A. GERGELY ANDRÁS*

 

Az emlékezet hullámhosszán: klezmer-roma harmóniák

 

Új Dimenzió Műhely - Szakcsi Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos, Fekete László,Klenyán Csaba és Babits Antal Forrás: Logos Kiadó

Szakcsi Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos, Fekete László, Klenyán Csaba és Babits Antal

 

Mint saját bűvkörben is folyamatos szövegtermelő egyed, aligha tagadhatom, hogy folyamatos háttérzene bűvöletében működtetem textuális darálómat. Ez pedig nem a nyugis unalmat, hanem a folytonos inspirációt készteti frissen maradni, kreatívvá érlelődni. Az állandósult Bach-zongorafüggöny, Pachelbel-szőttes, Stravinszky-transz, kenyai vagy ghánai dobháló, indiai vagy pakisztáni ének-óriások akusztikai tere, Uzgin Üver vagy Garbarek, Rajid Taha vagy pireuszi rembetika… – persze mind-mind valamifajta „életpótlék” is, kintlét a bentlétben, hangfal-burok a sorra-sor reflexivitásban…

 

A szöveg s a hang partnersége, vagy lehetséges harmóniái nemcsak választékos pillanat komponensei lehetnek, mondjuk mint a szakrális zenében, népzenében, operában, blues-műfajokban s tovább…, hanem éppenséggel a komponált emlékezet tónusai is. Ez a kimunkált összhang, akusztikai közösségiség sugárzik elő abból a DVD-ből, amelyen (a volt győri zsinagógában, ma Egyetemi Hangversenyteremben) a Holokauszt 70. évfordulóján (2014-ben) együtt muzsikáltak eltérő vallási-etnikai háttérrel élő, de a hangok egyetemességében összhangot meglelő muzsikusok, hogy az emlékezés fontosságára, a megbékélés vagy megértés univerzális egyensúlyára hívják föl a figyelmet. Az Új Dimenzió Műhely tagjai (Szakcsi Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos, Babits Antal, Klenyán Csaba és rendszeres vendégként Fekete László) ebben a hét kompozícióban minden gyűlölet és kirekesztés helyetti harmóniák, ráhangolódások, verziók és variációk kíméletes egyenletességében a méltó megemlékezés kap alaphangsúlyt.[1] De maga a kompozíció-sor, Zsoltárral és a Szól a kakas dallamával keretezve (Fekete László jeles főkántor előadásában), a Hiszek tónusában megfogalmazott hitvallással, az Epilógus lassú fohászkodás- és meditáció-hangoltságú dallam-íveivel a muzsikusok lassú bekapcsolódása közepette (Klenyán mesés hang-elbeszélése mellett Kathy Horváth kísérő tiszteletével és Babits mélységes alaptónusával) ténylegesen is az emlékezés roma és zsidó összhangzatát adja, amire már Szakcsi tónusai a töredék-emlékek és drámai ellenpontok meditatív kihívásával építhetnek emlékfalat. Falat hangokból és a sorsviselt emlékezet megidézéséből, melynek esélye mindig a végzetes nihillel azonos… – de épp ilyenkor, a megtépett múlt megnevezésével, megidézésével egybehangzóan a kortárs életesélyek új perspektíváinak felelősségére is emlékeztet. Kathy szólószáma Hozsanna címen álcázza korunk egyik legördögibb hegedűsének nemes fenségét – a Roma Holokauszt totális drámája valóban úgy szakad elő húrjai közül, mintha nemcsak üdvözlés, de üdvözülés és is lakna hangszere „lelkében”.

 

A DVD-koncertfelvételen a kihívó, lassú „tétel” (Sirató) inkább talán emlékező menet révén megszólaló futamok és kölcsönhangzások drámaiságával megviselt. A fájdalom és tűrés akusztikai kihívásai nem csupán „zsidós” vagy „cigányos” hangeffektusok dramaturgiai elemeiből, a siratáson és emlékállításon részt vevők kollektív élményéből állnak, hanem a mély tónusú „vonulás” mintegy a felelősség és kötelezettség hangsúlyaival él: a lelassult „menet” a szám közepétől a be-beszóló hangszerek kontrasztjával az egyénenként is, s együttesen még súlyosabban kötelező részvét/részvétel kötelezettségére emlékeztet. Szakcsi véghangjai a drámai romantikájú Jiddis mama variációi című szólószámba vezetnek át, ahol lesújtó meglepetésként hat, mily képtelen tágasságú is a hangok jelentéstára, milyen elsodró tehetségű muzsikus tisztelgése ül ezen a lemezen, s mennyire interaktív intenzitású a roma és zsidó hangvilágok találkozása ott, ahol az emlékek is közösek, életutak is párhuzamosak. Klenyán Csaba második nagy mutatkozása itt, a szám végén ugyanezt a meditatívan, elmerengően felelősségteljes tónushatást erősíti, Babits basszusklarinétja zord kellemességgel viszi tovább a szám variációiban rejlő improvizatív mondanivalókat, Kathy visszafogottsága pedig a szakadozott mondanivaló-foszlányok emlékeztető kíméletlenségével tudatosítja a mindannyiunkban szükségszerűen feltoluló felelősség-érzetet. A szám finom, tónusos „áttűnése” a Szól a kakas már magyar-zsidó népzeneiségébe, a hangszerek egyenkénti emlékeztető futamai is ennek a sorsszerűen tagadhatatlan örökség-egységnek invokációi.

 

S ha mindez az egykori győr-újvárosi felújított zsinagógában szólal meg, hetven évvel a Soá után, akkor az etnikai-vallási-történeti új dimenziók élettényei között a megbékélés és megértés esélye talán tényleg nem reménytelen. Hála Babits Antal kivitelező-produceri érzékének, e DVD nem főáramú piaci termék-sorsra ítélt, hanem tanító és élménytartalmaival az emlékezés gesztusai közé bevonuló, korszakos örökség részévé váló sorsüzenet is… Hasonló opusza született 1956 elégiájaként,[2] vagy fogalmazódik meg a minimál zenétől a tibeti szertartás-zenéig Dénes Zsuzsanna operaénekessel, máskor ifj. Kurtág György, Oláh Kálmán részvételével további rögtönzött produkciók és nemzetközi koncert-körutak révén, s nem utolsósorban Szabados György emlékével koronázva. Az Új Dimenzió számos akusztikai színtéren valóban új dimenziókat nyit, s talán már csak a hangok és akusztikai impressziók dolga betölteni ezeket…

 

 

Képtalálat a következőre: „Elégia 1956 CD”

 

 

 

 

 

 

 * A. Gergely András (1952. december 5.) könyvtáros-pedagógus, szociológus, kulturális antropológus, a politikatudomány kandidátusa, MTA doktora. MTA PTI tudományos főmunkatárs, több egyetem óraadó oktatója (ELTE, PTE, SZTE). Érdeklődési területei: politikai antropológia, szimbolikus politikai elemzések az etnikai, térhasználati, interkulturális mezőkben; városantropológia; kisebbségkutatások, európai integráció, regionalizmus. Tanulmányai, végzettségei: könyvtáros-pedagógus (1980), szociológus (1983-87), kulturális antropológus (1991-92, 1998-), a politikatudomány kandidátusa (1995-). PhD és CSc fokozatát is az MTA bocsátotta ki (1995), mindkettőt politikatudományok területén szerezte. Munkássága Kutatási és oktatási területei Politikai antropológia, szimbolikus politikai elemzések az etnikai, térhasználati, interkulturális mezőkben; városantropológia; kisebbségkutatások, regionalizmus, politikai viselkedés. Jelenlegi kutatásainak tudományága politikatudományok, valamint néprajz és kulturális antropológia etnoregionális kutatások és szociálpolitika.

 

[1] Hommage ŕ Bartók CD-ről a YouTube-on is hallgatható a quartett egyik opusza: The Rooster is Crowing / Szól a kakas már (Antal Babits): https://www.youtube.com/watch?v=6H6N9MJebsM

 

[2] Elégia 1956, részletek Szabados György weboldalán: http://györgy-szabados.com/the-world-of-georgy/compositions/bartok-szellemeben-in-the-spirit-of-bartok/; vagy a Contra–Punkt projektben, http://www.perifericrecords.com/eng/catalogue.php?cont=artist&artist_id=842; az együttes alapító és szellemiségét fenntartó Babits Antallal készül interjú:

https://www.a38.hu/hu/cikk/a-rogtonzes-a-legnagyobb-csoda