszönjük!

     M. Dietrich Helga,

     a NFK Díjalapító tagja

 

II.

 

Tájékoztató „A Mester tanít” c. emlékfilm megjelenéséről

 


A Mester tanít címmel emlékfilm jelent meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiadásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A DVD a dokumentumfilm eszközeivel mutatja be Forrai Katalin – a 2004-ben elhunyt, világszerte nagyra becsült zenepedagógus – életútját.

Méltatja szakmai munkásságának, felmérhetetlen szellemi hagyatékának jelentőségét. Az archív felvételek sora egyfajta példatár, módszertani segédanyag is lehet óvodapedagógusok, pedagógusjelöltek számára.

Forrai Katalin gyakorlati tanításainak, óvodai foglalkozásainak sokszínűségét, a kisgyermekkori zenei nevelés lehetőségeit tárja napjaink pedagógusai elé.

A kísérőfüzettel ellátott,110 perces DVD a Kecskeméti Kodály Intézetben készült

Írta és szerkesztette: Gróh Ilona és M. Dietrich Helga

Technikusi munkák: Pálinkás Albert

Megrendelhető:

www.kodaly.hu/hu

a Kodály Intézet magyar nyelvű honlapján, a könyvesbolt dvd kiadványai között elérhető